צוואה הדדית – מדריך מפורט

צוואה הדדית משותפת מהי, ומה היתרונות והחסרונות שלה? כיצד עורכים וכיצד מבטלים או משנים צוואות הדדיות? יצחק גולדשטיין, משרד עורכי דין לענייני צוואות וירושות, מגיש לכם מדריך מפורט לשנת 2024.

תוכן עניינים

מבוא

מקרה אמיתי של צוואה הדדית (השמות בדויים). דוד ויעל נשואים בנישואים שניים, ולכל אחד מהם ילדים מבני זוג קודמים. לבני הזוג דירת מגורים משותפת והם רוצים להבטיח שלאחר פטירת מי מהם, בן הזוג שנשאר בחיים יקבל לרשותו את חלקם בדירה וימשיך להתגורר בה עד לתום ימיו ושנותיו. עם זאת, כל אחד מבני הזוג חושש, שלאחר פטירתו יפעילו ילדיו של בן הזוג שנשאר בחיים לחצים כדי שתנוסח על ידיו צוואה חדשה, לפיה לאחר פטירתו הדירה תעבור אך ורק אליהם. כיצד ניתן מראש למנוע מנישול ילדי בן הזוג שנפטר?

הפתרון הוא "צוואה הדדית", שאותה לא ניתן לשנות לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

מרבית הצוואות שעושים בני זוג הינם צוואות הדדיות. אולם בדרך כלל הם לא מודעים לתוצאות עריכת צוואה הדדית, ושבכך הם מבטלים את יכולתם לכתוב צוואה אחרת בעתיד. שכן, צוואות הדדיות שונה מצוואה רגילה בכך שיש בה גם פן הסכמי המשפיע על חופש הציווי.

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ונקבעו הוראות בקשר לצוואות הדדיות. בנוגע לצוואות שנערכו לפני שנת 2005, חלים כללים משפטיים שונים. מאמר זה דן על המצב כיום לאחר התיקון.

צוואה הדדית – מה זה?

מדובר בצוואה שנעשית בין שני בני זוג בהחלטה משותפת והסתמכות האחד על השני. בני הזוג קובעים הדדית כי בפטירתו של אחד מהם הרכוש יעבור לשני. הם יכולים גם לקבוע בצוואה כי לאחר פטירת שניהם הירושה תעבור לאדם אחר, למשל לילדיהם. כמו כן הם גם יכולים לקבוע כי הירושה של שניהם תעבור ישירות לילדיהם.

בכל מקרה, לא משנה מה הם מצוים בצוואה, העקרון הוא שכל אחד מהם מצוה בהסתמך על בן הזוג. הם למעשה עורכים הסכם ביניהם לדאוג למי שהחליטו, גם לאחר 120 של בן הזוג שנפטר ראשון.

מה ההבדל בין צוואה הדדית לצוואה רגילה?

חוק הירושה קובע כי צוואה הדדית, בניגוד לצוואה רגילה, מגבילה את האפשרות לשנות את הצוואה. ההגבלה על שינוי הצוואה הינה לאור הסתמכות בן הזוג. התוצאה היא שלפני שינוי הצוואה בחיי בן הזוג, יש ליידע אותו על הכוונה לשנות את הצוואה.

במקרה שבן הזוג נפטר יש מגבלות נוספות על שינוי הצוואה. ההגבלות כאמור נובעות מכך שבן הזוג שנפטר הסתמך, ועשה צוואה בהתאם, וכעת הוא אינו יכולה לשנותה.

צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית במסמך אחד (צוואה משותפת) או צוואות הדדיות נפרדות?

כאמור, צוואות הדדיות שונות מצוואות רגילות בכך שעל המצווים חלה הגבלה לשנות ולבטל את הצוואה בלי ידיעת בן הזוג. מקור ההגבלה בהסתמכותו של בן הזוג. ההסתמכות היא כאשר יש ידיעה של בני הזוג על הוראות בן זוגם, ולא משנה אם בני הזוג ערכו את הציווי במסמך אחד או שניים נפרדות במועד אחד.

צוואה הדדית במסמך אחד – צוואה הדדית משותפת – אם בני הזוג עושים צוואתם ביחד במסמך אחד, הצוואה ההדדית נקראת גם צוואה משותפת. בצוואה זו אין שאלה בדבר הידיעה וההסתמכות.

צוואות הדדיות נפרדות – כאשר נעשות שתי צוואות במועד אחד ויש הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן זוגו, הרי שגם אז חלות ההוראות של צוואות הדדית, משום שגם אז ישנה הסתמכות. ברור כי בכדי שהצוואות יוגדרו כהדדיות, על בני הזוג לדעת האחד את הוראות המצווה השני.

שתי צוואות ללא קשר ביניהן – הן נעשות בהסתמכות של כל אחד מבני הזוג על הוראות המצווה השני. לכן, כאשר בני הזוג לא מסכימים על תוכן הצוואות והם עושים צוואות נפרדות, ומורישים את רכושם בלי הסתמכות על הוראות בן זוגם – צוואותיהם אינם הדדיות, ולא חלים עליהם המגבלות הקבועות בעניין צוואה הדדית.

האם צוואה משותפת צריכה להיות שוויונית?

האם צוואות הדדיות צריכות להכיל את אותן ההוראות כלפי כל אחד מבני הזוג באופן הדדי ושוויוני, או שניתן לשנות חלק מהסעיפים?

התשובה היא שההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ושוויוני, אלא בכך שהצוואה או שתי צוואות נעשות באותו מועד, תוכנן ידוע מראש לעושי הצוואות וכל אחד מהמצווים סומך על תוכנה של צוואת האחר. זאת אף אם תוכן הצוואות שונה בחלק מהפרטים או כולם. לכן יתכן שכל צוואה תהיה שונה, כגון לגבי זכיית צד שלישי, ובלבד שהצוואות יערכו באותה עת ובהסתמכות אחד על השני.

צוואות הדדיות בין בני זוג לטובת צד שלישי

האם צוואה הדדית היא בין בני זוג בלבד? האם יתכן צוואות הדדיות לטובת צד שלישי?

ההסדר הקבוע בחוק לגבי צוואות ההדדיות הוא בין בני זוג בלבד. כלומר המצווים הינם בני זוג.

אולם, הזוכים על פי הצוואה יכולים להיות גם צדדי ג', כמו ילדים של בני הזוג. צד ג' יכול להיות יורש ראשון, מיד לאחר פטירת בן הזוג הראשון, או כ"יורש אחר יורש" לאחר פטירת המצווה השני.

ביטול ושינוי צוואה הדדית

האם ניתן לשנות צוואה הדדית?

סעיף 8 א לחוק הירושה, קובע כי ביטול צוואות הדדיות יעשה בדרך הבאה:         

ביטול צוואה הדדית כשבן הזוג בחיים

המחוקק מאפשר לבטל צוואות הדדיות כשבן הזוג בחיים. אולם הביטול אפשרי רק בתנאי שהמצווה המעוניין לבטל את צוואתו ימסור למצווה השני הודעה בכתב כי ביטל את צוואתו. לאחר שההודעה נמסרה, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים. מאחר שהצוואות בטלו, אם הם לא יעשו צוואות חדשות, עיזבונם יחולק לפי הוראות חוק הירושה.

הרציונל ברור, כשבן הזוג מקבל הודעה הוא יכול לשנות את צוואתו, ולא נגרם לו נזק מהסתמכותו.

לא נכתב בחוק אם די בהודעה בכתב לבן הזוג בכדי לבטל את הצוואה, או שזה בנוסף לחובה לבטל באחת הדרכים שנקבעו בסעיף 36 לחוק, דהיינו: ביטול באחת מארבע הצורות לעריכת צוואה חדשה; או השמדת הצוואה; או עריכת צוואה חדשה הסותרת את הצוואה הקודמת.

ביטול צוואה הדדית אחרי פטירת בן הזוג

ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג מוגבלת יותר ותהיה תקפה רק אם תעמוד בתנאים שלהלן:

  • לפני חלוקת עיזבון בן הזוג שנפטר – בן הזוג שנשאר בחיים ומבטל את צוואתו, צריך להסתלק מכל חלק בעיזבון המנוח שהיה אמור לקבל לפי הוראות הצוואה ההדדית. אסור שההסתלקות תהיה לטובת ילדו או אחיו.
  • אחרי חלוקת עיזבון בן הזוג שנפטר – בן הזוג שנשאר בחיים ומבטל את צוואתו, צריך להשיב לעיזבון את כל מה שקיבל מכח הוראות הצוואה המשותפת. השבה בעין עדיפה וככל שלא ניתן לעשות כך, ישיב את שווי מה שקיבל מכח הצוואה ההדדית.

שינוי צוואה הדדית בשונה מהקבוע בחוק

החוק מאפשר לקבוע בצוואות הוראות אחרות לגבי שינוי צוואות הדדיות. אולם ישנה מגבלה אחת – חייבת להיות אפשרות כלשהי לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג.

חופש הציווי בצוואות

במדינות מסוימות, יש ליורשים הטבעיים, כמו ילדים ובני זוג, חלק שאי אפשר לקחת מהם גם במקרה שבו נכתבו צוואות, ולא ניתן לנשל אותם לחלוטין מהעיזבון. לעומת זאת, לפי החוק הישראלי, קיים בדיני צוואות עיקרון בסיסי של "חופש לצוות". עיקרון זה קובע כי אדם יכול לקבוע כרצונו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.

מעיקרון חופש הציווי נובע בין השאר כי:

  • צוואה צריכה להיעשות על ידי המצווה בלבד ואסור שמי שייהנה ממנה יהיה שותף לעריכתה.
  • המצווה יכול לצוות את כל רכושו למי שהוא רוצה, ולשנות את צוואתו בכל עת.
  • סעיף 27 לחוק הירושה קובע כי אין תוקף להתחייבות לעשיית או אי עשיית צוואה; לשנות או לא לשנות אותה; לבטל או לא לבטל אותה.
  • אין תוקף לצוואה שנקבעו בה הוראות השוללות או מגבילות את אפשרות המצווה לשנות או לבטל אותה.

הגבלת חופש הציווי בצוואות הדדיות

צוואה הדדית היא מקרה מיוחד בדיני הירושה בו מופר עיקרון חופש הציווי.

כך, בניגוד לצוואה רגילה בה אסור שנהנה יהיה שותף בעריכתה, במקרה של צוואות הדדיות, בן הזוג, שנהנה מהצוואה, הוא שותף בעריכתה.

כמו כן, בניגוד לצוואה רגילה שאפשר לשנותה בכל עת, הרי שבצוואות הדדיות הצדדים מוגבלים מלשנות אותה באופן חופשי.

אינטרס ההסתמכות בצוואה הדדית

נשאלת השאלה מדוע בצוואות הדדיות בחר המחוקק לוותר על עיקרון "חופש הציווי"?

ניקח כדוגמה את המקרה שהובא בפתיח המאמר. כשבני זוג עושים צוואות הם מעוניינים בדרך כלל לדאוג לבן הזוג שיישאר בחיים, אך גם לילדיהם. לפני תיקון חוק הירושה, בני זוג שציוו את רכושם לבן הזוג חששו שלאחר פטירתם בן הזוג ירשום צוואה שמנשלת את ילדיהם, דבר שפגע בעיקרון של קיום רצון המת.

לאחר התיקון לחוק משנת 2005, בן הזוג יודע שבן זוגו לא יוכל לשנות את הצוואה לאחר פטירתו, ולכן יכול להיות רגוע כאשר הוא מצווה את חלקו לבן הזוג.

בצוואות הדדיות אינטרס ההסתמכות גובר על עקרון חופש הציווי (לא לגמרי, שכן לא ניתן לבטל כליל את אפשרות השינוי כל עוד שני בני הזוג בחיים). בן הזוג שנפטר ראשון סמך כי בן זוגו יעשה את מה שסיכמו ביניהם בצוואה ההדדית. לכן נקבעו בחוק ההגבלות על שינוי וביטול הצוואה על ידי בן הזוג שנשאר בחיים, כדי שיקיים את שסיכמו בצוואה ההדדית. אם נשווה זאת לצוואה רגילה, הרי ששם לא מוכר אינטרס ההסתמכות, ואדרבה ניתן לשנותה בכל רגע.

בצוואות הדדיות אם כן קיימים שני עקרונות נוגדים שיש לאזן ביניהם: הגנה על רצון המת ואינטרס ההסתמכות אל מול עיקרון חופש הציווי.

בצוואה הדדית העדיף המחוקק את קיום רצון המת ואת אינטרס ההסתמכות על אף הפגיעה בעקרון חופש הציווי, ובכך הפך אותה למעין חוזה.

צוואה הדדית – יורש אחר יורש

האם ניתן למכור בחיי בן הזוג נכסים הכלולים בצוואה הדדית?

מכירת נכסים הכלולים בצוואה הדדית

בכתיבת צוואה הדדית יורש אחר יורש חיסרון בולט בכך שבן הזוג שנשאר בחיים יכול לכאורה לעשות כרצונו ברכוש שירש מבן הזוג שנפטר. בעיה זו קיימת למעשה בכל צוואת יורש אחר יורש. בן הזוג שבחיים יכול לדוגמה, למכור נכסים או לבזבז כסף, ולא להותיר כלום לילדי בן הזוג שנפטר. החוק הטיל אמנם מגבלות על ביטול צוואה משותפת ע"י צד אחד, אולם לא מנע מהמצווה שנשאר בחיים לעשות כרצונו ברכוש שירש מבן זוגו.

אם הצדדים מעוניינים למנוע "העלמת נכסים" ע"י מכירה, מתנה, תרומה וכיו"ב עליהם להגביל זאת בהוראה מפורשת בצוואה.

על אילו נכסים חלות צוואות הדדיות?

צוואות הדדיות ניתן להחיל על הנכסים שיש במועד עריכת הצוואה, על נכסים שירכשו בעתיד, ועל נכסים שיתווספו אחרי פטירת אחד מבני הזוג. אם בני הזוג כותבים בצוואה כי היא חלה על כל רכושם, צוואתם תחול גם על נכסים שהשאיר השני אחריו ולא רק על הנכסים שירש השני מבן הזוג שנפטר ראשון.

כאמור, בני הזוג יכולים לקבוע בצוואה גם הוראות אחרת. 

צוואה הדדית – יתרונות וחסרונות

יתרונה של צוואה הדדית, היא בכוח שניתן לבן זוג אחד להגביל את בן זוגו בשינוי הצוואה. אולם אותו כוח בדיוק נתון גם לבן הזוג אשר מגביל את בן הזוג הראשון לשנות.

זאת ועוד במקרה של צורך לשנות את הצוואה לאחר פטירת בן הזוג, כמו שינוי משפחתי מסוים, אף אם מדובר בשינוי שהיה כנראה מוסכם על בן הזוג שנפטר, אילו היה בחיים, בן הזוג שבחיים מנוע מלשנות אותה.

לפעמים, חלפו שנים רבות מעריכת הצוואה והשתנו הנסיבות באופן  שמצריך שינוי או ביטול שלה. אולם, למרות שינוי הנסיבות, החוק לא מאפשר לשנות אותה. לכן בעצם עשיית צוואה ביחד ע"י בני זוג יש סיכון בכך שהיא פוגעת בחופש הציווי.

צוואות הדדיות דוגמא לשינוי נדרש

לדוגמא, חל שינוי במצבו של ילד מסוים והוא אינו יכול לדאוג לענייניו (גם אם אינו מוגדר כחסוי), או חל שינוי לרעה ביחסו של אחד מהילדים כלפי הוריו. דוגמא נוספת, כאשר נולדו צאצאים נוספים, או חלילה נפטרו צאצאים. במקרים אלו ההורה יבקש לשנות את הצוואה, אולם הוא לא יוכל לעשות זאת אחרי פטירת בן זוגו, כאשר מדובר על צוואה הדדית רגילה שאינה מעניקה כל גמישות.

תקיפת צוואה הדדית

צוואות הדדיות אפשר לתקוף כמו כל צוואות אחרות בין היתר בשל: היעדר כשרות לצוות, אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תרמית  או נטילת חלק בעריכת הצוואה. תשומת לב כי במקרה של צוואה הדדית, העילה של נטילת חלק בעריכתה לא תחול על בן הזוג השני, שכן במקרה זה אין בעיה במעורבות בן הזוג בעריכה, שהרי זה מובנה שהוא מעורב. צוואה הדדית ששונתה על ידי מי מבני הזוג, יכול ותהיה ניתנת לתקיפה (ביחס לזכויות בן הזוג ששינה) אם שונתה שלא בהתאם להוראות החוק.

להרחבה ראה עוד:

צוואה הדדית – סיכום

צוואות הדדיות הינן מהמקרים המורכבים בעריכת צוואות. ישנו מתח קבוע בין הרצון לדאוג לבן הזוג שנשאר בחיים לאחר פטירת אחד מהמצווים, לבין הרצון לדאוג ליורשי בן הזוג שנפטר. תכנון צוואה זו מצריך בדיקה מעמיקה של כל מקרה לגופו, בירור והבנת צרכי הלקוח, ותפירת פתרון מדויק המתאים עבורו. על מנת למנוע מלחמות ירושה בעתיד, וכדי שתשיגו שקט נפשי מומלץ לעשות את הצוואה בצורה מקצועית ולפנות לעורך דין מומחה בתחום, שיוכל להסביר לכם את הקשיים הקיימים ולתרום מניסיונו בפתרונות יצירתיים.

לקבלת ייעוץ משפטי התקשרו: 03-5758484.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרד עורכי דין יצחק גולדשטיין עומד לרשותכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

תחומי ההתמחות שלנו
דילוג לתוכן