צו ירושה תושב חוץ

צו ירושה תושב חוץ או צו קיום קיום תושב חוץ – כיצד ניתן לקבל ירושה בישראל שהשאיר תושב חוץ שנפטר? כך לדוגמה אדם שהיה גר בחו"ל אך השאיר דירה או חשבון בנק בישראל, כיצד יכולים יורשיו לקבל את הירושה? מהו הדין החל, הדין הישראלי או הדין הזר על ירושת תושב חוץ?

סמכות השיפוט בעניין צו ירושה תושב חוץ

בהתאם לחוק הירושה נכסי עיזבון של תושב חוץ, בישראל, יחולקו בהתאם להוראות רשם הירושה או בית המשפט בישראל, כאשר סמכות השיפוט הינה בישראל.

במקרה של ירושה של תושב חוץ, לצורך מימוש ירושה על פי צוואה, יש להוציא צו קיום צוואה בישראל, אף אם הנפטר היה גר במדינה אחרת או שהצוואה נכתבה במדינה אחרת. אם אין צוואה יש להוציא צו ירושה בישראל.

הדין החל על צו ירושה תושב חוץ

סעיף לחוק הירושה קובע כי הדין החל על הירושה של תושב חוץ שהשאיר ירושה בישראל הוא החוק של מדינת תושבת המנוח, למעט 3 דברים:

  • נכסים שעוברים בירושה רק על פי דין מקום הימצאם.
  • בעניין הכשרות לצוות הדין שיחול הוא דין מושב המצווה בעת עריכת הצוואה.
  • צוואה יש לה תוקף אם היא כשרה לפי הדין בישראל; לפי מקום עשייתה; לפי הדין במקום מושבו; לפי הדין של מקום מגוריו; לפי דין האזרחות בעת עריכת הצוואה או בפטירה, או מקום הימצאם של המקרקעין.

חוות דעת הדין הזר – צו קיום צוואה תושב חוץ

כאמור, הדין החל על ירושת תושב חוץ הוא דין מקום התושבות ולא הדין הישראלי. לכן על המבקש לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה, להוציא חוות דעת של הדין הזר. חוות דעת הדין הזר הינה חוות דעת של עורך דין המכיר את הדין החל במקום התושבות ואומרת מי היורש, האם ניתן לאשר את הצוואה, האם ניתן לבצע הסתלקות מירושה וכיו"ב.

הסתלקות מירושת תושב חוץ

לפי החוק בישראל, יורש יכול להסתלק מירושה המגיעה לו. במדינות שונות חל דין זהה או שונה. לפני הסתלקות מירושת תושב חוץ, יש לברר את הדין החל, ולקבל חוות דעת של עורך המומחה במקום התושבות, כי ההסתלקות תקפה.

מס שבח מכירת דירת ירושה תושב חוץ

אדם שמוכר דירה שקיבל בירושה אמור לא לשלם מס שבח אם הוא עומד בכל התנאים שלהלן:

סעיף 49ב לחוק מיסוי מקרקעין קובע מספר פטורים למכירת דירה מזכה. הפטור הוא עד לסכום 4.5 מ' ש"ח צמוד למדד הידוע ביום 1.1.2014.

  • דירה שבנייתה הסתיימה, בבעלות יחיד, היא לא משמשת מלאי עסקי, היא משמת למגורים או ראויה למגורים לפי טיבה.
  • דירת מגורים מזכה שעיקר השימוש בה היה למגורים לפחות באחת מ-2 התקופות: א. 4/5  מתקופת חישוב השבח. ב. ב-4 השנים לפני מכירתה.
  • המוכר היה בן זוג, צאצא או בן זוג של צאצא של המוריש.
  • וגם – טרם הפטירה היה המוריש בעל דירת מגורים אחת בלבד.
  • וגם – המוריש עצמו היה זכאי לפטור ממס שבח אם היה מוכר את הדירה טרם פטירתו.
  • נמכרו כל זכויות המוכר בדירה.
  • הוגשה הצהרה במועד ובקשה לפטור ממס.

לפי לשון החוק, ישנו תנאי נוסף אם המוכר הוא תושב חוץ, שאין לו דירה נוספת במדינת התושבות. על פי הוראת ביצוע מסמ"ק 5/2013, תושב חוץ צריך להמציא אישור זה גם במכירת דירת ירושה.

לכאורה תנאי זה נכון רק למקרה של בקשת פטור במכירת דירה יחידה. ואכן ככל הידוע רשויות המס אינן עומדות על תנאי זה. יש לברר זאת לפני ביצוע עסקה של מכירת דירת ירושה על ידי תושב חוץ.

עריכת צוואה תושב חוץ

עריכת צוואה תושב חוץ חשובה במקרה של מי שאינו תושב ישראל אך יש לו נכסים בישראל. עריכת צוואה בישראל מאפשרת לפעול במהירות לאחר הפטירה, כאשר יש צוואה מקורית, בעברית, מתאימה לדין בישראל.

ליצירת קשר עם עורך דין ירושה צוואה ועיזבון התקשרו 03-5758484 או פנו במייל main@ygoldlaw.co.il.

דילוג לתוכן