שכר נוטריון

כמה עולה נוטריון? כיצד נקבע שכר טרחה נוטריון עבור פעולות ואישורים נוטריונים? ומהו השכר העדכני עבור פעולות אלו? האם אפשר לשלם פחות מהתעריף? האם יש כזה דבר מבצע או נוטריון זול?

עשוי לעניין אותך גם: שכר נוטריון לשנת 2024

שכר נוטריון בתעריף קבוע

כמו כל מקצוע חופשי, גם שכר עורך דין אינו קבוע בדרך כלל וכל עורך דין רשאי לבקש מהלקוח שכר טרחה כפי הנראה לו. בחלק מהפעולות יש אמנם תעריף מינימאלי מומלץ, אך הוא לא מחייב. בדרך כלל תשלמו יותר בשביל לקבל שירות טוב וטיפול של עורך דין בעל ותק וניסיון. סייג לכלל קיים בנושאים ייחודיים בהם יש הגבלה בחוק, כמו למשל תביעה לפיצוי נזק מתאונת דרכים בה נקבעו אחוזי מקסימום לשכר. לעומת זאת, לשכר נוטריון יש תעריף קבוע.

שכר נוטריוןכמה עולה נוטריון? 

שכר נוטריון / עלות נוטריון, לעומת שכר עורך דין, הינו מחיר קבוע ואחיד כפי שנקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. חל איסור לקחת יותר ממנו או פחות ממנו.

הסיבה לכך שיש תעריף נוטריונים קבוע, הינה האחריות הרבה ותפקידו הרגיש של הנוטריון. המחוקק חשש כי קביעת שכר נוטריון לא קבוע תמנע מהנוטריון שיקול דעת אובייקטיבי, למשל במצב של ספק אם הצהרה ניתנה מתוך צלילות או רצון חופשי. סיבה נוספת לכך שתעריף נוטריונים קבוע הינו התפקיד מעין ציבורי של הנוטריון, שבגללו עלות נוטריון אינו שכר טרחה רגיל אלא בדומה למה שהייתה אגרת נוטריון שבעבר הייתה משולמת לפקיד ציבור שהיה מפיק את האישורים.

האחריות הרבה שבתפקיד הנוטריון

הנוטריון אינו חותם באופן טכני אלא מוטל עליו לבדוק היטב לפני חתימה.

תקנה 4 (ד) לתקנות הנוטריונים קובעת שנוטריון לא ייתן אישורו על עשיית פעולה בפניו, אם בנסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה.

סעיף 53 לחוק הנוטריונים קובע כי לנוטריון יש סמכות כמו של שופט לאשר צוואה "בפני רשות".

משמעות האישור הנוטריוני

סעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 קובע כי: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור."

סעיף 29 לפקודת הראיות קובע כי אישור נוטריון מהווה תעודה ציבורית, בדומה לאישור משרדי הממשלה, רשות מקומית, בית משפט, בית דין, וכל גוף אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית.

עוד בעניין חשיבות האישור הנוטריוני ראה מאמר חשיבות האישור הנוטריוני.

נוטריון בתפקיד ציבורי ומעין שיפוטי

תפקיד הנוטריון הינו מעין ציבורי. בתקופת הבריטים הם פיצלו את תפקיד הנוטריון לשתיים, "הנוטריון הציבורי" היה עובד מדינה שאישר מסמכים לשימוש בתוך הארץ, ו"הנוטריון למסמכים יוצאי חוץ" היה עורך דין פרטי בעל ותק שהוסמך לערוך מסמכים לשימוש במדינות חוץ.

חוק הנוטריונים שחוקק בשנת 1976 איחד את תפקיד הנוטריון למשרה אחת שבה יכול לשמש עורך דין על ותק וכשירות שאושר על ידי ועדה מטעם משרד המשפטים.

סעיף 7 (10) לחוק הנוטריונים קובע כי נוטריון מוסמך, בין השאר, להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

כמה עולה נוטריון – דגשים בעניין שכר נוטריון

  • גביית ואפילו דרישת שכר נוטריון שונה מתעריף נוטריונים, מהווה עבירת משמעת – לפי סעיף 34 (5) לחוק הנוטריונים, נוטריון שגבה או דרש בעד שירותיו שכר שהוא למעלה מן הקבוע מכוחו של חוק הנוטריונים, או גבה או דרש, ללא טעם מספיק, שכר שהוא למטה מן הקבוע מכוחו של חוק זה אשם בעבירת משמעת. לכן אין כזה דבר נוטריון זול או יקר.
  • שכר נוטריון הנגבה מאדם חסר אמצעים – עבור כל פעולה נוטריונית יש לשלם שכר טרחה על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), התשל"ט – 1978. בתקנה 17(ב) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז – 1977, נקבע כי אם הנוטריון לא גבה את מלוא השכר המגיע לו בהתאם לתקנות, עליו לציין באישור מה הסיבה לכך. ועדת רישוי נוטריונים אימצה את החלטת ועדת הנוטריונים מטעם לשכת עורכי הדין והחליטה כי ניתן שלא לגבות שכר טרחה רק במקרים הבאים: שירות לעמית (קולגה שהוא נוטריון); שירות לאדם חסר אמצעים או מוגבל מאוד, המוכר על ידי הרשויות ככזה; הוצאת אישור נוטריוני חלופי עקב טעות של הנוטריון.
  • לפי תקנה 1 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 לתעריף יש להוסיף מס ערך מוסף.
  • כאמור בתקנה 4 השכר משתנה מידי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן.
  • שירות שניתן מחוץ למשרד הנוטריון לפי בקשת מקבל השירות, יחויבו בשכר נוסף.

לקבלת שירות נוטריון התקשרו: 03-5758484. 


במשרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישור תרגום נוטריוני, יפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

דילוג לתוכן