תביעה בסדר דין מהיר

מהי כתב תביעה בסדר דין מהיר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, ובמה היא שונה מתביעה כספית רגילה?

כידוע הליכים משפטיים בישראל לוקחים לעתים שנים רבות. לכן כדי לזרז את ההליכים ישנם סוגי תביעות שניתן להגיש באופן המקצר את ההליכים. מדובר בתביעות מיוחדות שניתן להגיש בסדרי דין שנועדו לזרז את ההליכים. אך כאמור להלן רק תביעות מסוימות ניתן להגיש באופן זה. הוראות פרק ט"ז 1 לתקנות סדר דין אזרחי דנות בהגשת תביעה בסדר דין מהיר. בין השאר נקבע אילו תביעות ניתן להגיש באופן זה, ומהו סדר הדין השונה בתביעות אלו.

סכום תביעה בסדר דין מהיר

התנאי להגשת תביעה כזו היא שהסכום הגבוה ביותר לפי ס' 214 לתקנות סד"א הינו 75,000 ₪ (בתוספת מדד).

ואולם תובענה ייצוגית או תובענה לפי חוק פיצוי נפגעי תאונות דרגים לא ניתן להגיש במסלול זה.

בית המשפט רשאי להעביר תביעה לסדר דין רגיל ולהפך אם ראה שזו התועלת לבירור התובענה.

צרוף אסמכתאות ותצהירים לאימות כתבי הטענות

בתביעה בסדר דין מהיר, בניגוד לתביעה כספית רגילה, על התובע להגיש את התצהירים, וחוות דעת מומחים יחד עם הגשת התביעה. על הנתבע להגיש תצהירים יחד עם הגשת כתב הגנה.

לתצהירים יש לצרף כל אסמכתא משפטית, כך שכל הנתונים נמצאים בפני בית המשפט והצדדים כבר בתחילת התיק.

כמו כן על הצדדים לצרף לכתבי הטענות רשימה של כל המסמכים שיש להם בקשר לתיק והעתק של כל מסמך שברשימה. כך נמנע הצורך בניהול הליכי גילוי מסמכים.

מועד הגשת כתב הגנה בסדר דין מהיר

כתה הגנה יוגש ע"י הנתבע תוך 45 יום מעת קבלת התביעה. לכתב ההגנה יצורפו תצהירים וכל האסמכתאות.

התובע רשאי להגיש כתב תשובה תוך 15 יום מקבלת כתב ההגנה.

תצהיר עדות ראשית, הדיון ופסק הדין

את התצהירי עדות ראשית על הצדדים להגיש תוך 45 מהגשת כתב ההגנה.

בית המשפט יקבע דיון ראשון למועד תוך 6 חודשים מהגשת כתב הגנה. הדיון בתובענה יתקיים ככל האפשר תוך יום אחד בו יופיעו כל המצהירים. אם יש צורך בית המשפט יאריך את הדיון לימים נוספים לחקירת עדים.

בית המשפט יתן פסק דין תוך 14 יום מסיום הדיון.

לסיכום, מדובר בהליך מהיר וזריז בהרבה מניהול תובענה רגילה. בעת פנייתכם לעורך דין ליטיגציה תשקלו מהו המסלול הנכון ביותר לניהול התובענה.

דילוג לתוכן