הסכם ממון על דירה

פעמים רבות זוגות מתחתנים או מנהלים משק בית משותף כידועים לציבור כאשר לאחד מהם יש דירה שנרכשה לפני הנישואין ורשומה על שמו בלבד. לעתים אחד מהם מקבל דירת ירושה באמצע חיי הנישואים. לפי חזקת השיתוף, עלולה להתקבל טענה של כוונה לשתף את הדירה עם בן הזוג. לפיכך חובה לערוך הסכם ממון על דירה לפני הנישואין או שתתקבל בירושה עתידית אשר יקבע כי במקרה של גירושין, פרידה, או פטירה הדירה תישאר רכושו של מי שרכש או ירש אותה. כמובן שחשוב גם לא לשכוח לערוך צוואה.

מהו הסכם ממון דירה?

מטרת הסכם ממון היא להבטיח שבמקרה של גירושין, או פרידה של ידועים בציבור, או מוות, כל צד ישמור על הרכוש שצבר לפני הנישואין. למשל כאשר אחד מבני הזוג מגיע לזוגיות כשהוא בעל דירה. עריכת הסכם ממון תגן על הבעלות של בן הזוג בנכס ותמנע מהצד השני לתבוע זכויות בו.

חוק יחסי ממון

סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 קובע בעניין יחסי ממון על דירה, כי יחול איזון נכסים על נכס שנקנה לאחר שהצדדים הפכו לזוג. כלומר כאשר בני זוג נשואים או ידועים בציבור נפרדים ומחזיקים בדירה ביחד, יחולק ביניהם הרכוש המשותף, כמו דירה שרכשו יחד במהלך הנישואים.

עוד נקבע בחוק כי לא יחול איזון בנכס שנרכש לפני הנישואים, או התקבל בירושה או מתנה.

למה צריך הסכם ממון לדירה?

על פניו מדובר בהגדרה ברורה, רכוש שנרכש או הורשה לפני הנישואין צריך להיות שייך אך ורק למי שרכש או ירש אותו. לפי לשון החוק נכס בבעלותו אישית של אחד מבני הזוג אינו נכלל במאזן המשאבים. מדוע אם כן נדרש הסכם רכושי בין בני הזוג על מנת להגן על נכס לפני הנישואין?

חזקת השיתוף בדירה

התשובה היא שגם רכוש שנרכש לפני הנישואין עשוי לפי הפסיקה להיחשב כרכוש משותף אם מוכחת כוונת שיתוף. כך למשל עלולה להתקבל טענה זו כאשר בני זוג התגוררו בדירה במשך כל שנות נישואיהם ונולדו להם שם ילדים, או אם הדירה שופצה על ידי בני הזוג או אם שני בני הזוג שילמו את המשכנתא. במקרים כאלו יכולות להיות לבן הזוג השני זכויות בדירה לפני הנישואין או שהתקבלה בירושה. לכן הסכם ממון נדרש כדי להגן על דירה שנרכשה או התקבלה בירושה או במתנה לפני הנישואין.

הסכם ממון גובר על חזקת השיתוף

לחזקת השיתוף יכולה להיות משמעות כלכלית כבדה, במיוחד כאשר מדובר על נכס בעל ערך רב כמו דירה. לכן, במידה ולא נחתם הסכם ממון לפני הנישואין, מומלץ לפנות לעורך דין לעריכת הסכם ממון לדירה ולערוך הסכם ממון לאחר הנישואין שיכלול גם את נושא הדירה ולציין בבירור כי במקרה של פרידה או גירושין או מוות, הדירה לפני הנישואין תישאר רכושו של בן הזוג שרכש קיבל את הזכויות בנכס טרם הנישואין/הקמת הקשר וכי בן הזוג השני לא ירכוש זכויות בדירה לאורך זמן.

זהירות משיתוף בפועל

חשוב לציין – חתימה על הסכם ממון היא הכרחית אך אינה סוגרת כשלעצמה את הדלת בפני טענת כלל השיתוף. כלומר, על בן הזוג שרכש את הדירה להימנע משיתוף בפועל בנכס, למשל שהדירה לא תשמש למגורים עם בן הזוג, ושההכנסות מהדירה וההוצאות לצורך הדירה יהיו מחשבון בנק נפרד.

הסכם ממון דירה לפני הנישואין

לאור האמור לעיל, כאשר אנשים רבים מגיעים לנישואין כאשר לאחד מהם כבר יש דירה, חשוב מאוד לערוך הסכם ממון, שיגן על זכויות אותו צד בנכס, במקרה של גירושין, פרידה או פטירה. ללא הסכם ממון יכול הצד השני לנסות ולהוכיח את קיומה של חזקת השיתוף, כאמור לעיל. אם הוא עומד בנטל ההוכחה הזה, אזי בית המשפט יכול להעניק לו זכויות בדירה, למרות שנרכשה לפני הנישואין.

הסכם ממון על דירת ירושה

בהסכם צרך להוסיף כי גם דירה שהתקבלה בעבר, או דירה שתתקבל בעתיד בירושה או מתנה לא יחול עליה איזון משאבים, וגם לא חזקת השיתוף, אף אם הזוג יגור בה או יהנה ממנה.

הסכם ממון בין ידועים בציבור

חשוב לדעת שגם ידועים בציבור חייבים הסכם ממון.

מקובל לחשוב שהסכם ממון רלוונטי רק עבור זוגות נשואים, אך למעשה הוא חשוב לא פחות עבור ידועים בציבור. זאת מכיוון שכלל השיתוף חל גם על ידועים בציבור במקרה של פרידה. לכן, כאשר לאחד מבני הזוג דירה, מומלץ לערוך הסכם מימון דירה, אשר יגן על זכויות הקניין של אותו צד בנכס.

הסכם ממון על דירה עם משכנתא

אם אחד מבני הזוג רכש דירה לפני הנישואין, אך משלם עליה משכנתא לשנים רבות מחשבון משותף, במקרה של פרידה, בן הזוג יכול לתבוע בעלות על אחוזים מסוימים מהדירה, בהתאם לגובה המשכנתא ששולמה במהלך החיים המשותפים או יותר מכך מכיוון שיטען שהייתה כוונה לשיתוף כל הדירה.

במקרה שבני זוג קנו דירה בחלוקה לא שווה של ההון העצמי ביניהם, וחלוקה שווה או שונה של תשלומי המשכנתא, הדבר צריך לבוא לידי ביטוי בהסכם הממון.

דילוג לתוכן