רישום צו ירושה בטאבו

בקשה לרישום הורשה – כיצד מתבצע רישום דירה שהתקבלה בירושה בטאבו עם צו קיום צוואה? אילו מסמכים וטפסים צריך לצרף בהגשת בקשה לרישום צו ירושה בטאבו?

בקשה לרישום צו ירושה בטאבו

לצורך מימוש ירושה, והעברת דירת בטאבו על שם היורשים לפי צו ירושה או קיום צוואה, יש לעבור מספר פעולות:

  1. צו – הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.
  2. הסכם בין יורשים – הסכם חלוקת עיזבון, אם היורשים מעוניינים בכך.
  3. טופס – חתימה על טופס בקשה לרישום ירושה.
  4. אגרה – תשלום אגרת ללשכת רישום מקרקעין.
  5. הגשה מקוונת – הגשת הבקשה לטאבו באופן מקוון.

בקשה לרישום הורשה בטאבו

טרם פניה לטאבו לצורך רישום דירת ירושה, יש צורך לקבל צו המורה על שם מי לרשום את הדירה. צו זה נקרא צו ירושה מקוון או צו קיום צוואה. אם יש צוואה מגישים בקשה למתן צו קיום צוואה, ואם אין צוואה מגישים בקשה למתן צו ירושה. את הבקשה למתן הצו ניתן להגיש לרשם הירושה או לבית הדין הרבני.

הסתלקות מירושה –  בעת הגשת הבקשה יכול יורש להסתלק מכל חלקו בעיזבון, מחלק מחלקו בעיזבון או ממנה המגיעה לו לפי הצוואה.

אם לא הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן הצו.

העברת דירה בטאבו לפי צו ירושה

לאחר שניתן צו ירושה מקוון, או צו קיום צוואה מקוון, מגיעה העת לפנות לרשם המקרקעין (הטאבו) בבקשה לרשום את דירת הירושה על שם היורשים. עורך דין יכול להגיש באופן מקוון את הבקשה של העברת בעלות בדירה לאחר פטירה.

הסכם בין יורשים – לאחר שניתן צו ירושה יכולים היורשים לערוך הסכם בין יורשים בו יחלקו את הירושה בשונה מצו הירושה או מהקבוע בצוואה. אם נערך הסכם חלוקת עיזבון, היורשים יגישו אותו לרשם המקרקעין יחד עם בקשתם לרישום הירושה.

טופס בקשת רישום צו ירושה בטאבו

בהגשת בקשה לטאבו לרשום ירושה בלשכת רישום מקרקעין או לרשום צו קיום צוואה, יש להגיש בטופס "בקשה לרישום מקרקעין" (טופס בקשה לרישום ירושה) כשהוא חתום ע"י אחד היורשים או ע"י מנהל עיזבון (אם נתמנה). אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הנדרשים להגיש לצורך מרשם הצו והם:

  • צו ירושה מקוון או צו קיום צוואה מקוון (או מקוריים בהגשה ידנית).
  • אגרת רישום ירושה בטאבו.

בקשת רישום הורשה והשלכות מיסוי

העברת בעלות בטאבו בעת רישום דירה שהתקבלה בלשכת רישום מקרקעין על שם היורשים, אינה מהווה עסקה במקרקעין ואינה חייבת במס שבח או מס רכישה.

במכירה עתידית על ידי היורשים הם עלולים לחוב בתשלום מס שבח על כל תקופת השבח מעת הרכישה על ידי המנוח ועד למכירה על ידם. לצורך חסכון במס שבח ירושה או פטור ממס שבח על דירת הירושה מומלץ להיוועץ עם עורך דין ירושה ומקרקעין. כך יתכן מקרים בהם כדאי לעשות הסתלקות בין יורשים, הסכם חלוקת עיזבון או אפשרויות אחרות, שיחסכו מכם מיסים מיותרים.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן