עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> עריכת צוואה >> הפקדת צוואה ברשם הירושות

הפקדת צוואה ברשם הירושה

הפקדת צוואה ברשם הירושות והצוואות – איך ומתי מפקידים צוואה ברשם הירושה? האם ניתן לעשות הפקדת צוואה על ידי עורך דין? מתי חייבים למסור צוואה? איפה הצוואה נשמרת?

חידוש בהפקדות צוואות בעקבות הקורונה

רשם הצוואות והירושות שינה את נוהל ההפקדה לאור תקופת הקורונה. 
לראשונה אין חובת התייצבות אישית של המצווה אצל הרשם. ההליך הוא פשוט מאוד:
 1. נכנסים לאתר GOV.IL.
 2. עושים זיהוי במערכת האזור האישי באתר הממשלתי.
 3. מכניסים פרטים שלכם ושל הצוואה.
 4.  מעלים לאתר הצוואה סרוקה צבעונית.
 5. מקבלים אישור ומספר הפקדה.
 6. שמים את הצוואה המקורית בתיבת הרשם לענייני ירושה, או שולחים את הצוואה בדואר רשום. כתובות רשם הירושות תמצאו כאן.
אם ערכתם צוואה נוטריונית. הנוטריון יכול לבצע עבורכם את ההפקדה.

הפקדת צוואה ברשם הירושות – רשות וחובה

סעיפים 21 ו-22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") קובעים כי המצווה עצמו, ורק הוא, יכול להפקיד צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, או צוואה בפני רשות, אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה עדיפה מאשר לבצע רק הפקדת צוואה אצל עורך דין.

המצווה יכול לקבל בכל עת את הצוואה בחזרה. צוואה שהופקדה ונשמרה עד לפטירה, מהווה ראיה לכאורה שהנפטר ערך צוואה, ושהיא נעשתה לפני או ביום ההפקדה.

הפקדה רק על ידי המצווה ולא על ידי עורך דין

לא ניתן להפקיד צוואה ברשם הירושות או לקבל חזרה צוואה באמצעות ייפוי כוח, לכן לא ניתן לעשות הפקדת צוואה על ידי עורך דין.

הפקדת זכרון דברים על צוואה בעל פה

סעיף 23 לחוק הירושה קובע כי צוואה בעל פה – בשונה מ-3 הצוואות האמורות לעיל – חייבים להפקיד אצל הרשות. דברי המצווה, התאריך, והנסיבות ירשמו בזכרון דברים שייחתם על ידי עדי הצוואה. זכרון הדברים יופקד אצל הרשם לענייני ירושה, בסמוך ככל האפשר למועד הציווי.

אופן הפקדת צוואה ברשם הירושות

תקנה 6 לתקנות הירושה קובעת, כי הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, מצריכה בקשה בכתב. המבקש-עורך הצוואה יוזמן להתייצב אצל רשם הירושה, הוא ייחקר על פרטי זהותו וימסור את צוואתו במעטפה סגורה.

המעטפה תהיה סגורה וחתומה בשעווה או אמצעי דומה אחר, והיא תחתם בחותמת של רשם הירושה. על המעטפה יש לציין את זהות ומענו של המפקיד, ותאריך ההפקדה. אם ידוע בפני מי נעשתה הצוואה, יצוין גם פרט זה על גבי המעטפה. על פרטים אלו יחתמו רשם הירושה והמפקיד. במסירת זיכרון דברים על צוואה בעל פה יצוין גם שמם של העדים ומענם.

במרשם הארצי יצוינו הפקדות אלו.

מפקיד הצוואה (שאינה בעל פה) יכול לבקש בכתב ולקבל אותה חזרה, לאחר שתיבדק זהותו. במקרה זה דבר ההפקדה ימחק מהמרשם הארצי.

מסירת צוואה לאחר פטירת המנוח לרשם לעניני ירושה – חובה

סעיף 75 לחוק הירושה קובע כי מי שמחזיק צוואה, חייב למסור אותה או מקור ממנה, מיד אחרי שנודע לו שהמצווה נפטר. מי שמפר הוראה זו עלול להתחייב בקנס או מאסר 3 חודשים.

אופן מסירת צוואה לאחר פטירת המנוח

בעת מסירת צוואה יצוינו פרטי ומענו של המוסר וכן פרטי המנוח. מוסר הצוואה יקבל אישור שמסר את הצוואה. דבר המסירה ירשם במרשם הארצי.

המרשם הארצי

סעיף 65א לחוק הירושה קובע כי האפוטרופוס הכללי הוא הממונה הארצי לענייני ירושה. סגניו, וכן מי שממנה שר המשפטים לתפקיד, אשר כשירים לשמש כשופטי בית משפט שלום, הינם רשמי הירושה, והם מתמנים לפי מחוזות שבסמכותם. רשם הירושה מוסמך להצהיר מי הם היורשים ומה זכויותיהם, על פי צו ירושה או צו קיום צוואה.

ניהול מרשם צו ירושה וצווי קיום צוואה

אחד מתפקידיו של הממונה הארצי, לנהל מרשם כלל ארצי של:

 1. צוואות שהופקדו.
 2. זכרונות דברים שהופקדו.
 3. צוואות שנמסרו לאחר הפטירה.
 4. בקשות שהוגשו לקבלת צווי ירושה, וצווי קיום צוואה. במרשם יצוין פרטי זהות של המוריש, מענו האחרון ותאריך פטירתו; פרטי זהות של מבקש הצו, מענו ועניינו בבקשה; פרטי מיופה כח; ומקום הגשת הבקשה.
 5. צווי ירושה, צווי קיום צוואה וצווים למינוי מנהל עיזבון שניתנו ע"י בית המשפט, הרשמים לענייני ירושה, או בתי הדין הרבניים. במרשם יצוינו פרטי זהות המוריש; פרטי זהות מנהל העיזבון; תאריך מתן הצו ופרטי מי שנתן אותו.

משרדו של עו"ד ונוטריון יצחק גולדשטיין, עורך דין לענייני ירושה מתמחה במגוון שירותים משפטיים הקשורים לשמירת העושר המשפחתי, לרבות עריכת צוואה, בקשה לקיום צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי ומסור.

הידע והניסיון המשפטי והכלכלי של משרדנו עומד לרשות לקוחותיו בתיקי עיזבון בהם מעורבים בדרך כלל היבטים עסקיים ומסחריים בקנה מידה משמעותי.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי ושירות מצוין בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדנו עומד לרשותכם.

דילוג לתוכן