צו ירושה: בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה – לשם קבלת ירושה של מנוח שלא השאיר צוואה, צריך להגיש אל רשם הירושות בקשה למתן צו ירושה מקוון. אם המנוח השאיר צוואה, צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה. מה זה הצווים הללו ואיך מקבלים אותם? כיצד מתבצע מימוש ירושה בבנק? מי יכול לקבל העתק מצו שניתן ואיך מאתרים אותו? על כך במדריך שלפניכם.

יצחק גולדשטיין, משרד עורך דין צוואות וירושות יגיש עבורכם בקשה לצו הירושה בהליך מקוון ומהיר. כמו כן משרדנו יטפל עבורכם ברישום דירת ירושה ובקבלת כספי המוריש. לקבלת שירות מקצועי התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים

 מה זה צו ירושה?

צו הירושה הוא צו בעל כח משפטי כמו החלטה של בית משפט. הצו מורה על אופן חלוקת עיזבונו של מנוח שלא השאיר אחריו צוואה. הצו ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה, בית דין רבני או בית המשפט לענייני משפחה. לעתים צו הירושה ניתן גם כשיש צוואה אך היא לא כוללת את כל נכסי המנוח. במקרה כזה יש להגיש בקשה לצו הירושה לנכסים שאינם כלולים בצוואה.

צו הירושה אינו קובע מהם הנכסים הכלולים בעיזבון, אלא מי הם יורשי המנוח ומה חלקו של כל יורש בעיזבון, לאחר שיתברר מהם הנכסים. 

למה חייבים להוציא צו ירושה?

גם אם אתה יודע שאתה היורש, הרי שצריך צו משפטי האומר זאת לכל העולם. בלי צו שמצהיר כי אתה יורש חוקי של המנוח לא תוכל לקבל את החלק שלך בעיזבון. באמצעות צו הירושה ניתן להעביר את נכסי המקרקעין של המנוח על שם היורשים החוקיים, וכן ניתן להעביר כספים מחשבון הבנק של הנפטר לחשבונות היורשים. הוצאת צו ירושה יכולה לקחת כמה חודשים, ולכן חשוב להגיש את הבקשה בהקדם ככל האפשר.

אז איך מוציאים צו ירושה מקוון?

הוצאת צו ירושה מקוון

בשביל להוציא צו ירושה מקוון יש להגיש אל רשם הירושות בקשה מקוונת למתן צו הירושה. הבקשה מוגשת לרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח. אם המנוח היה גר בחו"ל, צריך להגיש את הבקשה לרשם שלו סמכות במקום שבו נמצא הנכס של המנוח.

ניתן גם להגיש את הבקשה באופן ידני לבית דין רבני, ובמקרה זה על כל היורשים לחתום על הסכמה לשיפוט בבית דין רבני, וכן להופיע לדיון בבית הדין הרבני עם עדים המכירים את המנוח והיורשים.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

את הבקשה למתן צו הירושה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בירושה, לדוגמה יורש, מנהל עיזבון, או נושה של אחד היורשים.

איך מוציאים צו ירושה? מסמכים שיש לצרף בהגשת בקשה למתן צו הירושה – טפסים

לשם הוצאת צו קיום ירושה יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: 

  • תעודת פטירה של המנוח. 
  • תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר.
  • אישור על משלוח הודעות לכל היורשים או הסכמות בכתב של היורשים להגשת בקשה למתן צו הירושה.
  • תצהירי הסתלקות – אם חלק מהיורשים מסתלקים מהעיזבון.
  • ייפוי כוח – אם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין, צריך לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

איך מוציאים תעודת פטירה?

כדי לקבל תעודת פטירה, על קרובו של המנוח להגיש למשרד הפנים בקשה לקבלת תעודת פטירה של המנוח. עדכון משרד הפנים על הפטירה נעשה באמצעות הודעת פטירה עליה חתום רופא (בדרך כלל הודעת הפטירה מועברת ישירות למשרד הפנים על ידי בית החולים).

מסמכים נוספים כאשר המנוח היה תושב חו"ל

אם הבקשה מוגשת בעניינו של מנוח שהיה תושב חו"ל, אך יש לו נכס בארץ, יש לצרף: א. הוכחה שהנכס בארץ. ב. חוות דעת לגבי הדין הזר של מדינת התושבות.

כמה עולה צו ירושה?

עלות צו ירושה מורכבת מ-2: אגרת רשם הירושה + אגרת פרסום; וכן שכר טרחת עורך דין המטפל בהוצאת צו הירושה.

אגרות בקשה לצו ירושה

בעת הגשת בקשה לקבלת צו הירושה יש לשלם אגרת צו ירושה והוצאות פרסום. אם מוגשת בקשה מקוונת למתן צו הירושה, יש הנחה 15% בתשלום אגרות לצו הירושה. קרוב של מי שנפטר עקב פעולות מלחמה, פעולות איבה, או שירות צבאי, פטור מתשלום אגרה. נכון לשנת 2020 שיעור האגרות הבסיסיות הן:

  • אגרת בקשה מקוונת למתן צו ירושה – 429 ש"ח.
  • אגרת פרסום בעיתון על הגשת הבקשה – 130 ש"ח.

הליך טיפול בקשה לצו ירושה

תגובת האפוטרופוס הכללי – הבקשה מועברת לקבלת תגובת האפוטרופוס הכללי. על האפוטרופוס הכללי להשיב תוך 45 יום. התגובה יכולה להיות: א. אישור הבקשה. ב. בקשה להשלמת פרטים. ב. להעביר את התיק לדיון בבית משפט לענייני משפחה.

פרסום – הבקשה מפורסמת על ידי הרשם לענייני ירושה, בעיתונים היומיים. הפרסום נעשה על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לצו.

אם לא התקבלו התנגדויות, לאחר אישור האפוטרופוס הכללי, ניתן צו הירושה. אם הוגשו התנגדויות התיק עובר לדיון בבית משפט לענייני משפחה.

כמה זמן עד לקבלת צו ירושה?

אם אין צורך בהשלמת פרטים ולא הוגשה התנגדות לבקשת צו הירושה, תהליך הוצאת צו הירושה לוקח בד"כ בין חודשיים לשלושה חודשים מהגשת הבקשה ועד מתן צו הירושה. עם זאת, יתכנו עיכובים עקב עומס במשרד הרשם, או עיכוב בקבלת תגובת האפוטרופוס הכללי גם לאחר 45 יום.

בדיקת סטטוס בקשה למתן צו ירושה

באתר רשם הירושה ניתן לבדוק סטטוס בקשה לצו הירושה.

קבלת צו ירושה מקוון

בעבר הצו היה מתקבל באופן של מסמכים חתומים על ידי הרשם לענייני ירושה. כיום, רשם הירושה חותם על הצווים בחתימה אלקטרונית, שמועברת למייל של מגיש הבקשה, כך שצו הירושה מתקבל באופן מקוון.

מימוש צו ירושה בבנק או בטאבו

חיכיתם מספיק זמן והגעתם למועד קבלת צו הירושה. מה אתם צריכים לעשות לצורך מימוש צו ירושה בבנק או בטאבו ?

לאחר קבלת צו הירושה יש לגשת לרשם המקרקעין, לבנקים ולגופים נוספים המחזיקים נכסים עבור העיזבון, ולבקש להעבירם על שם היורשים. פניה זו נעשית בדרך כלל באמצעות עורך דין לענייני ירושה.

לאחרונה התחדש שבעת מתן צו הירושה המקוון, הרשם לענייני ירושה מעביר את הצו באופן אוטומטי לבנקים, חברות הביטוח, וכן לגופים ממשלתיים כגון רשם המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, רשות המסים, משרד התחבורה, ורשות התאגידים. לכן, בעת פנייה להעברת דירה ברשם המקרקעין, בקשה מהבנק להעביר כספים ליורשים, אין צורך לצרף את צו הירושה.

התנגדות לצו ירושה

תוך 14 יום מפרסום הבקשה לצו הירושה, ניתן להגיש התנגדות לצו הירושה, מטעמים שונים, כמו קיומה של צוואה אחרת, או שישנם יורשים שלא נכללו בבקשה. למידע נוסף ראו במאמר – התנגדות לצו ירושה.

תיקון צו ירושה

אם נפלה טעות בצו הירושה, כגון טעות במספר תעודת זהות, יכול כל אחד מהיורשים המופיעים בצו הירושה לבקש לתקן את הצו.

הבקשה לתיקון תפרט את מהות הבקשה, הנתונים והמסמכים התומכים בה, את פרטי המבקש, פרטי המנוח ופרטי המעורבים (לדוגמה היורשים המופיעים בצו). כן יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין.

לצורך תיקון טעות סופר בצו הירושה, לדוגמה טעות במספר תעודת זהות, בשם או בפרט שאפשר לאמתו באמצעות מסמך רשמי, לא צריך להציג תצהיר, וניתן להסתפק במסמך הרשמי שמאמת את הבקשה.

הבקשה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. לאחר בדיקה והשלמת הטיפול בבקשה על ידי עוזר הרשם או בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה יוחלט אם יינתן צו מתוקן, או שהבקשה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

איתור צו ירושה ומי יכול לקבל העתק מצו הירושה? 

אתם לא בטוחים שניתן צו לירושת המנוח? איבדתם את הצו שקיבלתם? אל דאגה, בפניה פשוטה באתר רשם הירושות תוכלו לבדוק האם ניתן בעבר צו. כמו כן תוכלו, תמורת תשלום אגרה, להזמין העתק של צו הירושה שניתן בעבר, או צו דיגיטלי, אם הצו ניתן לאחר שהוחל להפיקו באופן מקוון. צווים שניתנו על ידי בית המשפט או בית הדין הרבני, יש לבקש מהם העתק נאמן למקור. כל אדם זכאי לקבל עותק מצו הירושה או צו קיום צוואה של אדם שנפטר.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה בשירותים משפטים הקשורים לעושר משפחתי, לרבות עריכת צוואות, בקשת קיום צוואה, התנגדות לצוואה, מנהל עיזבון, עריכת הסכמים בין יורשים לחלוקת עיזבון, ניהול הליכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה ורשם הירושות.

אם אתם עדיין תוהים לגבי השאלה ״מה זה צו ירושה״, התייעצו עכשיו עם עורך דין מקצועי המספק שירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן