חובות של נפטר – תביעה כספית נגד עיזבון

האם ניתן לתבוע אדם שנפטר? כיצד מגישים תביעה בגין חובות של נפטר? האם בדרך של תביעה כספית נגד עיזבון או תביעה נגד יורשים? מי אחראי לתשלום חובות העיזבון? האם אפשר לרשת חובות? מה קורה כאשר יש חובות נפטר ללא ירושה – ירושה שלילית? האם עזבון יכול להיות בפשיטת רגל? מה יעשה נושה על מנת לגבות חובות של נפטר? כיצד מגישים תביעה נגד עיזבון? אבי גולדשטיין – עורך דין לענייני ירושה, מסביר:

מאמרים נוספים שיעניינו אותך:

תוכן עניינים

עיזבון אישיות נפרדת?

האם  עיזבון הוא אישיות משפטית שונה מיורשים, כך שאפשר להגיש תביעה כספית נגד העיזבון בגין חובות של נפטר או תביעה בשם העיזבון ללא היורשים?

מה זה אישיות משפטית נפרדת? אישיות משפטית נפרדת פירושה שהיא שונה ממי שמחזיק בה, ויכולה לעשות פעולות משפטיות באופן עצמאי, לקנות, למכור, לתבוע ולהיתבע. כך לדוגמה חברה או תאגיד אפילו אם הוא בבעלות אדם אחד, הוא נחשב לאישות נפרדת מבעלי ממניותיה, הן לעניין ביצוע פעולות משפטיות והן לעניין מיסוי, אלא אם כן הוחרג במפורש.

עיזבון המנוח פלוני אינו אישיות משפטית, ואינו יכול להיות בעל דין. עיזבון הוא רק כינוי לכלל הזכויות והחובות שיש ליורשים. בתיק ע"א 1945/09 פלוני נ' אלמוני נקבע ע"י בית המשפט העליון כי עיזבון אינו אישיות משפטית נפרדת, אלא רק "שם לציון כלל היורשים", זאת בניגוד לתאגיד, אשר נהנה ממעמד של אישיות נפרדת מבעלי המניות בתאגיד.

תביעה כספית נגד עיזבון – כיצד ניתן לתבוע עיזבון או להגיש תביעה בשם עיזבון?

נשאלת השאלה, אם עיזבון אינו אישיות משפטית, כיצד ניתן להגיש תביעה כנגד העיזבון או להגיש תביעה בשם העיזבון? הרי לא יתכן שנושה של העיזבון יפסיד את כספו רק בגלל פטירת המוריש. לא יתכן גם שמי שהיה חייב כסף למוריש נפטר מחיובו בגלל פטירת המוריש.

על מנת לתבוע עיזבון או לתבוע בשם עיזבון יש לעשות זאת באחת מ-2 אופנים:

1. תביעה בשם יורשים או כנגד יורשים לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

2. תביעה באמצעות מנהל העיזבון.

תקנה 38 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת כי אם נפטר בעל דין, בית המשפט יכול להורות שמנהל העיזבון או היורשים יהיו בעל דין. לכן בית המשפט יבקש לחכות עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, כדי לברר מי היורשים, ולחילופין לחכות למינוי מנהל עיזבון.

ברע"א 6590/10 עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון נקבע ע"י בית המשפט העליון, כי אמנם פעמים רבות טועים בעלי הדין בהתייחסם על עיזבון כבעל דין. בד"כ בתי המשפט משלימים עם הטעות, ולא מעלים אותה ביוזמה שלהם. עפ"י מילון אבן שושן, בית המשפט מגדיר את המילה עיזבון כ"ירושה, רכוש שנישאר אחרי מות אדם". העיזבון הוא בעצם מסת הנכסים שהשאיר המנוח. עזבון אינו אישיות משפטית ולא ניתן להגיש נגדו או בשמו תביעה. יש פגם בסיסי בתביעה נגד או בשם עזבון, שאינו יכול לתבוע או להתבע.

מצד שני, בתיק רע"א 10860/05 דונר נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נקבע ע"י כב' השופטת ע' ארבל, בהסכמת כב' המשנה לנשיאה א' ריבלין וכב' השופטת ד' ברלינר: כי אין להרשות את המצב בו יורשים משתהים בהוצאת צו ירושה ומינוי מנהל עיזבון, כדי למנוע מהבנק לממש משכון רשום מטעם החייב.

האם ניתן לתבוע עיזבון בשלב הביניים בגין חוב של נפטר?

נפטר השאיר חובות לבנק, והבנק צריך להגיש תביעה נגד העיזבון. מה קורה אם לוקח זמן עד שמוגשת בקשה לצו ירושה, ואז ישנם התנגדויות וכו'? האם ניתן לפעול בדרך כלשהי כנגד העיזבון בשלב הביניים? האם ניתן להגיש תביעה נגד עיזבון ללא שמונה מנהל עיזבון או תביעה נגד היורשים לפני שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה בגין חוב של נפטר?

בתיק תא"ק 5717-08-07 חיה הבי ואחק נ' בנק הפועלים בע"מ נקבע ע"י כב' השופטת ורדה פלאוט מבית המשפט מחוזי מרכז כי הגשת תביעה נגד יורשים פוטנציאלים לפני הוצאת צו ירושה אינה מהלך תקין, שכן לא ברור אם הם היורשים היחידים, ולכן אפשרות ההתגוננות של היורשים לוקה בחסר, שהרי לא ברור שכל היורשים יתגוננו.

נקבע כי הדרך לתבוע חוב של נפטר כאשר העיזבון אינו אישיות משפטית היא באמצעות הוצאת צו ירושה שלאחריו ברור מי הם היורשים, לחילופין מינוי מנהל עיזבון זמני או קבוע והגשת תביעה כספית נגד עיזבון באמצעות מנהל עיזבון זמני. בכל מקרה שהתביעה מוגשת שלא כנדרש (כשיש צורך בפעולה דחופה, לדוגמה עיקול זמני), יש לבקש אישור בית המשפט להגשת התביעה כפי שהיא.

חובות עיזבון – חובות של נפטר הינם חלק מעיזבון

העזבון כולל חובות של נפטר כלפי נושי העזבון. לא ניתן לקבל זכויות ללא חובות.

מינוי מנהל עיזבון עקב חובות עיזבון (חובות של נפטר)

כאשר לעזבון יש התחייבויות גדולות, בית המשפט ימנה מנהל עזבון, שיפעל בדרך הבאה:

 • כינוס נכסי המנוח – מנהל העזבון יכנס את נכסי העזבון וידרוש שישלמו את החובות למנוח.
 • פרסום הודעה לנושים – על מנהל העיזבון לפרסם ברבים הודעת הזמנה לנושי המנוח, שיפרטו לו את תביעותיהם.
 • פירעון החובות – על מנהל העיזבון לדאוג לפירעון החובות שנודעו לו על ידי הנושים או בכל דרך אחרת.

מהיכן משלמים חובות עיזבון / חובות של נפטר?

חובות עזבון ישולמו מהמקורות הבאים:

 • עדיפות ראשונה, מתוך כספים שבעזבון.
 • אם נדרש מימוש נכסים, הם יוצעו תחילה ליורשים עצמם, שיוכלו לרכוש אותם בפרק זמן סביר במחיר שוק.
 • יורש שקיבל בצוואה נכס מסוים, אותו נכס לא ימומש כל עוד ניתן לשלם את חובות העיזבון מנכסים אחרים של העזבון.

חובות עתידיים וחובות על תנאי

אם ישנם חובות נפטר שטרם הגיע הזמן לשלמם או חוב שתלוי בתנאי, בית המשפט יכול להורות שאותו חוב יובטח או יסולק, גם לפני מועד הפירעון או התקיימות התנאי.

הוצאות ניהול העיזבון

הוצאות ניהול העזבון, כולל שכר מנהל העזבון, חלים על העזבון, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

סדר עדיפות בפירעון חובות העיזבון או חוב של נפטר

כאשר יש בעזבון מספיק נכסים לכיסוי כל החובות, כמובן שישלמו את כולם. אולם במקרה שאין מספיק נכסים, ישנה קדימות בתשלום חובות הנפטר. בהתאם לסעיף 104 לחוק הירושה, התשלום לנושים יבוצע בסדר דלהלן:

 • נושה מובטח הינו בעל זכות ראשונה לגבות את החוב המגיע לו מתוך הבטוחה.
 • הוצאות הקשורות להלווית המנוח, קבורתו והוצאות המצבה.
 • הוצאות צו הירושה, או צו קיום צוואה והוצאות ניהול העזבון.
 • חובות של הנפטר ערב פטירתו. לרבות המגיע לאשתו על פי כתובה (אם היא בסכום סביר).
 • זכויות בן זוג שנובעות מקשר אישות, בהתאם לחוק יחסי ממון או הסכם ממון.

חובות באותה קדימות, יסולקו לפי יחס הסכומים ביניהם.

עדיפות תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים הינם לפי הקבוע באותם חוקים.

תשלום חובות העזבון קודם לתשלום מזונות מן העזבון.

חובות נפטר ללא ירושה – פשיטת רגל של העיזבון

מה קורה כאשר יש חובות נפטר ללא ירושה?

אם אין בעזבון סכום המספק לתשלום כל חובות העזבון, מנהל העזבון יגיש בקשה למתן צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי דיני פשיטת רגל, אלא אם כן בית המשפט הורה על דרך אחרת.

אחריות יורשים לחובות העיזבון ולתשלום חוב של נפטר

אחריות יורשים לחובות העיזבון – לפני חלוקת העיזבון

עד לחלוקת העזבון אין היורשים אחראים לחובות העזבון אלא בנכסי העזבון (סעיף 126 לחוק).

אחריות יורשים לחובות העיזבון – לאחר חלוקת העיזבון

סעיפים 127, 128 לחוק קובעים את גדרי אחריות היורשים לתשלום חובות העיזבון, שצצו לאחר חלוקת העזבון. ומחלק בין מצב שנעשה פרסום ופניה לנושים, לבין חלוקה ללא פרסום.

– עזבון שחולק לאחר שהוזמנו הנושים כדין, ואחרי שסולקו החובות שהיו ידועים בזמן החלוקה, היורשים אינם אחראיים לחובות שלא סולקו. אולם אם יוכח שהיורש ידע על החוב בזמן החלוקה, חייב לפרוע עד שווי המנה שקיבל.

– אם העזבון חולק ללא פרסום לנושים וללא סילוק חובות שהיו ידועים בעת החלוקה, כל יורש אחראי לחובות שלא סולקו וזאת עד לגובה שווי כל העזבון בעת החלוקה. אם היורש יוכיח שלא ידע על חוב פלוני בעת החלוקה, היורש אחראי רק עד שווי המנה שקיבל מהעזבון.

אחריות יורש לחובות העיזבון – כשהעלים נכס

יורש שהעלים נכס של העזבון, או דבר קיומו של חוב, כדי לא לשלם לנושה, אחראי לכלל החובות שלא שולמו, וזאת עד לגובה שווי כל העזבון בעת החלוקה.

אחריות יורש לחובות עיזבון – כשהעביר או שעבד נכס

העברה או שעבוד נכס, אינה פוגעת באחריות היורש לשלם את חובות העיזבון.

בנוסף, מקבל ההעברה או השעבוד, אחראי כערב של היורש, לחובות עד לגובה ההעברה או השעבוד.

אחריות יורש מנה לעומת יורש שיורי

יורש מנה אחראי לחוב רק עד לגובה המנה שקיבל.

בנוסף, נושה יגבה תחילה מיורש שיורי ולא יורש שקיבל מנה.

פטור מאחריות לחובות הנפטר – במקרה של תום לב

בית המשפט יכול לפטור לגמרי או חלקית, את מי שאחראי לחובות העיזבון, אם נהג בתום לב ומה שקיבל מהעזבון הוא מועט או מסיבה מיוחדת אחרת.

חלוקת תשלום חובות הנפטר על ידי היורשים

יורשים ישלמו את חובות הנפטר בשיעור יחסי לפי חלקיהם בעזבון. אולם אם המוריש הורה בצוואה אחרת, הוראת הצוואה היא שקובעת.

יורש ששילם יותר מהמוטל עליו, ביחס ליורשים אחרים, יכול לדרוש מהם החזר.

הסתלקות מעיזבון – כפתרון לאחריות בגין חובות עיזבון

סעיף 6 לחוק הירושה, מאפשר הסתלקות אדם מחלקו בעזבון.

אחד מהטעמים להסתלקות הינה חובות גדולים של העיזבון. במקרה כזה קיים חשש שנושים יטענו שהפרסום לא נעשה כדין, והיורש אחראי לא רק לפי מה שקיבל אלא לפי שווי כל העזבון.

לכן, ישנם מקרים בהם יורש שחושש שהנושים יתבעו אותו, מעדיף להסתלק מהעזבון.

הטלת עיקול של נושה על העיזבון

האם על הנושים להטיל עיקול על העזבון על מנת למנוע הברחת נכסים?

מכיוון שיורשים יכולים לחלק את העזבון בעצמם, ללא מנהל עזבון, יש חשש שהם יטלו נכסים כמו מיטלטלין לפני ביצוע פרסום וקבלת צו ירושה. במקרה כזה הם יאלצו לפנות ליורשים ולדרוש מהם את תשלום חובות הנפטר.

לכן, על מנת להבטיח את זכויות הנושים מומלץ להם, במקרים מסוימים, להטיל עיקול על העזבון.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

יצחק גולדשטיין – עורכי דין ירושות וצוואות

משרד עורך דין נוטריון יצחק גולדשטיין עוסק בצוואות, ירושות ועיזבונות ובנושאים הקשורים לשמירת עושר המשפחה. בין היתר ניתן לקבל שירות עריכת צוואה, בקשה לצו ירושה, התנגדות לצו קיום צוואה, ניהול עזבון, הסכמי יורשים לחלוקת עיזבון, ניהול הליכים משפטיים בבתי משפט לענייני משפחה ורשם הירושה.

הידע הרב והניסיון המשפטי של עורכי הדין עומד לרשות הלקוחות בתיקים מורכבים הכוללים היבטים עסקיים ומסחריים נרחבים.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי ושירות מעולה של עורך דין ירושה צוואה ועזבון חייגו: 03-5758484.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן