עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> הסכם ממון >> שיתוף בחובות וזכויות בין בני זוג

שיתוף בחובות וזכויות בין בני זוג

שיתוף בחובות וזכויות בין בני זוג

שיתוף בחובות וזכויות בין בני זוג לפי הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון – מה ההבדל בין חוק יחסי ממון בין בני זוג לחזקת השיתוף? האם לנושה יש זכויות בנכסי בן זוגו של החייב? שאלת שיתוף בחובות ושיתוף בזכויות הינה שאלה המעסיקה רבות את בתי המשפט במיוחד בשלב של פירוק שיתוף בין בני זוג וטענות על הברחת נכסים בין בני זוג. מתי יש שיתוף בחובות, מתי יש שיתוף בזכויות, מהו הסכם ממון על חובות וכיצד הדבר משפיע הן על התנהלותכם והן על הליכי גביה כנגדכם?

שיתוף בזכויות

מהו שיתוף בזכויות בין בני זוג? האם נושה יכול לעקל נכס של בן זוגו של החייב?

פעמים רבות החייב נקי מנכסים, כאשר לבן זוגו נכסים רבים. לפעמים זה שיטה מתוכננת מראש, כך שאחד יקח את הסיכונים ואחד את הנכסים.

השאלה האם נושה של החייב יכול ל"שים יד" על הנכסים. לכאורה היה ניתן לפנות לבית משפט בבקשה להטלת עיקולים על נכסים אלו בעילה של שיתוף בנכסים.

אחד מהשיטות של חייבים להתחמק מהטלת עיקול זכויות בן הזוג, הינה באמצעות הסכם ממון על חובות שעושה הפרדה רכושית.

לכן סביר להניח שהחייב/ת ובן / בת זוגו יתנגדו לבקשה, ואולי אף יציגו הסכם ממון.

מה ההבדל בין הלכת השיתוף וחוק יחסי ממון?

על בני זוג שהתחתנו לפני שנת 1974 או על ידועים בציבור, לא חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אלא חזקת השיתוף, שהינה יצירה של הפסיקה. מספר מאפיינים של חזקת השיתוף הנוגעים לדיון שלנו:

  • חלה על זוגות שנישאו לפני שנת 1974, ועל ידועים בציבור.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על זכויות מלפני הנישואין.
  • את חזקת השיתוף ניתן להחיל גם תוך כדי הנישואין, באמצעות הגשת תביעה מתאימה.

על בני זוג שהתחתנו לאחר שנת 1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי ממון מחיל שיתוף בנכסים שנצברו לאחר תחילת הנישואין. מספר מאפיינים חשובים של שיתוף על פי חוק יחסי ממון הנוגעים לדיון שלנו:

  • הוא חל רק על זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 כדת משה וישראל, והנישואין נרשמו.
  • החוק מחיל את השיתוף רק על נכסים שנצברו במהלך הנישואין.
  • ניתן לתבוע את השיתוף רק בעת פירוק שיתוף בין בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין עקב מוות או גירושין.

prenup

זכויות נושה בנכסי בן זוגו של החייב לפי חוק יחסי ממון

לכן, לגבי זוגות שנישאו לאחר שנת 1974, ישנו קושי לנושה לשים יד על נכסי בן זוגו של החייב, שכן לחייב אין חלק בהם עד שנעשה פירוק שיתוף בין בני זוג בעת פקיעת הנישואין. השיתוף יחל רק אחרי פקיעת הנישואין, אם יפקעו.

בה"פ 13815-07-09 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' אבי דוד נדון בפני בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף) מקרה דומה. נקבע כי כל זמן שבני הזוג נשואים לא ניתן לעקל נכס הרשום רק על שם בן זוגו של החייב.

בני זוג יכולים להחליט על שמירת הפרדה רכושית מטעמים שונים. אף אם הטעם הינו הרצון להגן על חלק מהרכוש המשפחתי מפני חובות עסקיים עתידיים, ואף בנכס שנרכש לאחר הנישואין. במקרה שנושה יצליח להוכיח כי לחייב זכויות בנכס הרשום על שם בן זוגו, (לדוגמה: רישום פיקטיבי, הברחת נכסים או הסכמה על שיתוף או נאמנות), אז הוא יכול לבקש עיקול הנכס. אולם במקרה רגיל אין ביכולתו לקבל עיקול על נכס בן/בת הזוג.

אחת האינדיקציות לרישום פיקטיבי או הברחת נכסים, הינו מועד הרישום לעומת מועד הסתבכות החייב. אם הנכסים נרכשו שנים רבות לפני הסתבכות החייב, יקשה להוכיח רישום פיקטיבי או הברחת נכסים.

מאמרים נוספים לקריאה:

שיתוף בחובות בין בני זוג

מה עם טענה שבן/בת הזוג שותפים לחובות שיצר החייב? בדרך כלל מדובר על ניסיון הנושה ליצור חיוב האשה בחובות הבעל, ולהפוך אותם לחובות משותפים של בני הזוג.

הפסיקה קבעה כי ניתן לתבוע את בן הזוג שנהנה מהכנסות החייב, על חובות שיצר החייב בדרך רגילה.

בע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין –  נקבע כי אם אחד מבני הזוג נהנה מהכנסות בן זוגו, הוא ישא גם בהפסדים ובהוצאות שיצר. אולם, השותפות בחובות מוגבלת לחובות שנוצרו בדרך הרגילה בעת קיומה של השותפות. כן מותנה השיתוף בכך שבני הזוג מנהלים חיי משפחה תקינים. אולם חוב שהוא בעל אופי אישי מובהק, לא יכלל במסגרת השיתוף בחובות.

הסכם ממון ושיתוף בזכויות

mayor-917147_1280

ראינו לעיל, כי במקרים מסוימים יכול נושה לטעון לשיתוף בן/בת הזוג של החייב בחובות או זכויות.

חייב שצופה פני עתיד, ישקול לפעמים לערוך הסכם ממון על חובות עם בן/בת הזוג. הסכם הממון יועיל בכך שהוא יקבע הפרדה רכושית, ולכן בן/בת הזוג נקי מחובות החייב, וכן נכסיו שייכים רק לו.

פירוק שיתוף זכויות בין בני זוג

כהשלמה לנאמר לעיל, נזכיר כי בעת "פירוק החבילה" יש לפרק את השיתוף שנוצר בין בני הזוג. לרוב מדובר על פירוק שיתוף בני הזוג בדירת המגורים, שנעשה על ידי כונס נכסים מטעם בית משפט לענייני משפחה.

הברחת נכסים בין בני זוג

הסוגיה של הברחת נכסים בין בני זוג היא סוגיה כאובה מאוד. פעמים רבות מדובר בשיטה. בן זוג אחד מעלים נכסים, ומצד שני צובר חובות אותם הוא מבקש להפיל על בן הזוג השני. כלומר לשתף אותו רק בזכויות ולא בחובות.

כאשר נודע לכם על כך חשוב להתייעץ מידית עם עורך דין לדיני משפחה, שיגן עליכם באמצעות כל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותו.

לקביעת פגישה התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן