ירושת חשבון בנק של נפטר

ירושת חשבון בנק של נפטר – דיני בנקאות – מותו של שותף בחשבון בנק מעוררת קשיים רבים. מה קורה עם כספי ירושה בבנק בחשבון בנק משותף לאחר הפטירה ולפני קבלת צו קיום צוואה או צו ירושה? האם מותר לבנק לעכב כספים עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה? מה דינם של כספי ירושה בחשבון משותף? כיצד מתבצעת משיכת כספים מחשבון בנק של נפטר? ומה דרך מימוש צו ירושה בבנק וכן שחרור כספי ירושה מהבנק? מה זכויות יורשים בחשבון הבנק? 

מאמרים קשורים:

כספי ירושה בבנק / חשבון בנק של נפטר

מעת פטירת המנוח, נכסיו שייכים ליורשיו. אולם, העברת הזכויות בחשבון באופן רשמי מתעכבת עד שיוצא צו ירושה או צו קיום צוואה המכריז על יורשי המנוח.

כך למשל, היורשים יכולים לעשות עסקאות בחלק שירשו, ונושים יכולים לעקלם (אם יוכח שהיורש היה אמור לירש אותו חלק). אך מבחינה רשמית הנכס ובמקרה זה חשבון הבנק, אינו רשום על שם היורשים. לכן הבנק חושש שמא יתברר שיש יורשים אחרים, או שיש צוואה. מבחינת הבנק כל עוד לא הוצג צו ירושה או צו קיום, הוא נמצא במצב של אי בהירות לגבי חשבון בנק של נפטר, ולכן פקידי הבנק דורשים שיוצג צו רשמי לקיום הצוואה או צו ירושה.

מעשית, מרגע שנודע לבנק כי אדם נפטר, כספיו שנמצאים בחשבונות בנק לא יועברו לידיהם של מי מהצדדים עד שלא יקבע מי הם היורשים של הנפטר. עד הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה יוכלו היורשים הישירים למשוך סכומים קטנים לצורך קיום, בכפוף לאישור מנהל הסניף.

גם לאחר הצגת צו, הבנקים מעדיפים שהכספים יחולקו בהוראת כל היורשים, או בהוראה שיפוטית, וזאת על מנת להסיר מהם אחריות לחלוקה.

חשוב לציין כי גם אם לאחד מקרובי המוריש יפוי כח לפעול בחשבון הבנק, אי אפשר לעשות בחשבון פעולות לאחר הפטירה. הטעם לכך הוא שיפוי כח מתבטל עם פטירת מייפה הכח.

כספי ירושת חשבון בנק משותף לאחר פטירה

במרבית המקרים בני זוג מנהלים חשבון בנק משותף. הציפייה היא שלאחר אריכות ימיו של אחד מהם, השני ימשיך ולהפעיל את החשבון כרגיל, אולם לרוב זהו לא המצב. בהרבה מקרים, כספי ירושה בחשבון משותף נתקעים לתקופה ארוכה.

מהו חשבון משותף? חשבון בנק משותף הוא חשבון של יותר מאדם אחד. זכויות החתימה בחשבון משותף הם בדר"כ כך שלכל אחד מן השותפים זכות חתימה מלאה.

  ירושת חשבון בנק

בעת פתיחת בעת החשבון או הפיכתו למשותף, השותפים חותמים בטופס פתיחת החשבון על הרשאה הדדית שלפיה לכל אחד מהם בנפרד יכולת ליתן הוראות בחשבון. כל אחד מהשותפים יכול לבטל את הרשאתו. באופן חד צדדי, ובמקרה זה ההרשאה מבוטלת הדדית, והבנק רשאי לקבל הוראות בחשבון רק מכל השותפים ביחד.

חשבון בנק משותף נעשה לרוב בין בני זוג. חשבון אחד מקנה יתרונות כמו אשראי בתנאים מועדפים וחיסכון בעלויות.

חשבון משותף משמש פעמים רבות גם כפתרון אפשרי להורים מזדקנים המבקשים להיעזר בילדיהם בניהול הכספים (פתרון אפשרי נוסף ואף עדיף על מנת לעזור להורה, הוא הוספת מיופה כוח בחשבון, דבר שאף ימנע בעיות כמו רשויות המס שעלולות להתייחס לשותף בחשבון כבעלים של חלק מהכסף, אף שאינו שייך למעשה). צרוף אדם לחשבון לא הופך אותו אוטומטית לבעל זכויות שווה בכספים וזכויות שבחשבון. שיעור השותפות, אם בכלל, נקבע לפי מה שסיכמו השותפים בחשבון.

מותו של שותף בחשבון בנק – איך למנוע הקפאת החשבון?

מהו סעיף "אריכות בחיים" – בחשבון הבנק המשותף?

סעיף אריכות ימים הוא אחד מהסעיפים בהסכם פתיחת החשבון. בסעיף זה מורים השותפים לבנק כי אחרי פטירת אחד מהם, השותף השני יוכל לפעול בחשבון. בכך נמנעת הקפאת החשבון אחרי פטירת אחד מהשותפים, והשותף הנותר בחיים יכול לבצע פעולות בחשבון עד שיהיה צו ירושה או צו קיום צוואה.

בדרך כלל סעיף אריכות ימים הינו ברירת המחדל. אם בעלי החשבון המשותף מעוניינים לשנות מסעיף זה, הם צריכים למסור לבנק הוראות אחרות, ולבקש לחתום על סעיף מתאים שמשנה את סעיף האריכות ימים.

לפי הוראות בנק ישראל, סעיף אריכות ימים כיום הוא סטנדרט בטפסים של פתיחת חשבון בנק על ידי בני זוג. במקרה של חשבון בנק ישן מומלץ לבדוק מול הבנק את קיומו של הסעיף.

כספי ירושה בחשבון משותף: סעיף אריכות ימים בחשבון משותף – אינו מקנה בעלות בכספים

טעות רווחת היא כאילו סעיף אריכות הימים מקנה בעלות על הכספים והזכויות בחשבון כך שהוא יוכל לעשות בהם כרצונו. אולם בפועל, מותו של שותף בחשבון בנק, אינו מקנה בעלות בכספים אף אם יש סעיף אריכות ימים. מהות הסעיף היא רק אפשרות לבצע פעולות שגרתיות בחשבון ללא בעלות בכספים. סעיף אריכות ימים חל רק במישור היחסים שבין הבנק ללקוח ואינו משנה את יחסי הבעלות בין בעלי החשבון המשותף לבין עצמם או בינם לבין יורשיהם. סעיף אריכות ימים אינו צוואה, ולכן הוא לא משנה את הזכויות של היורשים ואינו גורם להעברת כספים, ני"ע וזכויות אחרות מבעל החשבון המשותף שנפטר לשותף בחשבון שנותר בחיים.

בהתאם להוראת הסעיף, עם מותו של שותף בחשבון בנק, הבנק רשאי להתיר לבעל החשבון שנותר בחיים לבצע פעולות בחשבון ולמשוך כספים. אך בכל הקשור למישור היחסים בין היורשים, הם יכולים לתבוע אותו על פעולות שביצע, כיון שהסעיף לא הקנה לא זכויות. כמו כן, הבנק נותן לבעל החשבון שנותר להמשיך לפעול בחשבון, אך אם ישנן פעולות חריגות הוא יבקש הסברים עליהם.

כספים שנמשכו שלא כדין מחשבון הבנק של הנפטר

כאמור, חשבון משותף, ואף סעיף אריכות ימים, אינו אומר שהכספים שייכים לשותפים בחשבון בחלקים שווים. במקרים בהם התבצעה משיכת כספים מחשבון בנק של נפטר שלא כדין טרם הפטירה. וכן אם נמשכו כספי ירושה לאחר הפטירה כיון שהיה סעיף אריכות ימים, למרות שהכספים לא של השותף בחשבון, ניתן לתובעם. התביעה תוגש כנגד מי שנטל את הכספים מחשבון הנפטר,. הדרך להגשת תביעה באמצעות מעקב אחר הוצאת וכניסת כספים, ואיתור חשבונות נוספים של החשוד במעילה.

