עמוד הבית >> עורך דין מקרקעין >> היטל השבחה >> ההבדלים בין מס שבח לבין היטל השבחה

מה ההבדל בין מס שבח להיטל השבחה

מס שבח והיטל השבחה הם שני מושגים שמוזכרים פעמים רבות ביחד. במאמר זה נסביר בקצרה מהו מס שבח, מהו היטל השבחה, וכן מה ההבדל בין מס שבח להיטל השבחה.

מהו מס שבח? הגדרת מס שבח

מס שבח מקרקעין הוא מס על הרווח ההוני (בשונה ממס הכנסה שהינו מס על הפירות) שנוצר עקב מכירת מקרקעין הנמצאים בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין (חברה המחזיקה רק מקרקעין בישראל). הוראות לגבי מס זה מצויות ב-חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

מהו היטל השבחה? הגדרת היטל השבחה

היטל השבחה הוא תשלום החל על בעל מקרקעין על ידי הוועדה המקומית, אשר השביחה את המקרקעין בכך שאישרה תוכנית חדשה.

מה ההבדל בין מס שבח להיטל השבחה באופן פרקטי?

למרות שהיטל השבחה ומס שבח מוזכרים פעמים רבות ביחד, יש ביניהם הבדלים מהותיים. ההבדלים הפרקטיים בין מס שבח להיטל השבחה:

מהו אירוע המחייב את המס או ההיטל.

אירוע מס שבח – בעת כריתת החוזה (ס' 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963(.

אירוע היטל השבחה – בעת ההשבחה (ס' 1 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965)

המועד לתשלום המס/ההיטל

מועד תשלום מס שבח – בד"כ לאחר תשלום 40% (ס' 51 ו-91 לחוק מיסוי מקרקעין).

מועד תשלום היטל השבחה – בעת מימוש הזכות, כלומר שימוש ישיר בהשבחה, כגון בניה או מכירה (ס' 7 לתוספת השלישית).

זהות החייב במס/ היטל

החיוב במס שבח הינו על המוכר (ס' 15 לחוק מיסוי מקרקעין).

­­החיוב בהיטל השבחה הינו על בעל הקרקע שהושבחה (ס' 2 לתוספת השלישית).

עקרונות חישוב המס/ היטל

במס שבח החיוב הינו באחוזים משתנים (לפי השנים), מהשבח שנוצר מעת הקניה עד המכירה, בהפחתת הוצאות שהיו, כגון מתווך, עו"ד, תשלום היטל השבחה ועוד.

בהיטל השבחה החיוב הוא על השבח שנוצר בעת הארוע עצמו בלבד. למשל בכמה גדל השווי בגלל מתן היתר, או הקלה. לא מחשבים את השבח הכולל בקרקע בגין עליית ערך, אלא רק מה הוסיף מתן אותו היתר או הקלה. על השבחה זו יש לשלם 50% לוועדה המקומית.

פטורים ממס שבח / ביטל השבחה

ישנם הבדלים בפטורים כך לדוגמה:

מס שבח – פטור לדירה יחידה מזכה, ופטור לדירת ירושה.

היטל השבחה – פטור לתוספת עד 140 מ"ר (בתנאים מסוימים).

לקבלת ייעוץ ספציפי פנו ליצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין מקרקעין, בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן