עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> עריכת צוואה >> ביטול צוואה על ידי המצווה, שינוי צוואה בחיים

ביטול צוואה על ידי המצווה – כיצד?

כתבתם צוואה, אך הנסיבות השתנו? אתם מעוניינים לעשות ביטול צוואה על ידי המצווה או שינוי צוואה? בידכם לעשות זאת! עורך דין צוואות וירושות יצחק גולדשטיין מסביר כיצד מצווה מבטל צוואה קודמת, או משנה אותה.

שינוי או ביטול צוואה חיים

אם את או אתה מעוניינים לשנות את הצוואה הקודמת שלכם או לעשות תיקון צוואה, אתם יכולים לעשות זאת. הדבר אפשרי גם בלי כל סיבה או הסבר למישהו. זאת מלבד מקרה אחד, ביטול של צוואה הדדית, כאמור להלן.

הרציונל העומד מאחורי האפשרות לשנות צוואה בחיים או לבטל צוואה על ידי המצווה, הינו עיקרון חופש הציווי. לעיקרון זה מספר יישומים בפועל:

  • אין תוקף להתחייבות אדם לעשות צוואה או לא לעשות צוואה. גם אין תוקף להתחייבות לשנות צוואה או לא לשנות צוואה לבטל צוואה או לא לבטל צוואה.
  • הוראה בצוואה לפיה האדם מוגבל מלשנות או לבטל את הצוואה, אין לה תוקף.

ביטול צוואה על ידי המצווה

ס' 36 לחוק הירושה קובע כי המצווה יכול לבטל את צוואתו בכל עת שיחפוץ.

הדרך לבטל צוואה היא באחת מהדרכים שלהלן:

  • לערוך את ההוראה לבטל צוואה באותו אופן שעורכים צוואה חדשה, כלומר באחת הצורות הכשרות לעשיית צוואה.
  • השמדת הצוואה. אם השמיד המצווה את הצוואה האחרונה שעשה, חזקה שהתכוון בכך לבטל את הצוואה האחרונה.
  • עריכת צוואה חדשה. אדם שערך צוואה חדשה, אפילו אם לא ביטל במפורש את הצוואה הקודמת, רואים את הקודמת כמבוטלת. זאת אם הוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הישנה. אולם אם בצוואה החדשה אין סתירה אלא רק הוספה על האמור בצוואה הקודמת, הרי שהצוואה הקודמת לא תתבטל.

פסילת צוואה הדדית

כאמור, למרות שניתן לבטל או לשנות צוואה בכל עת, ישנה הגבלה על ביטול צוואה הדדית או שינוי צוואה הדדית.

צוואה הדדית היא צוואה אותה עורכים שני בני זוג בעת אחת בהסתמכם על הוראות בן זוגם.  צוואה הדדית בשונה מצוואה רגילה, נערכת דווקא עם אדם נוסף. לצוואה זו יש פן הסכמי והסתמכות של בן הזוג. הסתמכות זו מונעת לבטל או לשנות חד צדדי של הצוואה.

למידע נוסף על צוואה הדדית ראה: צוואה הדדית – מדריך מפורט.

שינוי צוואה הדדית בחיי בן הזוג

ביטול של צוואה הדדית או שינוי צוואה הדדית בחיי בן הזוג, יעשה רק לאחר שניתנה לבן הזוג הודעה על כך. לאחר מסירת הודעה מתבטלות אוטומטית שתי הצוואות של בני הזוג.

ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג

לא ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, אלא רק לאחר שבן הזוג שבחיים ויתר על זכויותיו בעיזבון בן הזוג המנוח, הנובעות מכוח הצוואה ההדדית.

לכן, אם העיזבון טרם חולק, עליו להסתלק מכל חלק המגיע לו מכוח הצוואה. אם העיזבון חולק, עליו להחזיר את מה שירש מכוח הצוואה ההדדית.

על מנת לקבל יעוץ וטיפול מקצועי של עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן