הסתלקות מירושה – מתי כדאי? ומה הפרוצדורה?

מהו תצהיר הסתלקות מעיזבון ללא תמורה או בתמורה, מה התועלת בכך, למה בכלל לוותר על חלק בירושה או צוואה, ומהי הפרוצדורה לכך? ראו בהמשך נוסח תצהיר הסתלקות מירושה וצוואה.

לייעוץ משפטי התקשרו עכשיו: 03-5758484.

מה זה תצהיר הסתלקות מעיזבון?

ויתור על ירושה נקרא הסתלקות מעיזבון או מירושה או מצוואה והוא מוסדר בסעיף 6 לחוק הירושה. יורש מעוניין לעתים – ובהמשך נראה מדוע – לוותר על חלק מהמגיע לו או כל המגיע לו מן העזבון.

הדוגמה הקלאסית היא ויתור על ירושה עבור הורה. אם הוריו של אדם נפטרו והשאירו דירה, בנם ירצה בד"כ לדאוג להורה שבחיים, ולהשאיר לו את הדירה, על מנת שיוכל להמשיך לחיות שם בכבוד.

מי יכול להסתלק מחלקו בירושה?

כל מי שיש לו חלק בירושה יכול להסתלק מירושה. כך למשל, בן של המוריש יכול להסתלק מחלקו עבור בן זוג של המוריש.

הסתלקות מצוואה – ניתן לבצע גם ויתור על זכויות לפי צוואה. כלומר, מי שיש לו זכות בירושה מכח הוראה בצוואה, יכול להסתלק מחלקו.

הסתלקות מעיזבון

מי לא יכול להסתלק מירושה?

הסתלקות של קטין או פסול דין – קטין ופסול דין יכולים לבקש להסתלק מהעזבון, אולם פעולה זו טעונה אישור של בית המשפט.

הסתלקות לאחר ביצוע עסקה – סעיף 7 לחוק הירושה קובע כי לאחר פטירת המוריש, אף לפני שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, היורש יכול לעשות עסקה בחלקו בעזבון (אם זה לא מנה מסוימת). כן יכול נושה לעקל את חלקו של היורש בעזבון. יורש שעשה עסקה בחלקו בירושה, לא יכול לאחר מכן להסתלק מאותו חלק בעזבון.

מה המועד להסתלקות מהעזבון?

פעולת ויתור על חלק בירושה צריכה להתבצע לאחר פטירת המוריש, ולפני חלוקת העזבון.

תצהיר הסתלקות מירושה

הדרך לביצוע הסתלקות מירושה היא, בהודעה אל הרשם לענייני ירושה. אם התיק הועבר לבית המשפט לענייני משפחה, ההודעה תהיה לבית המשפט.

הויתור נעשה בכתב. למעשה, הדרישה היא לחתום על תצהיר. דוגמה לנוסח תצהיר הסתלקות מעיזבון ניתן למצוא בסוף המאמר.

הדרישה לחתום על תצהיר נובעת מחשיבות מעשה הויתור. אין מדובר בעניין של מה בכך ומי שמסתלק מחלקו בירושה צריך להבין את תוצאות מעשהו.

תקנה 16 לתקנות הירושה קובעת כי יש לפרט בתצהיר ההסתלקות: מי המסתלק; מה שיעור ההסתלקות; ולטובת מי הסתלק (כשההסתלקות לטובת אדם מסוים). כמו כן, אם המסתלק הינו קטין, יש לציין זאת בתצהיר. ראה להלן דוגמא של תצהיר הסתלקות רשם הירושות.

דינו של מי שהסתלק כמי שלא היה יורש מעולם.

מאיזה חלק בעיזבון ניתן להסתלק?

הסתלקות מכל הירושה – יורש יכול להסתלק מכל חלקו בעיזבון.

הסתלקות מחלק מהירושה – יורש יכול גם להסתלק רק מחלק מחלקו בעיזבון.

הסתלקות ממנה – יורש יכול להסתלק ממנה (או חלק ממנה) המגיעה לו מן העיזבון.

לטובת מי מבוצעת הסתלקות מירושה? – הסתלקות לטובת אדם מסוים

הסתלקות מירושה יכולה להיות רק לאחד מאלו:

 • הסתלקות מירושה לטובת הורה שהוא בן זוג של המוריש;
 • הסתלקות מירושה לטובת אח שהוא ילד של המוריש;
 • אח של המוריש.

לא ניתן להסתלק עבור אדם אחר.

הסתלקות כללית מהעיזבון

כפי שראינו, ניתן להסתלק מעיזבון לטובת אדם מסוים (ילד, אח, בן זוג של המוריש). בנוסף ניתן להסתלק הסתלקות כללית, שלא לטובת אדם מסוים. במקרה זה חלקו של היורש בעזבון יתווסף לחלק היורשים האחרים על פי חלקיהם בעזבון.

הסתלקות כללית מצוואה

כמו שניתן להסתלק באופן כללי מעיזבון כך ניתן להסתלק באופן כללי מצוואה. אדם המסתלק באופן כללי מצוואה, ללא הסתלקות לאדם פלוני, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת, וכאילו לא הייתה קיימת מעולם.

צוואת יורש במקום יורש ויורש אחר יורש

הסתלקות וצוואת יורש במקום יורש

בצוואת יורש במקום יורש (ס' 41 לחוק) נקבע שהמוריש יכול לצוות לשניים, כך שאם הראשון לא יזכה, יזכה השני.

באיזה מקרה הראשון לא זוכה? הדבר קורה אם הראשון נפטר לפני המצווה, או שהראשון נמצא פסול לרשת, או שהראשון הסתלק מחלקו בירושה לטובת בן זוג, ילד או אח של המוריש.

הסתלקות וצוואת יורש אחר יורש

בצוואת יורש אחר יורש (ס' 42 לחוק) נקבע שהמוריש יכול לצוות שלאחר פטירת היורש הראשון יזכה היורש השני.

אם השני מת, נמצא פסול לרשת או הסתלק מחלקו, לפני השעה שמגיע לו לזכות, ההוראה לטובתו מתבטלת

הסתלקות מירושה בתמורה

הסתלקות מירושה עבור תמורה כלשהי עלולה להיות חייבת במס. כך לדוגמה אם יש בעזבון דירה, ואחד היורשים מסתלק מחלקו עבור תשלום שמקבל מאחיו. משמעות הדבר היא שבוצעה עסקת מכר, העשויה להיות חייבת במס רכישה ומס שבח.

הסתלקות חלקית מירושה

לא תמיד היורשים מעוניינים להסתלק מהירושה באופן מלא. לעתים חלק מהעיזבון מחולק לפי חוק הירושה או לפי צוואה, ובחלק אחר נעשית הסתלקות חלקית בתמורה או שלא בתמורה. יורש יכול לוותר על חלק מהעיזבון ולא על כולו. יש לכך תנאי, הוויתור לא יכול להיות על נכס מסוים אלא רק אחד משניים: א. אחוז ממה שמגיע לו. ב. מנה מסוימת שניתנה לו בצוואה.

מדוע להסתלק מעיזבון?

מה ההיגיון בהסתלקות מעיזבון? מדוע שאדם יוותר על נכסים המגיעים לו בירושה. יכולות להיות לכך מספר סיבות, נמנה את חלקם.

 • הסתלקות מירושה לטובת הורה – המקרה הנפוץ הוא ויתור על הירושה לטובת הורה של המוריש.
 • נושה – פעמים שהויתור על חלק בירושה מבוצעת בגלל נושה באחד היורשים. אותו יורש מסתלק כדי שהנושה לא יוכל להטיל עיקול על חלקו בירושה. כאמור, אם כבר הוטל עיקול, לא ניתן להסתלק מן הירושה. בפסק דין ע"א 4372/91 סיטין נ' סיטין פסל בית המשפט העליון הסתלקות יורש שנעשתה בחוסר תום לב במטרה להתחמק מנושה.
 • התחמקות מתנאי בצוואה – לעתים הדבר נעשה במטרה להתחמק מהוראה בצוואה או תנאי בצוואה. בפסק דין רע"א 5103/95 דשת נ' אליהו נפסק על ידי בית המשפט העליון ברוב דעות, כי מכח עיקרון תום הלב לא ניתן להסתלק מעיזבון לצורך התחמקות מהוראות הצוואה.
 • נכס מכביד – פעמים שליורש אין שום טעם לקבל את חלקו בעיזבון, שכן מדובר רק בנכס מכביד.
 • חובות של העזבון – פעמים רבות אם היורש יקבל את חלקו בעיזבון הוא עלול להסתבך עם נושי העיזבון. נכון שבדרך כלל אחריותו של יורש הינה רק עד מה שקיבל מן העיזבון, אולם במקרים מסוימים כגון אם לא היה פרסום כנדרש, עלול נושה למצוא עצמו אחראי לכל חובות העיזבון עד לשווי כל העיזבון בעת החלוקה. אם גם החלק המגיע לו מן העיזבון אינו גבוה, יתכן שיבחר פשוט להסתלק מן העיזבון.
 • שיקולי מיסוי – שיקול נוסף הינו שיקול המיסוי. פעמים שאדם מעדיף שלא לזכות בנכס, בגלל שמי שיקבל אותו ישלם פחות מיסוי. אפשרות נוספת שהמיסוי עליו יכבד אם לא יסתלק.
 • הסתלקות מירושה לטובת אח – לעתים היורש מעוניין להסתלק עבור אחיו, כלומר ילד של המוריש. הסתלקות כזו יכולה להיות כדי לעזור לאח. טעם נוסף לכך יכול להיות שהאח המסתלק קיבל מהוריו עזרה בחייהם, וכעת האחים משתווים ביניהם.

הסתלקות מעזבון

מתי לא כדאי להסתלק מהעיזבון

המקרה הנפוץ שאדם מסתלק מעיזבון הינה עבור הורה. מה קורה אם ההורה מקבל ויתור מאח אחד ואחר כך יעביר חלק זה לאח אחר? ברור שלא זאת הייתה כוונת המסתלק מלכתחילה.

לכן, אם צפוי שההורה יעשה העדפה בין אחים, ויגרע חלקו של האח שהסתלק, יתכן שעליו לשקול את צעדיו בשנית.

מאמרים קשורים:

טופס "תצהיר בדבר הסתלקות מעזבון" – דוגמא (pdf, doc)

להלן דוגמה לנוסח טופס תצהיר הסתלקות מעיזבון כפי המופיע באתר הרשם לענייני ירושה.

משרד המשפטים

הרשם לענייני ירושה

תיק עזבונות ______________

בעניין עזבון המנוח ____________

תצהיר בדבר הסתלקות מעזבון

אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כי כל העובדות שלהלן הינן אמת:

 1. אני מגיש בזאת לרשם הנכבד כתב הסתלקות מעיזבון המנוח ___________ ת.ז. _________, אשר כתובתו האחרונה הייתה: רח' __________ (להלן: "המנוח") וזאת בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח-1988.
 2. שעור הסתלקותי מהעיזבון הוא ___________.
 3. הסתלקותי מהעיזבון היא לטובת _____________, ת.ז. __________ שהוא/היא: בן זוגו של המנוח.
 4. הסתלקותי זו הינה סופית, מוחלטת, מלאה ובלתי חוזרת.
 5. אני מצהיר כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________

  חתימת המצהיר

אני הח"מ ____________ מאשר, כי ביום  ___________ הופיע בפני מר ________ שזיהה עצמו ע"י תעודת זיהוי מס' __________/ המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

____________________

  חותמת + חתימת העו"ד


על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושות וצוואות התקשרו עכשיו: 03-5758484.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לצו ירושה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון והסתלקות מעיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן