10 בדיקות חשובות לפני קניית דירה או בית

בדיקת דירה לפני קניה – 10 בדיקות הכי חשובות לפני רכישת דירה או בית – מה צריך לדעת לבדוק לפני שקונים דירה יד שנייה? למה לשים לב בקניית דירה, בית או נכס נדל"ן אחר? ראיתם דירה, היא לטעמכם ומוצאת חן בעיניכם? אתם מזדרזים לחתום על זכרון דברים או חוזה רכישת דירה מחשש שמא קונה אחר יקדים אתכם ?… עצרו!

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם:

תוכן עניינים

אתם עומדים לעשות את העסקה החשובה בחייכם ולחתום על הסכם רכישת דירה או בית, אך אם לא תבצעו בדיקות מקיפות, אתם עלולים להתחרט על חתימה חוזה או הסכם רכישת דירה שבוצעה בפזיזות. אף אם תחתמו על זיכרון דברים "בלבד", מירב הסיכויים שיראו בכך חוזה לכל דבר ועניין ולא תוכלו לסגת מהעסקה.

מה צריך לבדוק לפני קניית דירה יד שניה?

אם כך, מה חשוב לבדוק לפני חתימת הסכם רכישת דירה? ריכזנו עבורכם רשימה של 10 בדיקות בסיסיות (מתוך כלל הבדיקות שיש לבצע), אותן יש לבצע טרם הרכישה.

לביצוע מלוא הבדיקות תעזרו בעורך דין רכישת דירה מומחה, אשר יעמוד לצידכם החל מהבדיקות המקיפות, בהמשך בניהול מו"מ וחתימת חוזה רכישת דירה, ולבסוף ברישום הזכויות על שמכם. למידע נוסף ראה – שכר טרחה עורך דין רכישת דירה.

לקבלת טיפול מקצועי ואמין התקשר עכשיו: 03-575848

הסכם רכישת דירה

1. בדיקות קנייניות – בדיקת בעלי הזכויות ומצבה הרישומי של הדירה

בדיקת בעלות על דירה – לפני קניית דירה יד שנייה חשוב לבדוק את מצב זכויות המוכר בדירה.

טרם התקשרות בחוזה רכישה דירה, עורך דין מטעם הקונה יבדוק את מצבה הרישומי של הדירה ואת זהות "המוכר", דהיינו, כי הוא אכן בעל הדירה או חוכר הדירה, כי הדירה רשומה על שמו, כי זכויותיו בדירה נקיות, וכי אין כל מניעה למכירת הדירה.

בדיקת דירה לפני קנייה בטאבו

אמצעי הבדיקה הבסיסי הוא בדיקת דירה בטאבו באמצעות הוצאת נסח רישום מעודכן מלשכת רישום המקרקעין (טאבו). אם טרם נרשם בית משותף או שהדירה אינה רשומה בטאבו, יש לקבל "אישור זכויות" מרשות מקרקעי ישראל או מאת חברה משכנת.

בעת בדיקת רישום דירה בטאבו, יש להשוות את פרטי המוכר כפי שהם מצוינים בתעודת הזהות אל מול נסח הרישום ו/או אל מול אישור הזכויות. במקרה בו השם בתעודת הזהות או הדרכון תואם לשם בנסח הטאבו, אך אין מספר ת"ז או שמספר הדרכון השתנה, יש לבצע תיקון הרישום באמצעות תצהיר זיהוי.

נסח הטאבו מלמד על מצבה הרישומי של הדירה (האם הבניין נרשם כבית משותף, זיהוי הדירה, גודל הדירה בטאבו, הצמדות, וכו'). נסח הטאבו גם מלמד על טיב זכויותיו של המוכר בדירה (בעלים או חוכר), ועל הגבלות (עיקולים, שעבודים, צווי מניעה וכו').

בנוסף, חשוב לברר מה מצבו המשפחתי של המוכר, דהיינו האם הוא נשוי או היה נשוי. בדיקה זו חשובה לאור האפשרות שלבן/בת הזוג זכויות בנכס מכוח הלכת שיתוף או חוק יחסי ממון.

עורך דין רכישת דירה מומחה ומנוסה יערוך עבורכם בדיקות אלו טרם חתימת חוזה לרכישת הדירה.

בדיקת המחזיק בדירה

יש לבדוק האם הבעלים הרשום / המוכר הוא המתגורר בדירה או שהיא מוחזקת ע"י שוכר או פולש. אם יש בדירה שוכר, יש לבדוק את הסכם השכירות ולברר מהו מועד הפינוי, על מנת לוודא שתקבלו את הדירה במועד המסירה המוסכם. אם השוכר מסרב לעזוב את הדירה, יש לקבל התחייבות המוכר שיגיש תביעה לפינוי מושכר.

2. בדיקת עיקולים, שעבודים, צווי מניעה, חובות וכיו"ב

בתוך בדיקת דירה לפני קניה או בית, חשוב לבדוק שאין עליה שעבודים, צווי מניעה, עיקולים וכיו"ב. עורך דין מומחה לקניית דירה יבדוק עבורכם שהדירה נקיה מחובות ומזכויות צד ג'.

נסח הרישום ייתן לכם מידע חלקי בעניין חובות ושעבודים הרובצים על הדירה והעלולים להגביל את מכירת הדירה (הערות אזהרה, משכנתאות, שעבודים, עיקולים, הוצאה לפועל וכו').

לפני שתחתמו על חוזה רכישת דירה, ובמיוחד אם היא אינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין, יש לבדוק בנוסף גם ברשם המשכונות, ואם המוכר הינו חברה – ברשם החברות. בדיקה זו חשובה על מנת לוודא כי זכויות המוכר לא מושכנו במשכון אשר נרשם ברשם המשכונות או ברשם החברות, מבלי שנרשמה הערת אזהרה / משכנתא בלשכת רישום המקרקעין, או לחלופין השעבוד נמחק מהנסח, אך הרישום ברשם המשכונות / רשם החברות טרם נמחק. רישום שכזה עלול לסכל את העסקה, או לפחות לעכב קבלת הלוואת משכנתא בבנקים.

משכנתא של המוכר

אם רשומה על הדירה משכנתא יש לדרוש מהמוכר אישור מהבנק הממשכן בדבר יתרת הסילוק של הלוואת המשכנתא. יש לסכם עם המוכר מתי וכיצד תימחק המשכנתא, האם בפירעון הלוואת המשכנתא מכספי התמורה, או בדרך של גרירת המשכנתא לנכס חלופי. על מנת שהמשכנתא לא תמנע רישום הדירה על שמכם כשהיא נקיה משעבודים יש לעגן בחוזה את חובת המוכר לסילוק המשכנתא, ולהתאים את התשלומים למחיקת המשכנתא.

3. בדיקת מסמכי הבית המשותף, כולל התשריט

חשוב לבדוק לפני שקונים דירה יד שניה את מסמכי הבית המשותף.

חשוב לעיין במסמכי הרישום של הבית המשותף (תשריט, צו ותקנון), אותם ניתן לקבל בלשכת רישום המקרקעין. תשריט בית משותף יאפשר לכם לזהות את הדירה ומיקומה, ואת הרכוש הצמוד לדירה, כגון: חניות, מחסן, גג, וכו'. באמצעות התשריט תוודאו כי הנכס אותו אתם עומדים לרכוש הוא אכן הנכס שבבעלות המוכרים ולא נכס אחר בבניין, וכי הנכס תואם את זכויות המוכר כפי שהן מופיעות בטאבו.

השמאי מטעם הבנק למשכנתאות ידרוש בדרך כלל לעיין בתשריט לצורך זיהוי הדירה. לכן אם בכוונתכם לממן את הרכישה באמצעות הלוואת משכנתא, חשוב שיהא בידכם תשריט המתאים לדירה אותה אתם רוכשים. עוד על הקשיים כאשר מתגלה אי התאמה בין הדירה ובין התשריט, ראו במאמר טעויות ברישום בית משותף – חשיבות בדיקת התשריט.

תקנון הבית המשותף הינו מסמך חשוב ביותר באשר הוא מסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות, ומעגן זכויות וחובות שונות של בעלי הדירות, כולל זכויות הבניה והצמדות (חניות, חצרות וגגות, וכיו"ב).

4. בדיקות תכנוניות

חריגות בניה

אם בדירה אותה בכוונתכם לרכוש נעשתה חריגת בניה, אתם עלולים להיתקל בקשיים אותם לא צפיתם מראש.

דוגמא לחריגות: הרחבת הדירה ללא היתר; הוספת עליית גג ללא היתר; סגירת מרפסת ללא היתר; בניית מחסן ללא היתר; ועוד.

חריגות בניה מקשות על קבלת משכנתא, ובנוסף עלולות לפגוע באפשרויות השימוש בנכס, לגרור קנסות, צווי הריסה, חיובים נוספים של ארנונה והיטל השבחה, ועוד. כמובן שהדבר עלול לגרום לירידת שווי הנכס, שלא לדבר על כך שבנייה ללא היתר, ואף שימוש במבנה שנבנה ללא היתר מהווה עבירה פלילית.

איך תדעו האם קיימות חריגות בניה והאם קיימים הליכים משפטיים או צווי הריסה ?

לעיתים רשומה בנסח הטאבו הערה בדבר צו מניעה, חריגות בניה, הפקעה או צו הריסה. בנוסף ניתן למצוא מידע בסיסי באתר האינטרנט של הרשות המקומית, אך לרוב המידע אינו מספק, ולא כל המסמכים סרוקים.

את המידע המלא והמעניין באמת תקבלו במחלקת ההנדסה של הרשות המקומית, וחשוב שתעשו זאת טרם סגירת העסקה. בתיק הבניין ניתן לראות את היתר הבנייה ואת הבקשות שהוגשו למתן היתר בנייה, וכן התראות וצווים רלבנטיים. בתיק הבניין תוכלו לראות גם האם הוגשו בעבר בקשות תכנוניות, דו"ח פקח, מכתבי התראה, תכתובת ועוד.

יש להשוות את ההיתר למול המצב בפועל, ולוודא כי לא בוצעו בדירה שינויים ו/או תוספות שלא כדין, כי אין צווי הריסה, כי לא ננקטו הליכים משפטיים כלשהם נגד המוכר וכי לא נשלחו התראות בגין חריגות בנייה.

1657934

זכויות בניה בנכס

ניתן לבקש מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תדפיס מידע תכנוני בדבר השימושים והייעודים המותרים במקרקעין, בדבר זכויות הקשורות בנכס וכן התכניות החלות עליו, מתוכו ניתן ללמוד האם זכויות הבנייה נוצלו במלואן. כן ניתן לבדוק את הייעודים במגרשים הסמוכים, שכן אם יש קרקעות פנויות באזור, חשוב לדעת מה מתוכנן להיבנות עליהן בעתיד (רבי קומות, מרכזים מסחריים, גינות, מבני ציבור, כבישים, תחנות דלק, וכיו"ב). אם לדירה מוצמד גג, חשוב לברר האם זכויות הבנייה בגג, בהנחה שיש זכויות בנייה, שייכות לדירה או לכלל דיירי הבניין.

בדיקות אלו ניתן לבצע באמצעות בעל מקצוע כמו שמאי או מהנדס, או לסכם מראש עם עורך דין קניית דירה שידאג לביצוע בדיקות אלו באמצעות בעל המקצוע. שמאי מקרקעין יכול לבצע, מלבד הערכת שווי הנכס, בדיקות הקשורות למצב התכנוני של הנכס, תשריטים, אפשרויות ניצול זכויות בניה, תוכניות בניין עיר החלות על המקרקעין וסביבתם, ייעוד השימוש בנכס (מגורים, משרדים, חלוקה ליחידות וכו'), הפקעות, וכו'.

5. המחיר

במסגרת בדיקת דירה לפני קניה, חשוב לבדוק גם שהמחיר הוגן כלפיכם. כל רוכש פוטנציאלי רוצה לוודא שהוא אינו משלם מחיר מופרז. בדרך כלל נעשית הבדיקה באמצעות שמאי מקרקעין לפני רכישה או בבירור אצל מכרים, שכנים ומתווכים, כמו גם בלוחות האינטרנטיים.

בשנים האחרונות התווספה אפשרות להשוות לנתונים שבאתר רשות המיסים, בדבר מחירי עסקאות אשר בוצעו בשנים האחרונות באזור. 

6. מימון הרכישה והוצאות נלוות לרכישה

לפני שקונים דירה יד שניה חשוב לבדוק שיש לכם את האמצעים לתשלום התמורה. אי עמידה בתשלומים עלולה להביא להפרת חוזה. במקרים רבים הצד המפר נדרש לשלם פיצוי של 10% מערך הדירה.

מאיפה הכסף?

החל מינואר 2019 חייבים רוכשי דירה לדווח לרשות המסים, תוך חצי שנה מהרכישה, מהיכן המימון לדירה. בכך רוצה הרשות למנוע תשלומי מזומן, במסגרת המלחמה כנגד ההון השחור במשק.

לפיכך לפני חתימה על חוזה רכישת דירה עליכם לדעת לא רק שיש לכם את הכסף, אלא שגם תוכלו להראות לרשות המסים מהיכן הכסף.

פריסת תשלומים

לפני ביצוע הרכישה עליכם לבחון את אופן פריסת התשלומים שתוכלו לעמוד בו. לא מספיק לדעת שיש מספיק כסף, גם התזרים צריך להיות נכון. לא תוכלו להתחייב לביצוע תשלומים אם אתם מסתמכים על כספים שיגיעו רק לאחר מועד התשלום שהתחייבתם אליו.

למידע נוסף וטיפים אודות פריסת תשלומים ברכישת דירה ראו מאמר פריסת תשלומים ברכישת דירה.

ההון העצמי

חשוב לדעת כי לפי הוראות בנק ישראל יש מגבלה על שיעור הלוואת המשכנתא שניתן לקחת מתוך כלל סכום הרכישה. לכן חשוב לבדוק שיש לכם את ההון העצמי הדרוש לביצוע הרכישה.

לפני שניגשים לרכוש דירה חובה לבדוק את כלל העלויות ולוודא שיש לכם את היכולת הכספית לבצע את העסקה. יש לקחת בחשבון לא רק את מחיר הדירה אלא גם את ההוצאות הנלוות לרכישה, לרבות מיסים, ייעוץ וליווי משפטי, תיווך, שיפוצים, ריהוט, הובלה ועוד.

מס רכישה – רכישת דירה מחייבת תשלום מס רכישה, בהתאם לנסיבות הרכישה, אלא א"כ לקונה ישנה זכאות לפטור או להקלה ממס. מס הרכישה משולם לפי מדרגות מס, אשר נגזרות מהמחיר של הדירה, ומנסיבות אישיות של הקונה – האם זו דירתו היחידה או שיש לו דירת מגורים נוספת אחת או יותר; האם יש לו כוונה למכור את הדירה הראשונה בתוך זמן קצוב; האם הוא תושב ישראל; האם הוא עולה חדש, או חלילה נכה או בן למשפחת השכול, וגורמים נוספים.

על מנת לבצע תכנון מס מיטבי חשוב לבדוק מראש ולעומק את ההקלות והפטורים השונים במס רכישה, ולהיוועץ עם עורך דין קניית דירה מומחה אשר בפניו יונחו כל הנתונים (למשל פיצול השומה בין בני זוג במקרה בו אחד מבני הזוג זכאי לפטור/הקלה, ואילו בן הזוג השני אינו זכאי לפטור/הקלה). מידע נוסף במאמר איך לשלם פחות מס רכישה.

מס רכישה – מדריך לרוכש דירה 2023

דמי הסכמה לרמ"י – תשלומים לרשות מקרקעי ישראל במקרה של רכישת זכויות חכירה לא מהוונות, תשלומים לאגודות שונות, לחברה משכנת וכיו"ב (בד"כ תשלומים אלו משולמים ע"י המוכר, אך יש לציין זאת במפורש בחוזה).

אגרות – אגרות ועלויות רישום בטאבו, ברשות מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת.

עלויות הלוואת המשכנתא – במקרה שהרכישה ממומנת מהלוואת משכנתא, יש לבדוק לא רק את יכולת העמידה בתשלומים החודשיים, אלא גם את כלל עלות ההלוואה, כגון דמי פתיחת תיק, שמאות, ריבית והצמדה, עמלות, ביטוחי חיים ודירה וכו'.

שמאי – עלות שמאי מקרקעין/ מודד מוסמך / בדיקת מהנדס – במידת הצורך.

הובלה ושיפוצים – עלות הובלה, ועלות תיקונים ושיפוצים בדירה – במידת הצורך.

עורך דין – עלות עורך דין קניית דירה.

7. בדיקת דירה לפני קניה – אפשרות קבלת משכנתא

רוב חוזי מכר דירות קובעים כי אי קבלת הלוואת משכנתא לא תצדיק עיכוב בביצוע התשלומים או לביטול החוזה. לכן קונה שנתקל בקושי או עיכוב בקבלת הלוואות המשכנתא עלול להיות בהפרה.

אישור עקרוני למשכנתא

לאור האמור, רוכש דירה זהיר המתכוון לממן את רכישת הדירה בהלוואה בנקאית המובטחת במשכנתא על הדירה, יבקש מהבנק אישור עקרוני להסכמתו להעמיד את ההלוואה המבוקשת, ויתקשר בחוזה רק לאחר שיקבל אישור זה.

משמעות אישור העקרוני היא, שהבנק למשכנתאות מאשר את הסכמתו העקרונית להעמיד הלוואת משכנתא לצורך מימון רכישת הדירה, על סמך הנתונים שקיבל מכם לו, בכפוף לנכונותם, והמצאה בהמשך של מסמכים נוספים בהתאם לנהלי הבנק.

אפשר לקבל אישור עקרוני למשכנתא בהליך מהיר ופשוט, בפניה למוקדים טלפוניים של הבנקים למשכנתאות או פניה לסניפי הבנקים למשכנתאות. לבקשה יש לצרף בדרך כלל 3 תלושי משכורת אחרונים של המבקשים, תדפיס חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים, נסח טאבו של הדירה, או אישור זכויות מטעם מנהל מקרקעי ישראל או החברה המשכנת אם הדירה טרם נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, ומסמכים נוספים בהתאם למקרה הספציפי.

אחוז מימון משכנתא

בנק ישראל הטיל מגבלות על מי שנוטל הלוואת משכנתא. אחת המגבלות היא על אחוז מימון משכנתא שניתן לרוכש מכלל שווי הנכס שנרכש. יש הבדל בין דירה ראשונה, משפרי דיור או משקיעים, מחיר למשתכן, ועוד. מטעם זה וכן מטעמים של הקטנת הסיכון והמינוף, הבנק יתנה את מתן ההלוואה בתשלום ראשוני מינימלי ממקורותיו של הקונה. טרם חתימת החוזה עליכם לבדוק מהו ההון העצמי הנדרש, ולוודא כי באפשרותכם לגייס את ההון הראשוני המבוקש.

עליכם לקחת בחשבון את הסיכון שהשמאי מטעם הבנק יעריך את שווי הדירה במחיר נמוך ממחיר הרכישה, דבר שעלול להקטין את סכום ההלוואה אותה יעמיד הבנק, ויאלץ אתכם להשיג הון עצמי גדול יותר.

8. בדיקת המסים והתשלומים אשר יחולו על המוכר

לצורך העברת הזכויות בדירה בלשכת רישום המקרקעין על שמו של הקונה יש להמציא אישורים שונים. בין השאר נדרש אישור בדבר תשלום מס שבח, היטלי השבחה וארנונה. למרות שהחובה לתשלומים אלו מוטלת על המוכר, יש לקונה אינטרס להבטיח ביצוע התשלומים, ולשם כך יש לדאוג להפקדת חלק מהתמורה בידי עורך דין מכירת דירה להבטחת התשלומים.

עורך דין קניית דירה מומחה המייצג קונה, יבקש מהמוכר נתונים לפיהם יוכל להעריך את סכום הפיקדון הנדרש להבטחת  השלמת העסקה, וישאיר סכום זה בנאמנות  עד לקבלת אישורי המס אשר יאפשרו רישום הדירה על שם הקונה.

היטל השבחה

הוועדה המקומית מחייבת בהיטל השבחה בגין תכנית אשר השביחה את הדירה. מקובל כי חבות בהיטל השבחה בגין תכנית שקיבלה תוקף טרם חתימת ההסכם חלה על המוכר, בעוד היטל השבחה בגין תכנית שתקבל תוקף לאחר חתימת ההסכם יחול על הקונה.

הפיקדון האמור לעיל אמור לכסות גם את היטל ההשבחה הצפוי, שכן חוב היטל השבחה לרשות המקומית ימנע קבלת "אישור עירייה" לרישום הדירה בלשכת רישום מקרקעין.

ניתן לברר בוועדה המקומית לתכנון ובניה האם יחול חיוב בהיטל השבחה, בעת המימוש.

למידע מפורט על היטל השבחה ראה: היטל השבחה – מדריך מפורט.

מס שבח

רשויות המס מוציאים אישור לרישום בטאבו רק לאחר תשלום מלוא מס השבח. יש לבדוק בעזרת עורך דין קניית דירה מומחה את גובה חבות מס השבח. סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי אם לא ניתן אישור מס שבח לאחר תשלום 40% מהתמורה, על הקונה לשלם מקדמה על חשבון מס שבח בשיעור 15% מהתמורה, ובמכירת זכות במקרקעין בידי חבר בני-אדם – 7.5% מהתמורה, וכנגד תשלום זה יינתן אישור לרישום. ככל ששולם סכום ביתר, יוחזר הסכום העודף למוכר. למידע נוסף ראו – מס שבח מדריך למוכר דירה 2022.

9. בדיקת דירה לפני קניה

בדיקה הנדסית

רכישת דירה מחייבת בדיקה יסודית של הדירה ומערכותיה.

בין השאר יש לבדוק את כיווני האוויר של הדירה, מתקני הדירה ומערכותיה, לאתר ליקויי בניה, ליקויים תכנוניים והנדסיים, שינויים מבניים מסוכנים כגון הסרת עמוד, תשתית חשמל לקויה, סדקים בקירות, נזילות, רטיבויות, ניקוז, מפגעים בטיחותיים, מיזוג אוויר, חלונות ותריסים, מצב ארונות. כן כדאי לברר על הקבלן והאחריות.

בדיקת הבניין

בעת בדיקת דירה לפני קניה חשוב לברר את מצב בניין והרכוש המשותף כמו הלובי, חדר המדרגות והמעלית, מצב תחזוקת הבניין, איכות החיים בבניין, זהות השכנים, האם יש בעיות רעש, לכלוך, האם דירות רבות מושכרות, עלויות האחזקה (ועד בית, ארנונה), ובעיות אחרות. כן חשוב לבדוק את אפשרויות השימוש ברכוש המשותף כמו חניות ומחסנים.

ניתן לשכור שירות בדק בית של חברות הנדסה העוסקות בבדק בית וביקורת מבנים וכך לקבל חוות-דעת מקצועית, הכוללת תמונת מצב מלאה ועדכנית בקשר עם הדירה, הבניין, השכונה והסביבה הקרובה. לעיתים ניתן להסתפק באיש מקצוע אמין (אינסטלאטור/חשמלאי) לבדיקת התשתיות.

10. בדיקת סביבת הדירה

בדיקת השכונה

במסגרת בדיקת דירה לפני קניה, יש לעשות גם בדיקה במעגל הרחב יותר. רצוי לברר אודות השכונה, עומסי התנועה, מרחק מאזורי תעסוקה ומסחר, מצב השרותים לקהילה, והביטחון האישי.

כן חשוב לאתר מטרדים בסביבה הקרובה לדירה, כגון מוקדים לשידור סלולארי, אתרים לסילוק פסולת, רחוב סואן במיוחד (מידע על מוקדים לשידור סלולארי, ואתרים לסילוק פסולת ניתן לקבל באתר המשרד לאיכות הסביבה).

רצוי לבקר בדירה ובסביבתה מספר פעמים, בימים שונים ובשעות שונות, כגון: אמצע שבוע וסוף שבוע, באור יום ובלילה, במטרה לבחון את טיב הדירה ולעמוד על מצבה הפיזי, כמו גם מאפייניה השונים.

בדיקת חוזה רכישת דירה

הבדיקה הכי חשובה בעת רכישת דירה יד שניה, היא בדיקת חוזה רכישת דירה. חוזה רכישת דירה יד שניה הוא מקיף ביותר, כולל פרטים רבים, וממנו נגזרות הזכויות והחובות שלכם. בדיקת חוזה רכישת דירה מתבצע על ידי עורך דין רכישת דירה מקצועי אשר יבדוק את החוזה לפרטי פרטיו, לרבות ההצהרות שלכם ושל המוכר; לוח תשלומים דירה יד שניה; התחייבויות המוכר; פיצויים בהפרת חוזה ועוד ועוד.

זכרו – לא לחתום על זיכרון דברים!

הטיפ החשוב ביותר הוא: לא לחתום על זיכרון דברים. חשוב לדעת ש"זיכרון דברים" הינו מסמך מחייב, ודינו כחוזה קננית דירה לכל דבר ועניין. לכן, אין לחתום על זיכרון דברים ללא ייעוץ משפטי על ידי עורך דין קניית דירה, ועל אחת כמה וכמה שלא לחתום עליו טרם סוכמו הדברים החשובים והמהותיים. זיכרון דברים שנחתם ללא ייעוץ משפטי צמוד הביא לא אחת להתדיינויות משפטיות ארוכות וכואבות.

לקבלת טיפול מקצועי ואמין התקשר עכשיו: 03-575848

בדיקות מקדמיות לפני רכישת דירה – סיכום

הצגנו בפניכם רשימה ארוכה, אך חלקית, של מה חשוב לבדוק לפני שקונים דירה יד שניה וכן למה לשים לב בקניית דירה, או נכס מקרקעין אחר.

תחום דיני המקרקעין הינו מורכב וכולל אספקטים רבים, וביניהם שאלות קנייניות וחוזיות, שאלות מיסוי ועוד, המשתנים מעת לעת, ולכן נודעת חשיבות לניסיון ולמומחיות של עורך הדין.

עסקת יד שנייה היא עסקה מורכבת הכרוכה בסיכונים רבים. על מנת להימנע מסיכונים אלו, יש לבצע את הבדיקות המקדמיות ואת העסקה עצמה בליווי עורך דין קניית דירה מומחה בתחום, שידאג להבטיח את הקונה והמוכר, לעסקה בטוחה ומוצלחת.

כשמגיעים להסכם רכישת דירה, חשוב להתייעץ ולהיעזר בעורך דין קניית דירה

מומלץ ליצור קשר כבר בתחילת משא ומתן לרכישת הדירה עם עורך דין מקרקעין העוסק ומתמחה בתחום, אשר מתפקידו לדאוג להבטחת כספכם בפני הסיכונים השונים הקשורים לעסקה. עורך הדין המומחה ילווה אתכם בתהליך הקניה, יבחן במקצועיות את ההיבטים המשפטיים בקשר לעסקה, ידריך אתכם בנושא בדיקת דירה לפני קניה, יבצע את הבדיקות המשפטיות הנדרשות לפני חתימת החוזה, יסביר לכם את הנושאים החשובים הנוגעים לעסקה (כגון זכויות הקניין בנכס, שאלות מיסוי, אפשרות נטילת הלוואת משכנתא, וכו'), יכין חוזה מכר התפור לעסקה הספציפית שתגן על האינטרסים שלכם ותבטיח את זכויותיכם, ויעזור לכם להתגבר על המכשולים המשפטיים, כדי להשלים את העסקה בהצלחה וברישום זכויותיכם בלשכת רישום המקרקעין.

חשוב לזכור כי עסקת מקרקעין כרוכה בסכומי כסף גדולים, וכל טעות קטנה עלולה לעלות ביוקר. עורך דין המומחה לחוזים ועסקאות מקרקעין בכלל, ובעל ידע ספציפי וניסיון מוכח בחוזי דירות בפרט, יכול לחסוך כסף ועוגמת נפש, ובסופו של יום ימנע טעויות כואבות.

עורך דין רכישת מקרקעין

משרדנו נותן ליווי אישי ומקצועי ללקוח בכל אחד מהשלבים הקשורים לרכישת דירה, בית או נכס מקרקעין אחר. הידע הרב, הניסיון, ההבנה והאוריינטציה העסקית של עורכי הדין במשרדנו עומדים לרשות הלקוחות, ומסייעים להשגת התוצאות הטובות ביותר.

משרד עורכי דין מקרקעין – יצחק גולדשטיין – ידוע ברמתו המקצועית הגבוהה, בחתירה המתמדת והבלתי מתפשרת להשגת התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח, בנאמנות לענייניו של הלקוח, בשמירה על האינטרסים שלו, ובעמידה על זכויותיו, והכל תוך מתן שירות אישי, אדיב, איכותי ומקצועי בזמינות ללקוח.

לקבלת טיפול מקצועי ואמין התקשר עכשיו: 03-5758484

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן