עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> ירושה על פי דין – איך מתחלקת ירושה ללא צוואה?

ירושה על פי דין – חלוקת ירושה ללא צוואה

ירושה לפי דין – איך מתחלקת ירושה ירושה ללא צוואה? חוק הירושה קובע את הכללים של חישוב חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין כאשר אין צוואה. להלן נרחיב על כללים אלו >>

תוכן עניינים

מהו עיזבון?

עיזבון הינו הרכוש שאדם השאיר לאחר פטירתו ועד חלוקת ירושה בין יורשים, והוא כולל נכסים שונים כמו כספים, מקרקעין, מטלטלין, ניירות ערך, זכויות שונות וכן חובות שנצברו על-ידי המנוח עד לפטירתו.

מהי ירושה על פי דין / ירושה על פי חוק?

ירושה לפי דין נקבעת לפי חוק הירושה התשכ"ה- 1965 קובע, כי עם פטירתו של אדם יועבר עיזבונו ליורשיו החוקיים. ראה להלן מה החוק לגבי ירושה על פי חוק ללא צוואה.

אם המנוח השאיר צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי הרשום בצוואה, לאחר אישורה ע"י רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה.

איך מתחלקת ירושה ללא צוואה? חלוקת עיזבון לפי חוק הירושה

אם אין צוואה, חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין, תהיה בהתאם לקבוע בחוק הירושה, והיא נקראת חלוקת ירושה על פי דין. העברת ירושה ללא צוואה נעשית באמצעות הוצאת צו ירושה ללא צוואה. בתוך צו ירושה נרשם מי הם יורשי המנוח ובאילו חלקים הם יורשים אותו.

זכאי לרשת את המנוח, מי שהיה בחיים בשעת פטירתו של המנוח וכן מי שנולד בתוך 300 ימים מהפטירה. אלא אם כן הוכח שהורתו הייתה לאחר מועד פטירת המנוח.

כיצד מבוצעת חלוקת ירושה ללא צוואה?

פרק ב' ירושה על פי חוק (סעיפים 10 – 17) מורה איך מתחלקת ירושה ומיהם יורשי המנוח בהעדר צוואה:

1. בן הזוג של המנוח סמוך לפני פטירתו.

2. ירושה המתבססת על קשר דם בין הורים לילדיהם, בשלושה מעגלי קרובים (פרנטלות): ילדי המוריש וצאצאי ילדי המוריש, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו של המוריש וצאצאיהם.

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

זכויות עודפות של בן זוג

בן הזוג של המנוח ערב פטירתו נוטל את כל המיטלטלין כולל המכונית ששייכים למשק הבית המשותף. בת זוג תקבל גם כתובה אשר תנוכה מחלקה בעזבון. למידע נוסף ירושת בן זוג.

בנוסף נוטל בן / בת הזוג משאר העזבון:

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים

חישוב חלוקת ירושה ללא צוואה בין בן זוג וילדים מתבצע כדלהלן: אם המנוח השאיר ילדים או צאצאי ילדים או הורים – הילדים נוטלים חצי, ובן הזוג ערב הפטירה נוטל חצי.

ירושה על פי דין אחים – חלוקת ירושה בין אחים ובן זוג

אם אין ילדים, מבוצעת חלוקת ירושה ללא ילדים. במקרה זה חלוקת ירושה בין אחים ובן זוג מתבצעת כדלהלן: אם המנוח השאיר רק אחים או צאצאי אחים או סבים – הקרוב מקבל שליש ובן הזוג מקבל שני שליש מהעיזבון. במקרה זה, אם ערב פטירתו של המנוח בן הזוג היה נשוי לו 3 שנים או יותר, והם התגוררו ביחד בדירה הכלולה בעזבון, בן הזוג יטול את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שליש משאר העזבון.

אם ההמנוח לא הותיר מי מבין הקרובים האמורים, בן הזוג יורש את העזבון כולו.

אם למנוח אין בן זוג, ירושתו מתחלקת רק בין קרוביו.

חלוקת ירושה בין יורשים – זכויות הקרובים בירושה על פי דין

ילדיו של המנוח קודמים להורי המנוח; הורי המנוח קודמים לסביו של המנוח. ילדי המנוח מקבלים חלקים שווים, וכך חולקים גם הוריו שלמנוח וסביו בחלקים שווים ביניהם.

יורש שנפטר לפני המוריש

אם ילדו של המוריש נפטר לפני המוריש והוא השאיר ילדים, אז נכדי המוריש יורשים במקומו של ילד המוריש. כך גם יעשה בפטירתו של יורש אחר לפני פטירת המוריש.

יורש שנפטר לאחר המוריש

אם אחד מיורשיו של הנפטר, נפטר אחריו (אף לפני שקיבל צו ירושה לטובתו), חלקו בירושה עובר ליורשיו עפ"י צו ירושה/קיום צוואה.

עוד מידע – יורש שנפטר.

חלוקת ירושה על פי דין – דוגמאות איך מתחלקת ירושה

חלוקת ירושה בין בן זוג וילדים – במקרה המצוי בו מוריש הניח בן זוג וילדים, בן הזוג יורש את המיטלטלין וכן מחצית מהעיזבון, וילדיו מתחלקים בחלקים שווים ביניהם במחצית השנייה. במקרה שאחד מילדי המוריש איננו בחיים, ילדיו (נכדי המוריש) ירשו במקומו במקומו ויתחלקו בחלקים שווים ביניהם בחלק של אבא שלהם בעיזבון.

חלוקת ירושה בין בן זוג והורים – במקרה שמוריש השאיר בן זוג והורים, בן הזוג יורש מחצית מהעיזבון, וההורים מקבלים את מחצית השנייה.

במקרה שמוריש השאיר בת זוג לה הוא היה נשוי יותר משלוש שנים, וכן אחים או סבים, בת הזוג תקבל מחצית מהדירה ושני שלישים מהעיזבון, והאחים והסבים יקבלו את השליש הנותר.

חלוקת ירושה ללא צוואה – כאשר אין יורש

נפטר שאין לו יורש מהאמורים לעיל, יעבור עיזבונו למדינה.

לכן, אדם ללא יורשים, המעוניין להעביר את עיזבונו לאנשים או לתרומה, חשוב שיעשה צוואה.

חלוקת ירושה בין יורשים שעשו הסכם חלוקת עיזבון

חלוקת ירושה בין יורשים שעשו הסכם חלוקת עזבון, תהיה בהתאם לקבוע באותו הסכם. הסכם חלוקת עיזבון יכול לסטות מהוראות חוק הירושה, וזו דרך נוספת -מלבד צוואה- בה ירושה מתחלקת שלא בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

צו ירושה לצורך חלוקת ירושה ללא צוואה- בקשה לצו ירושה על פי דין

לצורך חלוקת ירושה על פי דין בין יורשי המנוח, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. בצו הירושה נקבע מי הם יורשי את המנוח.

צו הירושה מצהיר מי הם היורשים של המנוח ומה שיעור חלקו של כל אחד בעיזבון. כך למשל יכול להיות כתוב בו כי בן הזוג ירש מחצית ושלושת הילדים ירשו כל אחד שישית מן העיזבון, אך אין בו התייחסות פרטנית לנכס כלשהו.

כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה אצל הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני.

ממתי הירושה שייכת ליורש?

זכות היורשים בירושה היא מעת פטירת המוריש ולא מהמועד בו ניתן צו ירושה, שכן הצו לא גורם לזכות אלא מצהיר על הזכות.

מבחינה טכנית עד שלא ניתן צו קיים קושי לבצע פעולות בעיזבון, אך פעולה שיבצע יורש, אם אחר כך יתברר שהוא בעל הנכס, הינה תקפה אפילו בסמוך לאחר פטירת המוריש.

חלוקת ירושה על פי דין – שאלות נפוצות

ש: מי מקבל את המכונית ואת המיטלטלין של המנוח?

ת: סעיף 11 (א) לחוק הירושה קובע כי בן הזוג נוטל את המכונית ואת המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף.

ש: הנפטר השאיר חובות, האם היורשים צריכים לשלם אותם?

ת: חובות הינם רכוש (שלילי) של העיזבון. יורשים צריכים לשלם את חובות הנפטר מתוך הרכוש שירשו. הם גם יכולים להסתלק מהירושה ואז לא להיות חייבים כלל.

ש: פלוני נשאר חייב למנוח, האם הוא נשאר חייב לאחר הפטירה?

ת: הפטירה אינה פוטרת מהחובה לשלם. פלוני נשאר חייב לעיזבון, ולאחר מתן צו ירושה הוא חייב ליורשים.

ש: כיצד מחלקים חשבון בנק שהשאר הנפטר?

ת: חשבון בנק של הנפטר מתחלק בין יורשיו לפי הוראות צו היורש. אם זה חשבון בנק משותף, יש לבחון האם מדובר בשותפות אמיתית. בהנחה שכן, השותף נוטל מחצית ויורשי המנוח מחצית. יתכן מצב בו השותף הוא גם אחד היורשים ואז הוא נוטל מחצית ועוד חלק לפי חלקו בירושה.

ש: מי יורש כספי פנסיה וביטוחים?

ת: כספי פנסיה מתחלקים ליורשים לפי הוראות קרן הפנסיה. ביטוחים מועברים למוטבים שנקבעו בביטוח. ככל שאין מוטבים ירשו היורשים לפי צו הירושה.

ש: מי מקבל פיצויי פיטורין?

ת: פיצויי פיטורין שנכנסו לקרן פנסיה מתחלקים לפי והראות הקרן. פיצויי פיטורי המשולמים ע"י המעסיק עם פטירת המנוח, מועברים לפי הוראות ס' 5 לחוק פיצויי פיטורין. בד"כ בן הזוג מקבל, או ילדים שהיו תלויים במנוח בפרנסתם.

על מנת לקבל שירות עורך דין צוואות וירושות מקצועי, התקשרו עכשיו: 03-5758484.


משרד עורך דין ירושה יצחק גולדשטיין מתמחה במגוון נושאים משפטיים בנוגע לצוואות, ירושות ועיזבונות, לרבות כתיבת צוואה, בקשה לצווי קיום צוואה, התנגדויות לצוואה, ניהול עזבון, עריכת הסכמים בין יורשים לחלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבתי משפט למשפחה, בבי"ד רבני ורשם הירושה, וליווי משפטי איכותי ומסור ומסור.

הניסיון המשפטי והידע הכלכלי של עורכי הדין עומדים לרשות לקוחותינו בתיקי עיזבונות בהם מעורבים לרוב היבטים מסחריים ועסקיים בהיקף משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מעולה בתחומי הירושה, צוואות ועיזבונות, משרדנו עומד לרשותכם.

עו"ד אבי גולדשטיין

עורך דין אבי גולדשטיין – עורך דין משנת 2012, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מטעם אוניברסיטת תל אביב, יו"ר (משותף) של ועדת ירושה במחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, בדגש על מקרקעין, ירושות, צוואות ועיזבונות, וניהול תיקי ליטיגציה מורכבים.

דילוג לתוכן