הסכם ממון דוגמא

על מנת לתת מושג כיצד אמור להראות החוזה בין בני זוג ומה הוא אמור לכלול, להלן הסכם ממון לפני או אחרי נישואין לדוגמא להורדה בחינם pdf, doc, word.

מה זה הסכם ממון בין בני זוג?

מדובר על מסמך שחשוב לערוך, כדי לתת וודאות לצדדים בקשר לחלוקת הרכוש שלהם בעת פרידה ח"ו. את החוזה יש לאשר אצל נוטריון (אם נעשה לפני הנישואים), או בבית משפט לענייני משפחה (אם נעשה לאחר הנישואים).

הנוסח הוא דוגמה לתבנית בלבד, לצורך התרשמות צורת חוזה בין בני זוג ואין לעשות בו שימוש ללא התייעצות פרטנית עם עו"ד.

חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין להסכם ממון, בגלל שמדובר על חוזה לחיים, שישפיע על כל העתיד שלכם. מדובר על נושאים רבים שיש לתת עליהם את הדעת לפני עריכת הסכם זה. בין השאר מהן הזכויות של כל צד לפי חוק, כיצד לתת להסכם תוקף, מה לכלול בהסכם, כיצד לנסח את המסמך כך שלא יהיו בעתיד מחלוקות פרשנות, מהם טענות שעלולות לצוץ בעתיד, מה היחס בין הסכם ממון לצוואה, מה היחס בין חוזה זוגי לשאר ההסכמים המשפחתיים כמו הסכם בין יורשים עתידים או ייפוי כוח מתמשך, ועוד.

לקבלת הצעת מחיר הוגנת של עריכת המסמך ע"י עורך דין להסכם ממון פנו למשרדנו בטלפון 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

הסכם ממון – נוסח דוגמא להורדה (doc, pdf, word)

הסכם ממון

שנערך ונחתם בתל אביב ביום __________________

בין:                              ________________ ת"ז _____________

                                    מרחוב __________

                                                                                    (להלן – "האיש")             מצד אחד;

לבין:                             _______________ ת"ז _____________

                                    מרחוב __________

                                                                                    (להלן – "האישה")          מצד שני;

 • הואיל     והצדדים הינם נשואים זה לזה, חיים יחדיו במשק בית משותף וברצונם להמשיך ולקיים באהבה, כבוד ורעות, חיי נישואין משותפים ומערכת יחסים זוגית טובה ביניהם, ללא חיכוכים כספיים ורכושיים;
 • והואיל   והצדדים מבקשים להסדיר על פי הסכם ממון זה את יחסי הממון והרכוש ביניהם ולא עפ"י ההסדר שבחוק יחסי ממון;
 • והואיל   והצדדים מעוניינים לאשר הסכם זה, ולתת לו תוקף בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 1. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. הצדדים מסכימים כי כל ענייני הכספיים והרכוש ביניהם, יוסדרו לפי הסכם זה, והוא היחיד שיחייב את הצדדים.
 3. אלא אם כן נכתב אחרת באופן ספציפי, חוזה זה יחול על כל נכסי הצדדים מכל סוג שהוא לרבות כספים, זכויות בחברות ונכסי מקרקעין, בין אלו שהיו לצדדים לפני הנישואין ובין אלו שהגיעו אליהם לאחר מכן.
 4. הצדדים מחזיקים ביחד בדירה _________________. אם הצדדים ייפרדו בעתיד ח"ו, הם ימכרו את הדירה ויחלקו את התמורה בשווה ביניהם.
 5. נכסים שיגיעו לצדדים לאחר חתימת ההסכם / לאחר הנישואים / יהיו שייכים לשניהם באופן שווה, ותמורת מימוש נכס כזה תתחלק ביניהם בשווה.
 6. נכס שיגיע מירושה יהיה אך ורק של הצד היורש.
 7. זכויותיו של ___________ ב___________ יהיו שייכים לו בלבד, ול _______ לא יהיו טענות או דרישות לזכות בנכס זה.
 8. הצדדים ינהלו חשבון בנק משותף, לצורך תשלום הוצאות החזקת הבית המשותף, תשלום הוצאות משותפות, והוצאות גידול הילדים. לצורך כך הצדדים יפקידו כל חודש סכום ____________.
 9. הצדדים מאשרים כי חתמו על הסכם מרצונם החופשי ללא כל לחץ וכפייה, לאחר שהובהרו להם זכויותיהם על פי כל דין, ולאחר שהבינו את משמעות חתימתם על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

האיש         _____________      האישה        ______________

דילוג לתוכן