כמה עולה צו ירושה מקוון?

כיצד מקבלים צו ירושה או צו קיום צוואה לצורך מימוש עיזבון? כמה עולה צו ירושה מקוון? על כך במאמר שלהלן.

מהו צו ירושה מקוון?

צו הירושה הוא צו המורה מי מקבל ירושה כאשר אין צוואה – ירושה על פי דין. צו קיום צוואה הוא צו המאשר צוואה, בה יש הוראות מי מקבל את הירושה.

צו ירושה מקוון או צו קיום צוואה מקוון הוא צו לירושה שניתן על ידי רשם הירושה, ונחתם באופן דיגיטלי. ישנם גופים כמו רשם הירושה שמקבלים את צו הירושה המקוון ישירות מרשם הירושה.

איך מתחלקת ירושה?

ירושה מתחלקת באחת מ-2 אפשרויות ירושה על פי צוואה, או ירושה על פי דין כשאין צוואה.

ירושה על פי צוואה משמעותה שניתן צו המאשר כי הצוואה שהוצגה היא אכן צוואה שכתב המנוח בחייו מרצונו, וכי יש לחלק את הירושה בהתאם לקבוע בצוואה.

ירושה על פי דין משמעותה שניתן צו לחלוקת הירושה על פי הקבוע בחוק הירושה. מסלול זה נעשה כאשר אין צוואה או כאשר הצוואה לא מאושרת למשל מכיוון שנפל בה פגם או שהיא לא נכתבה מרצונו של המנוח. חוק הירושה קובע לגבי חלוקת ירושה מי היורשים ואיזה חלק יקבל כל אחד.

איך מקבלים צו ירושה מקוון?

את צו הירושה ניתן לקבל ברשם הירושה או בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

לצורך קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה אצל רשם הירושה יש להגיש בקשה מקוונת למתן צו ירושה. הבקשה כוללת פרטים על המנוח ועל היורשים, כגון האם מי מהם נפטר, האם מי מהם חסוי ועוד. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה, תצהיר אודות נכונות הפרטים בבקשה ואגרה. במקרים מסוימים יש לצרף פרטים נוספים, כגון פרטים אודות נכס וחוות דעת הדין הזר במנוח שהיה גר בחו"ל והשאיר נכס בארץ.

את הבקשה למתן צו הירושה חשוב להגיש בעזרת עו"ד הדבר חשוב לא רק בשל הפרוצדורה, המסמכים שיש לצרף וחתימת התצהיר, אלא בעיקר גלל נושאים משפטיים שיש לשקול בעת הגשת הבקשה, למשל הסתלקות מירושה או הסכם חלוקת עיזבון.

כמה עולה צו ירושה מקוון או בקשה לצו קיום צוואה?

עלות צו ירושה מורכב מאגרות שמשלמים לרשם הירושה ומתשלום לעו"ד ירושה.

אגרות

אגרת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת – 503 ₪. יש לשלם אגרה זו לצורך הגשת בקשה לצו הירושה (במקרה שהמנוח לא השאיר צוואה) או לצורך בקשה לצו קיום צוואה (במקרה שהמנוח השאיר צוואה). משלמים את האגרה הזו רק אם הבקשה מוגשת באופן ידני ולא באופן מקוון.

אגרת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – משולמת אגרה מופחתת לבקשה מקוונת  – 428 ₪.

כאשר מוגשת בקשה למתן צו לירושה וצו לקיום צוואה ביחד, כיון שהצוואה אינה חלה על כל רכושו של הנפטר, ועל שאר הרכוש יחול צו הירושה, יש לשלם אגרה כפולה עבור בקשה לצו הירושה והבקשה לקיום הצוואה.

שכ"ט עו"ד בקשה לצו ירושה

תפקידו של עוה"ד המגיש עבורכם בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה:

  • לבדוק אתכם האם יש צוואה, מיהם היורשים, האם יש הסתלקויות או כוונה לעשות הסכם חלוקת עיזבון, האם נדרש מינוי מנהל עיזבון, ומה הדרך הנכונה לחלוקת העיזבון.
  • להכין את הבקשה למתן צו הירושה או את הבקשה לצו קיום צוואה, ולהחתים אתכם על תצהיר הדרוש להגשת הבקשה.
  • לאחר מתן צו הירושה עוה"ד (אם סוכם עמו הדבר) יגיש עבורכם בקשה לרישום הנכסים על שמכם, כמו רישום דירת ירושה בטאבו.

בדרך כלל השכר אינו כולל טיפול במקרה שמוגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה או צו הירושה.

לקבלת יעוץ מקצועי ושירות אישי של עורך דין ירושות וצוואות התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן