"ייפוי כוח מתמשך" – המדריך

מהו ייפוי כוח מתמשך, מה ההבדל בינו לבין ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר, מה היתרונות שלו על מינוי אפוטרופוס, מה המחיר וכמה עלות עריכתו והגשתו, ואיך הוא נכנס לתוקף? המדריך עם כל המידע שחייבים לדעת נכון לשנת 2024, מאת עורך דין לעריכת ייפוי כוח מתמשך – עו"ד אבי גולדשטיין.

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

זהו מסמך בו אדם יכול לקבוע על ידי מי וכיצד יטופלו ענייניו בעתיד כאשר הוא לא יהיה כשיר לכך, עקב זקנה או מוגבלות אחרת.

כך לדוגמא מי שיתמנה כמיופה כוח יוכל לעשות פעולות עבור הממנה, כמו שימוש בחשבון הבנק שלו וכיו"ב.

לדוגמא אדם יכול לקבוע שבנו יהיה מיופה הכוח שלו. הוא יכול גם לקבוע באיזה עניינים הוא יהא מוסמך להחליט כמו עניינים רפואיים, ענייני רכוש ועניינים אישים כמו מקום מגורים. הוא גם יכול לקבוע אילו הנחיות לתת, לדוגמא איפה הוא רוצה לגור.

אפשרות זו לערוך מסמך בו אדם נותן הוראות מראש לתקופה בה לא יהיה כשיר, נולדה בתיקון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. לפני כן לא הייתה אפשרות לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו של אדם כשהוא לא יהיה כשיר לטפל בהם, ו/או כיצד הם יטופלו. האפשרות היחידה הייתה מינוי אפוטרופוס, הליך שעליו אין לחסוי שליטה.

מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך מול מינוי אפוטרופוס?

 מה חשיבות האפשרות שנפתחה ובמה היא עדיפה על הדרך הישנה של מינוי אפוטרופוס?

נראה את ההבדלים בטבלה:

 

אפוטרופוס

ייפוי כוח מתמשך

הליך המינוי

מצריך הגשת בקשה לבית המשפט.

ללא צורך בהתערבות בית משפט.

בירוקרטיה ופיקוח

הליך בירוקרטי מורכב, כמו הדרישה להגשת פרטה ודיווחים לאפוטרופוס הכללי.

לא מצריך פיקוח האפוטרופוס הכללי.

רצון האדם

בית המשפט ישמע את רצונו, אך לא האדם מחליט, אלא בית המשפט קובע. 

האדם מורה מי יתמנה, והוא יכול להורות אילו החלטות יתקבלו.

תוקף לאחר הפטירה

אפוטרופוס לרכוש תקף לאחר הפטירה רק לפעולות מסוימות.

תקף גם 90 יום לאחר הפטירה לצורך טיפול בעניינים שוטפים.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר?

 1. ייפוי כוח נוטריוני רגיל – אמנם מאפשר ביצוע כל פועלה משפטית עבור הממנה, אבל הוא תקף רק בעת שהאדם כשיר. לאחר איבוד הכשרות המשפטית אסור להשתמש בו.
 2. ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר – הרשאה היא בלתי חוזרת רק אם היא לטובת אדם שלישי. דוגמא לכך היא  הרשאה שנותן מוכר דירה לעורך דין לרשום את הדירה על שם הקונה. הרשאה לפעול לטובת המשלח לא יכולה להיות בלתי חוזרת. לכן אם אדם עשה ייפוי כוח בלתי חוזר לפעול בחשבון בנק, לא יהיה לו תוקף משפטי אחרי שהאדם כבר לא יהיה כשיר.
 3. ייפוי כוח מתמשך – רק הרשאה כזו יש לה תוקף גם לאחר איבוד הכשירות המשפטית. ואדרבה היא נכנסת לתוקף רק לאחר איבוד הכשירות המשפטית. ומכאן שהיא המתאימה ביותר כדי לדאוג לאדם לאחר שלא יוכל לדאוג לענייניו.

לכן – אדם שרוצה למנות מישהו שיטפל בענייניו גם כאשר הוא כשיר וגם לאחר מכן, ייתן גם הרשאה נוטריונית כללי וגם יפוי כח מתמשך.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לצוואה?

ייפוי הכוח הוא מסמך עם הוראות התקפות כאשר הממנה חי אך אינו כשיר. בנוסף הוא משמש גם לדברים מסוימים גם לאחר הפטירה כמו הוראות קבורה. אך הוא אינו מהווה תחליף לצוואה, והוראותיו אינן מחייבות בעניין חלוקת רכוש לאחר הפטירה.

לעומת זאת, צוואה מורה מה ייעשה ברכוש אדם שנפטר, ואין לה שום תוקף בחיי המצווה.

האם ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי?

האם ניתן לערוך את הטופס באופן עצמאי דרך משרד המשפטים?

התשובה היא, לא. רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי יכול לערוך ולהפקיד ייפוי כוח זה.

הסיבה לכך היא רצון המחוקק להגן על הממנה, ולוודא שהוא עורך את המסמך כמו שצריך, וכי הוא באמת רוצה למנות את מי שכותב, ולתת הוראות כפי שמורה, ולא שמישהו כפה עליו לעשות זאת.

חשוב לציין כי לפי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אפילו עורך דין שעבר הכשרה לא יכול לערוך ייפויי כוח מתמשכים לעצמו או לקרובו, או למי שהוא נוגע ויש לו עניין אישי.

אופן עריכה והפקדה

כל מסמך שמוגש שונה במהותו, והוא נתפר למידותיו של הממנה, שכן הוא אמור לשקף את רצונו של הממנה.

ההליך מתחיל בפגישה של הממנה עם עוה"ד לשם שמיעת הממנה וקבלת מלוא הפרטים וההנחיות שהאדם הממנה רוצה ליתן. כך אפשר לתת הוראות לגבי נושאים שונים כמו:

 • אופן הטיפול הרפואי והסיעודי בממנה.
 • טיפול בהשכרת דירה.
 • טיפול בחשבון בנק.
 • הוראות בנושא קרנות ופנסיות, מי מוסמך למשוך כספים ומתי, ולאיזה צורך.
 • הוראות מי וכמה מיופי כוח יהיו, האם יהיו חליפים, ועוד.

לאחר מכן יערוך עוה"ד את המסמך ומילוי טופס מקוון מיוחד באתר ייעודי.

לאחר מכן ייפגש עוה"ד שוב עם הממנה ויעבור איתו על הטופס המוכן, החתמת הממנה והחתמת מיופי הכוח.

לאחר מכן יגיש עוה"ד את ייפוי הכוח באופן מקוון ואת המקור ישלח לאפוטרופוס הכללי.

בהגיע העת בו יש צורך להפעיל את ייפוי הכוח, יש למלא טופס הצהרה על כניסה לתוקף.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח רגיל לעורך דין אפשר לבטל בהודעה לעורך הדין.

יפוי כח מתמשך אפשר לבטל בהודעה של הממנה לאפוטרופוס הכללי, אך זאת רק לפני כניסתו לתוקף.

לאחר כניסת ההרשאה לתוקף אפשר לבטל את המינוי רק בהליך משפטי.

תוקף הרשאה פוקע במקרים הקבועים בחוק כמו אם מיופה הכוח איבד את הכשירות המשפטית או בהחלטה של בית המשפט לענייני משפחה.

ייפוי כוח מתמשך בבנק

אחד השימושים העיקריים ביפוי כח מתמשך הוא לצורך ניהול חשבון הבנק. גם לאדם מבוגר שאינו כשיר יש הוצאות רבות – לבית אבות או למטפלת, תרופות, טיפולים משלימים וכו'.

חיוני מאוד שיהיה אפשר למשוך כסף מהבנק לצורך הוצאות אלו, שהאדם לא ייפול לעול על השני, אף שיש לו אמצעים כספיים.

אחרי שאדם אינו כשיר הוא לא יכול לפנות לבנק לבצע פעולות, ולכן נדרש מיופה כוח. אולם חשוב שיוכל לפעול בחשבון רק לאחר איבוד יכולת האדם לפעול בעצמו. בדיוק לשם כך נועד ייפוי הכוח הזה.

