עריכת צוואה – איך כותבים צוואה?

עריכת צוואה מחיים היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקת עיזבון בהתאם לרצון המנוח – ירושה על פי צוואה. בצוואתו האדם מצווה כיצד יחולקו נכסיו אחרי פטירתו. לדוגמא, על ידי כתיבת צוואה אדם יכול להוריש למי שאינו יורש אותו על פי דין, או להוריש למי שיורש על פי דין, חלקים שונים מהקבוע להם בחוק.  איך כותבים צוואות כך שיהיו תקפות וברורות? כל המידע מעודכן לשנת 2023 – 2024 מאת עורך דין צוואות וירושות יצחק גולדשטיין להלן >>

תוכן עניינים

אם נערכה צוואה, יחולק העיזבון בין הזוכים על פיה וחלוקת הירושה נקראת ירושה על פי צוואה. אולם, אם לא נערכה, עיזבון נפטר עובר ליורשיו על פי הדין.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי מחייב שמסדירה את העיזבון לאחר הפטירה. לפי חוק הירושה יש ארבעה סוגים של צוואות שיש להן תוקף מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, בפני רשות (נוטריונית) ובעל פה. המסמך יכול להיות מנוסח באופן של כללים לגבי חלוקת העיזבון, ויכול שיהיה פרטני וייתן הוראות מדויקות, עד כדי רמת כל נכס.

אין גבול למספר הצוואות שאדם יכול לכתוב. אולם כתיבת ציווי חדש מבטל את הצוואות הקודמת אם היא נותנת הוראות לחלוקה של אותם נכסים. לכן הציווי האחרון הוא בר תוקף.

חשיבות עריכת צוואה

ישנה חשיבות רבה לעריכת צוואות, אך במקרים מסוימים הדבר הינו חובה ממש, כך הדבר למשל במקרים הבאים:

 • בני זוג שיש להם ילדים, ורוצים שבן הזוג שיוותר בחיים ימשיך להתגורר בדירה, ויישאר לו כסף ונכסים למחיתו.
 • נישואים שניים ולבני הזוג ילדים מנישואים קודמים.
 • זוג מבוגר שאין לו ילדים.
 • בני זוג פרודים שאינן מעוניינים שהפרוד יקבל חלק בירושה.
 • ידועים בציבור שרוצים לקבוע מה בדיוק יקבל הידוע בציבור.
 • סכסוכים עם ילדים.
 • במשפחה דתית כאשר רוצים חלוקה שווה בין הילדים ולא שרק הבנים ירשו והבכור יקבל פי שניים.

במאמרנו 10 סיבות למה לכתוב צוואות מפורטים סיבות ומקרים נוספים המצריכים לכתוב צוואות.

איך כותבים צוואה, שתהיה בעלת תוקף ותשקף את רצונותינו?

רצון המצווה בעת עריכת צוואה

תנאי בסיסי בעריכתה של כתב ציווי הוא שיעשה על ידי המצווה ומשקף את רצונו בלבד, ללא כל התערבות, השפעה או לחץ.

אישור רופא – הוכחת צלילות דעת המצווה

מה עושים במצב שהמצווה צלול, אך יש חשש בדבר טענות בעתיד כנגד כשרות המצווה?

כאשר הצוואה נערכת בפני נוטריון, והמצווה מאושפז או רתוק למיטתו יש להציג אישור רופא מאותו יום בדבר צלילות וכשרות המצווה.

כאשר לא מדובר על מסמך נוטריוני, עדיין רצוי להביא אישור רופא גריאטר או פסיכיאטר, אולם הדבר אינו חובה. ניתן להוכיח את כשרות המצווה גם על ידי עדים, כמו עדי הצוואה ששוחחו עם המצווה ונכחו לדעת שהוא כשיר.

מתנה לאחר מיתה ללא צוואה?

מתנה הניתנת על מנת שתוקנה למקבל המתנה לאחר פטירת נותן המתנה, יכולה להיות רק באמצעות צוואה (סעיף 8 (ב) לחוק הירושה). לא ניתן לתת מתנה לאחר פטירה באמצעות מסמכים אחר שאינם צוואות. לכן הסכם ממון שנותן זכויות לאחר הפטירה הוא בעייתי. מכאן נובעת החשיבות הגדולה לערוך מסמך ציווי אף כאשר נחתם הסכם ממון. 

הסכם ממון קובע מהם זכויות כל אחד בעת פרידה (גירושין או פטירה), ולכן יש לו משמעות רחבה לגבי היקף העיזבון. צוואתו של אדם לעומת זאת קובעת מי יקבל את העיזבון.

במקרה של נישואים שניים או ידועים בציבור אין להסתפק בהסכם ממון וחשוב גם לערוך צוואה.

מתנה מחיים מול עריכת צוואה

לפי ההלכה היהודית, אין תוקף להוראת לתת למישהו לאחר הפטירה, שכן באותו שלב למנוח אין עוד בעלות על נכסיו. כתיבת צוואה תקפה לפי ההלכה נעשית באופן של מתנה מחיים, כאשר למצווה יש אפשרות לחזור מהמתנה. מסמך זה תקף גם לפי הדין האזרחי.

עריכת צוואה על כל העיזבון או חלקו?

ציווי יכול שיהיה על כל העיזבון או רק על חלקו. אם היא רק על חלק מן העיזבון, אזי לאחר שהזוכים על פיה ייטלו את חלקם, היורשים על פי דין ייטלו את היתרה. אולם אם היא על כל העיזבון, אין ליורשים על פי דין שאינם כלולים בה, כל זכות בעיזבון.

ציווי על נכס עתידי

המסמך צריך לכלול הוראות לגבי נכס עתידי, כלומר נכס שיירכש בעתיד, הן כנכס חדש והן כנכס שנקנה כחלופה לנכס אחר. לכן הורה המעניק לילדו דירה, חשוב שיורה מה יעשה אם היא תימכר, האם הילד לא יקבל כלום, האם יקבל פיצוי כספי, והאם יקבל דירה אחרת שיקנו תמורתה.

צוואת מנה בעיזבון לעומת צוואת חלק מהעיזבון

הוראת ציווי יכולה להיות לתת מנה מסוימת או לתת חלק מסוים מהעיזבון. אחד ההבדלים בין מנה לבין חלק, הוא שחובות העיזבון משולמים מתוך יתרת העיזבון ולא מתוך המנות. הבדל נוסף הוא שמי שמקבל מנה יכול להסתלק ממנה, אך מי שמקבל חלק בעיזבון אינו יכול להסתלק מנכס מסוים אלא רק מאחוזים מחלקו בעיזבון. לכן, לצורך תכנון מס בעתיד כדאי לרשום נכסים בתור מנות.
בעת העריכה חשוב לקחת בחשבון אפשרות שהעיזבון יהיה קטן משמעותית מהצפוי, וכיצד הדבר ישפיע על מי שהמנוח רוצה לתת להם חלקים מעיזבונו.
כן חשוב לתת הוראה לגבי יתרת העיזבון, אף אם הוא מחולק במנות, כדי למנוע סכסוכים עתידיים ופרשנויות של הצוואות.

צוואת קופת גמל ופנסיה

סעיף 147 לחוק הירושה קובע כי פנסיה תחולק בהתאם להוראות המוטבים, ולא לפי הוראות חוק הירושה. לכן בעת הכנת צוואה חשוב לעדכן גם את הוראות המוטבים בקופת גמל, ביטוחי חיים וקרן פנסיה. אם רוצים לקבוע בצוואה הוראות לגבי הפנסיה, יש לכתוב זאת מפורשות וליידע את הקרן אחרי הכנת צוואה.

עריכת צוואות הדדיות

שני בני זוג שמבקשים ביחד לערוך צוואה אחת או שתי צוואות באותו מועד, צוואתם נקראת צוואה הדדית. על צוואתם או צוואותיהם יחולו הוראות סעיף 8א לחוק הירושה.

דוגמא לצוואות הדדיות משותפת של בני זוג, אם בני זוג קובעים כי בפטירת אחד מהם יעבור העיזבון לשני, ובפטירת השני, יעבור לילדיהם.

סעיף 8א לחוק הירושה מגביל את אפשרות הביטול של הצוואה על ידי אחד מבני הזוג. בכך הוא מגן על אינטרס ההסתמכות של בן הזוג השני, שכביכול ערך הסכם עם בן הזוג שמעוניין לשנות או לבטל צוואתו.

למידע נוסף:

עריכת צוואה על נכסים בחו"ל

אם המצווה מעוניין לערוך צוואתו לגבי נכסים בחו"ל חשוב לבדוק עם עו"ד מומחה לדין המדינה בה נמצאים הנכסים, שכן הוא הקובע לגבי חלוקתם. לפעמים רצוי לערוך צוואות במדינה בה נמצאים הנכסים.

איך כותבים צוואה – 4 סוגי צוואות (ס' 18 לחוק)

בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה, ישנם רק 4 סוגי צוואות בתוקף, ואלו הם:

 • צוואה בכתב יד – כל המסמך כתוב בכתב ידי המצווה וחתומה על ידי המצווה. היא צריכה לשאת תאריך עריכתה בכתב יד המצווה (סעיף 19 לחוק הירושה).
 • צוואה בעדים – צריכה להיות בכתב יד או מודפסת ונושאת תאריך. המצווה יחתום עליה בפני שני עדים. המצווה יצהיר בפני העדים כי זו צוואתו. העדים יחתמו באותו מועד על צוואתו ויאשרו בכך שהיו עדים לעריכתה על ידי המצווה (סעיף 20 לחוק הירושה). 
 • צוואה נוטריונית בפני רשות – נעשית באופן של אמירה בעל פה או הגשתה בכתב לרשות. הרשות היא שופט, רשם הירושה, חבר של בית הדין הדתי או נוטריון. אם צוואה בפני רשות נעשית בעל פה, אזי לאחר אמירתה על ידי המצווה היא נכתבת ותוכנה מוקרא למצווה בידי הרשות, ובסוף הצוואה תהיה הצהרה, חתימה ואישור של הרשות על מועד עריכתה, ושהיא נערכה על ידי המצווה (סעיף 22 לחוק הירושה). 
 • צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע – היא נעשית כאשר המצווה רואה עצמו לפני המוות. הציווי נאמר בעל פה בפני שני עדים שמבינים את שפת המצווה. על העדים לרשום זיכרון דברים לגבי תוכן הציווי, נסיבות הכנת הצוואה בעל פה, ותאריך עריכתה. לאחר מכן חובה על העדים להפקיד את צוואת המנוח בידי הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה שעבר חודש ימים מעריכתה, והמצווה נשאר בחיים וחלפו נסיבות עריכתה, בטלה (סעיף 23 לחוק הירושה).

חשוב להקפיד שהצוואות יכללו את כל הרכיבים הצורניים שנקבעו בחוק לגבי כל אחת מן הצוואות. קריטי שלפחות רכיבי היסוד האמורים בסעיף 25(ב) לחוק יכללו בצוואות. פגם צורני, אף אם אינו יסודי, פותח פתח לטענות נגד אמיתות הצוואה, ומעביר את נטל ההוכחה על המבקש לקיים אותה.

מסמך שמקיים את הדרישות הפורמליות יקרא צוואה, גם אם הוא ערוך בצורה של מכתב, פניה, הצהרה או מתנה, ובלבד שיהא ברור הכוונה להעניק בצורה מחייבת, ולא רק כבקשה.

כשרות לקבל ירושה על פי צוואה

 • אדם פרטי ואף ילדים שיולדו תוך 300 יום מהפטירה.
 • תאגיד כגון חברה או עמותה אם הדבר צוין מפורשות בצוואתו של המצווה.

מי לא יכול לקבל ירושה על פי צוואה?

 • מי שהורשע בפלילים בכך שהיה מעורב בפטירת המוריש או בניסיון לגרום לפטירתו, אינו כשר לרשת אותו, אף אם הוזכר בצוואתו של המנוח. 
 • מי שהורשע בפלילים בהסתרת צוואה אחרונה של המנוח, זיוף צוואה, או ניסיון לעשות אחד מהם אינו יכול לקבל ירושה על פי צוואה.

הוראות מיוחדות בצוואה

צוואות כוללות לעתים הוראות מיוחדות. בין היתר ניתן למנות: 

בקשה לצו קיום צוואה

לאחר פטירת המצווה, יגיש אחד היורשים או המעוניין (כמו מנהל עיזבון או נושה), בקשה למתן צו קיום צוואה. הבקשה תוגש לאחד מאלו:

 • רשם הירושה. אם תהיה התנגדות לבקשה, התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.
 • בית הדין הרבני, וזאת בתנאי שישנה הסכמה של כל היורשים.
בעת הגשת הבקשה לקיום צוואת המנוח, יכול זוכה במנה, שמעוניין בכך, להגיש תצהיר הסתלקות מירושה ומהחלק המגיע המגיע לו.

התנגדות לצוואה

צד שרואה עצמו כנפגע, יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, כגון מטעם שהיא נערכה שלא לפי הצורה הקבועה בחוק. התנגדות יכולה להיות גם מהטעם שהמצווה לא הבין בטיב צוואה, או שהיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת.

ראה עוד – התנגדות לצוואה.

אם אתה רוצה שהציווי יעמוד בהתנגדות לצוואה, חובה לערוך אותו בעזרת עורך דין צוואות.

חלוקת ירושה ללא צוואה

ככל שהצוואה תיפסל, חלוקת העיזבון תבוצע בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

ראה עוד – ירושה על פי דין – חלוקת ירושה כאשר אין צוואה.

עריכת צוואה על ידי עורך דין

בצוואות ישנם פרטים רבים. חשוב:

 • לעשותה באחת מהדרכים התקפות לחוק הירושה.
 • לדאוג שהנהנה לא מעורב בעריכה. 
 • שהיא לא תעשה תחת השפעה או איום.
 • להסביר למצווה את מהות הפעולה והחתימה.
 • בצוואות הדדיות – להסביר לעורכי הצוואות הדדיות את משמעותה ואת ההשלכות על אפשרות ביטולן.
 • להכניס הוראות מיוחדות בהתאם למקרה, לנכסים, למצווה והנהנים. 

עריכת צוואה על ידי עורך דין צוואות תקנה לך את השקט הנפשי, שעשית את המיטב בשביל לדאוג ליקירך. 

למידע מפורט כמה עולה לערוך צוואה ראו במאמר – מחיר עריכת צוואה.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן