התנגדות לצו קיום צוואה

מעוניינים להגיש התנגדות לצוואה? הגישו כנגדכם התנגדות לצו קיום צוואה שביקשתם? מהם עילות פסילת צוואה, על מי נטל ההוכחה בערעור על תוקפה, ומה ההליך לבטל אותה? עורך דין התנגדות לצוואה, עו"ד גולדשטיין מסביר:

תוכן עניינים

בקשה לצו קיום צוואה

יורש, מנהל עיזבון או בעל עניין המבקש לחלק את עיזבון המנוח אשר ערך צוואה, צריך להגיש בקשה לצו קיום צוואה המאשר את הצוואה ונותן לה תוקף כמו פסק דין.

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה. לאחר קבלת צו קיום צוואה, הצוואה ברת-תוקף ומאפשרת להעביר נכסים על פי הוראותיה.

התנגדות לצוואה תוך כמה זמן?

לאחר הגשת בקשה לצו קיום צוואה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברבים את דבר הבקשה, בעיתון יומי וברשומות. המועד להגשת התנגדות לצוואה הוא בתוך שבועיים לאחר פרסום הבקשה למתן הצו.

במידת הצורך ניתן להגיש בקשת הארכת מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה.

עורך דין התנגדות לצו קיום צוואה

הרואה עצמו נפגע מבקשה לצו קיום צוואה, יכול להתנגד לקיום הצוואה מנימוקים שונים ולבקש שלא יינתן הצו המבוקש.

ההתנגדות צריכה להיות מפורטת ומנומקת. יש לצרף אליה את כל המסמכים שהיא מתבססת עליהם ולתמוך בתצהיר את העובדות הנטענות בה.

כאשר מוגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה שהוגשה לרשם לענייני ירושה (בקישור), הבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה.

עילות התנגדות לצו קיום צוואה

דוגמאות לעילות התנגדות:

 • המצווה היה קטין.
 • המצווה לא הבין בטיבה של צוואה ולא ידע על מה חתם.
 • השפעה בלתי הוגנת.
 • מעורבות בעריכת צוואה.
 • המצווה ביטל את הצוואה.
 • צוואה מודפסת שנערכה ללא עדים ולא נעשתה בפני רשות.

ניתן לחלק אותם לשני סוגי עילות התנגדות לצוואה:

 • פגם צורני – הצוואה לא נערכה לפי הצורה שנקבעה בחוק.
 • פגם מהותי – פגם ברצון המצווה.

הגשת התנגדות לצו קיום צוואה דוגמא  – עילת צורה

חוק הירושה קובע 4 אפשרויות לעריכת צוואה. סטייה מהוראות חוק הירושה בעניין אופן עריכת הצוואה, פוגם אותה.

כך למשל:

 • שוני בין כתב היד של המצווה לבין כתב היד בצוואה, מעיד לכאורה שהיא אינה "צוואה בכתב יד".
 • בעיה בכשרות העדים או מספרם פוגם ב"צוואה בעדים".

הגשת התנגדות לצוואה דוגמא – עילת מהות

גמירות דעת המצווה היא הבסיס לצוואה. כאשר ניתן להוכיח בראיות, שלמצווה לא הייתה גמירות דעת בעריכת הצוואה, אפשר לבקש ביטול צוואה. ראיות יכולות להיות מן הצוואה עצמה וממקורות חיצוניים.

בין הטענות השכיחות בבקשה לביטול צוואה מחמת פגם מהות ניתן למנות:

המצווה לא היה כשיר כדי לכתוב צוואה

הטענה של מי שהתנגד לצו צוואה היא כנגד כשרות המצווה לכתוב צוואה מאחת הסיבות שלהלן:

 • קטין.
 • פסול דין.
 • המצווה לא הבין בטיבה של צוואה – הטענה הינה שהמצווה לא הבין את ההשלכות והמשמעויות של הצוואה. כך לדוגמא מקרה בו אדם סבל מפגיעה ביכולת החשיבה, ובעת עריכת הצוואה היה מנותק מהמציאות.

השפעה בלתי הוגנת על המצווה

הטענה היא שהזוכה בצוואה או מי מטעמו השפיע על המצווה בצורה בלתי הוגנת, בלחץ או איום לערוך את הצוואה באופן שונה מרצונו האמיתי. 

