עריכת צוואה – איך כותבים צוואה?

עריכת צוואה מחיים היא הדרך הטובה ביותר לבצע חלוקת עיזבון בהתאם לרצון המנוח – ירושה על פי צוואה. בצוואתו האדם מצווה כיצד יחולקו נכסיו אחרי פטירתו. לדוגמא, על ידי כתיבת צוואה אדם יכול להוריש למי שאינו יורש אותו על פי דין, או להוריש למי שיורש על פי דין, חלקים שונים מהקבוע להם בחוק.  איך כותבים צוואות כך שיהיו תקפות וברורות? כל המידע להלן >>

תוכן עניינים

אם נערכה צוואה, יחולק העיזבון בין הזוכים על פיה וחלוקת הירושה נקראת ירושה על פי צוואה. אולם, אם לא נערכה, עיזבון נפטר עובר ליורשיו על פי הדין.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי מחייב שמסדירה את העיזבון לאחר הפטירה. לפי חוק הירושה יש ארבעה סוגים של צוואות שיש להן תוקף מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות (צוואה נוטריונית) וצוואה בעל פה. הצוואה יכולה להיות מנוסחת באופן של כללים לגבי חלוקת העיזבון, ויכולה שתהיה פרטנית ותיתן הוראות מדויקות, עד כדי רמת כל נכס.

אין גבול למספר הצוואות שאדם יכול לכתוב. אולם כתיבת צוואה חדשה מבטל את הצוואות הקודמת אם היא נותנת הוראות לחלוקה של אותם נכסים. לכן הצוואה האחרונה היא ברת התוקף.

חשיבות עריכת צוואה

ישנה חשיבות רבה לעריכת צוואה, אך במקרים מסוימים הדבר הינו חובה ממש, כך הדבר למשל במקרים הבאים:

בני זוג שיש להם ילדים, ורוצים שבן הזוג שיוותר בחיים ימשיך להתגורר בדירה, ויישאר לו כסף ונכסים למחיתו.

 • נישואים שניים ולבני הזוג ילדים מנישואים קודמים.
 • זוג מבוגר שאין לו ילדים.
 • בני זוג פרודים שאינן מעוניינים שהפרוד יקבל חלק בירושה.
 • ידועים בציבור שרוצים לקבוע מה בדיוק יקבל הידוע בציבור.
 • סכסוכים עם ילדים.
 • במשפחה דתית כאשר רוצים חלוקה שווה בין הילדים ולא שרק הבנים ירשו והבכור יקבל פי שניים.

במאמרנו 10 סיבות לכתוב צוואה מפורטים סיבות ומקרים נוספים המצריכים לכתוב צוואה.

איך כותבים צוואה, שתהיה בעלת תוקף ותשקף את רצונותינו?

רצון המצווה בעת עריכת צוואה

תנאי בסיסי בעריכתה של הצוואה הוא שהיא נעשית על ידי המצווה ומשקפת את רצונו בלבד, ללא כל התערבות, השפעה או לחץ.

אישור רופא – הוכחת צלילות דעת המצווה

מה עושים במצב שהמצווה צלול, אך יש חשש בדבר טענות בעתיד כנגד כשרות המצווה?

כאשר הצוואה נערכת בפני נוטריון, והמצווה מאושפז או רתוק למיטתו יש להציג אישור רופא מאותו יום בדבר צלילות וכשרות המצווה.

כאשר לא מדובר על צוואה נוטריונית, רצוי להביא אישור רופא גריאטר או פסיכיאטר, אולם הדבר אינו חובה. ניתן להוכיח את כשרות המצווה גם על ידי עדים, כמו עדי הצוואה ששוחחו עם המצווה ונכחו לדעת שהוא כשיר.

מתנה לאחר מיתה ללא צוואה?

מתנה הניתנת על מנת שתוקנה למקבל המתנה לאחר פטירת נותן המתנה, יכולה להיות רק באמצעות צוואה (סעיף 8 (ב) לחוק הירושה). לא ניתן לתת מתנה לאחר פטירה באמצעות מסמכים אחר שאינם צוואות. לכן הסכם ממון שנותן זכויות לאחר הפטירה הוא בעייתי. מכאן נובעת החשיבות הגדולה לערוך צוואה אף כאשר נחתם הסכם ממון.

הסכם ממון קובע מהם זכויות כל אחד בעת פרידה (גירושין או פטירה), ולכן יש לו משמעות רחבה לגבי היקף העיזבון. צוואה לעומת זאת קובעת מי יקבל את העיזבון.

במקרה של נישואים שניים או ידועים בציבור אין להסתפק בהסכם ממון וחשוב גם לערוך צוואה.

מתנה מחיים

לפי ההלכה היהודית, אין תוקף להוראת צוואה לתת למישהו לאחר הפטירה, שכן באותו שלב למנוח אין עוד בעלות על נכסיו. צוואה תקפה לפי ההלכה נעשית באופן של מתנה מחיים, כאשר למצווה יש אפשרות לחזור מהמתנה. צוואה זו תקפה גם לפי הדין האזרחי.

עריכת צוואה על כל העיזבון או חלקו?

צוואה יכול שתהיה על כל העיזבון או רק על חלקו. אם היא רק על חלק מן העיזבון, אזי לאחר שהזוכים על פי הצוואה יטלו את חלקם, היורשים על פי דין יטלו את היתרה. אולם אם היא על כל העיזבון, אין ליורשים על פי דין שאינם כלולים בצוואה, כל זכות בעיזבון.

עריכת צוואה על נכס עתידי

בצוואה צריך לכלול הוראות לגבי נכס עתידי, כלומר נכס שיירכש בעתיד, הן כנכס חדש והן כנכס שנקנה כחלופה לנכס אחר. לכן הורה המעניק לילדו דירה, חשוב שיורה מה יעשה אם היא תימכר, האם הילד לא יקבל כלום, האם יקבל פיצוי כספי, והאם יקבל דירה אחרת שיקנו תמורתה.

צוואת מנה בעיזבון לעומת צוואת חלק מהעיזבון

הוראה בצוואה יכולה להיות לתת מנה מסוימת או לתת חלק מסוים מהעיזבון. אחד ההבדלים בין מנה לבין חלק, הוא שחובות העיזבון משולמים מתוך יתרת העיזבון ולא מתוך המנות. הבדל נוסף הוא שמי שמקבל מנה יכול להסתלק ממנה, אך מי שמקבל חלק בעיזבון אינו יכול להסתלק מנכס מסוים אלא רק מאחוזים מחלקו בעיזבון. לכן, לצורך תכנון מס בעתיד כדאי לרשום נכסים בתור מנות.
בעת עריכת צוואה חשוב לקחת בחשבון אפשרות שהעיזבון יהיה קטן משמעותית מהצפוי, וכיצד הדבר ישפיע על מי שהמנוח רוצה לתת להם חלקים מעיזבונו.
כן חשוב לתת הוראה לגבי יתרת העיזבון, אף אם הוא מחולק במנות, כדי למנוע סכסוכים עתידיים ופרשנויות של הצוואה.

צוואת קופת גמל ופנסיה

סעיף 147 לחוק הירושה קובע כי פנסיה תחולק בהתאם להוראות המוטבים, ולא לפי הוראות חוק הירושה. לכן בעת עריכת צוואה חשוב לעדכן גם את הוראות המוטבים בקופת גמל, ביטוחי חיים וקרן פנסיה. אם רוצים לקבוע בצוואה הוראות לגבי הפנסיה, יש לכתוב זאת מפורשות וליידע את הקרן אחרי עריכת צוואה.

צוואות הדדיות

שני בני זוג שמבקשים ביחד לערוך צוואה או 2 צוואות באותו מועד, צוואתם נקראת צוואה הדדית. על צוואתם או צוואותיהם יחולו הוראות סעיף 8א לחוק הירושה.

דוגמא לצוואות הדדיות משותפת של בני זוג, אם בני זוג קובעים כי בפטירת אחד מהם יעבור העיזבון לשני, ובפטירת השני, יעבור לילדיהם.

סעיף 8א לחוק הירושה מגביל את אפשרות הביטול של הצוואה על ידי אחד מבני הזוג. בכך הוא מגן על אינטרס ההסתמכות של בן הזוג השני, שכביכול ערך הסכם עם בן הזוג שמעוניין לשנות או לבטל צוואתו.

למידע נוסף:

עריכת צוואה על נכסים בחו"ל

אם המצווה מעוניין לערוך צוואה לגבי נכסים בחו"ל חשוב לבדוק עם עו"ד מומחה לדין המדינה בה נמצאים הנכסים, שכן הוא הקובע לגבי חלוקתם. לפעמים רצוי לערוך צוואה במדינה בה נמצאים הנכסים.

איך כותבים צוואה – 4 סוגי צוואות (ס' 18 לחוק)

בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה, צוואות יעשו רק באחד מ-4 האופנים הבאים:

 • צוואה בכתב יד – כל הצוואה כתובה בכתב ידי המצווה וחתומה על ידי המצווה. הצוואה צריכה לשאת תאריך עריכתה בכתב יד המצווה (סעיף 19 לחוק הירושה).
 • צוואה בעדים – צוואה בפני עדים צריכה להיות בכתב יד או מודפסת ונושאת תאריך. המצווה יחתום על הצוואה לפני שני עדים. המצווה יצהיר בפני העדים כי זו צוואתו. העדים יחתמו באותו מועד על הצוואה ויאשרו בכך שהיו עדים לעריכתה על ידי המצווה (סעיף 20 לחוק הירושה).
 • צוואה בפני רשות – צוואה נוטריונית – צוואה זו נעשית באופן של אמירה בעל פה או הגשתה בכתב לרשות. הרשות היא שופט, רשם הירושה, חבר של בית הדין הדתי או נוטריון. אם צוואה בפני רשות נעשית בעל פה, אזי לאחר אמירתה על ידי המצווה היא נכתבת ותוכנה מוקרא למצווה בידי הרשות, ובסוף הצוואה תהיה הצהרה, חתימה ואישור של הרשות על מועד עריכתה של הצוואה, ושהיא נערכה על ידי המצווה (סעיף 22 לחוק הירושה).
 • צוואה בעל פה – צוואת שכיב מרע – צוואה זו נעשית כאשר המצווה רואה עצמו לפני המוות. הציווי נאמר בעל פה בפני שני עדים שמבינים את שפת המצווה. על העדים לרשום זכרון דברים לגבי תוכן הציווי, נסיבות עריכת הצוואה בעל פה, ותאריך עריכתה. לאחר מכן חובה על העדים להפקיד את צוואת המנוח בידי הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה שעבר חודש ימים מעריכתה, והמצווה נשאר בחיים וחלפו נסיבות עריכתה, בטלה (סעיף 23 לחוק הירושה).

חשוב להקפיד שבצוואה יכללו כל הרכיבים הצורניים שנקבעו בחוק לגבי כל אחת מן הצוואות. קריטי שלפחות רכיבי היסוד האמורים בסעיף 25(ב) לחוק יכללו בצוואה. פגם צורני, אף אם אינו יסודי, פותח פתח לטענות נגד אמיתות הצוואה, ומעביר את נטל ההוכחה על המבקש לקיים את הצוואה.

מסמך שמקיים את הדרישות הפורמאליות יקרא צוואה, גם אם הוא ערוך בצורה של מכתב, פניה, הצהרה או מתנה, ובלבד שיהא ברור הכוונה להעניק בצורה מחייבת, ולא רק כבקשה.

כשרות לקבל ירושה על פי צוואה

 • אדם פרטי ואף ילדים שיולדו תוך 300 יום מהפטירה.
 • תאגיד כגון חברה או עמותה אם הדבר צוין מפורשות בצוואה.

מי לא יכול לקבל ירושה על פי צוואה?

 • מי שהורשע בפלילים בכך שהיה מעורב בפטירת המוריש או בניסיון לגרום לפטירתו, אינו כשר לרשת אותו, אף אם הוזכר בצוואת המנוח.
 • מי שהורשע בפלילים בהסתרת צוואה אחרונה של המנוח, זיוף צוואה, או ניסיון לעשות אחד מהם אינו יכול לקבל ירושה על פי צוואה.

הוראות מיוחדות בצוואה

צוואות כוללות לעתים הוראות מיוחדות. בין היתר ניתן למנות:

בקשה לצו קיום צוואה

לאחר פטירת המצווה, יגיש אחד היורשים או המעוניין (כמו מנהל עיזבון או נושה), בקשה למתן צו קיום צוואה. הבקשה תוגש לאחד מאלו:

 • רשם הירושה. אם תהיה התנגדות לבקשה, התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.
 • בית הדין הרבני, וזאת בתנאי שישנה הסכמה של כל היורשים.
בעת הגשת הבקשה לקיום צוואת המנוח, יכול זוכה במנה, שמעוניין בכך, להגיש תצהיר הסתלקות מירושה ומהחלק המגיע המגיע לו.

התנגדות לצוואה

צד שרואה עצמו כנפגע, יכול להגיש התנגדות למתן צו קיום צוואה, כגון מטעם שהיא נערכה שלא לפי הצורה הקבועה בחוק. התנגדות יכולה להיות גם מהטעם שהמצווה לא הבין בטיב צוואה, או שהיא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת.

ראה עוד – התנגדות לצוואה / התנגדות לצו קיום צוואה.

אם אתה רוצה שהצוואה תעמוד בהתנגדות לצוואה, חובה לערות צוואה בעזרת עורך דין צוואות.

חלוקת ירושה ללא צוואה

ככל שהצוואה תיפסל, חלוקת העיזבון תבוצע בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

ראה עוד – ירושה על פי דין – חלוקת ירושה כאשר אין צוואה.

עריכת צוואה על ידי עורך דין

בצוואות ישנם פרטים רבים. חשוב:

 • לעשות צוואה באחת מהדרכים התקפות לחוק הירושה.
 • לדאוג שהנהנה בצוואה לא מעורב בעריכתה.
 • שהצוואה לא תעשה תחת השפעה או איום.
 • להסביר לעורכי הצוואה את מהותה
 • בצוואות הדדיות – להסביר לעורכי הצוואות הדדיות את משמעותה ואת ההשלכות על אפשרות ביטולן.
 • להכניס הוראות מיוחדות בהתאם למקרה, לנכסים, למצווה והנהנים.

עריכת צוואה על ידי עורך דין צוואות תקנה לך את השקט הנפשי, שעשית את המיטב בשביל לדאוג ליקירך.

דילוג לתוכן