העברה אגב גירושין

העברת דירה אגב גירושין או העברת זכויות במקרקעין בגין הליך גירושין (העברה אגב גירושין) פטורה ממס שבח וממס רכישה. מהם התנאים לפטור, ומה ההשלכות על מקבל הדירה?

העברת דירה אגב גירושין בטאבו – סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין

על מנת לקבל פטור ממס שבח ומס רכישה יש צורך בפסק דין המאשר הסכם גירושין או הסכם התרת נישואין או הסכם ממון שניתן אגב הליכי גירושין. במקרה כזה, העברת זכות במקרקעין בין בני הזוג (לשעבר) או מאת בני הזוג לילדיהם, פטורה ממס שבח, וממס רכישה. סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963 קובע כי העברה של זכויות במקרקעין מכח פס"ד אגב הליך גירושין, לא יראו אותה כמכירה לעניין מיסוי מקרקעין (מס שבח ומס רכישה). העברה אגב גירושין פטורה הן בהעברה בין בני הזוג והן בהעברה לילדיהם. במכירה של הזכות על ידי מי שקיבל אותה, שווי הרכישה ויום הרכישה יחושבו לפי הרכישה ע"י מעביר הזכויות.

התנאים לפטור ממס שבח בעת העברת דירה אגב גירושין:

 • הסכם גירושין / הסכם התרת נישואין / הסכם ממון. על הסכם הגירושין לכלול הוראה ברורה על העברת הדירה.
 • פסק דין המאשר את ההסכם.
 • ההעברה נעשית בין בני הזוג או מהם לילדיהם.

העברה אגב גירושין – השלכות המיסוי על מקבל המקרקעין 

פטור המס בהעברה אגב גירושין, אינה ויתור של רשויות המס על מיסוי השבח שנצבר במהלך השנים מהרכישה ועד לגירושין, אלא דחיית המס בלבד. בעת מכירת המקרקעין על ידי המקבל הוא ישלם את מס שבח על כל התקופה מעת רכישת המקרקעין ועד למכירה.

דוגמה לחישוב המס בהעברת זכויות אגב גירושין

הבעל רכש דירה ב- 1,000, בגירושין היא שווה 3,000. לפי ההסכם הדירה עוברת לילד משותף שלהם. בעת ההעברה לילד לא ישולם מס. הילד מכר את הדירה ב-5,000.

חישוב המס – שווי הרכישה הוא 1,000, ושווי המכירה הוא 5,000. לכן השבח הוא 4,000 ולא 2,000.

כיצד להגיש מסמכים לטאבו בעת העברה אגב גירושין?

יש להגיש לטאבו:

 • שטר מכר.
 • הסכם גירושין.
 • פסק הדין שניתן על ידי בי"ד רבני, בימ"ש לענייני משפחה או בימ"ש מחוזי, המאשר את הסכם הגירושין.
 • אישור עירייה (אין פטור מהמצאת אישור זה).
 • אישור היטל השבחה.
 • אישור מס רכוש (במקרה שיש צורך להמציאו).
 • אין צורך לצרף אישור מס שבח ואישור מס רכישה (יצוין כי הטאבו מדווח לרשות מיסוי מקרקעין על העברת הזכות).
 • אישור בנק להעברה – במקרה שיש משכנתא.
 • אין צורך בפסק דין לגירושין (ראה להלן – תיקון 55 לחוק)

העברה אגב גירושין – אין צורך בפסק דין על גירושין

תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין בהתאם להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 2006/6

סעיף 4א לחוק קבע בעבר כי העברת זכויות במקרקעין הנעשית על פי פסק דין לגירושין, אינה מהווה מכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין.

בתיקון מס' 55 הבהיר המחוקק כי אין צורך בגט פיטורין מבי"ד, אלא מספיק פסק דין אגב הליכי גירושין, כדי שההעברה תהיה פטורה ממס. התוצאה היא שהחלטה שיפוטית, אף של בית משפט לענייני משפחה או בית המשפט המחוזי, הניתנת במסגרת הליכים שבין בני הזוג לשם פירוק התא המשפחתי, ושעניינה חלוקת רכוש בין בני הזוג, תעמוד בתנאי הסעיף, וזאת אף אם טרם ניתן גט וטרם הסתיימו כל ההליכים (כמו מזונות והחזקת ילדים) ביניהם.


משרד יצחק גולדשטיין עורכי דין מקרקעין ידוע ברמה מקצועית גבוהה, בחתירתו המתמדת והבלתי מתפשרת להשגת התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותיו, בנאמנות לענייני לקוחותיו, בשמירת האינטרסים שלהם, ובעמידה על זכויותיהם, והכל תוך שירות מקצועי, איכותי וזמין.

לעורכי הדין במשרד ידע נרחב וניסיון רב של עשרות שנים בנושאי מקרקעין, ייצוג ימים וקבלנים, ליווי קבוצות רכישה, הרחבות בקיבוצים, הסכמים של מכירה ושכירות, פירוק שיתוף במקרקעין, כינוס נכסים, היטל השבחה, ארנונה, רישום בתים משותפים ופרצלציות. המשרדנו טיפל ומטפל בפרויקטים רבים, מורכבים ומגוונים בכל הארץ.

לקבלת שירות משפטי מקצועי, איכותי ואמין מעו"ד מקרקעין פנה לטלפון: 03-5758484.

דילוג לתוכן