מחיר צו ירושה

מחיר צו ירושה – כמה עולה לעשות צו ירושה מקוון או צו קיום צוואה אצל עורך דין לצורך מימוש עיזבון? מידע על העלות והתעריף תמצאו במאמר שלהלן.

מהו צו ירושה מקוון?

צו הירושה הוא צו המורה מי מקבל ירושה כאשר אין צוואה – ירושה על פי דין. צו קיום צוואה הוא צו המאשר צוואה, בה יש הוראות מי מקבל את הירושה.

צו ירושה מקוון או צו קיום צוואה מקוון הוא צו לירושה שניתן על ידי רשם הירושה, ונחתם באופן דיגיטלי. ישנם גופים כמו רשם הירושה שמקבלים את צו הירושה המקוון ישירות מרשם הירושה.

כמה עולה להוציא צו ירושה מקוון?

עלות צו ירושה מורכב מאגרות שמשלמים לרשם הירושה ומתשלום לעו"ד ירושה.

מה עלות אגרת צו ירושה?

עלות אגרת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת – 503 ₪. יש לשלם אגרה זו לצורך הגשת בקשה לצו הירושה (במקרה שהמנוח לא השאיר צוואה) או לצורך בקשה לצו קיום צוואה (במקרה שהמנוח השאיר צוואה). משלמים את האגרה הזו רק אם הבקשה מוגשת באופן ידני ולא באופן מקוון. 

תעריף אגרת בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – משולמת אגרה מופחתת לבקשה מקוונת  – 428 ₪.

כאשר מוגשת בקשה למתן צו לירושה וצו לקיום צוואה ביחד, כיון שהצוואה אינה חלה על כל רכושו של הנפטר, ועל שאר הרכוש יחול צו הירושה, יש לשלם אגרה כפולה עבור בקשה לצו הירושה והבקשה לקיום הצוואה.

כמה עולה לעשות צו ירושה אצל עורך דין?

תפקידו של עוה"ד המגיש עבורכם בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה:

  • לבדוק אתכם האם יש צוואה, מיהם היורשים, האם יש הסתלקויות או כוונה לעשות הסכם חלוקת עיזבון, האם נדרש מינוי מנהל עיזבון, ומה הדרך הנכונה לחלוקת העיזבון.
  • להכין את הבקשה למתן צו הירושה או את הבקשה לצו קיום צוואה, ולהחתים אתכם על תצהיר הדרוש להגשת הבקשה.
  • לאחר מתן צו הירושה עוה"ד (אם סוכם עמו הדבר) יגיש עבורכם בקשה לרישום הנכסים על שמכם, כמו רישום דירת ירושה בטאבו.

שכ"ט עו"ד בקשה לצו ירושה

לפי תעריף מינימאלי של כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תעריף שכר טרחת עו"ד הוא 1.5% מערך העיזבון, אך לא פחות מ-3,630 ש"ח. אם יש התנגדות השכר הוא פי 1.25. על כל ישיבה נוספת בעניין נקבע שכר טרחה של 639 ש"ח. לתעריף יש להוסיף מע"מ כדין.

בפועל המחיר שנקבע ע"י עו"ד לענייני ירושה שונה ממקרה למקרה ושונה מעורך דין אחד לשני. המחיר נקבע בעיקר לפי הפרמטרים הבאים:

איך מקבלים צו ירושה מקוון?

את צו הירושה ניתן לקבל ברשם הירושה או בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

לצורך קבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה אצל רשם הירושה יש להגיש בקשה מקוונת למתן צו ירושה. הבקשה כוללת פרטים על המנוח ועל היורשים, כגון האם מי מהם נפטר, האם מי מהם חסוי ועוד. לבקשה יש לצרף תעודת פטירה, תצהיר אודות נכונות הפרטים בבקשה ואגרה. במקרים מסוימים יש לצרף פרטים נוספים, כגון פרטים אודות נכס וחוות דעת הדין הזר במנוח שהיה גר בחו"ל והשאיר נכס בארץ.

את הבקשה למתן צו הירושה חשוב להגיש בעזרת עו"ד הדבר חשוב לא רק בשל הפרוצדורה, המסמכים שיש לצרף וחתימת התצהיר, אלא בעיקר גלל נושאים משפטיים שיש לשקול בעת הגשת הבקשה, למשל הסתלקות מירושה או הסכם חלוקת עיזבון.

איך מתחלקת ירושה?

ירושה מתחלקת באחת מ-2 אפשרויות ירושה על פי צוואה, או ירושה על פי דין כשאין צוואה.

ירושה על פי צוואה משמעותה שניתן צו המאשר כי הצוואה שהוצגה היא אכן צוואה שכתב המנוח בחייו מרצונו, וכי יש לחלק את הירושה בהתאם לקבוע בצוואה.

ירושה על פי דין משמעותה שניתן צו לחלוקת הירושה על פי הקבוע בחוק הירושה. מסלול זה נעשה כאשר אין צוואה או כאשר הצוואה לא מאושרת למשל מכיוון שנפל בה פגם או שהיא לא נכתבה מרצונו של המנוח. חוק הירושה קובע לגבי חלוקת ירושה מי היורשים ואיזה חלק יקבל כל אחד.

לקבלת יעוץ מקצועי ושירות אישי של עורך דין ירושות וצוואות התקשרו: 03-5758484.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן