פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה במתנה 

מתי חל פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה במתנה? מהי תקופת הצינון למכירת דירת מתנה ללא תשלום מס שבח?

במקרים רבים דירה ניתנת במתנה – מכירת דירה לקרוב משפחה. כך למשל העברת דירה במתנה מילד להורה, העברה ללא תמורה בין אחים, העברת זכויות בדירה בין בני זוג, הורים מעבירים דירה לילד שלהם במתנה. במסגרת העברה ללא תמורה מועברת דירה במתנה לקרוב ללא חבות במס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. כ"כ בהתאם לתקנות מס רכישה העברה ללא תמורה חייבת רק בתשלום מופחת של שליש ממס הרכישה שהיה משולם אילו היה מדובר בעסקת מכר. העברה ללא תמורה של דירה לילד נעשית לפעמים בעת גירושין של ההורים או לאחר שהורה מקבל דירה בירושה.

למרות הפופולאריות הרבה של העברת דירה ללא תמורה, חשוב להיזהר מתשלום מס שבח בעת מכירת הדירה על ידי מקבל המתנה. נתון זה יש להביא בחשבון כבר בעת נתינת המתנה.

פטור ממס שבח בהעברה ללא תמורה – סעיף 62

העברה ללא תמורה, היא נתינת הדירה או מקרקעין אחר במתנה ללא כל תמורה של מקבל המתנה לנותן המתנה. בהתאם לסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, נתינת דירה במתנה לקרוב (המוגדר בחוק) פטורה מתשלום מס שבח, וחייבת בשליש ממס הרכישה שהיה משולם אילו היה מדובר בעסקת מכר.

תקופת צינון במכירת דירה שהתקבלה במתנה לקבלת פטור ממס שבח דירה יחידה

על מכירת דירה שהתקבלה במתנה חלה חובת תשלום מס שבח. חישוב מס השבח יעשה לפי עליית השווי מעת הרכישה על ידי נותן המתנה ועד למכירה על ידי מקבל המתנה.

מכירת דירה יחידה בפטור ממס שבח מוגבלת בעת מכירה של דירה במתנה. המחוקק ביקש להגביל תכנוני מס של נתינת דירה ומכירתה מיד בפטור ממס שבח, ולכן קבע תקופת צינון מעת קבלת הדירה במתנה ועד למכירתה ללא חבות בתשלום מס שבח.

חשוב לדעת לעניין תקופת הצינון כי היא נכונה לא רק אם הדירה עצמה ניתנה במתנה אלא גם אם התשלום לרכישתה שולם ע"י הורה. כך לדוגמה אם הורה שילם 50% או יותר מערך הדירה היא נחשבת דירה המתנה, ותהיה פטורה במכירתה כדירה יחידה רק אם עברה תקופת הצינון. לעומת זאת אם פחות מ-50% מערך הדירה ניתנו במתנה היא לא תחשב כדירת מתנה.

אחרי כמה זמן אפשר למכור דירה שקיבלו במתנה ב-פטור ממס שבח?

נדגיש, בכל מכירת דירה יחידה בפטור ממס שבח יש להמתין 18 חודש עד למכירה בפטור. אולם אם הדירה התקבלה ע"י העברה ללא תמורה, יש תקופת צינון נוספת.

תקופת הצינון היא כדלהלן: אם מקבל המתנה גר בדירה – 3 שנים. אם מקבל המתנה לא גר בדירה – 4 שנים. אם המתנה ניתנה לפני שהמקבל היה בן 18 שנים, תקופת הצינון תחל להימנות מעת הגיעו לגיל 18.

מהו יום הרכישה במכירת דירה שהתקבלה במתנה?

מהו יום הרכישה בהעברה ללא תמורה, במקרה של מכירת דירת מתנה תוך חיוב במס? האם יום הרכישה של נותן המתנה או יום מתן המתנה?

התשובה היא שלצורך חישוב המס, קביעת יום הרכישה במתנה, הוא יום הרכישה ע"י נותן המתנה, ואם מדובר בשרשרת מתנות, היום בו רכש הראשון.

לסיכום, העברת דירה במתנה מחייבת תכנון מס מדוקדק מראש.


לקבלת שירות משפטי אמין ואיכותי מעורך דין למקרקעין פנו למשרדנו בטלפון: 03-5758484.

למשרד עורכי דין למקרקעין יצחק גולדשטיין ידע נרחב וניסיון של עשרות שנים בתחום המקרקעין, בייצוג קבלנים, יזמים, קבוצות רכישה, הרחבות קיבוצים, הסכמי מכר ושכירות, פירוקי שיתוף מקרקעין, כינוסי נכסים, היטל השבחה וארנונה, רישומי בתים משותפים ופרצלציות.

משרדנו טיפל ומטפל בפרויקטים רבים, מורכבים ומגוונים בכל רחבי הארץ – תל אביב, ירושלים, אשדוד, בני ברק, חדרה, צפת, שלומי, נהריה, שעלבים ועוד.

דילוג לתוכן