עמוד הבית >> נוטריון >> שכר נוטריון – תעריף 2023 >> מחיר תרגום נוטריוני לאנגלית

תרגום נוטריוני לאנגלית מחיר

נדרשתם להמציא אישור נוטריון לנכונות תרגום. מה זה, מה מחיר אישור תרגום נוטריוני לאנגלית לשנת 2023 וכיצד מקבלים אותו? על כך במאמר שלפניכם.

מחיר תרגום נוטריוני לאנגלית

מחירון נוטריון נקבע בתקנות הנוטריונים. באותם תקנות נקבע מחיר האישור לשנת 2023 כדלהלן:

  • עד 100 המילים הראשונות שבתרגום – 224 ₪;
  • לכל 100 מלים נוספות או חלק מהן, עד 1000 מילים – 178 ₪;
  • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן – 86 ₪;
  • לכל עותק נוסף על האישור הראשון – 70 ₪.

טבלת עזר לחישוב עלות עד 1,000 מילים

0 – 100 מילים

224 ₪

101 – 200 מילים

402 ₪

201 – 300 מילים

580 ₪

301 – 400 מילים

758 ₪

401 – 500 מילים

936 ₪

501 – 600 מילים

1,114 ₪

601 – 700 מילים

1,292 ₪

701 – 800 מילים

1,470 ₪

801 – 900 מילים

1,648 ₪

901 – 1,000 מילים

1,826 ₪

לסכומים אלו יש להוסיף מע"מ כדין. הסכום צמוד למדד ומשתנה משנה לשנה כפי שמתפרסם ע"י משרד המשפטים.

הנוטריון אינו רשאי לשנות את שכר אישור תרגום נוטריון כלפי מעלה או כלפי מטה.

יצוין כי לסכומים אלו יש להוסיף את עלות התרגום עצמו הנעשה ע"י הנוטריון או מתרגם מקצועי, שמחירו אינו אחיד.

מה זה תרגום נוטריון?

תרגום נוטריוני הוא אישור רשמי כי התרגום תואם ונאמן למקור. אישור זה נדרש על מסמכים רשמיים כמו תעודות, תצהירים, אישורי מיסים ואישורים שונים המוגשים לרשויות או מוסדות הטעונים תרגום ע"י נוטריון.

רק חתימת נוטריון על תרגום מסמכים היא בעלת כוח והכרה שהתרגום שמתאים למקור, ועל פי החוק הוא מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי. לכן למוסדות ורשויות הדורשים אישור רשמי ומוכר כי התרגום נכון, יש להציג אישור תרגום נוטריון מוסמך.

לקבלת השירות יש לפנות לנוטריון מוסמך.

תרגום נוטריון מעברית לאנגלית

סטודנט שנרשם לאוניברסיטה בחו"ל, צריך להגיש תרגום מסמכים כמו תעודת בגרות, תעודת לידה וכדומה; מי שמבקש לעבוד בחו"ל, צריך תרגום נוטריון לדרכון, תעודת יושר, אישורי מיסים וכו'; יורשים המבקשים לקבל נכסיו של נפטר בחו"ל, ידרשו להמציא אישור נוטריוני על תרגום מסמכים מעברית לאנגלית כגון צו קיום צוואה, צו ירושה או החלטות בית המשפט.

תרגום נוטריוני מאנגלית לעברית

כמו כן נדרש אישור נוטריון על תרגום מסמכים מאנגלית לעברית, כמו למשל תרגום של מסמך שנכתב באנגלית לצורך הגשתו למוסדות ובתי משפט בארץ.

מיהו נוטריון?

נוטריון בישראל הינו אזרח או תושב ישראל, חבר בלשכת עורכי הדין שעסק במקצוע הדין לפחות 10 שנים, שלא הורשע בעבירה פלילית שיש בה קלון, לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל וועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לענשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ.

עורך דין העומד בכל התנאים האמורים, נדרש לעבור השתלמות מיוחדת וכן עליו לקבל אישור וועדה שהוסכמה לאשר מועמדותו.

התנאים החמורים להסמכת נוטריון, נובעים מכוחו הרב של האישור הנוטריוני, עד שנקבע בחוק הנוטריונים כי אישור של נוטריון בהתאם לחוק הוא ראיה מספיקה בהליך משפטי, לנכונות האמור באישור.

לא כל נוטריון רשאי ליתן אישור נוטריון לתרגום. רק נוטריון השולט השולט בשפה שבה נערך המסמך המקורי ובשפה שאליה תורגם המסמך רשאי ליתן אישור לתרגום.

היכן לעשות תרגום נוטריון

תרגום נוטריוני יש לערוך אצל נוטריון המוסמך ע"י משרד המשפטים.

על מנת לקבל שירות מהיר ומקצועי, יש לבחור בנוטריון בעל ניסיון, שנותן את האישור במהירות וביעילות.

במשרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישורי תרגום מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית,  יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

לקבלת אישורים מאת נוטריון מוסמך במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין פנה בטלפון 03-5758484.

תוכן עניינים
תחומי ההתמחות שלנו
דילוג לתוכן