אישור הסכם ממון

אישור הסכם ממון שנחתם ע"י בני זוג נשואים או לפני חתונה, אשר מסדיר נושאים במערכת היחסים בחיי הנישואים. על מנת שהסכם בנושא רכוש יחייב ויהיה תקף מבחינה משפטית, הוא צריך להיות מאושר על ידי גורם מוסמך. מה זה הסכם ממון? מה הבדל אם נעשה לפני חתונה או אחרי? איך מאשרים אותו? האם צריך לאשר בבית משפט או בפני נוטריון כדי שיהיה לו תוקף? מדוע חשוב להיעזר בעורך דין להסכם ממון לצורך עריכת ההסכם?

מהו הסכם ממון?

זהו הסכם בכתב בין בני זוג בנוגע לענייני הרכוש ביניהם. הוא מסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פטירה או גירושין. לפני חתימה עליו חשוב מאוד להבין את הוראות ההסכם. עורך דין משפחה, במיוחד אם הוא גם נוטריון, יסביר לכם את ההסכם ואת ההשלכות שלו.

מדוע צריך הסכם ממון? במקרים רבים הסכם הממון נחתם על מנת להקטין את הסיכון של כל אחד מבני הזוג להיפגע במקרה של סיום הקשר, למשל אם הגיע לזוגיות עם יותר רכוש.

מה הנקודות שכוללים בהסכם?

ההסכם יכול להכיל כל נושא שהצדדים מעוניינים להסדיר בקשר לנישואיהם, אולם עיקר ההסכם הוא נושאי הממון והרכוש, אופן ומועד חלוקת הרכוש. ההסכם פחות תופס בקשר להתחייבויות בנושאים כמו משמורת ילדים, או התחייבות לתת או לקבל גט.

מדוע צריך אישור להסכם ממון?

האם הסכם ממון חייב אישור בית משפט או נוטריון? חוק יחסי ממון קובע שבשביל שההסכם יהיה תקף בין הצדדים וביניהם לגופים אחרים כמו רשויות המס, חובה שהוא יהיה מאושר. בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 נקבע:

  1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.
  2. (א)  הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

          (ב)  האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

          (ג)   בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.

          (ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

          (ד)  הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

האם הסכם ממון ידועים בציבור צריך אישור בית משפט?

ככלל הסכם ידועים בציבור אינו מחייב אישור של בית המשפט. החוק קבע רק בקשר לבני זוג נשואים שהסכם מחייב אישור בית משפט או נוטריון. אולם מבחינה פרקטית רצוי מאוד לאשר את ההסכם בבית משפט, כדי לתת לו אישור כלפי גופים שונים, וכדי למנוע בעתיד טענות של אי הבנה וכיו"ב.

איך מאשרים הסכם ממון?

אם הוא נעשה לפני הנישואין – בחתימה מול נוטריון. אם הוא נעשה לאחר הנישואין – בבית המשפט לענייני משפחה.

מתי חותמים על ההסכם?

בדרך כלל חותמים עליו פני חתונה, מפני שזה הזמן בו יותר קל לצדדים להתחייב לנושאי הממון באופן פחות רגשי. אולם אפשר לחתום עליו גם אחרי הנישואים.

ההבדל יהיה באופן אישור ההסכם. הסכם אחרי נישואים מאשרים בבית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי שיש לו סמכות. לעומת זאת הסכם לפני נישואים אפשר לאשר גם בפני נוטריון. אך ההסכם לא יהיה בר תוקף אם בני הזוג לא תחתנו לבסוף.

מהו תהליך אישור הסכם בפני בית משפט?

כדי לקבל אישור בימ"ש להסכם ממון או גירושין יש להגיש לבית המשפט למשפחה בקשה לאישור ההסכם ולצרף את המסמכים הבאים:

  • העתק הסכם חתום ע"י הצדדים.
  • טופס "הרצאת פרטים" עם הפרטים הנדרשים.
  • ייפוי כוח לעו"ד.

את הבקשה מגישים לבית המשפט שיש לו את הסמכות במקום מגורי בני הזוג. פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה הקבועה בתקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995.

תוקף הסכם ממון

מתי הסכם ממון לא תופס? כאמור, הסכם רכושי בין בני זוג נשואים חייב להיות מאושר ע"י אחד הגורמים שנקבעו בחוק יחסי ממון. אם לא יהיה אישור להסכם, הוא לא יהיה בתוקף.

הסכם נישואין אצל עורך דין

נוטריון שהוא גם עורך דין להסכמי ממון, יכול להכין עבורכם את ההסכם וגם לתת לכם את האישור הנוטריוני לתקפות המסמך מבחינה משפטית, אם הוא לפני החתונה.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן