עמוד הבית >> נוטריון

נוטריון – מה זה חתימת נוטריון?

נוטריון – מיהו ומהן הסמכויות שלו? עורך דין צוואות וירושות יצחק גולדשטיין מוסמך לחתום, לאמת, לאשר, לתת שירות ולבצע חתימת נוטריון ציבורי ולערוך מסמכים משפטיים, אותם יכול לערוך רק בתפקידו, בהתאם לסעיפים 7 ו-20א לחוק הנוטריונים, וסעיף 22 לחוק הירושה.

קישורים לנוטריונים:

מה זה נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין המוסמך לאמת, לאשר, לבצע חתימת נוטריון ולערוך מסמכים משפטיים, אותם יכול לערוך רק בתפקידו, בהתאם לסעיפים 7 ו-20א. לחוק הנוטריונים, וסעיף 22 לחוק הירושה.

התנאים לקבלת רישיון נוטריון:

  • הוא אזרח או תושב קבע בישראל.
  • עורך דין חבר בלשכת עורכי הדין.
  • עסק בעריכת דין (או שהיה דיין או שופט) לפחות עשר שנים, מהן לפחות חמש וחצי שנים בישראל. או שהוא עסק במקצוע עורך דין לפחות 10 שנים, מתוכן לפחות שנתיים בישראל.
  • הגיש את הבקשה לרישיון תוך 7 שנים מיום שנהיה תושב ישראל.
  • לא הורשע בעבירה פלילית שנושאת קלון.
  • לא הוצא מלשכת עורכי הדין ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בפסק דין סופי בגלל הליכים משמעתיים. כמו כן רישיונו לא בוטל ולא הותלה עקב הליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950.
  • ועדת הרישיונות בדקה ומצאה שהוא מתאים לתפקיד כנוטריון ציבורי. החלטה תינתן לאחר בחינה האם קיבל עונשים משמעתיים בהתאם לחוק לשכת עוה"ד או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950. זאת בתוך 10 שנים טרם מתן הרישיון.
  • השתתף בהשתלמות לנוטריונים.

שכר נוטריון

מחירון נוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. השכר צמוד למדד המחירים ומתעדכן ע"י משרד המשפטים בתחילת כל שנה.

מהן הסמכויות המוקנות לנוטריון ואילו מסמכים וטפסים הוא יכול לאשר? להלן פירוט:

אישור תרגום נוטריוני

אישור נוטריוני על נכונות תרגום מסמך – תרגום נוטריוני, הוא אישור רשמי במדינת ישראל כי התרגום מדויק ומתאים למקור. האישור הזה ניתן על מסמכים רשמיים שונים כמו תעודות זהות ודרכונים, תעודות לידה ופטירה. כן על פסקי דין והחלטות של בית משפט, תצהירים, אישורי מיסים, ותעודות לימודים.

כך למשל, מי שרוצה ללמוד בחו"ל, צריך להוכיח נכונות תרגום של תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה. אדם המעוניין לעבוד בחו"ל, צריך להציג אישור תרגום דרכון, תעודה פלילית מהמשטרה, אישורי מיסים וכו'. יורש המבקש לממש את נכסי הנפטר בחו"ל, כמו דירה או כסף בבנק, צריך להמציא אישור נוטריוני לתרגום צו קיום צוואה או צו ירושה, תעודת נישואין ולעתים גם של החלטות בית המשפט.

לעתים יש צורך באישור נכונות תרגום מאנגלית לעברית לצורך הגשת מסמך לבתי משפט או משרדים ממשלתיים בארץ.

במקרים אלו ואחרים, יש צורך בהצגת אישור נוטריוני, המאשר את נכונות התרגום של המסמכים. כך גם פעמים רבות צריך להציג תרגום תעודת עוסק מורשה.

רק נוטריון מוסמך, השולט בשפת המקור ובשפת התרגום, יכול לספק שירות אישור נוטריוני לנכונות תרגום. מחיר אישור כזה הוא אחיד בהתאם להוראות משרד המשפטים.

