עמוד הבית >> נוטריון >> ייפוי כוח נוטריוני >> אימות חתימה בשם חברה – אימות חתימה נוטריוני

 אימות חתימה נוטריוני [בשם חברה]

אימות חתימה נוטריוני חברה וכל תאגיד אחר הם ישות עצמאית נפרדת. על מנת לאשר חתימה בשם תאגיד או חברה,יש צורך באישור אימות חתימה על ידי נוטריון מוסמך.

מידע משלים:

אימות חתימה נוטריוני- אישור חתימת חברה

חברה או תאגיד אחר, הם ישות עצמאית משפטית נפרדת. לכן חברה או תאגיד אחר יכול ליטול התחייבויות משפטיות. התאגיד מורכב מאסיפה כללית של בעלי המניות. האסיפה הכללית בוחרת את חברי ההנהלה-הדירקטוריון.

אימות חתימה על ידי עורך דין חברות או אישור תצהיר על ידי עורך דין, הם דבר נפוץ. אולם פעמים שצריך אימות חתימה על ידי נוטריון, כמו למשל במקרים בהם נדרש אישור נוטריוני לחתימה בשם תאגיד. יצוין כי לא תמיד ישנה דרישה לאימות על ידי נוטריון, כמו למשל חתימת ייפוי כוח לפעולות ברכב על ידי מורשה מטעם תאגיד.

מי יכול לחתום בשם תאגיד?

בעלי זכויות חתימה בחברה המוגדרים מורשי חתימה בחברה, הם שיכולים לחתום עבור בנק, עבור פעולות ברשם המקרקעין, ובכל פעולה משפטית אחרת של החברה או התאגיד.

חברי הדירקטוריון ממנים את מורשי החתימה בשם החברה. אפשר למנות אדם אחד כמורשה חתימה, או כמה אנשים. אפשר להחליט שכל אחד מהם בנפרד יוכל לחתום או רק כולם ביחד. כך גם אפשר לקבוע שלעניינים מסוימים תספיק חתימה אחת, ולעניינים אחרים ידרשו כמה חתימות.

כיצד מתבצע מינוי מורשי החתימה

מינוי מורשי החתימה בחברה נעשה באמצעות פרוטוקול ישיבה של חברי הדירקטוריון הקובעים את מורשי החתימה.

נוטריון מוסמך לאשר חתימת אדם בשם תאגיד

נוטריון יכול לאשר שמי שחתם בשם תאגיד היה מוסמך לעשות כך, לאחר שבדק פנקס המתנהל לפי חיקוק, או מסמך אחר שמהווה ראיה לכך שהוא מוסמך.

אימות חתימה נוטריוני – הוכחת זכות חתימה

לעותק האישור הנשמר בידי הנוטריון תצורף הראיה בכתב שהוגשה לו, או העתק ממנה מאושר כדין.

באישור הנוטריון, עליו לציין מהי הראיה שהוצגה בפניו, ואת מועד הוצאת המסמך המקורי.

אימות חתימה נוטריוני

אישור הנוטריון ניתן על טופס 9 – שהוא אישור חתימה בשם אדם אחר או תאגיד.

הבדיקות שעל הנוטריון לבצע לצורך אימות חתימה בשם חברה

לפני האישור, על הנוטריון לבדוק, באמצעות תעודת התאגדות או תעודת רישום, שהחברה קיימת. הנוטריון יוודא את זהות מי שחותם בשם החברה. 

כמו כן הנוטריון יוודא שהחותם מוסמך לכך. בדיקת דבר זה נעשית באמצעות בדיקת מסמכי החברה, ובנוסף קבלת אישור עו"ד או רו"ח של החברה.

לאחר בדיקת הנוטריון הוא יכול להפיק אישור לחתימה.


נוטריון ועורך דין יצחק גולדשטיין עורך ומאשר את כל האישורים נוטריוניים. בין השאר תרגום נוטריוני לאנגלית, אימות חתימה על יפוי כח נוטריוני, אישור נוטריוני להסכם ממון, ועוד.

את מרבית האישורים הנוטריונים ניתן לקבל במשרדנו עוד ביום הפנייה.

לקבלת אישור נוטריוני מקצועי עם שירות מעולה, התקשרו לטלפון: 03-5758484 או פנו במייל: main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן