היטל סלילה

חיוב היטל סלילה – רשויות מקומיות מוסמכות לגבות מבעלי נכסים בתחום שיפוטן היטל סלילת רחובות (כבישים ומדרכות), שנועד לממן את עלויות הקמת תשתית כבישים ומדרכות הריצוף בשטחן המוניציפלי. כאשר מקבלים חיוב בגין סלילה, רצוי להעביר את החיוב לבדיקה מקצועית, מה שעשוי להפחית את הדרישה משמעותית ולעתים אף להביא לביטולה מסיבות של התיישנות, דרישה שאינה תואמת את הוראות החוק ועוד.

מהו היטל סלילת כבישים ומדרכות?

היטל הסלילה נועד לממן את הקמת תשתיות דרכים כמו רחובות פנימיים וגם בצירי תנועה ראשיים כמו גשרים, כיכרות וכיו"ב. רשות מקומית (עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות) מוסמכת לגבות ההיטל עפ"י חוק עזר עירוני לסלילת רחובות שנקבע על ידי הרשות המקומית. בחוק העזר נקבעים תעריפי היטל הסלילה.

לפי חוק העזר מאחר והעירייה היא הגוף האחראי לסלילת כבישים, מדרכות – מחויבים בעלי הנכסים הגובלים להשתתף בעלויות במימון הקמת התשתיות שהקימה העירייה, באמצעות היטלים או אגרות. החוק מגדיר את שיעורי התשלום, מי חייב לשלם ולמה נועד התשלום.

היטל הסלילה הינו אחד מהיטלי הפיתוח המרכזיים, כשישנם גם היטלי פיתוח שטח ציבורי הידוע כ-שצ"פ, וכן היטלי תיעול.

הרשות המקומית מוסמכת לגבות את ההיטל בדרך כלל בעת מתן היתר בנייה, כאשר מתגלות חריגות בניה או כאשר מתבצעות עבודות סלילה המשרתות את הנכס המחויב.

חישוב גובה היטל סלילה

גובה ההיטל מחושב לפי שני פרמטרים: האחד לשטח הקרקע והשני לשטח הבנוי עליה. החישוב הוא הכפלה של השטח. כל רשות קובעת את התעריף למ"ר בצורה שונה. לוקחים בחשבון גם את סוג הנכס: האם מדובר בנכס עסקי, או בנכס למגורים.

לרוב מדובר בסכומים גבוהים למדי שעשויים להגיע לעשרות אלפי, מאות אלפי ואף מיליוני שקלים.

כאמור, חישוב היטל הסלילה עשוי להיות שונה מאוד, בהתאם לפרויקט ולמרכיביו. כך למשל, החישוב עשוי להיות שונה בין עיריות שונות שכן התקנון והתחשיבים הקיימים בהם משתנים ונקבעים על ידי כל רשות באופן עצמאי. כמו כן, הסכום לתשלום משתנה בהתאם לשטח הקרקע עליו עומד הנכס. הסכום עשוי להשתנות גם לפי השטח הבנוי על הקרקע.

בעבר הנטייה הייתה לגבות אותם כדמי השתתפות, כיום הם משמשים כחיובי סלילה, מה שמפחית את המורכבות המשפטית מבחינת הרשות המקומית.

עם זאת, אין זה אומר כי סגורה הדרך בפני בעל הנכס להגשת ערעורים וערעורים על גובה ההיטל, להביא להפחתה ואף לביטולו. למעשה, פעמים רבות יש טעויות בחישוב היטלי הסלילה, לרבות הטלת חיובים בניגוד לחוק, ובמקרים אלו יש בהחלט הליכים פתוחים לביטול החיוב.

מתי יש לשלם את היטל הסלילה?

היטלי סלילה המהווים חלק מהיטלי פיתוח יש לשלם לאחר אחד מהאירועים הבאים:

כאשר מוקמות עבודות הסלילה של תשתית הכבישים, הניקוז והמדרכות בסמוך לנכס שבבעלות הנישום. אם יש לנישום רק קרקע החיוב יהיה על הקרקע ואם יש גם שטח בנוי על הקרקע החיוב יהיה גם עבור השטח הבנוי.

לחילופין, במהלך בקשה להיתר בניה לצורך הוספת בניין או בניית חדש. במקרה כזה יוטל היטל פיתוח כאשר ההיטל בגין רכיב הקרקע ישולם במועד חיבור התשתית ובעל הנכס יחויב בהיטל הבנייה בלבד.

יש לשלם את ההיטל במועד קבוע מרגע מסירת ההודעה במלואה, ובלבד שהעירייה תתחיל באותו מועד בעבודות סלילת ופיתוח הכבישים, או כתנאי למתן היתר בנייה בקרקע הגובלת בביצוע. של העבודות, או בעת בקשה להעביר בעלות על הנכס.

מי חייב בתשלום?

היטלי פיתוח נחשבים לתשלומים שעל בעל מקרקעין או חוכר לשלם. החיוב בהיטל הסלילה הינו על בעל הנכס. כמו היטל השבחה ובשונה מארנונה המוטלת על בעל הנכס (השוכר), היטל הסלילה מוטל על מי שהוא הבעלים העיקרי של הנכס, לפי רישום הבעלות או החכירה על פי רישום המקרקעין בטאבו או ברמ"י.

התשלום נדרש על ידי הרשות המקומית והוא מס עירוני הנגבה לצורך הנחת תשתיות של כבישים, מדרכות, ניקוז, צנרת מים וביוב ועוד. המס נדרש בעת הנחת תשתית לפיתוח, או לפני היתר בנייה.

הפחתת וביטול היטל סלילה

על מנת לבדוק את חוקיות היטל הסלילה יש לבדוק ביסודיות נתונים עובדתיים ומשפטיים, המחייבים מומחיות והכרה עם הוראות הדין הרלוונטיות. לכן, כאשר אתם מקבלים חיוב בגין חיוב סלילה, רצוי להעביר את החיוב לבדיקה מקצועית של עו"ד להיטלים, מה שעשוי להפחית את הדרישה באופן משמעותי ולעיתים אף להביא לביטולה.

התיישנות חיוב בהיטל

במקרים רבים דרישת העירייה מועלית בשיהוי והתיישנות. לא תמיד מדובר במשהו שיבטל את החיוב. כך למשל אם היו מכתבי דרישה במשך השנים, בית המשפט יכול לקבוע שזה עוצר את מרוץ ההתיישנות. לכן יש לבחון זאת יחד עם עו"ד מומחה לנושא.

ערעור על היטל סלילה

נישום שהוטל עליו חיוב יכול להתנגד להיטל בבית המשפט לעניינים מנהליים. על הנישום/בעל הקרקע להגיש עתירה מנהלית בעניין היטל הפיתוח תוך 45 יום מיום קבלת הודעת שומה ודרישה לתשלום היטל הסלילה מהרשות המקומית/העירייה.

דילוג לתוכן