אישורים אלו ניתן לקבל במשרד עורך דין נוטריון יצחק גולדשטיין.

חתימת ייפוי כוח נוטריוני 

רק בעל מקצוע שעבר את ההסמכה הנדרשת יכול לתת שירות של אישור חתימה על ייפוי כוח נוטריוני כללי או לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, אשר מייפים את כוחו של מי שאינו עורך דין. האישור הנוטריוני ניתן רק לאחר שנבדק כי החותם מבין את משמעות חתימתו.

סמכות אישור צוואה בפני נוטריון 

אחת מארבע הדרכים לערוך צוואה היא צוואה בפני רשות. כלומר בפני בית משפט או רשם הירושה או בית דין דתי. הצוואה נעשית בדרך של אמירה בעל פה בפני הרשות או מסירתה בכתב לרשות. סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי גם לנוטריון כוח כמו רשות לאשר עריכת צוואה בפני רשות, ולעניין זה כוחו יפה כמו שופט. אישור הצוואה ניתן רק לאחר שהמצווה יצהיר שזו צוואתו.

אימות נוטריון על הסכם ממון

בני זוג רבים עורכים הסכם ממון, כהכנה למקרה של גירושין. הסכם ממון בין בני זוג שנערך לאחר הנישואין אפשר לאשר רק בפני בית משפט.

גם למי שהוסמך כנטוריון יש את הסמכות לתת שירות אישור הסכם ממון בין בני זוג שנערך לפני הנישואין, אחרי שהוא מוודא שבני הזוג מבינים את משמעות הפעולה.

סמכויות אישורים נוטריונים נוספים:

אישור חתימה בשם הזולת.

חתימה על נכונות של העתק מסמך.

אישור תצהיר ואישור הצהרה אחרת.

מסמך אישור שפלוני חי.

עריכת העדת מסמך סחיר.

אישור נכונות רשימת מצאי.

לערוך מסמך ו/או לעשות במסמך פעולה אחרת אם העריכה או עשיית פעולה נוטריונית נדרשת או שהיא מותרת לפי דין, לרבות דין מדינת חוץ, וכן לפי מסמך אחר.

להשתמש בסמכות המוקנית לנוטוריון ציבורי לפי דין אחר.

חתימת נוטריון, בפעולות המצוינות בחוק, היא אישור למקוריות המסמך, לזהות החותם, לנכונות תרגומו או לעובדה שהמסמך נחתם מרצונו החופשי של החותם. ניתן להגיש מסמך נוטוריוני כראיה בבית משפט ובכל רשות אחרת.

חתימת נוטריון ואפוסטיל

על מנת לאמת מסמך נוטריוני, לצורך שימוש בו בחוץ לארץ, מגישים את המסמך, לאחר אישורו, לעובד ציבור היושב בבית המשפט, הנותן אישור "אפוסטיל". בחתימתו האפוסטיל מעיד כי המסמך נחתם ע"י נוטריון ישראלי מוסמך. אישור זה תקף במרבית המדינות, בהתאם לאמנת "האג" משנת 1961.

חשוב לדעת שיש 2 סוגי אפוסטיל:

– אפוסטיל משרד החוץ שנועד לאשר מסמכים רשמיים של המדינה כמו תעודת נישואים וכיו"ב.

– אפוסטיל משרד המשפטים, שהוא פקיד בבית המשפט שמאשר את האישור הנוטריוני שניתן על גבי המסמך.

על מנת לחסוך זמן וכסף, חשוב בכל מקרה שתוודאו, האם אתם צריכים שירות זה, ואיזה שירות בדיוק נדרש לכם.

שים לב – על מנת לקבל חתימת נוטריון מוסמך, עם שירות מעולה ומהיר, פנו אל עורך דין יצחק גולדשטיין בטופס שבאתר, במייל main@ygoldlaw.co.il או בטלפון 03-5755090.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן