מחיר נוטריון עדכני

מחיר נוטריון עדכני נקבע בתקנות הנוטריונים ומפוקח על ידי משרד המשפטים הקובע את עלות אגרת נוטריון. לכן אין כזה דבר נוטריון זול או יקר. כל המידע להלן:

לפירוט עלות נוטריון עדכני ראה:  מחיר נוטריון לשנת 2022

עלות שירותי נוטריון בתעריף קבוע

בשונה משירותים אחרים שניתנים על ידי עורך דין, העלות לשירותי נוטריון הוא אחיד וקבוע כפי שנקבע בתקנות הנוטריונים. המחיר הוא מדויק ואסור לקחת פחות או יותר ממנו.

שכר שירותים נוטריונים קבוע בגלל שמדובר בשירות שהוא מעין ציבורי.

תפקידו של הנוטריון נושא אחריות רבה, מכיוון שלאישור נוטריון כח ראייתי רב, והוא מהווה ראיה בבתי משפט ובמוסדות ממשלתיים ואחרים. כך למשל על סמך אישור תרגום נוטריון בתי המשפט, גופים ממשלתיים, אוניברסיטאות וגופים נוספים, מקבלים החלטות משמעותיות.

מתי מותר לנוטריון לגבות פחות?

גביית שכר נוטריון שונה מהקבוע בתקנות, אסורה לפי חוק הנוטריונים. לכן אין כזה דבר נוטריון זול.

רק במקרים הבאים יש לנוטריון סמכות להפחית את המחיר או לא לחייב עבור שירותי הנוטריון: שירות לעמית נוטריון; שירות לאדם המוכר לרשויות כחסר אמצעים; אישור נוטריוני חלופי בגלל טעות של הנוטריון.

העלות לשירותי נוטריון משתנה מידי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. למחיר יש להוסיף מע"מ.

שירות שניתן מחוץ למשרד הנוטריון לפי בקשת מקבל השירות, יחויבו בשכר נוסף.

עלות אגרת נוטריון

השם אגרת נוטריון הגיע מכך שבעבר הנוטריון היה תפקיד ציבורי, ובעבור עבודתו היה מקבל שכר אגרת נוטריון.

כאמור, אגרת נוטריון חייבת להיות זהה אצל כל הנוטריונים. הפרמטר לבחירת הנוטריון אינו המחיר אלא המקצועיות וטיב השירות.


במשרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישור תרגום נוטריוני מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית,  יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

לקבלת האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין פנה בטלפון 03-5758484.

דילוג לתוכן