עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> מאמרי ליטיגציה >> בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

כיצד מגישים בקשה לבטל פסק דין בהעדר הגנה? מה צריך לכלול בבקשה, ומה סיכוייה להתקבל? מתי צריך להגיש בקשת אורכה להגשת בקשת ביטול פסק הדין? על כך ועוד להלן.

אדם או תאגיד, אשר ניתן נגדו פסק דין בגין אי הגשת כתב הגנה, יכול, תוך 30 יום מעת שקיבל את פסק הדין, לבקש את ביטולו. המבקש צריך להסביר בבקשה מדוע הוא לא הגיש במועד כתב הגנה, וכן לפרט כי סיכויי ההגנה גבוהים. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה תואם לגישה שיש לאדם זכות חוקתית לקבל את יומו בבית המשפט.

בית המשפט יכול להטיל על המבקש הוצאות משפטיות, והוא יכול גם להתנות את הביטול פס"ד בתשלום ההוצאות. כמו כן, רשם ההוצאה לפועל יכול להורות על ביטול הליכים בתיק שנפתח לפי פס"ד שניתן בהעדר הגנה.

פסק דין בהעדר הגנה

בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי, תוך 60 יום מקבלת כתב תביעה, יש להגיש כתב הגנה. אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד, בידי התובע להגיש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה. בית המשפט יכול לקבל את הבקשה, אף ללא שמיעת הנתבע, לאחר שבדק שהתביעה נמסרה לנתבע.

בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

אם ניתן פס"ד בהעדר הגנה, צריך הנתבע, תוך שלושים יום ממועד שקיבל את פסה"ד לידיו, להגיש לאותו בית משפט בקשה לביטול פסה"ד. את הבקשה יש לתמוך בתצהיר ולפרט היטב מה הסיבה שכתב ההגנה לא הוגש במועד, וכן לפרט כי סיכוי ההגנה גבוהים.

החלטת בית משפט בבקשה לביטול פסק דין

בית המשפט יקבע האם לקבל את הבקשה. בין נימוקיו ישקול בית המשפט את הסיבה לאי הגשת כתב הגנה במועד (התרשלות, אי המצאה, ועוד), וכן את סיכויי ההגנה. ככל שסיכויי התביעה נמוכים יטה בית המשפט להיעתר לבקשה לביטול פסה"ד.

בית המשפט יכול לחייב את הנתבע – מבקש הביטול, בתשלום הוצאות התובע, וכן יכול להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות בפועל.

בקשה לביטול פס"ד לאחר שנפתח תיק הוצאה לפועל

ישנם מקרים בהם פסק דין מבוטל אחרי שכבר נפתח תיק ע"י עורך דין הוצאה לפועל. במקרה כזה החייב צריך להגיש לרשם ההוצל"פ בקשה מפורטת ולבקש ביטול הליכים. רשם ההוצאה לפועל יכול להורות על החזרת המצב בדומה למצב לפני פתיחת תיק ההוצל"פ, כלומר ביטול כל ההליכים כנגד החייב.

ביטול לאחר חלוף 30 יום מקבלת פסק הדין

נתבע שמבקש לבטל פסק דין לאחר שעברו 30 יום מהמועד בו קיבל לידיו את פסק הדין, צריך להגיש, מלבד הבקשה לביטול פסק הדין, בקשה נוספת להארכת מועד להגשת בקשת הביטול פס"ד. בית המשפט יקבל את הבקשה לאורכה רק מטעמים מיוחדים שירשמו.

לקבלת שירות מקצועי מיצחק גולדשטיין, עורך דין ליטיגציה, התקשרו: 03-5758484 או פנו במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן