הסכם ממון – המדריך המלא

עריכת הסכם ממון מקצועי הוא חובה ואף יתרה מכך חשוב כי עו"ד שמתמחה בנושא הסכמי ממון יערוך את ההסכם. אז מה זה אישור הסכם ממון לפני או אחרי נישואין ע"י בית המשפט או נוטריון? מהו הסכם זוגיות סטנדרטי, מה ההבדל בינו לבין הסכם מקצועי? האם ניתן לערוך אותו ללא עורך דין? ומה חשוב לשים לב בעת עריכת חוזה בין בני זוג או ידועים בציבור? להלן 12 דברים שחייבים לדעת עליו בשנת 2023, מאת עורך דין הסכמי ממון יצחק גולדשטיין.

1. הסכם ממון מה זה?

תחילה נבהיר מהם הסכמי ממון, מה ההבדל בין הסכם ממון לפני נישואין להסכם ממון לאחר נישואין, מהו אישור נוטריוני להסכם ממון. לבסוף נבין היטב מדוע חייבים שחוזה הנישואין יהיה מקצועי.

מדוע חייבים הסכם ממון?

במקרים רבים חובה להסדר בהסכם את הנושאים הרכושיים בין בני הזוג. אנשים שמוותרים על הסכם, מצטערים מאוד על כך.

חוק יחסי ממון כיום וחזקת השיתוף בעבר, יוצרים שוויון בנכסי בני הזוג, אלא אם כן ערכו הסכם ביניהם. משמעות הדבר הוא שאם תתגרש/י מחצית מנכסיך (בתנאים מסוימים) יעברו לידי בן / בת הזוג, על מנת להימנע מכך חובה לערוך חוזה מקצועי.

ישנם מקרים בהם הדחיפות וההכרח לחתום על חוזה רכושי גדולה עוד יותר. כך למשל:

 • איש או אשה הנשוי בנישואין שניים, ורוצה להגן על רכושו, עבור עצמו ועבור ילדיו מהנישואין הראשונים.
 • איש/אשת עסקים בכיר/ה, או אדם עתיר נכסים המתחתן עם בן/בת זוג ללא נכסים.

הסכם ממון

הסכם ממון – מה זה אומר בעצם?

חוזה רכוש זוגי בין בני הזוג, מסדיר את ענייניהם הכספיים וההפרדה הרכושית. רק הסכם מסודר בין בני הזוג יכול להוות אמצעי להתגבר על חוק יחסי ממון וחזקת השיתוף. באמצעות הסכם שמקבל תוקף, בני הזוג עורכים הפרדה רכושית ביניהם, כך שלאחד לא תהיה טענה על נכסי וזכויות משנהו.

ההסכם צריך לכלול את מלוא הפרטים ביחס לנכסי בני הזוג, ואת האופן בו הם מבקשים להפריד את רכושם. לא משנה אם לבן הזוג המעוניין בהסכם יש רק דירה, או יש נכסים רבים, בשני המקרים רצוי לערוך הסכם שיגן עליו.

בחוזה ניתן לכלול הסכמות נוספות בין בני הזוג. כך למשל נושא המזונות וחינוך הילדים, כאשר יש חשש שעניינים אלו יעיבו בעתיד על הזוגיות. אולם, חוזההנוגע לילדים ניתן לכתוב רק בחוזה זוגי לאחר שנולדו הילדים.

2. מה לכלול בהסכם ממון?

הסכם מקצועי צריך לכלול את כל הפרטים שחשבתם עליהם, וגם אלו שלא. בין היתר צריכה להיות התייחסות לנושאים הבאים:

בעלות בנכסים

 • הבעלות בנכסים שכל צד הביא לפני הנישואין.
 • הבעלות בנכסים שהגיעו לאחר הנישואין בדרך של ירושה או מתנה.
 • הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך הנישואין.

חשבונות בנק

 • שימוש ובעלות בחשבונות פרטיים נפרדים.
 • חשבון משותף להוצאות הבית.

תשלום הוצאות

 • מי משלם את החשבונות השוטפים.
 • מי משלם על חינוך וחוגים.
 • חלוקת תשלום הוצאות אחרות של משק הבית.

מזונות

 • תשלום מזונות לאחר פרידה.
 • תשלום מזונות לאחר פטירה.

נגענו רק ברשימה חלקית בלבד של נושאים, שצריך לכלול בהסכם. על מנת לערוך הסכם שיכלול את מלוא הפרטים, עליכם לפנות לעורך דין להסכם ממון שיכין הסכם מתאים במדויק למצבכם.

3. הסכם ממון להגנה על דירה

האם צריך לעשות חוזה בין בני זוג על דירת מגורים לפני נישואין?

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג קובע את הזכות לאיזון משאבים בין בני זוג נשואים, עם פקיעת הנישואין בעקבות פטירה או גירושין. עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית משווי הנכסים של שני בני הזוג, למעט:

 • נכסים שהיו שלהם לפני הנישואין או נכסים שהם קיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.
 • גימלה המשולמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או שאחד מבני הזוג מקבל פיצוי בשל נזק גוף, או מוות.
 • נכסים שלגביהם הסכימו בני הזוג בכתב ששוויים לא יכלל בהסדר איזון המשאבים.

בהתאם לכך, דירה שהייתה שייכת לאחד מבני הוזג ערב הנישואין אינה כלולה בהסדר איזון המשאבים.

אך בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי מלבד הלכת השיתוף יש שיתוף גם מכח כוונת שיתוף בנכס ספציפי. כוונת השיתוף נלמדת מדנות המגורים המשותפות בדירה, גידול ילדים ביחד בדירה, עזרה לפרנסת הבית והמשפחה, והשקעה בשיפוץ הדירה.

כוונת שיתוף לא צריכה להיות בכתב, וניתן ללמוד אותה מהתנהגות הצדדים.

ביום 18.11.2018 ניתן פס"ד חדש ומעניין על ידי בית המשפט העליון בג"ץ 4602/13 ובג"ץ 9780/17 פלונית נ' פלוני ואח'. במסגרת פסק הדין ציין בית המשפט כי יש מגוון דעות בעניין שיתוף ספציפי בדירת המגורים. ההבדלים נובעים מהשאלה האם השיתוף הוא רק מכח מעין הסכם, או מעבר לכך מכח שיקולי צדק, שוויון והגינות, שאז יש מקום לראות ביחסים הזוגיים כמכוונים לשיתוף גם בנכסים שהגיעו מבחוץ.

לפי פסיקת בית המשפט, אם יש לך דירת מגורים לפני הנישואין, הרי שלבת/בן הזוג תהיה תביעה לשותפות בדירה. הדרך היחידה למנוע סיכון דירת המגורים שנרכשה על ידך טרם הנישואין היא באמצעות עריכת חוזה רכושי, השולל מפורשות את כוונת השיתוף.

הסכם ממון לפני נישואין

4. הסכם ממון לפני נישואין

המצב האידאלי הוא עריכת חוזה רכוש לפני נישואין, שכן באותו מועד, אין לבן או לבת הזוג כל טענות על נכסיך.

קל יותר להחתים על חוזה לפני נישואין, כשמצד אחד אין כל יומרות מממוניות ומצד שני האהבה פורחת. נכון שהדבר עלול לפגום מעט, אך השקט שזה יצור, יביא למערכת היחסים שתהיה מבוססת על אהבה בלבד.

אם בן/בת הזוג יסרב לחתום על הסכם לפני נישואין, זה יסגיר את כוונותיו האמיתיות ויכול להיות שתבחר או תבחרי לשנות כיוון…

יתרון נוסף בעריכת הסכם זוגי לפני נישואין הוא שקל יותר לאשר אותו. הסכם לפני נישואין לא מחייב אישור בית משפט, אלא ניתן לאשרו אצל נוטריון. הנוטריון יאשר את הסכם הממון לאחר שיבדוק שבני הזוג עשו את החוזה מרצונם החופשי ומבינים את משמעות ותוצאות החוזה.

5. הסכם ממון לאחר נישואין

פחות אידיאלי, אך בהחלט אפשרי, לערוך חוזה רכוש זוגי אחרי נישואין. הסיבה לכך היא מכיון שלבן הזוג יש כבר טענות / יומרות / מחשבות על כספך ונכסיך.

למרות זאת עורך דין להסכם ממון בין בני זוג נשואים יוכל להוביל בחכמה את הצדדים למקום מבטחים, שיוציא את שניהם מרוצים, גם בחוזה זוגי לאחר נישואין.

אישור הסכם ממון אחרי נישואין נעשה על ידי בית המשפט בלבד, לאחר שבדק שבני הזוג עשו את ההסכם מרצונם החופשי ומבינים את משמעות ותוצאות ההסכם.

אישור נוטריון להסכם ממון

אישור נוטריון להסכם ממון ניתן רק על חוזה ממוני לפני נישואין. לאחר שעורך דין להסכם ממון ערך את ההסכם לשביעות רצון הצדדים, הם ייגשו לנוטריון לאישור הסכם הממון על מנת ליתן להסכם תוקף.

טרם אישור הנוטריון להסכם הממון הוא יבדוק שהצדדים לחוזה הבינו את משמעותו ואת תוצאותיו ושהדבר נעשה מרצונם החופשי.

6. הסכם ממון ידועים בציבור – הסכם חיים משותפים

הפתעה?! בניגוד לטעות הרווחת לפיה רק בני זוג נשואים צריכים חוזה ביניהם, הנכון הוא שגם ידועים בציבור זקוקים להסכם בין ידועים בציבור!

הסכם ממון בין ידועים בציבור נקרא גם הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור. הסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור תקף גם אם נחתם שלא בפני נוטריון או בבית המשפט, מכיון שאינו נעשה מכח חוק יחסי ממון.

יחד עם זאת רצוי לקבל אישור בית משפט על הסכם ממון ידועים בציבור, וזאת כדי לתת לו גושפנקא וחיזוק, הן מטענות זיוף והן מטענות חוסר הבנה וכו'.

7. מהי הגדרת ידועים בציבור?

בית המשפט העליון קבע כי ישנם 2 יסודות לכך, חיי אישות וניהול משק בית משותף. אחד החוקים הדנים בידועים בציבור הוא חוק הירושה בו נקבע בסעיף 55 לגבי ירושת ידועה בציבור, כי איש ואשה שחיים כמשפחה ומנהלים משק בית משותף, ואינם נשואים זה לזה, אם בשעת פטירתו של אחד מהם לא היו נשואים לאחרים, ואין צוואה, רואים כאילו הנפטר כתב צוואה בה ציווה שהנשאר בחיים זכאי למה שהיה מקבל בירושה על פי דין אם היו נשואים אחד לשני.

8. מה ההבדל בין הסכם ממון לצוואה?

פעמים רבות אנו נשאלים מה ההבדל בין הסכם ממון לבין צוואה? התשובה לכך פשוטה.

חוזה זוגי מתייחסים לחלוקת הזכויות בין בני הזוג עם פירוק התא המשפחתי. צוואה לעומת זאת היא כלי להוריש את נכסי המנוח לבן זוגו או לאחר.

הסכמי ממון הם חוזה בין בני הזוג שמונע את השתלטות בן זוג על נכסי בן הזוג האחר. כך במקרה של גירושין או פטירה זכויותיו תשארנה שלו או של ילדיו.

לעומת זאת צוואה היא כלי להעביר את נכסי המנוח עצמו לאנשים המועדפים עליו.

השאלה הנכונה היא מדוע צריך חוזה ממוני בין בני הזוג בנוסף לצוואה. התשובה לכך היא שהצוואה דואגת רק לנכסי המנוח עצמו. אך ללא חוזה ממוני שקיבל תוקף, לבן הזוג תהיה טענה על מחצית מנכסיו!. רק הסכמות רכושיות בין בני זוג יכול להגן נכסי המנוח מהשתלטות בן הזוג.

ראה עוד:

לא לשכוח לטפל בביטוחים וזכויות פנסיוניות

כמו שראינו, יחד עם הסכם רכוש חשוב לכתוב צוואה, שתגן על הרכוש לאחר 120. בנוסף חשוב לבדוק את נושא הביטוחים והזכויות הפנסיוניות. זכויות אלו מועברות למוטבים אותם קבעתם. במקרים רבים המוטבים הם בני זוג קודמים, וצריך לזכור לשנות את שם המוטבים למי שאתם מעוניינים, כמו בן הזוג החדש או ילדיכם.

9. השלכת הסכם ממון על מס רכישה ומס שבח – הלכת שלמי

לעריכת הסכם בין בני הזוג השלכה לטובה על חיוב בני הזוג במס רכישה ומס שבח. הסיבה היא  שלאחר חתימת הסכם בין בני הזוג, אין עוד מקום לעקרון התא המשפחתי.

חוק מיסוי מקרקעין קובע חזקת התא המשפחתי:

לגבי רוכש: "יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי – כרוכש אחד." (סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין)

לגבי מוכר: "לענין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר אחד." (סעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין)

המשמעות היא שהפטורים או ההנחות למס שבח לדירה יחידה, ולמס רכישה לדירה יחידה, יתבטלו אם בתא המשפחתי קיימת דירה נוספת, אף אם אינה רושמה על שם המוכר או הקונה, ואף אם הגיעה לבן הזוג לפני הנישואין ולמבצע העסקה אין כל חלק בה.

במספר פסקי דין, שהידוע ביניהם הוא ע"א 3178/12 יגאל שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (להלן: "הלכת שלמי") ביהמ"ש העליון קובע פה אחד כי חזקת התא המשפחתי, היא חזקה הניתנת לסתירה.

לסתירת החזקה יש צורך בקיום 2 תנאים מצטברים:

א. מבצע העסקה, יציג הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית ביחס לנכסים שהביא כל אחד מבני הזוג לתא המשפחתי.

ב. מבצע העסקה יוכיח כי ההפרדה הרכושית אכן התקיימה גם בפועל. הוכחה זו תעשה שימוש במבחנים המפורטים בהוראת ביצוע 5/2011: מגורים משותפים, מימון משותף, תשלום משכנתא משותף, דמי שכירות המתקבלים בחשבון בנק משותף וכו'.

אם יוכח עריכת הסכם הפרדה רכושית וקיום הפרדה רכושית בפועל, אזי אף אם בני הזוג מכרו את דירותיהם לאחר שנישאו, בתוך פחות מארבע שנים, שניהם יהיו פטורים ממס שבח.

נימוקו של בית המשפט העליון, הוא כי מדובר ב"פיקציה" משפטית לפיה רואים את המוכר כ"מוכר אחד" או את הרוכש כ"רוכש אחד". ה"פיקציה" המשפטית נועדה לתרגם את המציאות העובדתית למציאות משפטית. אולם במקרה שהתרגום אינו נכון, והוכח כי קיימת הפרדה רכושית, אין מקום לאותה חזקה.

10. השלכת הסכם על נשיה בבן הזוג

חובות בן הזוג – להסכם בין בני הזוג השפעה חיובית גם על נשיה בבן זוג של חייב. במקרה רגיל היה ניתן לטעון לשיתוף בנכסים /ואו שיתוף בחובות. אולם, לאחר חתימת הסכם בין בני הזוג (אם נערך טרם הסתבכות החייב, ולא כהברחת נכסים) ישנה הפרדה רכושית המונעת טענות אלו.

11. הסכם ממון סטנדרטי לעומת הסכם מקצועי

חוזה רכושי מקצועי מחיל תנאים רבים שנוגעים בכל מקרה לגופו, זאת לעומת הסכם סטנדרטי, שחסר פרטים רבים.

 • אנשים פונים אלינו עם הסכמי רכוש שחתמו בעבר, ולצערנו הם לא מגינים עליהם בכלל.
 • ישנם הסכמים שמנוסחים כנגד אחד הצדדים באופן בוטה, משום שלא היה מיוצג על ידי עורך דין.
 • ישנם הסכמים בהם הניסוח מעורפל, ונתון לדיונים, שהיו יכולים להיחסך אם עורך דין להסכם ממון היה עורך את ההסכם.
 • ישנם הסכמים בהם חסרה התייחסות למצב הנוכחי, או חסרה התייחסות לשינויים שיהיו בעתיד.
 • ועוד ועוד.

לאור כך, חובה לערוך חוזה מקצועי שערוך ספציפית למקרה ולמצב, על ידי עורך דין להסכמי ממון, ולא להתפתות לעריכת הסכם ללא עורך דין.

עורך דין להסכם ממון הינו בעל ניסיון בהכנת הסכמים, שאף ראה דיונים בבתי המשפט, יודע לנסח הסכמים, ולהיזהר ממוקשים, בהתאם לפסיקה העדכנית.

עורך הדין יכין הסכם מפורט וברור הכולל התייחסות למצב הפרטני של בני הזוג. בין השאר יכלול פרטים על הרכוש הנוכחי ועל הרכוש העתידי. יחלק בין הרכוש של כל אחד מבני הזוג לבין הרכוש המשותף. והכל תוך הסכמת והבת שני בני הזוג.

12. מחיר עלות הסכם ממון

עלות הסכם ממון מורכבת משני חלקים:

עלות עורך דין הסכם ממון 

אין מחיר אחיד לעריכת הסכמי ממון, יחד עם זאת ניתן לנקוב במספר פרמטרים המשפיעים על עלות הסכמי ממון על ידי עורך דין. בין היתר המחיר מושפע מ:

 • האם מדובר על הסכם ממון לפני נישואין או הסכם אחרי נישואין. בדרך כלל אחרי נישואין התמונה יותר מורכבת והעלות יותר גבוהה.
 • מורכבות והיקף הנכסים – ככל שיש יותר נכסים שצריך להסכים ולפרט מה יהיה איתם, המחיר יותר גבוה.
 • נושאים נוספים כמו מזונות – אם נכללים נושאים נוספים, העלות יותר גבוהה.
 • מקצועיות עורך הדין – ככל שמדובר בעורך דין מקצועי ובעל ניסיון, שעורך את ההסכם בצורה יותר טובה, המחיר יותר גבוה. חשוב להדגיש כי הפער בין עורך דין מקצועי להסכמי ממון, לבין עורך דין חסר ניסיון אינו גבוה, ואילו השמירה עליכם הינה פי כמה, לכן מדובר בהשקעה סופר משתלמת.

עלות אישור הסכם ממון

כאמור ישנן שני אפשרויות לאישור ההסכם:

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין הסכם ממון התקשרו לעורך דין יצחק גולדשטיין: 03-5758484 או במייל main@ygoldlaw.co.il.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן