עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> ייפוי כוח מתמשך >> ייפוי כוח מתמשך חסרונות ויתרונות

ייפוי כוח מתמשך חסרונות ויתרונות

האם ייפוי כוח מתמשך רלוונטי עבורכם, מה היתרונות וחסרונות של ייפוי כוח מתמשך? האם כדאי לערוך מסמך זה?

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם להמשך פעילויות שנדרשות עבורו, כאשר יאבד את כשירותו המשפטית, ולא יוכל לדאוג לענייניו ולקבל החלטות עבור עצמו.

בעריכת ייפוי כוח מתמשך, האדם ממנה אדם או מספר אנשים, עליהם הוא סומך, כמיופיי כוח לקבל בעתיד החלטות בשמו. מדובר בסמכות שצפויה להיכנס לתוקף, אם וכאשר לא יהיה כשיר משפטית או כאשר יתמלאו תנאים אחרים שהגדיר בייפוי הכוח. במסמך הוא יכול לתת גם הוראות שונות לגבי החלטות שיתקבלו בענייניו. לייפוי כוח מתמשך יש יתרונות וחסרונות שחשוב לקחת בחשבון מראש על מנת שהמסמך ייתן את המענה הרצוי מבלי לפגוע במי שעומד מאחוריו.

מהם היתרונות והחסרונות של ההליך?

מה החיסרון במינוי אפוטרופוס?

בעבר לאובדן המעמד המשפטי היה פתרון אחד – התערבות האפוטרופוס הכללי (המדינה) ובית המשפט ומינוי אפוטרופוס לאדם. מינוי אפוטרופוס הוא הליך מסורבל מבחינה משפטית המתערב בזכויות הפרט ומכביד על חייהם של בני המשפחה שמונו כאפוטרופוס לחסוי. בדרך כלל האפוטרופוס היה אחד מקרובי המשפחה של הקשיש או החולה הסיעודי. עם זאת, לא אחת מונו לצורך כך גורמים מחוץ למשפחה, כגון עורכי דין שנתנו שירותי אפוטרופסות בתשלום, או חברות אפוטרופסות האמונים על מתן שירותים כאלה. לא תמיד האפוטרופוסים דאגו אכן לאותו אדם עליו מונו. הם אף לא ידעו מהם רצונותיו וצרכיו. בנוסף היה צורך בהגשת דוחות ודיווחים תכופים לאפוטרופוס הכללי.

סיבות אלו, בין היתר, הובילו בשנת 2017 לתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מדובר בשינוי תפיסה, במקום למנות אפוטרופוס על ידי המדינה – קבלת החלטות על ידי האדם עצמו, עבור עצמו.

יתרונות ייפוי כוח מתמשך

 • בחירת זהות מיופה הכוח ע"י הממנה – עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לממנה לקבוע בעצמו מי יטפל בענייניו הרכושיים, הרפואיים והאישיים. זאת, בניגוד למינוי אפוטרופוס המתבצע על ידי בית המשפט ובהתאם לשיקול דעתו, כאשר זהות האפוטרופוס הממונה נתונה לבחירתו. במקרה זה לבית המשפט אין כל מעורבות בבחירה.
 • הוא קובע בבירור מה יהיו סמכויות מיופה הכוח – בעריכת ייפוי כוח מתמשך ניתן לקבוע מה יהיו סמכויותיו של מיופה הכוח, הממונים על עניינים רכושיים, רפואיים ואישיים.
 • מניעת סכסוכים משפחתיים – ניסוח מסמך זה, בצורה ברורה, מסודרת ושקופה, מסייע במניעת סכסוכים משפחתיים, המלווים פעמים רבות מינוי אפוטרופוס ביוזמת בית המשפט. בני המשפחה יודעים בבירור מה רצה הממנה, מה היו העדפותיו וכיצד הורה לפעול.
 • אדם מיודע – אפשר לקבוע שלאדם או מספר אנשים תהיה גישה למידע ואפשרות מעקב על כל פעולה שמתבצעת. כך במקרה הצורך יוכלו לעצור פעולות בעיתיות דרך בית המשפט.
 • עריכת מעין "צוואה מתמשכת בחיים" – מבלי להוריש רכוש. מיופה הכוח מקבל סמכות ואחריות, ללא זכות להעביר או לרוקן את נכסי הממנה.
 • חיסכון כסף וזמן יחסית לאפוטרופסות – אפוטרופסות מחייבת הליכים משפטיים, תשלומים לעורך דין, אגרות משפט תשלומים שוטפים לאפוטרופוס, הגשת דיווחים ודוחות בעזרת רואה חשבון. ייפוי כוח מתמשך, ברוב המקרים, אינו מחייב זאת. כלומר, חיסכון כסף וזמן ניכר למשפחה.
 • מנגנוני פיקוח ובקרה – תחומים מסוימים דורשים דיווח, עדכון ואישור בית המשפט. בעריכת ייפוי כוח מתמשך קיימים מנגנוני פיקוח ובקרה נוספים מצד מיופה הכוח, המגבילים את טווח פעולותיו, מחייבים אותו לדווח על מעשיו לבית המשפט וכן לקבל אישור מבית המשפט. על צעדים מסוימים שבכוונתו לנקוט בקשר עם ייפוי הכוח.
 • תהליך חד פעמי ופשוט – עריכה וחתימה על מסמך ייפוי כוח מתמשך, הינו הליך חד פעמי וזול יותר מהליך מינוי האפוטרופוס בבתי המשפט.
 • אפשרות לשנות – אפשר לשנות ולהתחרט. כל עת שהממנה כשיר הוא יכול לעדכן את ייפוי הכוח.
 • כניסתו פשוטה ומהירה לתוקף – כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך היא מהירה ופשוטה. אין צורך בפנייה לבית המשפט, אלא דיווח מקוון לאפוטרופוס הכללי.
 • מתן הוראות מקדימות – ייפוי כוח מתמשך, בניגוד למינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, מאפשר לאדם לקבוע את מידת השליטה שתינתן למיופה הכוח על חייו ועל ניהול ענייניו, ובאילו תחומים מיופה הכוח יכול לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול לתת הוראות מקדימות אילו פעולות לעשות או לא לעשות.
 • שמירה על כבוד האדם, והבטחת פעולה בהתאם לרצונו בעתיד.

 ייפוי כוח מתמשך חסרונות

למרות היתרונות הרבים של ייפוי כוח מתמשך לעומת הפתרון של מינוי אפוטרופוס, עדיין מדובר במסמך משפטי מורכב ביותר, שתהליך היצירה שלו יכול לקחת לא מעט זמן. מלבד זאת, קיים גם החשש כי ייפוי כוח מתמשך שניתן לאדם הלא נכון עלול לפגוע באותאדםמי שיזם את עריכת המסמך על מנת להגן על עצמו בעתיד. נפרט את החסרונות העיקריים של ייפוי כוח מתמשך:

 • מסמך משפטי מורכב ביותר – הוא חייב להיות ברור ומדויק, והכנתו עשויה להימשך לא מעט זמן.
 • מתן כוח רב למיופה הכוח – מתן הרשאה לאדם הלא נכון, או בנסיבות הלא נכונות, עלול להזיק לממנה.
 • חששות מהעתיד – ייפוי הכוח המתמשך מחייב את הממנה, במיוחד כשהוא צעיר, להתמודד עם סוגיות מורכבות בעתיד הרחוק.
 • סכסוכים משפחתיים – בעקבות הפיכת ילד אחד מתוך הילדים למיופה כוח, יש חשש לניצול ההורה על ידי אחד הילדים. ניהול לא נכון של הליך ייפוי הכוח פותח פצעים ולעיתים קורע משפחות.
 • פחד מהתעללות – מתן סמכויות ליפוי הכוח מאפשר לאותו מיופה כוח לנהל את ענייניו האישיים, הבריאותיים והכספיים עד ליום פטירתו של הממנה. לכן, אסור לייפות את כוחם של אנשים, מבלי להבין עד הסוף את ההשלכות, וליצור הגנות משפטיות וטכניות תוך כדי.
 • אחריות מיופי הכוח – מיופי הכוח צריכים להבין מראש מה המשמעות והאחריות החלות עליהם כתוצאה מקבלת ייפוי כוח כדלקמן, ולהיות מוכשרים, נכונים ויכולים לקבל על עצמם אחריות בסדר גודל כזה.

החשש מפני ניצול לרעה של ייפוי הכוח

ניצול לרעה של ייפוי כוח מתמשך הוא אחד החששות העיקריים בעת עריכת מסמך זה. לכן חשוב לדעת מראש מה הסכנה שיכולה להיות, וכיצד להתגונן מפני כך.

 • מאחר שמתן ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לנהל את ענייניו של אחר לאורך שנים, אין למנות אדם שאינו מהימן במאה אחוזים.
 • הממנה נדרש לקבוע בקפידה מה תהיה מידת השליטה שתינתן לייפוי הכוח בכל הנוגע לקבלת החלטות מטעמו בהקשרים שונים.
 • אדם מיודע – לקבוע שלאדם או מספר אנשים תהיה גישה למידע ואפשרות מעקב על כל פעולה שמתבצעת.

כיצד להתמודד עם הסיכונים בעריכת ייפוי כוח מתמשך?

כפי שצוין לעיל, ייפוי הכוח המתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר למישהו אחר לדאוג עבורכם לענייניכם האישיים, הבריאותיים, הרכושיים, הכספיים הכלליים ואחרים (ואולי את כולם ביחד). ברור שזו סמכות נרחבת מאוד. לכן, חשוב להכיר את האפשרות להגביל את ייפוי הכוח המתמשך כדי למזער את הסיכון הגלום בו. ייפוי כוח כזה יכול להינתן כסמכות כללית או עם סמכות מוגבלת בהיקפה. כלומר, המסמך עשוי לכסות את כל היבטי חייו של המתמנה, או רק תחום מסוים, תוך הגדרת הגבלות, תנאים וההתראות שונים. בהמשך נדון כיצד עורך דין מומחה לייפוי כוח מתמשך יכול להגן עליכם בפני סיכונים שונים.

האם לערוך ייפוי כוח מתמשך שיש לו יתרונות וחסרונות?

החלטות על ייפוי הכוח המתמשך הן החלטות המיועדות לנסיבות קשות מנקודת מבטו של מקבל ההחלטות. נסיבות מהן הוא היה שמח לעולם לא היו מגיעים כלל. תהליך ניסוח ייפוי הכוח, ההפנמה וקבלת ההחלטות במקרים אלו, הם בחירה בין חלופות גרועות, לחלופות גרועות יותר. עם זאת, אין מחלוקת כי יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך עולים על החסרונות שבמינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט.

ראינו כי לייפוי כוח מתמשך יש יתרונות וחסרונות. כל הנושאים הללו דורשים בחינה מדוקדקת וחשיבה מעמיקה מכמה היבטים, לרבות ההיבט המשפטי. לכן חשוב מאוד להתייעץ עם עורך מומחה לייפוי כוח מתמשך, להעריך את היתרונות של עריכת מסמכים מסוג זה, מול הסיכונים האפשריים והדרך להתמודד איתם בצורה מושכלת.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך מקצועי יעזור לכם להתגבר על החסרונות:

 • כשירות המצווה – עורך הדין ייפגש עם הממנה לפגישה או מספר פגישות לפני עריכת ייפוי כוח מתמשך, כדי להבטיח, את כשירות הממנה, וכי אינו נתון להשפעה בלתי הוגנת. באופן זה הוא מכן על הממנה מפני ניצול, ומגן על המסמך מפני ניסיונות לפסול את ייפוי הכוח המתמשך.
 • שמיעת הצרכים והרצונות של המצווה – במהלך פגישות ההכנה יסביר עו"ד ויוודא כי יובנו כל ההשלכות והנגזרות של עריכת ייפוי הכוח המתמשך, וכי אכן ברצונך לחתום על המסמך בראש צלול ומרצונך החופשי. מובן מאליו כי שיחות ופגישות אלו מתקיימות אך ורק עם הלקוח (הממנה), והן חסויות, חסויות ודיסקרטיות.
 • הסבר מפורט על התהליך ותוצאותיו – עורך הדין יסביר ללקוח מה משמעות המסמך, מה צפוי לו לאחר החתימה, ומה צפוי בעתיד, כאשר יופעל ייפוי הכוח ויכנס לתוקף.
 • חובת יידוע – עורך הדין יכניס חובת יידוע על פעולות למקורבים, שיוכלו לבחון האם הפעולות כשירות.
 • הוספת מיופה כוח – אפשר להוסיף מיופה כוח עבור פעולות משמעותיות.
 • מתן הוראות מקדימות – הוראות אלו יפרטו מה ניתן לעשות ומה לא, ובאילו דרכים מבקש האדם שיפעלו עבורו.

למשרד עורכי דין ונוטריון יצחק גולדשטיין ניסיון רב ומומחיות בתחום הצוואות והירושות למעלה מ-35 שנה. לעו"ד גולדשטיין מומחיות וניסיון רב בעריכת ייפוי כוח מתמשכים, בצורה מקצועית, אמינה, אחראית, זמינה, דיסקרטית ונוחה. צוות משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם.

אם אתם זקוקים לייעוץ בנושא המורכב של עריכת ייפוי כוח מתמשך, אתם מוזמנים לפנות למשרד עורכי דין יצחק גולדשטיין המתמחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך בצורה מקצועית. בכל שאלה בעניין אל תהססו לפנות אלינו, ונשמח להסביר לכם בפירוט את המשמעויות הנגזרות מכתיבת ייפוי כוח מתמשך, יתרונות וחסרונות הקשורים לתהליך ולבחון יחד את הפתרונות הרלוונטיים ביותר לצרכיכם.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן