הפעלת ייפוי כוח מתמשך

מדריך לצורך הכנסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון, כאשר הממנה חדל להיות כשיר, ואינו יכול לקבל החלטות בעניינים הכלולים בייפוי הכוח: רכוש, עניינים רפואיים ואישיים. מסירת הצהרה בדבר כניסת ייפוי כוח לתוקף מתבצעת באזור אישי של מיופה הכח בתוך מערכת של משרד המשפטים – באגף האפוטרופוס הכללי. כניסה למערכת הינה ע"י זיהוי חכם של מיופה הכח במערך הזיהוי הארצי, ובהמשך התהליך מתבצע במערכת הממוחשבת הייעודית של לשכת אפוטרופוס כללי. ישנה אפשרות להגשה אישית על ידי מיופה הכח במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך הפעלת ייפוי כוח מתמשך.

זיהוי במערכת הזיהוי הלאומית

מי שעדיין לא נרשם במערכת הזיהוי הארצית – חייב לבצע רישום ראשוני ב"מערכת הזיהוי הלאומית". 

 • לינק הסבר ורישום למערכת זיהוי ממשלתית לחצו כאן
 • למעבר לאזור האישי לחצו כאן.

אופן ההפעלה ב"אזור האישי"

נכנסים לתחום האישי במערכת משרד המשפטים – אפוטרופוס כללי > "גישה לשירותי משפט ואפוטרופסות מקוונים". דרך האזור האישי בכפתור – "ממנה ומורשה להיכנס דרך מערכת הזיהוי הממשלתית".

פעולות שאפשר לעשות בתחום האישי:

 1. אפשרות "להדפסת עותק מיפוי הכוח" שהופקדה.
 2. אפשרות ל"עדכון פרטים אישיים" של הממנה ומיופי הכוח (כתובת, דוא"ל, מספר טלפון נייד ואופן קבלת הודעות) בלחיצה על סמל "עיפרון", בחירה בלשונית "פניות בתיק", ולאחר מכן לחיצה על "עדכן פרטים".
 3. אפשרות "הכנסה לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך" בלחיצה על "כניסה לתוקף".

במערכת יפתח טופס מקוון למלא פרטים:

 • המועד אשר בו התקיים תנאי הכניסה לתוקף – מועד חוות דעת מומחה או לחילופין – תאריך מכתב מרופא כללי שמטפל (בתנאי שבמסמך ייפוי הכוח יש הוראה מיוחדת הכוללת אפשרות לחלופה חלופית לחוות דעת רופא מומחה).
 • לסמן לאילו עניינים התקיימו תנאי הכניסה לתוקף – סמן וי בכל שלוש האפשרויות: ענייני רכוש, עניינים אישיים, עניינים רפואיים.
 • האם התקיימו חובות ההודעה ע"י מיופה הכוח המדווח או מיופה כוח אחר.
 • הודעה לאנשים שלהם צריך להודיע על הכניסה לתוקף.
 • מענה לשאלה אם המייפה הכוח מתגורר במסגרת מוסד (דיור מוגן או סיעודי), ואם כן, אישור על הודעה למנהל המוסד.
 • מענה לשאלה אם מייפה הכוח מתגורר עם קרובו ואם כן אישור על הודעה לקרוב.

מסמכים שצריך לצרף להצהרה

חוות דעת רופא מומחה: פסיכיאטר / רופא גריאטר / נוירולוג 

חוות דעת לפיו האדם אינו מבין ברכוש, עניינים אישיים ורפואיים.

לחילופין – אישור בכתב של מייפויי הכוח ושל רופא כללי שמטפל באדם (כמו רופא משפחה או רופא בית החולים) – ובתנאי שביפוי הכוח יש הסכמה לאישור של רופא כללי.

טופס "הצהרת כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף" של מייפויי הכוח הנוספים.

אם יש כמה ממונים:

 • אפשרות א' – מיופה כוח שמטפל בנושא יכול להגיש באזור האישי שלו, הצהרות של כל מיופי הכוח.
 • אפשרות ב' – כל מיופה כוח ימלא טופס מקוון באזור האישי שלו.
 • אפשרות ג' – מיופי הכוח ימלאו טופס הצהרה ידני וימסרו ללשכת האפוטרופוס הכללי.

סיום הפעלת ייפוי כוח מתמשך

בסוף התהליך תקבלו הודעה לפיה הבקשה להכנסה לתוקף התקבלה והועברה לטיפול. הטיפול אורך עד שלושה ימי עבודה, אך בדרך כלל תוך יום. בסיום הטיפול – שולח האפוטרופוס הכללי הודעה בדואר אלקטרוני לכל מיופי הכוח עם מכתב "אישור על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף" עם העתק של ייפוי הכוח המתמשך, בו ניתן להשתמש מול משרדים וגופים שונים כמו בנקים, חברות ביטוח, קופ"ח, רשויות מדינה ועוד.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן