כמה עולה הסכם חלוקת עיזבון?

כאשר ישנם כמה יורשים לעיזבון המנוח, היורשים יכולים לערוך הסכם חלוקה בין יורשים. במאמר נסביר אודות ההסכם, את הסיבות לעריכתו, מה ההבדל בין הסכם חלוקת ירושה לבין הסתלקות מירושה, ואופן עריכת ההסכם. וכן ניגע בשאלות כמה עולה הסכם חלוקת עיזבון? מהו שכר טרחה להסכם בין יורשים?

מה זה הסכם חלוקת עיזבון?

מדובר על חוזה שיורשים עורכים לגבי אופן חלוקת ירושה על פי צוואה או דין. מטרתם היא לחלק ביניהם את העיזבון באופן שונה מהדרך שהוגדרה בצוואה או על פי הוראות הצוואה.

לפי החוק אין להגביל את אופן חלוקת הירושה בין היורשים, לפיכך ככל שיגיעו להסכמה, יוכלו לפעול על פי החלטותיהם, אף אם החליטו שהעיזבון יחולק באופן לא שוויוני.

מדוע חשוב לעשות הסכם חלוקת עיזבון?

ישנן סיבות רבות לעריכת הסכם בין יורשים. ישנם מקרים שהמטרה היא להפחית או לבטל את המס שישולם. במקרה ומדובר למשל בנכס, היורשים לא יוכלו לנצל פטור ממס בצורה הטובה ביותר בעת מכירת הנכס, ללא עריכת ההסכם.

כמו כן, ייתכן והיורשים לא ירצו לרשת את נכסי המנוח יחדיו וירצו להפריד את השליטה בנכסים על מנת למנוע חיכוכים ביניהם.

הפחתת מס באמצעות הסכם בין יורשים

בנוגע למס שבח ורכישה שיש לשלם בהסכם חלוקת ירושה – על מנת שחלוקת והעברות הנכסים יוכרו כחלוקת ירושה פטורה ולא כעסקת מכר שיש לשלם עליה מס, על העסקה לעמוד בכמה תנאים מצטברים:

יש להקפיד כי רק היורשים על פי דין או צוואה יהיו הצדדים להסכם. אולם ההסכם אינו חייב לכלול את כל היורשים ואפשר לערוך אותו רק בין חלק מהיורשים.

יש לערוך את הסכם החלוקה טרם חלוקת העיזבון, כלומר: הסכם חלוקת העיזבון צריך להיערך לפני החלוקה. אם ההסכם ייחתם לאחר חלוקה ראשונה הוא לא יהיה קשור לחלוקת עיזבון אלא יחשב כהסכם סטנדרטי בין בעלי הנכסים, דבר שאומר שהיורשים לא ייהנו מפטור ממס עקב ההעברות מקרקעין.

תנאי נוסף הוא שצריך לעשות את החלוקה רק מתוך נכסי העיזבון. אין להכניס כספים ונכסים שאינם חלק מנכסי העיזבון, אף לא לצורך תשלומי איזון. תשלומי איזון יכולים להתבצע רק מנכסי וחשבונות העיזבון עצמו.

מי מחליט על הסכם חלוקת עיזבון?

אם יש מנהל עיזבון, הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר הסכם חלוקה, גם אם אין הסכמה של כל היורשים.

אם אין מנהל עיזבון, היורשים מחליטים ביניהם על החלוקה.

מה ההבדל בין הסתלקות מעיזבון לבין הסכם בין יורשים?

ישנן שתי דרכים לחלוקת ירושה בשונה מחלוקה על פי דין או צוואה. הראשונה נעשית ע"י עריכת חוזה בין יורשים והשנייה באמצעות הסתלקות מעיזבון.

יורש רשאי להסתלק בהסתלקות כללית. כך שחלקו בירושה יתווסף ליתר היורשים, לפי חלק כל אחד בעיזבון. ישנה גם אפשרות שחלקו של היורש יעבור לאדם מסוים ואף למי שאינו בין יורשי המנוח, ובלבד שאותו יורש הוא בן זוג, ילד, או אח של המוריש.

אחד ההבדלים בין הסתלקות להסכם הינו, שהסכם צריך להיחתם ע"י כל הצדדים, ואילו במקרה שיורש מסתלק הוא יכול לעשות זאת חד צדדית.

הבדל נוסף הוא מועד עריכת ההסתלקות או ההסכם. בעוד שניתן לערוך הסכם לאחר מתן צו קיום צוואה או צו ירושה, הרי שהסתלקות מעיזבון יש להגיש יחד עם הבקשה לאישור צוואה או ירושה לפי דין.

שכר טרחה הסכם חלוקת עיזבון

לעריכת הסכם חלוקת עיזבון חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני צוואות וירושה.

הסכם בין יורשים עושים בכתב, שכן באמצעות העלאת ההסכם על הכתב אפשר לעמוד בתוקף על אופן חלוקת העיזבון, ולהציג את פרטי הנכסים המחולקים בצורה מדויקת. ולהציג את פרטי היורשים המקבלים את הנכסים וחלקם בדיוק בעיזבון.

באמצעות עריכת הסכם חלוקת עיזבון אפשר להציג את מלוא המידע בצורה מסודרת וברורה, ליצור ודאות לגבי אופן חלוקת הירושה, להקנות ביטחון ולמנוע אי הבנות ומחלוקות בעתיד.

בעת עריכת ההסכם חלוקת עיזבון, יש לוודא כי רק היורשים הם צדדים להסכם ולא לכלול בהסכם קרובי משפחה נוספים.

כמו כן, הצדדים יכולים להיות רק חלק מן היורשים. כך גם אפשר לעשות הסכם על כל נכסי העיזבון או רק לגבי חלקם. 

מנהל עיזבון, יכול לבקש אישור ההסכם בבית משפט, גם ללא הסכמת כל היורשים.

תשומת לב שאין חובה לאשר בבית המשפט את ההסכם בין יורשים, ויש לו תוקף מרגע חתימתו.

בעת רישום מקרקעין בהתאם להסכם, יש לצרפו לבקשת הרישום.

חשיבות טיפול עורך דין בצוואות וירושות

על מנת שחוזה חלוקת העיזבון יהיה ערוך כהלכה, מה שיצמצם את הסיכויים לסכסוכים ואי הבנות בעתיד, כדאי מאוד לפנות אל עורך דין המתמחה בענייני ירושות וצוואות, אשר יחשוב על כל ההשלכות של ההסכם.

עורך דין מנוסה ומקצועי להסכם חלוקת עיזבון יכול לעזור ליורשים לאורך מלוא התהליך, ולדאוג להסכם הגון לכל הצדדים.

כמה עולה הסכם עריכת הסכם חלוקת עיזבון?

עלות הסכם חלוקת עיזבון ע"י עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום נעה בין 5,000 ₪ + מע"מ לבין עשרות אלפי ₪ ומעלה.

הסכום הבסיסי הוא ישיבה עם היורשים וליבון הצרכים היורשים; מתן ייעוץ לגבי החלוקה הן מבחינת צרכי היורשים והפרדת הנכסים והן מבחינת חיסכון במיסוי. לאחר מכן הכנת ההסכם.

סכום של עשרות אלפי ₪ ומעלה משולם בעיזבון הכולל נכסים רבים ומורכבים, וכאשר יש צורך לפשר ולגשר בין צדדים שונים.

דילוג לתוכן