מי יכול לראות צוואה

חיסיון צוואה – האם צוואות שהינן מסמך פרטי ומאוד אישי, פומביות ופתוחות לעיון כל אחד? מי יכול לראות צוואה לפני קיומה, ומי רשאי לראות ולקבל העתק ממסמך צו קיום צוואה?

עשוי לעניין אותך: כל המידע על עריכת צוואה

מי יכול לראות צוואה

צוואות הן מסמכים רגישים מאוד. בין השאר יכולים להיות מפורטים בהם נכסי המוריש, מערכת היחסים המשפחתית ועוד. נבירה בצוואות יכולה חלילה להפיק רכילות רבה, וגם לספק מקום מחקר לרשויות המס השונות. כותב הצוואה בטוח שהיא תישמר בפרטיות לאחר פטירתו.

זכות הפרטיות של הנפטר

הזכות לפרטיות היא זכות בסיסית, חוקתית וחוקית המופיעה בסעיף 7 (א) ל"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", וב"חוק הגנת הפרטיות". הזכות לפרטיות קיימת גם לאחר 120, כאשר בעלי הזכות הזו הם היורשים (רע"א 1917/92 סקולר נ' ג'רבי; בש"א (ת"א) 13543/03 עזבון המנוחה דליה גליקסברג דינר נ' שיר פפרברג קטינה).

זכות היורשים לפרטיות

הזכות לפרטיות היא גם של היורשים, שזכאים לפרטיות מה ירשו, מה לא ירשו, מה מצב היחסים במשפחה ועוד.

משכך היה צפוי שהמחוקק לא יתן פומביות לצוואות. ואכן, תקנה 5 לתקנות הירושה קובעת כי צוואה שהופקדה לא תינתן לצפייה בחיי המצווה, אלא לו בלבד. גם לאחר פטירתו וטרם קיום הצוואה, רק אדם שיש לו קשר למצווה –מעוניין בדבר- יוכל לראות אותה.

פרסום צו קיום צוואה

בפסיקה נקבע כי לאחר מתן צו קיום צוואה, כל אדם יכול לראות אותה, מאחר שזהו צו כלפי כל העולם, ולכן כל מעוניין יכול לקבל העתק ממנה (ר' ע"א 239/89 רוזה שרש נ' יוסף גלילי).

גם בעת פניה לרשום נכסים, כמו מקרקעין, חשבונות בנק של נפטר וכיו"ב על שם היורשים, הם מוציאים את הצוואות מידם.

בפס"ד ע"א 5185/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' רינה מרום נדחתה בקשת יורש למנוע פרסום צוואה עקב פרטיות, ונקבע כי פומביות הדיון גוברת.

חיסיון צוואה – עצה מעשית

בלתי אפשרי לכתוב צוואה, אשר מטבעה חורגת מחלוקת ירושה על פי דין, בלי לפרט כיצד היא משנה את החלוקה. כמו כן פעמים שהמצווה נאלץ לא רק לפרט את שיעורי החלוקה בין היורשים, אלא מי יקבל איזה נכס.

עם זאת רצוי לכתוב צוואה "יבשה" ללא אזכור טעמי החלוקה. את טעמי החלוקה, נושאים רגשיים ומשפחתיים, רצוי לכתוב במסמך נפרד.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן