מעורבות בעריכת צוואה = סיכון לפסילת הצוואה

מעורבות בעריכת צוואה – מי שהיה מעורב בעריכת צוואה לא יוכל ליהנות ממנה. מה יכול לפסול את הצוואה? האם עורך דין יכול להיות עד לצוואה? האם תקין שבני משפחה עדים לצוואה? כיצד להיזהר בעריכת הצוואה? 

לפניה בנושא צוואות וירושות התקשרו עכשיו: 03-5758484.

בטלות הוראה בצוואה לטובת נהנה שהיה מעורב בעריכת הצוואה

סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי הוראה בצוואה (למעט צוואה בעל-פה) לטובת: א. מי שערך אותה; ב. או לטובת עד לעשייתה; ג. או לטובת מי שהיה מעורב באופן אחר בעריכתה; או לטובת בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה.

מעורבות בעריכת צוואה – חזקה בדבר השפעה שלא כדין על המצווה

פסקי הדין מנמקים את פסלות ההוראה בצוואה, בכך שחזקה שאם יש הוראה לטובת מי שהיה מעורב בעריכת צוואה, שהדבר נעשה עקב השפעה בלתי הוגנת על המצווה-המוריש.

הפסיקה קובעת כי פסלות ההוראה לטובת נהנה שהיה מעורב בהכנת צוואה הינה מוחלטת. לא יועילו ראיות שלא הייתה השפעה שלא כדין. אין מקום לשיקול דעת שיפוטי בעניין זה, אם הוכח נטילת חלק בעריכת הצוואה.

מהי נטילת חלק בעריכת הצוואה?

הפסיקה קבעה כי נטילת חלק בעריכתה הצוואה הינה ניסוח הצוואה וכתיבת הצוואה. לעומת זאת יוזמה לכתוב צוואה, או לקיחת המצווה אל עורך הדין, לא תחשב למעורבות בעריכת צוואה, שיש בה לפסול הוראה בצוואה.

לעומת זאת, בפסקי דין אחרים נתנו פרשנות מקיפה יותר לביטוי של נטל חלק בעריכתה. באותם פסקי דין נקבע כי תיתכן פרשנות מרחיבה בהתאם לנסיבות כל מקרה. כך יתכנו מספר מאפיינים שבהצטברותם יחד מובילים למסקנה של מעורבות בעריכת הצוואה.

כך לדוגמה, שונה מקרה של מתן הוראות ראשוניות על ידי הנהנה כאשר הניסוח לאחר מכן נעשה על ידי עורך הדין והמצווה בלבד, למקרה בו הנהנה נותן הערות בקשר לניסוח.

כך גם שונה מקרה בו הנהנה רק קבע פגישה עם עורך הדין, לבין מקרה שבו כל הקשר עם עורך הדין נעשה על ידי הנהנה.

האם עורך דין יכול להיות עד לצוואה? 

התשובה לשאלה האם עורך דין יכול להיות עד לצוואה היא שבעריכת צוואה בפני עורך דין, עורך דין יכול להיות עד לצוואה. 

בני משפחה עדים לצוואה – האם תקין?

התשובה היא שאסור שבני משפחה יהיו עדים לצוואה. כך גם נהנים אחרים מצוואה אסור שיהיו עדים לצוואה.

זהירות בעריכת צוואה

לאור הוראות חוק הירושה, והפסיקה סביב מעורבות בעריכת צוואה, ברור שיש לנקוט משנה זהירות שנהנה בצוואה לא יהיה מעורב בעריכת הצוואה.

על מנת למנוע חשש לערעור כלשהו על הצוואה, רצוי שהנהנה אף לא ייקח את המצווה אל עורך הדין ולא ישלם את שכר העורך דין.

נושאים קשורים:

פסילת הוראה בצוואה

למרות הזהירות שיש לנקוט בעת עשיית הצוואה, צריך לזכור שאם הצוואה כבר נעשתה, לא פשוט לפסול הוראה בה. הפסיקה מגלה גמישות, ולא מפרשת כל מעורבות, כמעורבות המחייבת פסילת הצוואה.

עולה השאלה, במקרה של פסילת הוראה בצוואה לטובת מי שהיה מעורב בעריכתה, מי יקבל את הנכסים שהוא היה אמור לקבל? לכאורה היורשים על פי דין, אולם שאלה זו לא קיבלה תשובה

מעורבות בעריכת צוואה – סיכום

מעורבות בעריכת צוואה על ידי הנהנה, עלולה לחזור אליו כבומרנג, ולפגוע בהוראות הצוואה לטובתו. בעת עריכת צוואה על הנהנה להיזהר להתרחק ממעורבות בעריכת הצוואה. אולם לאחר שהצוואה נערכה יש לשים לב שלא כל מעורבות בעריכת צוואה תפסול אותה.

עו"ד לענייני צוואה יצחק גולדשטיין עוסק בין היתר בעריכת צוואות, התנגדות לצוואות, והגנה על צוואות.

על מנת לקבל שירות אישי מעורך דין ירושה מקצועי התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן