חשבון בנק של קשיש – עדיף יפוי כוח לבנק או אפוטרופוס לרכוש?

חשבון בנק בגיל השלישי – כיצד? אדם קשיש או מוגבל שצריך סיוע מאדם אחר, לרוב קרוב משפחה, בהתנהלות שוטפת מול הבנק, יכול לבחור אחת מהאפשרויות הבאות, לתת לקרוב משפחה ייפוי כוח לבנק (הוספת מיופה כח בחשבון בנק) או צירוף אדם לחשבון והפיכתו לחשבון משותף. אפשרות נוספת היא שבמקרה הצורך ימונה לבעל החשבון אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מהו ייפוי כוח לבנק לביצוע פעולות בחשבון בנק?

ייפוי כוח לבנק הוא הוראת שליחות של בעל החשבון הממנה את מיופה הכוח כשלוחו לבצע פעולות בנקאיות בחשבונו. רק בעל החשבון יכול לתת ייפוי כוח לבנק, והוא יכול לבטלו בכל מועד שיחפוץ. כמו כן, ייפוי כוח לבנק מתבטל בפטירתו של בעל החשבון, או כאשר הוא מאבד את כשרותו משפטית.

על ידי מתן ייפוי כוח לבנק לקרוב משפחה, יכול הקשיש לחסוך ממנו את הצורך ללכת לבנק לטפל בענייניו.

איזה מסמך ייפוי כוח תקף בבנק?

בדרך כלל הבנק דורש כי הייפוי כוח יהיה בנוסח קבוע שהכין הבנק, וככלל הוא לא יקבל מסמך ייפוי כוח בנוסח אחר.

האם ניתן להשתמש בייפוי כוח נוטריוני שניתן ספציפית על חשבון הבנק?

בעיקרון ייפוי כוח נוטריוני לחשבון בנק אמור לספק את הבנק ולאפשר ביצוע פעולות בחשבון. אולם פעמים רבות הבנקים מסרבים לקבל את ייפוי הכוח הנוטריוני, ולפעול על פיו. לדוגמא, כשיש לבנק חשש למצב הנורמטיבי של מייפה הכח, במצב כזה הוא דורש מינוי אפוטרופוס ולא מאפשר פעולה לפי ייפוי כוח. אחת הדרכים להתמודד הינה לקבל מראש את הסכמת הבנק לפעולה ע"י ייפוי כוח. כשאין ברירה ויש עילה ניתן לפנות לבית משפט נגד הבנק.

מהו חשבון משותף?

חשבון בנק משותף הוא חשבון בבעלות יותר מאדם אחד (בדר"כ 2).

חשבון משותף מסוג "כל אחד לחוד" – זה המצב הנפוץ, שכל אחד מבעלי החשבון רשאי לעשות את מלוא הפעולות, ללא צורך בקבלת הסכמת וחתימת השותף בחשבון. השותפים חותמים בעת פתיחת החשבון, או בעת הוספת השותף על כך שהזכות לתת הוראות בחשבון, תהיה לכל אחד מהם לחוד. כל אחד מהשותפים רשאי לבטל את הרשאתו. במצב זה ההרשאה בטלה הדדית והבנק יבצע פעולות רק אם שני השותפים הורו לו לעשות כך.

חשבון משותף מסוג "ביחד" – במקרה זה ביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת וחתימת כל השותפים בחשבון לצורך ביצוע פעולות בחשבון.

בחשבון בו כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק, יכול אחד מהבעלים בחשבון, למשל בן של אדם מבוגר, להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו מתקשה לטפל בענייניו. נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים.

של מי הכספים בחשבון המשותף?

אדם שפותח חשבון עם הוריו או מצטרף לחשבון קיים שיש להוריו, אינו מקבל באופן אוטומטי בעלות שווה על כספים ונכסים בחשבון. שיעור השותפות, אם בכלל, הינה לפי מה שקבעו השותפים החשבון. הוספת אדם כשותף לחשבון אינה הופכת אותו אוטומטית לשותף בכספים שבחשבון, אבל עלולה לעורר טענות מסוג זה, אשר יאלצו התמודדות בבתי משפט. ראה "החשבון המשותף" – האם צירוף שותף לחשבון בנק מקנה לו זכויות בכספים שבחשבון?

מקרים רבים מגיעים לבתי המשפט בשאלה האם השותף בחשבון המשותף הוא בעלים אוטומטית של חלק מהכספים בחשבון. אחד המבחנים העיקריים לפיהם יקבע בית המשפט, האם החשבון הבנק נפתח מלכתחילה כחשבון משותף, הרי שכנראה הייתה כוונה לשותפות כלכלית ולא רק לצורך ניהול החשבון, וזאת לעומת הוספת שותף בחשבון, שכנראה נעשה לצורך הנוחות על מנת לעזור בניהולו.

מהו אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק?

אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו האישיים או הכספיים, כולם או מקצתם, מסיבה כלשהי, בית המשפט ממנה לו לאפוטרופוס שידאג לצרכיו ורווחתו בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. על האפוטרופוס להגיש פרטה ודו"ח שנתי לאפוטרופוס הכללי. אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק לקשיש יכול לבצע פעולות בחשבון הבנק ובמקרה של פעולות מיוחדות הוא יבקש אישור מבית המשפט.

מה עדיף ייפוי כוח או חשבון משותף?

כאשר בעל החשבון אינו כשר משפטית

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות מייפה הכוח מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים, גם כאשר הוא מתקשה לעשות כך, אולם ייפוי הכוח בטל כאשר מייפה הכוח הפסיק להיות בעל כשרות משפטית, ואז השליחות תתבטל ויהיה צורך למנות אפוטרופוס לרכוש – דבר שעלול לקחת זמן מיותר.

לעומת זאת, בחשבון משותף בו יש זכות חתימה לכל אחד, יש אפשרות לפעול בחשבון גם בעת שאחד מבעלי החשבון כבר אינו כשיר משפטית, כל עוד שהוא בחיים.

שותפות לחובות הנוצרים בחשבון

אנשים רבים רואים רק את צד הזכות ואינם ערים לעובדה כי לשותפות בחשבון משותף יש חיסרון רציני, אשר אינו קיים בייפוי כח בחשבון.  שותפות בחשבון, יכולה להוביל לשותפות בחובות אף אם נוצרו ללא ידיעת השותף. כך, הבן עלול להיות שותף לחובות האב, והאב יוכל להיות שותף לחובות הבן.

אולם, מיופה כוח אינו הבעלים של החשבון, אלא רק שליח של בעל החשבון, ולכן כמו שאינו שותף לזכויות בחשבון, הוא אינו שותף גם לחובות בחשבון.

עיקול חשבון משותף

בחשבון משותף אפשר לעקל יתרה בחשבון אם יש חוב של אחד השותפים בחשבון. ואילו ביפוי כוח, אי אפשר לעקל את החשבון במקרה של חוב של מיופה הכוח.

ביטול שותפות בחשבון וביטול ייפוי כוח לפעילות בחשבון בנק

אי אפשר להוציא שותף מהחשבון ללא הסכמתו, אלא רק לאחר הליך משפטי והוכחות בבית משפט, ואילו יפוי כח אפשר לבטל בכל זמן.

השאלה של מי הכספים בחשבון

הוספת הבן כשותף בחשבון בנק, מעלה שאלה איזה חלק יורש הבן השותף מחשבון הבנק.

שיקולי מיסוי

הצטרפות לחשבון של הורה מבוגר יכולה לגרום להפסד זכויות המגיעות בשל גילו, כמו הקלות מיסוי שונות. כמו כן, רשויות המס עלולים לראות את הבן כשותף לכספים בחשבון, לדרוש ממנו הסברים, ולראות את הרווחים כשייכים לו וכו'. בדרך כלל הסכם מראש בין השותפים בחשבון יסדר את הבעיות הנ"ל, אבל זה יכול להוות כאב ראש.

לעומת זאת במקרה של מתן יפוי כוח אין כל השפעה על נושאי המס של בעל החשבון ושל מיופה הכוח.

ביצוע פעולות בחשבון לאחר 120

השותפים רשאים להחיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, באמצעותו בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר, וזאת במקום הקפאת החשבון מביצוע פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. תשומת לב, כי בכל מקרה, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.

לעומת זאת במקרה של ייפוי כוח לפעולה בחשבון, השליחות פוקעת עם פטירת המשלח, ולמיופה הכוח אין עוד אפשרות לבצע פעולות בחשבון.

לסיכום – מה עדיף ייפוי כוח לבנק או ניהול חשבון בנק משותף?

מצד אחד הוספת אחד הילדים כשותף בחשבון מקלה על הפעילות, וחוסכת זמן וטרחה. מצד שני לשותפות ישנם חסרונות כמפורט לעיל. ייפוי כוח לבנק לעומת זאת הוא אמצעי מוגבל יותר על כל המשתמע מכך. לכן הבחירה באיזו דרך לנקוט תלויה בשיקולי כל מקרה לגופו, וכדאי להתייעץ עם עו"ד מומחה  בנושא.

בכל מקרה, בין בהוספת שותף לחשבון ובין במתן ייפוי כוח לבנק חשוב לבדוק את מצב החשבון באופן שוטף על מנת למנוע הפתעות מצד מיפה הכוח או השותף שהצטרף לחשבון. במקרה בו הורה או בן משפחה אחר מגלה כי בן המשפחה ששותף בחשבון או מיופה הכוח בחשבון עשה בכספי החשבון פעולות בניגוד להוראות בעל החשבון, הוא יכול וצריך להגיש תביעה אזרחית בגין הכספים.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

דילוג לתוכן