התנגדות לצוואה – טעות סופר בצוואה

טעות סופר בצוואה, כמו טעויות כתיב, תחביר, פיסוק וכיו"ב יכולה להוביל לפרשנויות שונות ולמחלוקות. לבית משפט סמכות לתקן את הצוואה. יצוין כי טעות סופר לכשעצמה אינה הוכחה על כשרות הצוואה.

התנגדות לצוואה – צוואה סתומה

טענה נוספת שיכולה לעלות בהתנגדות לצו קיום צוואה היא שהצוואה סתומה והוראות שונות בה אינן ברורות, כמו מי היורשים או אופן חלוקת הנכסים הכלולים בעיזבון.

צוואה לטובת אדם שלקח חלק בעריכתה 

מעורבות בעריכת צוואה, כמו נוכחות בעת עריכתה או עדות לעריכה, גם היא יכולה להביא לפסילת הוראות הצוואה לטובת אותו אדם ולטובת בן זוגו.

ערעור בגין ביטול הצוואה

המבקש ביטול צוואה טוען שהמוריש ביטל את הצוואה המדוברת באחת מהדרכים שלהלן:

 • צוואה מאוחרת – המוריש ערך צוואה מאוחרת יותר המבטלת את הצוואה המוקדמת, אותה ביקשו לאשר.
 • השמדת הצוואה.
 • ביטול מפורש באחת מהצורות לעריכת צוואה חדשה – כלומר בכתב ביטול שנערך בכתב יד, כתב ביטול שנערך בפני עדים, כתב ביטול שנערך בפני רשות, או ביטול בעל פה על ידי שכיב מרע.

התנגדות לצוואה בלתי חוקית, צוואה בלתי מוסרית, צוואה בלתי אפשרית

טענות בטלות הוראה בצוואה שביצועה אינו חוקי, אינו מוסרי או אינו אפשרי, הינן עילות לביטול צוואה מחמת פגם מהותי.

אולי יעניין אותך גם: 

נטל ההוכחה בבקשה לביטול צוואה

התנגדות לצו קיום מתייחדת בכך, שהמצווה אינו בחיים, ולכן אינו יכול לשפוך אור על נסיבות עריכת הצוואה ורצונו האמיתי.

עד שלא יוכח אחרת, חזקה על צוואה שהיא תקפה. והמבקש לבטל את הצוואה, עליו נטל ההוכחה.

אולם, בצוואה שנפל בה פגם צורה, נטל הראיה על מי שהגיש בקשה לקיום צוואה. עליו להוכיח את אמיתות הצוואה, כי לא נפל פגם ברצון המצווה, ושאין בפגם הצורה כדי לפסול אותה. בתיק עמ"ש 38138-09-11 קובע כב' השופט שוחט כי כל פגם בצוואה מעביר את נטל ההוכחה אבל העוצמה של הפגם קובעת את מידת השכנוע הדרושה.

הכשרת צוואה שנפל בה פגם (הגנה מפני התנגדות לקיום צוואה)

סעיף 25 לחוק הירושה קובע כי במקרים מסוימים ניתן להכשיר צוואה על אף שנפל בה פגם. תנאי בסיסי להכרה בצוואה היא שבית המשפט משוכנע לגמרי שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. תנאי נוסף הוא התקיימות תנאי יסוד בכל אחת מהצוואות, כדלהלן:

 • תנאי היסוד בצוואה בכתב יד – הצוואה כתובה כולה בכתב יד המצווה.
 • תנאי היסוד בצוואה בעדים – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.
 • תנאי היסוד בצוואה בפני רשות – הצוואה הוגשה לרשות או נאמרה לפני רשות, על ידי המצווה עצמו.
 • תנאי היסוד בצוואה בעל פה – הצוואה נאמרה ע"י המצווה עצמו בפני שני עדים, כאשר היה שכיב מרע או ראה עצמו, מול פני המוות.

בפס"ד של בית המשפט העליון משנת 2018 בתיק בעמ 10223/17  ע.מ. נ' ר.ב. נקבע כי צוואה שנפל בה פגם או חסר, לא ניתן לקיימה אם חסר בה חלק מתנאי היסוד, זאת אף אם בית המשפט משוכנע באמיתותה.

התנגדות לצוואה כשיש תניית סילוק

התנגדות לצוואה עלולה להכניס את המתנגד לצוואה לסיכון, אם המצווה הכניס לצוואה תניית סילוק, בה הורה לנשל יורש המתנגד לצוואה.

מדוע המצווה הכניס בצוואה תניית סילוק?

יכולות להיות לכך סיבות רבות. הסיבה הנפוצה היא רצון המצווה למנוע מריבות בתוך המשפחה, בעקבות התנגדויות לצוואה. תניית הסילוק יכולה לאלץ את הצדדים להגיע להבנות ביניהם.

תניה זו חוקית ואם תתקבל תגרום לנישול יורש בצוואה, שכן היא משקפת את רצון המת.

אולם תניית הסילוק לא חפה מבעיות, בהיותה פוגעת בזכות הגישה לערכאות. כמו כן, במידה שהצוואה צריכה להפסל בגלל לחץ, איום וכו', הרי שגם התנית הסילוק אינה חוקית, ולכן לא היה מקום לאסור התנגדות לצו צוואה.

גישת בתי המשפט היא לקבל את תנית הסילוק כאשר ההתנגדות לצוואה מוגשת בחוסר תום לב ובטענות סרק, אך לשלול את התניה אם יש להתנגדות לצוואה בסיס והיא הוגשה בתום לב.

יורש השוקל להתנגד כאשר הצוואה מכילה תניית סילוק, צריך שקול היטב האם עילתו מבוססת דיה, על מנת שלא יחשב כחסר תום לב, ויפסיד את כל הירושה.

תניית סילוק בצוואה – פסק דין של בית המשפט העליון

בפסק דין שניתן בתחילת שנת 2018 בבית המשפט העליון, בעמ 9413/17 פלוני נ' פלונית, נדונה תניית סילוק בצוואה. באותו מקרה שווי העזבון היה כ-25 מיליון שקלים, והחלק שציווה למבקשים, שני ילדיו, שהגישו התנגדות לקיום צוואה, עמד על לפחות 13.5 מיליון שקלים. המוריש ציווה את דירתו וכספים רבים לשכנתו שטיפלה בו בשנותיו האחרונות. בעקבות התנגדות שהגישו שני ילדי המוריש, היא זכתה גם בחלקם של ילדיו, בזכות תניית הסילוק.

ילדי המוריש טענו לפגיעה בזכות החשובה של גישה לערכאות.

בית משפט דחה את בקשת רשות הערעור, מלבד שמדובר בגלגול שלישי, גם לגופו של עניין. בית המשפט  מזכיר את ע"א 245/85 אנגלמן נ' קליין בו נקבעו השיקולים להכרה בתנית סילוק כמו כיבוד רצון המצווה, לעומת זכות הגישה לערכאות. באותו פס"ד נקבע כי אין לשלול את תניית הסילוק באופן גורף. הפתרון הוא בחינת כל מקרה לגופו. אם מדובר בהתנגדות סרק, התניה תעמוד בתוקפה. אם ההתנגדות הייתה בתום לב, אין מקום לתניית הסילוק.

מסקנת בית המשפט העליון היא כי באותו מקרה של פלוני נ' פלונית בתי המשפט קמא לקחו איזונים אלו בחשבון כשנתנו תוקף לתניית הסילוק, ולכן אין מקום לערעור, למרות התוצאות הכלכליות הקשות של פסק הדין המנשל אותם מהירושה. בית המשפט מוסיף כי התוצאה של נישול הייתה לאחר ניסיונות  בית משפט לענייני משפחה להביא לפשרה בין הצדדים.

במאמר מוסגר השופטת ברק-ארז הוסיפה כי לדעתה יש לדון בתניית סילוק בזהירות רבה, כדי לא לפגוע באופן לא מידתי בזכות הגישה לערכאות.

מאמרים קשורים:

במקרה של התנגדות לצוואה או התנגדות לביטול צוואה מומלץ לפנות לעורך דין התנגדות לצוואה.

על מנת לקבל שירות עורך דין ירושה והתנגדות לצוואה מקצועי התקשרו: 03-5758484

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על ירושות, צוואות ועיזבונות, מקרקעין, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן