עמוד הבית >> נוטריון >> ייפוי כוח נוטריוני >> יפוי כח כללי / ייפוי כוח כללי

יפוי כח כללי – כל מה שצריך לדעת

יפוי כח כללי נועד לאפשר ביצוע פעולות עבור אדם אחר. ייפוי כוח למי שאינו עורך דין צריך להיות ייפוי כוח כללי נוטריוני. מדוע? מה ההבדל בין ייפוי כוח ספציפי לייפוי כוח כללי, ומה ההבדל בין ייפוי כוח חוזר לייפוי כוח בלתי חוזר? כל המידע מאת עורך דין יצחק גולדשטיין:

יפוי כח כללי מהו?

יפוי כוח הוא מסמך שבו מסמיך אדם את השליח – מיופה כוחו, לשמש שלוחו ולעשות במקומו ובשמו פעולות משפטיות מסוימות מול צד שלישי.

יפוי כוח כללי הינו יפוי כוח המתייחס לכלל רכושו של אדם, בין היתר, חשבונות בנקים, חברות, נכסי מקרקעין וכו'. ייפוי כוח כללי נותן לשליח אפשרות לבצע מגוון של פעולות משפטיות בשמו של המשלח, למעט פעולות שחייבות להיעשות ע"י המשלח באופן אישי.

מחיר יפוי כח כללי נוטריוני

תעריף ייפוי כוח נוטריוני כללי קבוע בתקנות הנוטריונים. הנוטריון אינו רשאי לגבות סכום שונה מהקבוע בתקנות.

לתעריף נוטריון עדכני ראה: תעריף נוטריון עדכני.

יפוי כח כללי – דוגמא

יפוי כח כללי מיועד בדרך כלל למקרים בהם אדם אינו יכול לדאוג לענייניו. דוגמא לכך:

יפוי כוח כללי לבן משפחה 

אדם המתקשה לטפל בענייניו, כגון קשיש או חולה, אשר מעוניין שמיופה הכח יטפל בנכסיו בהעדרו ו/או עקב מצבו, והוא מעוניין לתת יפוי כח כללי לאחד או לכל ילדיו, יערוך ייפוי כוח כללי אצל נוטריון. יפוי כח לבן משפחה יאפשר לו לעזור להורה לנהל את ענייניו.

ייפוי כוח כללי לאדם שנמצא בחו"ל

אדם שעתיד להעדר מהארץ לתקופה ארוכה, יתן יפוי כוח כללי לאדם שנמצא בארץ, על מנת שיטפל בנכסיו בהעדרו.

ייפוי כוח כללי לעומת יפוי כוח מיוחד

יפוי כוח ספציפי מייפה את כוחו של השלוח למטרה מסוימת והיא מוגבלת בזמן. דוגמא ליפוי כח מיוחד: יפוי כח לקבל מסמכים, יפוי כח לחתום על מסמך מסוים, יפוי כח להצביע באסיפה מסוימת. לעתים יפוי כוח ספציפי, אינו מחייב אישור נוטריון. (אם כי פעמים רבות נדרש יפוי כח נוטריוני גם לביצוע פעולה ספציפית, ויש לבדוק כל מקרה לגופו)

ייפוי כוח כללי – לעומת זאת ייפוי כוח כללי אינו ספציפי לנושא מסוים אלא למספר פעולות או לכל הפעולות המשפטיות. יפו"כ כללי המנוסח באופן גורף, מעניק למיופה הכוח כח לפעול בכל ענייני המשלח, לרבות קניית ומכירת נכסים, טיפול בחשבונות בנק ועוד.

מה עדיף יפוי כח כללי או יפוי כח ספציפי

יפוי כוח כללי, כמו יפוי כוח כללי לבן משפחה, נותן כח רב לשליח ולכן הוא אינו מומלץ מקום בו יש חשש מפעולות אותן השליח עלול לבצע.

לכן במקרה שהדבר אינו נדרש, ובהתאם לאמון במיופה הכח, רצוי ליתן יפוי כח מיוחד לפעולה ספציפית בלבד. כך למשל, אם מיופה הכח נאמן על המשלח, כמו ביפוי כח לבן משפחה, הוא יכול ליתן יפוי כח יותר כללי לעומת יפוי כח לאדם זר.

חובת הנאמנות של השלוח וזהירות בנתינת ייפוי כוח כללי

ייפוי כוח כללי מאפשר לעשות מגוון פעולות משפטיות כמו מכירת נכסים או פעולות בחשבון בנק, ויש להיזהר למי ומתי נותנים אותו. ייפוי כוח נוטריוני כללי יינתן רק כשלמייפה הכח אמון במיופה הכח, ולא כאשר יש חשש מניצול ושימוש לרעה

אדם שהסכים להיות שליח, חייב בנאמנות למשלח ולפעול לפי הוראותיו.

תוקף ייפוי כוח כללי

תוקף ייפוי כוח כללי פוקע במקרים שונים למשל:

  • כאשר הוא ניתן לתקופה מוגבלת.
  • בביטולו ע"י המשלח.
  • בפטירת המשלח או השליח או בפגיעה בכשרותו המשפטית.
  • אם חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על יפוי הכוח לא ניתן לבצע רישום על פיו.

יפוי כח בלתי חוזר לעומת יפוי כח חוזר

ייפוי כוח בלתי חוזר אינו בטל באחד מהמקרים שלעיל, אלא רק בהחלטת בית משפט או בהסכמת הצד השלישי לטובתו ניתן יפוי הכוח.

יפוי כוח כללי בלתי חוזר ניתן בדרך כלל להבטחת קיום התחייבות המשלח לביצוע פעולה לטובת צד ג'. כך לדוגמא יפוי כח לביצוע העברה על שם קונה שקנה מהמשלח. תשומת לב כי ייפוי כח נעשה בלתי חוזר לא מכח כותרתו, אלא אם כן הוא נועד להבטיח זכויות צד ג'.

ייפוי כוח בלתי חוזר נעשה בד"כ לנכס ספציפי, ולכן ככלל ייפוי כוח כללי אינו בלתי חוזר.

ייפוי כוח כללי נוטריוני

חוק הנוטריונים וחוק לשכת עורכי הדין קובעים כי ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח לעסקה במקרקעין, לאדם שאינו עורך דין, יהיו תקפים רק אם נערכו בפני נוטריון. לכן אם בכוונתכם ליתן ייפוי כוח כללי לאדם פרטי עליכם לפנות לנוטריון שיאשר חתימת מייפה הכח על יפוי כח כללי נוטריוני לאדם פרטי.

מדוע צריך לאמת ייפוי כוח כללי בפני נוטריון?

ייפוי כוח כללי צריך להיות נוטריוני מחמת כוחו הרב, אשר מאפשר עשיית פעולות בעלות משמעות רחובות היקף. הנוטריון מוסמך לבדוק ולבחון כי זהו אכן רצון מייפה הכח. לכן ייפוי כח כללי לאדם שאינו עו"ד, תקף רק אם החתימה אושרה ע"י נוטריון.

כיצד נערך יפוי כח כללי נוטריוני

ביפויי כח נוטריוני כללי, הנוטריון מאמת את זהות מיפה הכוח ובודק כי החותם על ייפוי הכוח פועל מרצונו החופשי, ומבין היטב את הפעולה שהוא עומד לבצע.

ייפוי כוח כללי קונסולרי

חוק הנוטריונים קובע כיצד יפעל אדם השוהה מחוץ לישראל ומבקש ליתן ייפוי כוח כללי / לעסקה במקרקעין. עליו לערוך ייפוי כוח אצל נציג דיפלומטי או קונסול ישראלי בחוץ לארץ. כוחו של ייפוי כוח כללי קונסולרי דומה ליפוי כוח כללי נוטריוני.

ייפוי כוח כללי לעורך דין

חוק לשכת עורכי הדין קובע כי יפוי כוח כללי הניתן לעורך דין או יפוי כוח לעסקה במקרקעין הניתן לעורך דין, המאשר חתימת מייפה הכח, תקף אף אם אינו ייפוי כוח נוטריוני.

­­במשרד יצחק גולדשטיין – עורכי דין ונוטריון ניתן לקבל את כל האישורים הנוטריונים, לרבות ייפוי כוח נוטריוני כללי, יפוי כח נוטריוני למקרקעין, ייפוי כוח עבור משכנתא לבנק, תרגום נוטריוני, אישור העתק מסמכים, אימותי חתימה, ועוד.

משרדנו מספק את האישורים במקצועיות, מהירות ובשירות מצוין. ניתן לפנות בטלפון: 03-5758484 או למייל :main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן