עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> פסיקה >> ת"א 46482-04-13 אריה את עופר עבודות בניה ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ ואח'

ת"א 46482-04-13 אריה את עופר עבודות בניה ואח' נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו

לפני כבוד השופט דורון חסדאי

התובעים (הנתבע שכנגד):

1. אריה את עופר עבודות בניה

2. רונן עופר גרשון

ע"י ב"כ עו"ד יניב בוקסר

– נ ג ד –

הנתבע (התובע שכנגד):

בנק מזרחי טפחות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יצחק גולדשטיין

החלטה

רקע כללי בקצירת האומר

 1. לפניי בקשת התובעים להורות על הכנסתם לתיק של דו"חות הליווי של הפרויקטים הרלוונטיים לתובענה, אם אלו שנערכו על ידי השמאי מר ירון ספקטור (אשר העיד בדיון מיום 6.11.19) בקשר לפרויקט אופרה על הים ואם אלו שנערכו על ידי השמאית גב' דניאלה פז ארז (להלן: "העדה") בקשר לחמישה פרויקטים שונים.
 2. לדיון שהתקיים ביום 25.9.19 הוזמנה השמאית גב' פז ארז אשר משרדה ליווה את הפרויקטים השונים עד שלהי שנת 2007. היא נשאלה מספר שאלות על ידי ב"כ התובעים וכן ביחס לנספח 14 לתצהיר מטעם התובעים, שהינו דף אחד בודד מתוך דו"ח שהוכן על ידי חברת פז כלכלה נכון ליום 31.1.04. כך גם צורף מסמך אחד בודד נכון ליום 28.1.04 (נספח 15) ונייר בודד מיום 29.2.14.
 3. העדה בעדותה נשאלה על איזה פרויקטים של אריה את עופר היא פיקחה, והשיבה "אני לא זוכרת. היו פרויקטים בבאר שבע, היה פרויקט בנתניה. אני לא כל כך זוכרת, זה היה מזמן" (עמוד 33, שורות 10–12). הוצג לעדה כי היא נתבקשה להביא את כל הדו"חות והיא נשאלה האם פתחה את תיקי הפרויקטים. תשובתה, "אתם ביקשתם שאני אגיע בהתראה מאוד קצרה. הפרויקטים האלה הם פרויקטים שלוו לפני מעל עשור. קודם כל לא ידעתי במה מדובר… אין לי שום יכולת בלוחות זמנים האלה להיערך, מה עוד שמדובר בתיקים כל כך ישנים שכנראה בכלל לא מצויים בידי" (עמוד 33, שורות 13–22). כמו כן העידה העדה בהמשך, "עם כל הכבוד, שאל אותי מה שאתה רוצה. אין שום חובה שאני אתחיל לעשות מחקר היסטורי על משהו שלא מצוי בידי וללא תמורה רק בגלל שביקשת. מה שכן אני חייבת לעשות, עשיתי והתייצבתי" (עמוד 34, שורות 6–8).
 4. בהמשך חקירת העדה הפנה אותה ב"כ התובעים, כאמור, לנספח 14, והעדה השיבה כי היא "רואה שהדו"ח מ-2004… סבירות גבוהה עד כמעט מוחלטת שהדו"חות האלה בוערו". מאחר והנספח כולל רק עמוד אחד שאל בית המשפט האם הדו"ח הזה הוא רק עמוד אחד, וב"כ התובעים השיב "בשביל זה בדיוק הזמנו את המסמכים… הרי כל הסיפור בתיק מההתחלה אנחנו מבקשים את הדו"חות. זה ליווי והבנק לא מוכן לתת אותם". ב"כ התובעים נשאל האם הוגשה בקשה לחייב את הבנק לספק את הדו"חות והשיב "כן כן, יש בתיק לפני שכבודו היה בתיק". הוא נשאל מה הייתה ההחלטה והשיב "ההחלטה הייתה שזה, מכיוון שזה של עדן השרון החברה, כביכול, אז זה לא מסמכים שהבנק יכול, כביכול לגלות אותם" (עמוד 36, שורות 16–26).
 5. לשאלת בית המשפט העדה הבהירה כי כל חודש יצא דו"ח, וב"כ התובעים הבהיר כי "אנחנו מבקשים את כל הדו"חות כדי לראות את מצב הפרויקט" (עמוד 36, שורות 27–34). עוד הבהירה העדה כי היא לא קיבלה פנייה של בית המשפט להביא מסמכים, "וגם אם הייתה מגיעה כזו דרישה, אני מתארת לעצמי שהייתי צריכה לעשות בדיוק מה שהבנק עשה ולקבל את אישור המזמין והמזמין הוא חברה כנראה אחרת והבנק המממן" (עמוד 37, שורות 11–14). בנסיבות העניין ומשנראה כי אין כל טעם בחקירתה של העדה במצב דברים זה, ונוכח המחסור במסמכים הרלוונטיים ובעיקר דו"חות חברת פז כלכלה שהוצאו במהלך השנים, הסתיימה עדותה של העדה ובית המשפט הורה לב"כ התובעים להמציא לה את רשימת המסמכים המבוקשים על מנת שתבחן האם אלה מצויים ברשות החברה ובשליטתה.
 6. ביום 26.10.19 הגישו התובעים הודעה לבית המשפט בעניין המצאת מסמכים על ידי העדה. צורף מכתב ב"כ התובעים לעדה מיום 26.9.19, במסגרתו היא נתבקשה לבדוק את המסמכים המצויים בשליטתה בקשר לחמישה פרויקטים של חברת אריה את עופר: פרויקט אופרה על הים בנתניה החל משנת 2002 ועד שנת 2011; פרויקט אופרה ג בבאר שבע משנת 2000 ועד סיום הפרויקט; פרויקט אופרה ה בבאר שבע משנת 2000 ועד סיום הפרויקט; פרויקט אופרה ו בבאר שבע משנת 2000 ועד סיום הפרויקט; פרויקט אופרה ח בבאר שבע משנת 2000 ועד סיום הפרויקט.
 7. צורף מכתב התשובה של העדה מיום 17.10.19 (נספח 2), ממנו עולה כי ביחס לפרויקטים מושא הפנייה לא קיים חומר דיגיטלי שנשמר במחשבי החברה. קיים חומר מודפס רב ביחס לפרויקט המרוכז בארגזים רבים בארכיב חיצוני, ועל מנת שניתן יהיה להעביר לתובעים את הדו"חות המבוקשים על העדה יהיה להזמין עשרות ארגזים ולמיינם על ידי עובד מטעמה, לרכז את הדו"חות ולצלמם/לסורקם. לשיטת העדה עבודה זו דורשת עבודה רבה המוערכת בכ־180 שעות ועלותה 54,000 ₪ בצירוף מע"מ כתנאי לתחילת העבודה.
 8. בנסיבות העניין נתבקש בית המשפט על ידי התובעים להורות כי דו"חות הליווי של הפרויקטים, בהתאם לבקשת התובעים (נספח 1 לבקשה), יומצאו לידם מאחר שהם בבעלות הבנק וכי נציג מטעמם יצלם את הדו"חות מהארגזים במשרדי העדה.
 9. נתבקשה אף עמדת העדה בכתב, וזו הוגשה ביום 4.11.19. בתגובה נאמר בין היתר ובקצירת האומר, כי מדובר בלא פחות מחמישה פרויקטים שבנייתם נמשכה מספר רב של שנים והם חולשים על מספר רב של מסמכים המצויים בארכיב חיצוני, כך שכל פרויקט נמשך בין שלוש לארבע שנים, ייצר בין שלושים לחמישים דו"חות, כך שיחד מדובר בכ־150 דו"חות. לדברי העדה, הסכום הנדרש על ידה הוא סכום סביר אשר נועד לכסות את הסכום המינימלי של העלויות ושל ההוצאות.
 10. כמו כן ציינה העדה, כפי שאף הובהר על ידה בדיון, כי טרם שניתן יהיה להעביר חומר כלשהו נדרשת הזמנת המזמינה, חברת אדן השרון בנייני איכות, להמצאת המסמכים, וכל עוד שלא ניתנה הסכמה שכזו אין היא יכולה להמציא דבר וחצי דבר. בסיפת תגובתה הבהירה העדה כי היא עומדת על קבלת השכר כתנאי מוקדם לביצוע, וככל שהתובעים אינם מוכנים לשלמו, שיתכבדו ויפנו לנתבע או למזמינה לקבלת הדו"חות מהם.
 11. לאחר שנשמעו עדים מטעם התובעים בדיון מיום 6.11.19 בהקלטה, טענו הצדדים לפרוטוקול לעניין הבקשה לעיל. ב"כ התובעים הבהיר כי מבוקש לקבל את דו"חות הליווי של הפרויקטים הרלוונטיים אשר נערכו על ידי מר ירון ספקטור והעדה. לדבריו, השמאי ספקטור הסכים למסור את הדו"חות באמצעות מדיה מגנטית והעדה הודיעה כי היא מבקשת תשלום בעבור הדו"חות, כאמור במכתבה מיום 17.10.19 ובתגובתה מיום 4.11.19. לשיטת התובעים, הסכום הנדרש על ידי העדה אינו סביר ואינו הגיוני. בא כוחם מוכן להגיע למשרדי העדה ולבחון את החומר בעצמו. כן ציין ב"כ התובעים כי לא התקבלה כל התייחסות מטעם חברת אדן השירות ואופרה על הים ביחס למכתבו לעדה מיום 26.9.19.
 12. ב"כ הנתבע טען בין היתר כי השאלה של דו"חות הליווי עלתה לפני שנים רבות בתיק. קיימת החלטה של בית המשפט (כב' השופט מ' יפרח) מיום 9.11.15 שמתייחסת לעיון, ואף ניתנה החלטה של בית המשפט העליון בבר"ע שהוגשה על אותה החלטה. לשיטת ב"כ הנתבע, השורה התחתונה של שתי ההחלטות היא שיש צורך לפנות לשתי החברות ולבקש הסכמה שלהן, ולא ניתן לזרוק הכול על כתפי הבנק. כן נטען כי ככל שיוגשו הדו"חות השונים, יהא צורך בהגשת תצהירים נוספים, דבר שיסבך את התיק ויגרור דיון נוסף בו משך שנים רבות נוספות.
 13. ב"כ התובעים בתשובתו בדעה כי התנהלות הבנק נעשית באופן מכוון על מנת להסתיר את המסמכים המבוקשים. לדבריו המצב השתנה כיוון שניתנו תצהירים על ידי שני הצדדים והמחלוקת התחדדה. לצורך בירור האמת חייבים את הדו"ות, לדבריו ניתן להסתפק בדו"חות עצמם ולא צריך חקירות של מצהירים וכל רצונם של התובעים "לראות מה היה מצב הפרויקט בנקודות שונות של הזמן". לשיטתו מניעת הגשת הדו"חות בדרך זו או אחרת היא פגיעה כבדה בתביעה (ר' בהרחבה עמוד 68, שורות 18–29 לפרוטוקול).

דיון והכרעה

 1. לאחר שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובחנתי בחון היטב את התיק והתנהלותו לאורך השנים, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. לאמור, אין מקום להורות לעדים (מר ספקטור וגב' פז ארז) להמציא את דו"חות הליווי המבוקשים.
 2. סוגיית דו"חות הליווי נדונה כבר בפני בית המשפט (כב' השופט מ' יפרח) וזאת בגדרי בקשה מס' 15, אשר הוגשה על ידי התובעים. בבקשה זו, לה היו משיבים הנתבע וחברת אדן השרון, נתבקש בית המשפט להורות כי יועברו לעיון התובעים בין היתר "כל המסמכים בקשר לפרויקט אופרה על הים, אשר לטובתו היו משועבדים הפקדונות לרבות: דו"חות הליווי, דו"חות ביצוע…" (ר' סעיף 5.1) וכן "הדו"חות של פז כלכלה שנערכו בקשר לפרויקט אופרה על הים – מדובר בדו"חות של המפקח מטעם הבנק" (ר' סעיף 5.3).
 3. חברת אדן השרון הגישה תגובתה לבקשה זו ביום 1.4.15, במסגרתה הביעה התנגדותה לגילוי המבוקש ביחס למסמכים שנוגעים לה, בהיותה צד ג שאינו קשור להליך. על גבי תשובת התובעים לתגובה בעניין גילוי ועיון במסמכים ניתנה החלטת בית המשפט כבר ביום 25.6.14, בה הורה בית המשפט בין היתר כי "…נוסף על דפי החשבון שהעביר הבנק לב"כ התובעים (ביחס ל-7 חשבונות) יתן הבנק תצהיר גילוי ספציפי על אודות המסמכים שברשותו בדבר (א) פירעון פיקדון כלשהו כשהיה באחד משבעת החשבונות; (ב) העברת כספי הפיקדון מן החשבון אליו נפרע לחשבון אחר; (ג) עילת ההעברה. התצהיר ינתן עד ליום 15.7.14".

כמו כן נקבע באותה החלטה כי "לפי שעה אין מקום להיזקק לדו"חות הליווי או לדו"חות פז כלכלה ואם בעתיד יסבור ב"כ התובעים כי יש להמציאם – יוכל להגיש בקשה מתאימה".

 1. ביום 2.4.15 ניתנה החלטה משלימה של בית המשפט במסגרת בקשה מס' 15 ולאחר קבלת תגובת אדן השרון, בה נאמר בין היתר כי על מנת להתחקות אחר גורל הפיקדונות עתרו התובעים לצו גילוי מסמכים כלפי הבנק וכלפי אדן השרון ובקשתם לגילוי ועיון במסמכים כוללת בין היתר דו"חות המפקח מטעם הבנק (פז כלכלה) לגבי פרויקט אופרה על הים (סעיף 5.3 לבקשה) וכן את כל המסמכים הנוגעים לפרויקט אופרה על הים (סעיף 5.1 לבקשה). בית המשפט בהחלטתו, אשר מצאתי להביאה בתמצית, קבע בין היתר "… אני סבור כי בשלב זה יש לגלות את דפי חשבון הבנק לתקופה שמיום 1.1.03 ואילך וכן את ההסכמים וההתכתבויות שבין הבנק לבין אדן השרון בנייני איכות בע"מ בנוגע לפיקדונות. יתכן שבהמשך הדרך ואם לא יהא די במסמכים שיגולו כאמור, יהא מקום לשקול גילוי דו"חות הליווי והביצוע לגבי פרויקט "אופרה על הים" (כנזכר בסעיף 5.1 לבקשה) ובדו"חות פז כלכלה לגבי הפרויקט האמור (סעיף 5.3 לבקשה)".
 2. בהחלטה נוספת אשר ניתנה על ידי בית המשפט ביום 2.11.15, נקבע כי "לאחר העיון בכתבי הטענות הנוגעים לבקשת התובעים לגילוי ועיון בדו"חות הליווי של פרויקט "אופרה על הים" וכן "אופרה ד – אופרה ו" והכול לתקופה שמיום 1.1.04 ואילך, אני סבור כי אין להורות על הגילוי המבוקש…" והכול מן הטעמים שפורטו בהמשך ההחלטה.
 3. על החלטה זו של בית המשפט הגישו התובעים בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (רע"א 8181/15). בית המשפט העליון קבע בפסק דינו כי יש לדון בבקשה כבערעור וכי דין הערעור להידחות. בית המשפט העליון מצא כי הנמקת בית המשפט אינה נקייה מספקות ולא ראה עין בעין את חוסר הרלוונטיות שנקבע ביחס למסמכים המבוקשים. בית המשפט העליון הדגיש כי שאלת הרלוונטיות אינה עומדת לבדה וכי בית המשפט אף נדרש לבחון את מידת ההכבדה שגילוי המסמכים יטיל על הצד שכנגד ולאזנה עם השאיפה לגילוי מירבי (ר' סעיף 21 לפסק הדין). בית המשפט מצא כי הצדק עם המשיבים בטענתם המקדמית כי יש לדחות את הבקשה בכל הנוגע לדו"חות הליווי שאינם מתייחסים לפרויקט "אופרה על הים" וכי "מעיון בהחלטת בית המשפט המחוזי על היקף גילוי המסמכים מיום 2.4.15 עולה כי בית המשפט הותיר כאפשרות עתידית רק את גילויים של דו"חות החקירה הנוגעים לפרויקט זה ומשלא ביקשו המבקשים לערער על החלטה זו הרי הם מנועים מלבקש לערער עליה כעת" (ר' סעיף 22 לפסק הדין). עוד התייחס בית המשפט לדו"חות הליווי של הפרויקט "אופרה על הים" וקבע כי "עסקינן במסמכים שיש בהם בכדי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים. חברת אדן השרון אינה צד להליך המתנהל בין המבקשים ובין הבנק, אך המידע המצוי בכלל דו"חות הליווי נוגע, מטבע הדברים, בהתנהלותה העסקית והמקצועית… בנסיבות דנן נראה לי כי יש לתת לשיקול זה משקל משמעותי, משום שקולה של החברה שעשויה להיפגע מן הגילוי כלל לא נשמע" (ר' סעיף 23 לפסק הדין).
 4. פסק דינו של בית המשפט העליון ברור. פסק הדין הינו חלוט. לא נמצאה בבקשת התובעים שבפני או בטיעונם התייחסות לפסק הדין ולהחלטות שניתנו על ידי בית משפט זה (כב' השופט מ' יפרח) ביום 25.6.14, ביום 2.4.15 וביום 2.11.15.
 5. בהחלטה מיום 25.6.14 הותיר בית המשפט פתח לתובעים להגיש בקשה מתאימה ככל שאלה יזקקו לדו"חות הליווי או לדו"חות פז כלכלה. בקשה שכזו, מפורטת, ממוקדת וברורה, לא הוגשה על ידי התובעים. כך גם בהחלטה מיום 2.4.15 הותיר בית המשפט פתח לגילוי המסמכים הנזכר בסעיפים 5.1 ו־5.3 לבקשה, ברם אולם כאמור, בקשה שכזו מסוימת לעניין גילוי המסמכים הנ"ל לא הוגשה על ידי התובעים. לא למותר לציין כי התובעים הגישו חוו"ד מומחה מטעמם בלא שנטען כי לא היתה לו אפשרות לעשות כן בהעדר המסמכים מושא הבקשה.
 6. נראה לכאורה כי ברצות התובעים לעקוף את החלטת בית משפט זה מיום 2.11.15 ואת החלטת בית המשפט העליון מיום 31.1.16 הגישו הם בקשה לזימון עדים, כאשר העדים התבקשו להביא עמם את המסמכים השונים מושא המחלוקת. איני סבור כי זו הדרך הראויה, בוודאי שלא אחרי שניתנו ההחלטות/פסה"ד הנ"ל ואחרי שהצדדים הגישו כבר תצהירי עדותם וחוות דעת, ותם לו קדם המשפט זה מכבר.
 7. דרך המלך לצירופם של המסמכים המבוקשים לתיק בית המשפט , הייתה להגיש בקשה מתאימה טרם הגשת ראיות הצדדים, לה היו צדדים הבנק וחברת אדן השרון. ככל שלא נעשה כן על ידי התובעים, אין להם להלין אלא על עצמם.
 8. לא למותר לציין כי תיק זה ראשיתו בחודש אפריל 2013. ההחלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית ניתנה כבר ביום 14.2.17, ובשים לב לגילו של התיק הוא נקבע לראשונה לשמיעת ראיות לחודשים יונייולי 2017. מועדים אלה נדחו מעת לעת עקב מצבו הרפואי של התובע 2 – לו שלוחים איחולי רפואה שלמה ובריאות טובה (לעניין זה ר' בין היתר ההחלטות מיום 4.6.17, 11.6.17, 24.10.17, 14.11.17, 21.11.17 ו־9.1.19).
 9. למועדים השונים שנקבעו הגישו התובעים בקשה לזמן את העדים גב' פז אשר ומר ספקטור, כאשר בבקשה שהוגשה לבית המשפט לא נאמר (למיטב הבדיקה) כי עדים אלו מתבקשים להביא עמם את המסמכים שבמחלוקת או כלשהם (ר' למשל הבקשות לזימון לעדות מיום 2.1.18 ו־4.9.18). במסגרת בקשת העדה מיום 17.5.17 הסתבר כי היא נדרשה להביא עמה מסמכים הנוגעים לפרויקט אשר לווה על ידי החברה שבבעלותה. לעניין זה ראו גם הבקשה לזימונו לעדות של מר ספקטור מיום 22.5.17, בה לא צוין כי עד זה מתבקש להביא עמו דו"חות כלשהם.
 10. מעדות העד ספקטור בדיון היום ניתן להסיק כי ברשותו, ככל הנראה, מספר לא מבוטל של דו"חות בשים לב למועד התחלת פעולתו, ולדברי העדה המדובר בכ־150 דו"חות. לא ניתן בשלב כה מאוחר של הדיון להגיש כמות כה רבה של ראיות, לאחר שהוגשו כבר תצהירי העדות הראשית והחלה שמיעת העדים. בקשה שכזו, כאמור לעיל, ראוי היה להגישה טרם שניתן צו להגשת תצהירי עדות ראשית, מה גם שלא ניתן ליתן צו המחייב את העדים לעשות כן טרם שיתקיים דיון בנוכחות חברת אדן השרון ותישמע עמדתה, כמתחייב אף מהחלטת בית המשפט העליון.
 11. שלא כדעת ב"כ התובעים, סבורני כי יש טעם בדברי ב"כ הנתבע לפיהם ככל שתותר המצאת הדו"חות השונים יחייב הדבר "פתיחת הליך הגשת הראיות", שהרי גם אם התובעים סוברים (כעת) שאין צורך בעדות שתלווה את הדו"חות השונים, אין זו בהכרח עמדת הבנק, אשר זכותו להגיב לראיות הנ"ל על דרך הגשת תצהירי עדות ראשית או חוות דעת, מתאימים, ואף לבקש חקירת עורכי הדו"חות, דבר שיוביל להארכת משך שמיעת התיק הקבוע לסיום שמיעתו בחודש דצמבר 2019, בפרק זמן ארוךביותר נוכח יומני העמוס. עוד סבורני כי הבקשה שלפניי לוקה בשיהוי משמעותי ומהותי, והיענות לה באופן שמבקשים התובעים יכול תגרום לעיוות דין ועוול לנתבע.
 12. הלכה היא כי בהינתן העומס הרב על בתי המשפט, סמכותו הטבועה של היושב בדין היא לנהל את הזמן העומד לרשותו (רע"א 7659/14 משטרת ישראל נ' עובד רופל (פורסם בנבו, 22.3.15). כן נקבע כי "הזמן השיפוטי הוא משאב יקר" (בש"מ 6141/12 פסיפיק מערכות מחשב נ' עיריית הרצליה (פורסם בנבו, 25.11.12), פסקה 5) וכי "הזמן השיפוטי משאב מוגבל הוא והוא שייך לא רק לכל אחד ואחד מבעלי-הדין אלא גם לציבור בכללותו" (ר' ע"א 3725/04 דיבה נ' עדווין (פורסם בנבו, 31.8.06)). ניצול נכון ויעיל של הזמן השיפוטי יש בו כדי לתרום לזכות הגישה לערכאות של כל בעלי הדין (ר' ע"א 8166/11 חברת אלי ראובן בנייה והשקעות בע"מ (בפירוק) נ' נ. אלה חברה קבלנית לבניין (1972) בע"מ (פורסם בנבו, 12.4.15), פסקה 24); ר' גם עת"מ (י-ם) 55231-05-15 בן שושן נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 19.7.15); סעיף 5 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ח – 2018, העתידות להיכנס לתוקפן בחודש ספטמבר 2020).
 13. נמצא אם כן כי בחסות בקשתם דהיום להמצאת המסמכים השוניםע"י העדים ,התובעים מבקשים למעשה ויגרמו ל- "החזרת הגלגל (התיק) שנים לאחור". דבר זה , מן הטעמים שפורטו מעלה ,לא ניתן ואין זה ראוי להתירו.
 14. בהינתן כל האמור לעיל, מצאתי לדחות בקשת התובעים במסגרת הבקשה לזימון עדים, שאף לא מצאתיה נתמכת בטעמים מיוחדים כמתחייב מהוראת תקנה 149(ב) לתקסד"א, להמצאת הדו"חות השונים של העדים ספקטור ופז ארז לתיק בית המשפט. בהתאם, אף לא תוזמן העדה פז ארז למתן עדות נוספת.
 15. המשך שמיעת הראיות יתקיים במועד המתוכנן, ביום 25.12.19 בשעה 10:00. ב"כ התובעים יוודא התייצבות חברת ההקלטות לדיון.
 16. אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ח' חשוון תש"פ, 06 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.

 

דילוג לתוכן