עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> צו קיום צוואה >> איתור צוואה – פתיחת צוואה

איתור צוואה – פתיחת צוואה

איתור צוואה ופתיחת צוואה – איך מאתרים צוואה שהופקדה? איך בודקים אם יש צוואה? ואיך יודעים אם מישהו השאיר צוואה והיכן היא נמצאת? איך אפשר לראות צוואה? מה הדרך לפתיחת צוואה? מתי פותחים צוואה? כל התשובות לפניכם.

אחת השאלות הנפוצות שיורשים שואלים, איך בודקים אם יש צוואה? איך יודעים אם מישהו השאיר צוואה? איך אפשר לראות צוואה? יצחק גולדשטיין, עורך דין לענייני צוואות מסביר.

בחיי המצווה כל המרשם לגבי צוואה שערך -אם ערך- הוא סודי, לא ניתן לקבל שום מידע עליו, ולא ניתן לדעת אם הוא השאיר צוואה. לאחר הפטירה ניתן לקבל מידע במרשם הארצי המנוהל אצל רשמי הירושה.

המרשם הארצי

סעיף 65א לחוק הירושה קובע כי האפוטרופוס הכללי הוא הממונה הארצי לענייני ירושה. סגניו, וכן מי שממנה שר המשפטים לתפקיד, אשר כשירים לשמש כשופטי בית משפט שלום, הינם רשמי הירושה, והם מתמנים לפי מחוזות שבסמכותם. רשם הירושות מוסמך להצהיר מי הם היורשים ומה זכויותיהם, על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

ניהול מרשם צו ירושה וצווי קיום צוואה

אחד מתפקידיו של הממונה הארצי, לנהל מרשם כלל ארצי של:

  1. צוואות שהופקדו.
  2. זכרונות דברים שהופקדו.
  3. צוואות שנמסרו לאחר הפטירה.
  4. בקשות שהוגשו לצווי ירושה, וצווי קיום צוואה. במרשם יצוין פרטי זהות של המוריש, מענו האחרון ותאריך פטירתו; פרטי זהות של מבקש הצו, מענו ועניינו בבקשה; פרטי מיופה כח; ומקום הגשת הבקשה.
  5. צווי ירושה, צווי קיום צוואה וצווים למינוי מנהל עיזבון שניתנו ע"י בית המשפט, הרשמים לענייני ירושה, או בתי הדין הרבניים. במרשם יצוינו פרטי זהות המוריש; פרטי זהות מנהל העיזבון; תאריך מתן הצו ופרטי מי שנתן אותו.

איתור צוואה שהופקדה

איך יודעים אם יש צוואה?

איתור צוואה שהופקדה נעשה בדרך של פניית המעוניין (לדוגמה יורש) לרשם הירושה, שהוא נציגו של המרשם הארצי, ולקבל פרטים האם המנוח השאיר צוואה.

אם הייתה צוואה, יתכן שהיא הופקדה על ידי המנוח ברשם הירושה, ואם לא הופקדה מחיים ככל הנראה היא נמסרה לרשם הירושה לאחר הפטירה, שכן חובה על מחזיק צוואה למסור אותה לרשם הירושה מיד לאחר שנודע לו על הפטירה.

למידע נוסף ראה: הפקדת צוואה ומסירת צוואה.

איתור צוואה – מידע ממערכת מקוונת של רשם הירושה

באתר רשם הירושה ניתן לקבל מידע חלקי על: בקשות שהוגשו למשרד הרשם לענייני ירושה, האם התקבלה תגובה של היועץ המשפטי לבקשה, מצב הטיפול בבקשה; צווי ירושה וצווי קיום צוואה שניתנו ע"י רשם הירושה;  והאם ישנה בקשה לצו ירושה ברשם לענייני ירושה, בתי דין רבניים ובית המשפט.

הודעה ליורשים על קיומה של צוואה

סעיף 76 לחוק הירושה קובע כי אם הופקדה או נמסרה צוואה או זכרון דברים (על צוואה בע"פ), אצל הרשם לענייני ירושה, ולא הוגשה בקשה לקיומה, במשך 3 חודשים לאחר הפטירה או לאחר מסירת הצוואה (לפי המאוחר מביניהם) – רשם הירושה יפתח את המעטפה, יעיין בה, וימסור על כך הודעה בדואר רשום לנהנים על פי הצוואה. אם הודעה שנשלחה לזוכה, חזרה, הרשם יפרסם ברשומות שישנה צוואה.

פרוטוקול פתיחת צוואה

מתי פותחים צוואה?

לאחר פטירת המנוח, רשם הירושה צריך לערוך פרוטוקול על פתיחת צוואה והעיון בה. לפרוטוקול יצורף העתק ההודעה לזוכים ואישור מסירתה ומההודעה ברשומות אם פורסמה.

למרות האמור יתכן שלא ישלחו הודעות ולא יפורסם ברשומות במקרים הבאים:

  • הוגשה בקשה לקיום צוואה מאוחרת לצוואה המופקדת, ושתי הצוואות זהות מבחינת הנהנים וחלקיהם;
  • לא נדרשת הודעה לזוכה שהאפוטרופוס הכללי מנהל את נכסיו.

עיון בצוואה לאחר פטירת המצווה

אם הופקדה או נמסרה צוואת המנוח, אפשר לבקש מהרשם לענייני ירושה לעיין בצוואה. על מבקש העיון לציין הקשר שלו לעיזבון. אם הרשם נוכח שלמבקש יש עניין בצוואה, הוא יכול להרשות לו לעיין בחלק מהצוואה או כולה, לפי העניין. כן יכול להתיר לתת למבקש העתק צילומי של הצוואה.


משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין, עורך דין לענייני ירושה מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין צוואה מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, יצחק גולדשטיין – משרד עורכי דין ונוטריון, עומד לרשותכם.

דילוג לתוכן