חתימת נוטריון – משרד עו"ד בבני ברק

נוטריון ועורך דין יצחק גולדשטיין משמש כנוטריון המוסמך לאמת, לאשר, לבצע חתימת נוטריון ולערוך מסמכים משפטיים, אותם יכול לערוך רק בתפקידו כנוטריון, בהתאם לסעיפים 7 ו-20א. לחוק הנוטריונים, וסעיף 22 לחוק הירושה.

מי שעמד בכל הדרישות הבאות מוסמך כנוטריון:

  • הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
  • הוא חבר בלשכת עורכי הדין.
  • עסק בעריכת דין (או שהיה דיין או שופט) לפחות עשר שנים, מהן לפחות חמש וחצי שנים בישראל. או שהוא עסק במקצוע עורך דין לפחות 10 שנים, מתוכן לפחות שנתיים בישראל, וכמו כן הוא הגיש את הבקשה לרישיון תוך 7 שנים מיום שנהיה תושב ישראל.
  • לא הורשע בעבירה פלילית שנושאת קלון.
  • לא הוצא מלשכת עורכי הדין ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בפסק דין סופי בגלל הליכים משמעתיים. כמו כן רישיונו לא בוטל ולא הותלה עקב הליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950.
  • ועדת הרישיונות בדקה ומצאה שהוא מתאים לתפקיד כנוטריון. החלטה תינתן לאחר בחינה האם קיבל עונשים משמעתיים בהתאם לחוק לשכת עוה"ד או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, בתוך 10 שנים טרם מתן הרישיון.
  • השתתף בהשתלמות לנוטריונים.

אישור נוטריון על נכונות תרגום מסמך

אישור נוטריוני על נכונות תרגום מסמך הוא אישור רשמי במדינת ישראל כי התרגום מדויק ומתאים למקור. האישור ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תעודות לידה ופטירה, פסקי דין והחלטות של בית משפט, תצהירים, אישורי מיסים, אישורי ותעודות לימודים.

כך למשל, מי שרוצה ללמוד בחו"ל, נדרש להוכיח נכונות תרגום של תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה. אדם המעוניין לעבוד בחו"ל, צריך להציג אישור נכונות תרגום דרכון, תעודה פלילית מהמשטרה, אישורי מיסים וכו'. יורש המבקש לממש את נכסי הנפטר בחו"ל, כמו דירה או כסף בבנק, צריך להמציא אישור נכונות תרגום צו קיום צוואה או צו ירושה, ולעיתים גם של החלטות בית המשפט.

כמו כן יש צורך באישור נכונות תרגום מאנגלית לעברית לצורך הגשת מסמך לבתי משפט או משרדים ממשלתיים בארץ.

במקרים אלו וברבים אחרים, יש צורך בהצגת אישור נוטריוני, המאשר את נכונות התרגום של המסמכים.

על מנת לקבל אישור נוטריוני לנכונות תרגום, צריך לפנות לנוטריון מוסמך, השולט בשפת המקור ובשפת התרגום.

עורך דין ונוטריון יצחק גולדשטיין מפיק אישורים נוטריונים על נכונות תרגום מעברית לאנגלית ותרגום מאנגלית לעברית.

אימות חתימה על מסמך 

רק נוטריון מוסמך לאשר חתימה על יפוי כח נוטריוני כללי, ועל יפוי כח נוטריוני לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, אשר מייפים את כוחו של מי שאינו עורך דין. האישור הנוטריוני ניתן רק לאחר שנבדק כי החותם מבין את משמעות חתימתו.

אישור צוואה בפני נוטריון 

אחת מארבע הדרכים לערות צוואה היא צוואה בפני רשות, דהיינו בית משפט או רשם הירושה או בית דין דתי. הצוואה נעשית בדרך של אמירה בעל פה בפני הרשות או מסירתה בכתב לרשות. סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי גם לנוטריון כח כמו רשות לאשר עריכת צוואה בפני רשות, ולעניין זה כוחו יפה כמו שופט. אישור הצוואה ניתן רק לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו.

אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין

בני זוג רבים עורכים הסכם ממון, כהכנה למקרה של גירושין. הסכם ממון בין בני זוג שנערך לאחר הנישואין אפשר לאשר רק בפני בית משפט.

לנוטריון סמכות לאשר הסכם ממון בין בני זוג שנערך לפני הנישואין, אחרי שהוא מוודא שבני הזוג מבינים את משמעות הפעולה.

אישורים נוטריונים נוספים:

אישור חתימה בשם הזולת.

אישור נכונות של העתק מסמך.

אישור תצהיר ואישור הצהרה אחרת.

אישור שפלוני חי.

אישור נכונות רשימת מצאי.

עריכת העדת מסמך סחיר.

לערוך מסמך ו/או לעשות במסמך פעולה אחרת אם העריכה או עשיית פעולה נוטריונית נדרשת או שהיא מותרת לפי דין, לרבות דין מדינת חוץ, וכן לפי מסמך אחר.

להשתמש בסמכות המוקנית לנוטריון ציבורי לפי דין אחר.

נוטריון מקצועי

חתימת נוטריון, בפעולות המצוינות בחוק, נחשבת כאישור למקוריות המסמך, לזהות החותם, לנכונות תרגומו או לעובדה שהמסמך נחתם מרצונו החופשי של החותם. ניתן להגיש מסמך נוטריוני כראיה בבית משפט ובכל רשות אחרת.

על מנת לאמת מסמך נוטריוני, לצורך שימוש בו בחוץ לארץ, מוגש המסמך, לאחר אישורו ע"י נוטריון, לעובד ציבור היושב בבית המשפט, הנותן אישור "אפוסטיל", המעיד כי המסמך הנוטריוני נחתם ע"י נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה תקף במרבית המדינות, בהתאם לאמנת "האג" משנת 1961.

מאמרים בנושא חתימת נוטריון

תרגום לאמזון

נוטריון לתרגום מסמכים – לימודים בחו"ל

תרגום תעודת התאגדות חברה – אישור נוטריוני

תרגום תעודת גירושין לאנגלית

תרגום תעודת זהות לאנגלית

מה ההבדל (אם בכלל) בין נוטריון לבין עורך דין?

נוטריון – תנאים וכשירות נוטריון

חשיבות האישור הנוטריוני

מחירון נוטריון 2019

שכר נוטריון

מחיר נוטריון עדכני

אפוסטיל

ייפוי כוח בלתי חוזר

יפוי כח נוטריוני – מדריך מפורט

יפוי כח כללי / ייפוי כוח כללי

תוקף ייפוי כח נוטריוני

ביטול ייפוי כח נוטריוני

תרגום נוטריוני

תרגום צוואה לאנגלית

תרגום תעודת פטירה לאנגלית

תרגום פסק דין לאנגלית

תרגום מסמכי חברה לאנגלית

אישור נוטריוני להסכם ממון

אימות חתימה בשם חברה – אישור נוטריון

אישור העתק נאמן למקור – נוטריון

אישור חיים – אישור נוטריוני

אישור תרגום מסמכים מעברית לאנגלית

תרגום תעודת לידה לאנגלית

תרגום תעודת עוסק מורשה לאנגלית

תרגום נוטריוני של תעודת נישואין

תרגום נוטריוני של תעודת בגרות

תרגום נוטריוני של תעודת יושר

תרגום תמצית רישום ממשרד הפנים

"אישור הצהרת מתרגם" למול "תרגום נוטריוני"

מחיר צוואה נוטריונית

למה אתם חייבים הסכם ממון מקצועי

צוואה נוטריונית

אישור נכונות תרגום נוטריוני

מחיר תרגום נוטריוני

נוטריון לתרגום מסמכים

תרגום נוטריוני לאנגלית

נוטריון ברמת גן

נוטריון במרכז

נוטריון בגבעתיים