עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> מאמרי ליטיגציה >> לרבות – מה פירוש המילה לרבות?

לרבות – מה פירוש המילה לרבות?

במסמכים משפטיים רבים מופיעה המילה "לרבות". מה פירוש המילה? בקיצור, הפירוש הוא "כולל", "וכן", "וגם", "ובכללם". הסבר מפורט תמצאו להלן. כמו כן מה פירוש המשפט "המוכר מצהיר כי אין בדירה כל פגם, לרבות פגם נסתר", ומה משמעות המילה "למעט".

עשוי לעניין אותך:

במסמכים משפטיים רבים כתוב "לרבות אך לא רק". מה פירוש המילה והביטוי, איזה מילה נרדפת יש לה, ומה ההפך ממנה?

הפירוש הנפוץ במסמכים משפטיים כמו חוזים או כתבי בית דין הוא "כולל","וכן", "וגם", "ובכללם". בדרך כלל מדובר במשהו שצריך להדגיש שהוא נכלל, אחרת היה אפשר לטעון שהוא לא נכלל.

המוכר מצהיר כי אין בדירה כל פגם, לרבות פגם נסתר

כך לדוגמה אם בחוזה שערך עורך דין כתוב בחוזה: "המוכר מצהיר כי אין בדירה כל פגם, לרבות פגם נסתר", הכוונה היא שהוא מצהיר שאין כל פגם וכן אין פגם נסתר. מדובר בדבר שצריך להדגיש, כיון שאם הלשון הייתה סתומה "כל פגם", המוכר היה יכול לטעון שאינו אחראי לפגם נסתר.

מה פירוש המילה "למעט"?

אם נכתב "המוכר מצהיר כי אין בדירה כל פגם, למעט פגם נסתר", המשמעות הפוכה, חוץ ממשהו מסוים. כך בדוגמה לעיל המוכר אחראי לכל פגם אך לא לפגם נסתר.

פירושים נוספים למילה לרבות:

אם הקריאה היא בניקוד של חיריק מתחת לאות ל' ושווא מתחת לאות ר' – לִרְבּוֹת – המשמעות הינה להגדיל את הכמות והתרבות.

אם הקריאה היא בניקוד של שווא מתחת לאות ל' ופתח מתחת לאות ר' – לרַבּוֹת – הפירוש יכול להיות כמו שהוסבר לעיל. המילה, בהתאם למשמעות המשפט יכולה להיות גם לשון ריבוי בנקבה לדוגמה "לרבות מהן יש נעליים" שמשמעותה שלהרבה מהבנות הללו יש נעליים.

דוגמה נוספת

תקנה 72 (א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 קובעת:

  1. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

(9) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

פירושה המילה לרבות בדוגמה זו היא ריבוי. לא להשאיר את הרכב על הכביש וכן לא להשאיר אותו על שולי הדרך.

דילוג לתוכן