במקרה של חשד למשיכת כספי ירושה שלא כחוק יש לפנות בהקדם לייעוץ משפטי, ולא לנסות לפתור את הבעיה בין הקרובים, מחשש שמהלכים שכאלו רק יחמירו את הבעיה, ואף יגרמו למושך הכספים להסוות את מעשיו ביתר זהירות.

דיני בנקאות משיכת כספי ירושה מהבנק – מימוש צו ירושה בבנק

כיצד מבצעים משיכת כספים מחשבון בנק של נפטר? על מנת לקבל את מלוא הכספים מחשבון הבנק, יש לפנות תחילה לעורך דין ירושה שידאג להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה. לאחר שיש בידכם את צו הירושה או צו קיום הצוואה, יש לפנות בנק לבקש מימוש צו ירושה בבנק. הבנק יבקש את חתימת היורשים ויחלק להם את הכספים והזכויות שיש בחשבון.

מה עושים אם חלק מהיורשים אינם מוכנים לחתום בבנק על בקשה למשיכת הכספים?

אם חלק מהיורשים אינם מוכנים לבוא לבנק לחתום על הסכמה למשיכת הכספים, יש להגיש לבית המשפט בקשה, לקבל צו של בית משפט הקובע כי יש להעביר את הכספים ליורשים. בהעדר הסכמה, זו הדרך היחידה לבצע משיכת כספי ירושה מהבנק.

מה קורה אם יש מינוס בבנק של נפטר?

במקרה שיש מינוס בבנק של נפטר הרי שהשאלה היא מצבת כלל נכסי המנוח, אם היא חיובית יש לשלם לבנק את החוב. אם מצבת הנכסים שלילית, הבנק לא יכול לדרוש מהיורשים לשלם מכספם את החוב. למידע נוסף בשאלה האם ניתן לתבוע אדם שנפטר ראה: חובות העיזבון – תביעה נגד אדם שנפטר.

מימוש צו ירושת חשבון בנק של נפטר – סיכום

לסיכום, משיכת כספי ירושה מהבנק, ירושת חשבון בנק בכלל ומותו של שותף בחשבון בנק בפרט, מהווה במקרים רבים אתגר משפטי לא פשוט. פעמים רבות נתקלים בקושי לבצע משיכת כספים מחשבון בנק של נפטר ולאחר מכם לא יודעים איך סוגרים חשבון בנק של נפטר. הדבר נכון במיוחד במקרה של כספי ירושה בחשבון משותף. על היורש לברר את המצב המשפטי המדויק לגבי חשבון הבנק של הנפטר ולפעול לצורך מימוש צו ירושה בבנק וסגירת חשבון הבנק. לקבלת יעוץ משפטי איכותי מעורך דין יצחק גולדשטיין שמטפל גם בתיקי ירושה סבוכים וגם בתביעות בנקים פנה בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.


משרד עורכי דין ונוטריון יצחק גולדשטיין, עורך דין לענייני ירושה, עוסק במגוון נושאים משפטיים שקשורים לירושה, צוואה ועיזבון. משרנו מייעץ בשמירת עושר משפחתי, עריכת צוואות, בקשות לקיום צוואה, התנגדויות לצוואה, ניהול עזבון, עריכת הסכם חלוקת עזבון, ניהול הליכים משפטיים בבית משפט לענייני משפחה וברשם הירושה, תוך ליווי משפטי מסור ואישי.

הניסיון והידע המשפטי וכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותינו בתיקי עיזבון שבהם מעורבים היבטים עסקיים מסחריים בקנה מידה גדול.

אם אתם צריכים עו"ד מקצועי ושירות מצוין בנושאי ירושה, צוואות ועיזבונות, משרדנו עומד לרשותכם. פנו בטל: 03-5758484 או במייל: main@ygoldlaw.co.il.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן