ביטול צוואה הדדית – כיצד?

ביטול צוואה הדדית שונה משל צוואה רגילה. צוואה הדדית נערכת על ידי בני זוג, מתוך הסתמכות הדדית, ויש הוראות המגבילות את ביטולה. כיצד בכל זאת מבטלים צוואה הדדית? האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירה? למידע נוסף וייעוץ היכנסו.

כל המידע על ביטול צוואה רגילה.

צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית משותפת נערכת בין שני בני זוג. בני הזוג קובעים הדדית בהחלטה משותפת כי במותו של אחד מהם הרכוש יעבור לשני או לצדדים שלישיים (כמו ילדיהם המשותפים).

המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית משותפת, נוגעת להגבלת אפשרות השינוי של הצוואה, ללא ידיעת בן הזוג השני.

לפי חוק הירושה, קיימת הגבלה על ביטול צוואה הדדית משותפת. בפטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג האחר שבחיים אינו רשאי לסטות מהצוואה ההדדית המשותפת. הוא אינו יכול  לערוך צוואה מאוחרת שתשנה את מה שנכתב בצוואה ההדדית המשותפת. והוא אינו יכול לנשל את היורשים שהוסכמו על-ידי בני הזוג.

קיים הבדל בין ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג בחיים לבין מצב בו בן הזוג כבר נפטר. ההגבלות במקרים אלה שונות, משום ההבדל ביכולת בן הזוג שנפטר לשנות את צוואתו.

הסדר צוואות ההדדיות הוא בין בני זוג בלבד. למרות זאת החוק מאפשר עריכת צוואה הדדית גם אם הזוכה בה הינו צד ג'. בני זוג יכולים לכתוב צוואות הדדיות לטובת "צד שלישי", בין שהצד השלישי הוא יורש ראשון (לאחר פטירת המצווה האחד) או יורש שני (לאחר פטירת המצווה השני).

צוואה הדדית משותפת או צוואות הדדיות?

צוואה הדדית שונה מצוואה רגילה בכך שישנה הגבלה הדדית על שינוי רק ע"י אחד מהמצווים. ההגבלה משקפת את ההסכם שבצוואה, הנובע מההסתמכות ההדדית של בני הזוג.

ההסתמכות מחייבת שהצוואה ההדדית תיעשה במסמך משותף אחד או בשתי צוואות נפרדות שנעשות "באותה עת". הוראות החוק המגבילות ביטול צוואה הדדית, חלות בין אם נערכו הצוואות ההדדיות בשני מסמכים שנערכו באותה שעה ובין אם נערכו במסמך צוואה הדדית אחד.

צוואה הדדית משותפת – כאשר בני זוג עורכים את הצוואה ההדדית במסמך אחד, הצוואה נקראת צוואה משותפת.

צוואות הדדיות – כאשר נערכות שתי צוואות שיש ביניהן הדדיות והסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן הזוג האחר באותו הזמן. גם במקרה זה חל ההסדר הנוגע לצוואות הדדית, שכן היא תוצאה של החלטה משותפת. על מנת שהצוואות יוגדרו כצוואות הדדיות, צריך שכל אחד מבני הזוג ידע את תוכן צוואת השני. כמו כן על בני הזוג להבין את משמעות ותוצאות הצוואות ההדדיות.

ביטול צוואה הדדית משותפת

האם ניתן לבטל צוואה הדדית משותפת?

סעיף 8 א לחוק הירושה קובע כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא בתנאים מסוימים כדלהלן:

ביטול צוואה הדדית כאשר בן הזוג בחיים

אם המצווה השני בחיים – במקרה זה ניתן לבטל את הצוואה ההדדית, אך בתנאי שבן הזוג שרוצה לבטל את הצוואה ימסור לבן הזוג השני הודעה בכתב בדבר ביטול הצוואה. לאחר מסירת ההודעה, בטלה כל הצוואה ההדדית המשותפת של בני הזוג. לכן, אם בן הזוג לא יערוך צוואה חדשה – עזבונו יחולק על פי דין.

ההודעה נועדה כדי שהמצווה השני יוכל לערוך גם הוא צוואה חדשה. לכן, אם בן הזוג השני עדיין בחיים אולם אינו במצב נפשי או שכלי המאפשר לערוך צוואה חדשה – יתכן ולא יחשב שההודעה נמסרה.

אין תוקף להוראה השוללת זכות לביטול הצוואה בחיי שני בני הזוג.

ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת המצווה השני

שינוי או ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג שונה במהותו, בגלל הסתמכות בן הזוג שנפטר. החוק מחלק בין מקרה שכבר חולק עיזבון המנוח לבין מצב שטרם חלוקת עיזבונו.

לפני חלוקת העיזבון – על בן הזוג שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית להסתלק מכל חלק בעיזבון שמגיע לו מכח הצוואה ההדדית. ההסתלקות תעשה לטובת ילד או אח של המוריש.

אחרי חלוקת העיזבון – על בן הזוג שרוצה לבטל את הצוואה ההדדית להשיב לעיזבון כל מה שירש מכח הצוואה ההדדית. ההשבה תעשה ככל האפשר בעין, ואם לא ניתן, אז בשווי דומה.

אולי יעניין אותך גם: 

על מנת לקבל שירות עורך דין ירושה מקצועי התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים
תחומי ההתמחות שלנו
דילוג לתוכן