עמוד הבית >> נוטריון >> שכר נוטריון – תעריף 2024 >> מחיר תרגום נוטריוני לאנגלית

תרגום נוטריוני לאנגלית מחיר

נדרשתם להמציא אישור נוטריון לנכונות תרגום. מה זה, מה מחיר אישור תרגום נוטריוני לאנגלית לשנת 2024 וכיצד מקבלים אותו? על כך במאמר שלפניכם.

מחיר תרגום נוטריוני לאנגלית

מחירון נוטריון נקבע בתקנות הנוטריונים. באותם תקנות נקבע מחיר האישור לשנת 2024 כדלהלן:

  • עד 100 המילים הראשונות שבתרגום – 236 ₪;
  • לכל 100 המלים הבאות או חלקן, עד 1000 מילים – 186 ₪;
  • לכל 100 המילים הבאות או חלקן – 93 ₪;
  • לכל עותק נוסף על האישור הראשון – 73 ₪.

טבלת עזר לחישוב עלות עד 1,000 מילים

0 – 100 מילים

236 ₪

101 – 200 מילים

422 ₪

201 – 300 מילים

608 ₪

301 – 400 מילים

794 ₪

401 – 500 מילים

980 ₪

501 – 600 מילים

1,166 ₪

601 – 700 מילים

1,352 ₪

701 – 800 מילים

1,538 ₪

801 – 900 מילים

1,724 ₪

901 – 1,000 מילים

1,910 ₪

לסכומים אלו מוסיפים מע"מ כדין. סכום זה צמוד למדד ומשתנה כל שנה כפי שמפרסם משרד המשפטים.

הנוטריון אינו רשאי לשנות את שכר אישור תרגום נוטריון כלפי מעלה או כלפי מטה.

יצוין כי לסכומים אלו יש להוסיף את עלות התרגום עצמו הנעשה ע"י הנוטריון או מתרגם מקצועי, שמחירו אינו אחיד.

מה זה תרגום נוטריון?

תרגום נוטריוני הוא אישור רשמי כי התרגום תואם ונאמן למקור. אישור זה נדרש על מסמכים רשמיים כמו תעודות, תצהירים, אישורי מיסים ואישורים שונים המוגשים לרשויות או מוסדות הטעונים תרגום ע"י נוטריון.

רק לחתימת נוטריון על תרגום מסמכים יש את הכוח וההכרה שהתרגום אכן מתאים למקור. אישור הנוטריון לפי חוק הינו ראיה טובה ומספיקה בהליך משפטי. לאור כך, לרשויות ומוסדות שונים אשר דורשים אישור מוכר ורשמי שהתרגום נכון, יש להציג אישור תרגום נוטריון מוסמך.

לקבלת השירות יש לפנות לנוטריון מוסמך.

תרגום נוטריון מעברית לאנגלית

סטודנט שנרשם לאוניברסיטה בחו"ל, צריך להגיש תרגום מסמכים כמו תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה; מי שמבקש לעבוד בחו"ל, צריך תרגום נוטריון לדרכון, תעודת יושר, אישורי מיסים וכו'; יורשים המבקשים לקבל נכסיו של נפטר בחו"ל, ידרשו להמציא אישור נוטריוני על תרגום מסמכים מעברית לאנגלית כגון צו קיום צוואה, צו ירושה או החלטות בית המשפט.

תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית

כמו כן נדרש אישור נוטריון על תרגום מסמכים מאנגלית לעברית, כמו למשל תרגום של מסמך שנכתב באנגלית לצורך הגשתו למוסדות ובתי משפט בארץ.

מיהו נוטריון?

נוטריון בישראל הינו אזרח או תושב ישראל, חבר בלשכת עורכי הדין שעסק במקצוע הדין לפחות 10 שנים, שלא הורשע בעוון פלילי שיש בו קלון, לא הושעה ולא יצא מחברת בלשכת עורכי דין בישראל, וועדת רשיונות נוטריוניים מצאה שהוא ראוי להיות נוטריון, אחרי שנתנה דעתה, בין היתר, לעונשים משמעתיים שהוטלו עליו על פי חוקי הלשכה או חוק הנוטריונים.

עורך דין אשר עומד בתנאים אלו, יידרש לעבור השתלמות נוטריונים וכן לקבל אישור וועדת הנוטריונים של משרד המשפטים שהסכימה לאשר הסמכתו כנוטריון.

התנאים החמורים להסמכת נוטריון, נובעים מכוחו הרב של האישור הנוטריוני, עד שנקבע בחוק הנוטריונים כי אישור של נוטריון בהתאם לחוק הוא ראיה מספיקה בהליך משפטי, לנכונות האמור באישור.

לא כל נוטריון רשאי ליתן אישור נוטריון לתרגום. רק נוטריון השולט השולט בשפה שבה נערך המסמך המקורי ובשפה שאליה תורגם המסמך רשאי ליתן אישור לתרגום.

היכן לעשות תרגום נוטריון

תרגום נוטריוני יש לערוך אצל נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים.

על מנת לקבל שירות מהיר ומקצועי, יש לבחור בנוטריון מקצועי ובעל ניסיון, אשר מפיק את האישורים במהירות וביעילות.

משרד עורך דין ונוטריון יצחק גולדשטיין מפיק את כלל האישורים הנוטריוניים, וביניהם אישור תרגום מאנגלית לעברית ומעברית לאנגלית,  ייפויי כוח נוטריונים, אישור העתק מסמך, ועוד.

משרדנו מספק את האישורים במקצועיות, מהירות ושירות מעולה.

לקבלת אישורים מאת נוטריון מוסמך במקצועיות, מהירות, ושירות מעולה התקשרו לטלפון 03-5758484.

תחומי ההתמחות שלנו
דילוג לתוכן