נוטריון – חתימת ואישור נוטריון

עו"ד יצחק גולדשטיין הינו נוטריון המוסמך לאמת, לאשר, לבצע חתימת נוטריון ולערוך מסמכים משפטיים, אותם יכול לערוך רק בתפקידו, בהתאם לסעיפים 7 ו-20א. לחוק הנוטריונים, וסעיף 22 לחוק הירושה.

הדרישות לצורך מוסמך להיות נוטריון:

  • הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
  • הוא חבר בלשכת עורכי הדין.
  • עסק בעריכת דין (או שהיה דיין או שופט) לפחות עשר שנים, מהן לפחות חמש וחצי שנים בישראל. או שהוא עסק במקצוע עורך דין לפחות 10 שנים, מתוכן לפחות שנתיים בישראל, וכמו כן הוא הגיש את הבקשה לרישיון תוך 7 שנים מיום שנהיה תושב ישראל.
  • לא הורשע בעבירה פלילית שנושאת קלון.
  • לא הוצא מלשכת עורכי הדין ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בפסק דין סופי בגלל הליכים משמעתיים. כמו כן רישיונו לא בוטל ולא הותלה עקב הליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950.
  • ועדת הרישיונות בדקה ומצאה שהוא מתאים לתפקיד כנוטריון. החלטה תינתן לאחר בחינה האם קיבל עונשים משמעתיים בהתאם לחוק לשכת עוה"ד או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, בתוך 10 שנים טרם מתן הרישיון.
  • השתתף בהשתלמות לנוטריונים.

אישור נוטריון על נכונות תרגום מסמך

אישור נוטריוני על נכונות תרגום מסמך הוא אישור רשמי במדינת ישראל כי התרגום מדויק ומתאים למקור. אישור זה ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תעודות לידה ופטירה, פסקי דין והחלטות של בית משפט, תצהירים, אישורי מיסים, אישורי ותעודות לימודים.

כך למשל, מי שרוצה ללמוד בחו"ל, נדרש להוכיח נכונות תרגום של תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה. אדם המעוניין לעבוד בחו"ל, צריך להציג אישור נכונות תרגום דרכון, תעודה פלילית מהמשטרה, אישורי מיסים וכו'. יורש המבקש לממש את נכסי הנפטר בחו"ל, כמו דירה או כסף בבנק, צריך להמציא אישור נכונות תרגום צו קיום צוואה או צו ירושה, תעודת נישואין ולעתים גם של החלטות בית המשפט.

כמו כן יש צורך באישור נכונות תרגום מאנגלית לעברית לצורך הגשת מסמך לבתי משפט או משרדים ממשלתיים בארץ.

במקרים אלו וברבים אחרים, יש צורך בהצגת אישור נוטריוני, המאשר את נכונות התרגום של המסמכים. כך גם פעמים רבות צריך להציג תרגום תעודת עוסק מורשה.

על מנת לקבל אישור נוטריוני לנכונות תרגום, צריך לפנות לנוטריון מוסמך, השולט בשפת המקור ובשפת התרגום. מחיר אישור התרגום הינו אחיד בהתאם להוראות משרד המשפטים.

ייפוי כוח נוטריוני 

רק נוטריון מוסמך לאשר חתימה על יפוי כח נוטריוני כללי או לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, אשר מייפים את כוחו של מי שאינו עורך דין. האישור הנוטריוני ניתן רק לאחר שנבדק כי החותם מבין את משמעות חתימתו.

אישור צוואה בפני נוטריון 

אחת מארבע הדרכים לערות צוואה היא צוואה בפני רשות, דהיינו בית משפט או רשם הירושה או בית דין דתי. הצוואה נעשית בדרך של אמירה בעל פה בפני הרשות או מסירתה בכתב לרשות. סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי גם לנוטריון כח כמו רשות לאשר עריכת צוואה בפני רשות, ולעניין זה כוחו יפה כמו שופט. אישור הצוואה ניתן רק לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו.

אימות הסכם ממון

בני זוג רבים עורכים הסכם ממון, כהכנה למקרה של גירושין. הסכם ממון בין בני זוג שנערך לאחר הנישואין אפשר לאשר רק בפני בית משפט.

גם למי שהוסמך כנוטריון יש את הסמכות לאשר הסכם ממון בין בני זוג שנערך לפני הנישואין, אחרי שהוא מוודא שבני הזוג מבינים את משמעות הפעולה.

אישורים נוטריונים נוספים:

אישור חתימה בשם הזולת.

אישור נכונות של העתק מסמך.

אישור תצהיר ואישור הצהרה אחרת.

אישור שפלוני חי.

אישור נכונות רשימת מצאי.

עריכת העדת מסמך סחיר.

לערוך מסמך ו/או לעשות במסמך פעולה אחרת אם העריכה או עשיית פעולה נוטריונית נדרשת או שהיא מותרת לפי דין, לרבות דין מדינת חוץ, וכן לפי מסמך אחר.

להשתמש בסמכות המוקנית לנוטריון ציבורי לפי דין אחר.

נוטריון מקצועי

חתימת נוטריון, בפעולות המצוינות בחוק, נחשבת כאישור למקוריות המסמך, לזהות החותם, לנכונות תרגומו או לעובדה שהמסמך נחתם מרצונו החופשי של החותם. ניתן להגיש מסמך נוטריוני כראיה בבית משפט ובכל רשות אחרת.

שכר נוטריון

מחירון נוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. השכר צמוד למדד המחירים ומתעדכן ע"י משרד המשפטים בתחילת כל שנה.

על מנת לאמת מסמך נוטריוני, לצורך שימוש בו בחוץ לארץ, מוגש המסמך, לאחר אישורו, לעובד ציבור היושב בבית המשפט, הנותן אישור "אפוסטיל", המעיד כי המסמך נחתם ע"י נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה תקף במרבית המדינות, בהתאם לאמנת "האג" משנת 1961.

על מנת לקבל חתימת נוטריון מוסמך, עם שירות מעולה ומהיר, פנו אל עורך דין יצחק גולדשטיין בטופס שבאתר, במייל main@ygoldlaw.co.il או בטלפון 03-5755090.

דילוג לתוכן