עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> עורך דין אפוטרופסות

עורך דין אפוטרופסות

עורך דין אפוטרופסות – עו"ד לענייני אפוטרופוס יעזור לכם להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס, יסייע לכם בהגשת בקשות לבית המשפט, וייעץ לכם בהתנהלות השוטפת.

מה זה אפוטרופסות

מדובר על אדם או גוף שמקבל אחריות על ביצוע פעולות משפטיות עבור אחר. יש מינוי טבעי על ילדים, או מינוי מכוח החלטת בית משפט על הורים או קשישים, או אדם אחר שלא יכול לדאוג לענייניו. החוק שמרכז את ההוראות הנוגעות למינוי והטיפול השוטף הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

אפוטרופוס טבעי על ילדים

הורים מוגדרים כאפוטרופוסים טבעיים על ילדיהם. זאת אומרת שהם יכולים לעשות עבור הילדים שלהם פעולות משפטיות ללא כל מינוי מיוחד. כך לדוגמא הורה מקבל את המידע הרפואי על ילדיו, ומקבל החלטות בנושאים רפואיים.

יש מקרים בהם צריך אישור בית משפט לביצוע פעולה, כמו למשל מכירת דירה של קטין. ואולם לא נדרש החלטה על מינוי, אלא רק אישור לביצוע פעולה משפטית.

אפוטרופסות על הורים קשישים

מקרה קלאסי של מינוי הוא מינוי אפוטרופוס על הורה קשיש לצורך עניין רפואי או לעניין רכוש כמו חשבון בנק.  לעתים יש גם צורך למנות אפוטרופוס לדין.

לרוב המינוי או של אחד הילדים. זה המקום לציין כי ניתן למנות יותר מאדם אחד, כלומר אפשר למנות מספר אפוטרופוסים ביחד.

יצוין כי מינוי אפוטרופוס לחשבון בנק אינו חובה אם ההורה עדיין כשיר משפטית, שכן ניתן לתת לאחר הילדים ייפוי כוח לפעול בחשבון הבנק.

כמו כן אם ההורה עדיין כשיר, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך שייתר את מינוי האפוטרופוס בהמשך.

פיקוח על אפוטרופוסים – האפוטרופוס הכללי

המדינה עורכת פיקוח על מי שמתמנה וזאת באמצעות המחלקה של משרד המשפטים, שנקראת – האפוטרופוס הכללי. מחלקה זו גם אחראית על טיפול בנכסים או אנשים, להם עדיין לא התמנה אחראי אחר.

חובות אפוטרופסים

על מי שמתנה חלות חובות שונות בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הוא צריך לפעול רק לטובת מי שהתמנה עליו ולא לטובת ועבור גוף אחר. כמו כן יש עליו פיקוח, ולכן הוא צריך להגיש פרטה ודוחות שנתיים מפוקחים ע"י רו"ח.

עלות עורך דין מינוי אפוטרופוס

עלות המינוי נקבעת לפי אגרת בית המשפט, עלות אישור רופא ועלות עורך הדין להגשת הבקשה.

בדרך כלל עלות עורך דין למינוי אפוטרופוס נקבע בשים לב לנושאים הבאים:

  • ניסיון עורך הדין – כמובן שהניסיון משפיע על תוצאת הבקשה.
  • האם יש מתנגדים למינוי.
  • מורכבות הנושא.

בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) נקבע כי מי שהתמנה זכאי לשכר לפי פרמטרים שבתקנות.

עורך דין אפוטרופסות

משרד עורך דין יצחק גולדשטיין מעמיד לרשותכם מדריכים  עם כל המידע על אפוטרופסות: בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף, רכוש או לדין; התנגדות למינוי; ביטול מתנה. לקבלת שירות מעולה ומקצועי מאת עורך דין ירושות וצוואות – כנסו >>

דילוג לתוכן