הגנה משימוש לרעה

כדי להגן על הממנה, ישנם מספר הליכים בדרך למינוי, כמו חובת עריכתו אצל עו"ד שעבר הכשרה מתאימה, מילוי טפסים מיוחדים, שרק עורך הדין יכול למלא, והפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.

אולם עדיין בעת מינוי מיופה כוח בעל יכולות כמעט בלתי מוגבלות, עולה מיד חשש מפני שימוש לרעה. במיוחד שאין עליו פיקוח. לכן הממנה ועורך הדין צריכים לשים לב לדברים הבאים בעת עריכת המסמך:

 • אמון – הממנה חייב למנות רק מי שהוא סומך עליו ביותר.
 • הוראות מקדימות – ביד הממנה להורות הוראות מקדימות שונות שינתנו למיופה הכוח.
 • אדם מיודע – בנוסף הממנה יכול להורות על אדם מיודע שיקבל מידע על הכנסת ייפוי הכוח לתוקף, ועל פעולות שונות. והאם וכיצד יהיה פיקוח על פעולות מיופה הכוח.
 • שני מיופי כוח – כמו כן ניתן למנות שני מיופי כוח יחדיו, כך שכל אחד מהם יהיה מודע ויוכל לפקח על מעשי השני, ולדברים מסוימים יהיה צורך בשתי חתימות.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

איך ומתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף?

התשובה היא בהתאם להוראות שנותן הממנה בעת עריכת ייפוי הכוח. ברירת המחדל היא כניסה לתוקף בעת שהממנה "אינו מבין בדבר", כלומר הופך ללא כשיר, זאת בדומה לעת בה ממנים לאדם אפוטרופוס. ההגדרה מתי "אינו מבין בדבר" נקבעת ע"י רופא מומחה לנושא, בד"כ רופא פסיכו גריאטר.

עם זאת האדם יכול להחליט על מועד אחר בו תיכנס ההרשאה לתוקף, כמו למשל גיל מסוים, מחלה וכיו"ב.

בעת הכניסה לתוקף יש לפנות וליידע את מי שהורה הממנה בכתב המינוי.

בנוסף יש לשלוח הצהרת כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופוס הכללי, אשר יטפל בהודעה בדרך כלל תוך 3 ימי עסקים. לאחר מכן האפוטרופוס הכללי ישלח מכתב אישור או סירוב כניסה לתוקף.

לאחר אישור כניסה לתוקף של יפוי הכח, מיופה הכוח יכול לעשות כל מה שניתן לו סמכות בייפוי הכוח, ולצורך כך להציג את ההרשאה שמאושרת בחותמת דיגיטלית של האפוטרופוס הכללי.

עלות עריכת ייפוי כוח מתמשך

מה מחיר ייפוי כוח מתמשך?

בחוק אין קביעה מהו שכר עורך דין לעריכת הטופס המקוון והחתמתו. השכר המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין הוא 5,000 ₪.

למעשה מחיר עריכת ייפוי כוח מתמשך נקבע לפי מספר פרמטרים:

 • מורכבות ייפוי הכוח, כמו האם יש הוראות מיוחדות, או מספר מיופי כוח.
 • האם הממנה הוא אדם מבוגר, שיש לצרף חוו"ד רפואית.
 • הזמן הנדרש להכנה.
 • הניסיון של עורך הדין.
 • האם יש פגישות בבית הלקוח.

טווחי המחיר המוכרים בשוק הם:

 • 4,000 ₪ – 8,000 ₪ לממנה יחיד.
 • הנחה של כ- 10% עד 20% כאשר עורכים 2 ייפוי כוח לשני בני זוג.

למחירים יש להוסיף מע"מ.

סיכום

מאחר וייפוי הכוח הוא מסמך מורכב שישפיע באופן מהותי על איכות החיים בהמשך ברור שגובה שכר הטרחה אינו חזות הכול בבחירת עורך דין.

מומלץ להיעזר בעורך דין בעל ניסיון ומומלץ בתחום ההרשאות והאפוטרופסות, אשר יתייחס לנקודות החשובות לכם בסבלנות וברגישות, וייתן ביטוי ומענה לצרכים שלכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי, לעריכת ייפוי כוח מתמשך. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן