עמוד הבית >> עורך דין ירושות וצוואות >> צו ירושה >> התנגדות לצו ירושה – כל המידע

התנגדות לצו ירושה

הגשת התנגדות לצו ירושה – הגישו בקשה לצו ירושה וקופחתם? ישנה צוואה או ישנם יורשים שלא נכללו בבקשה? עליכם להגיש בדחיפות התנגדות לירושה. כיצד? למידע נוסף כנסו >

יעניין אותך:

בקשה לצו ירושה

יורשים המבקשים לחלק את עיזבון המנוח-המוריש, צריכים להגיש בקשה לצו שיפוטי המורה על חלוקת נכסיו. אם המנוח השאיר אחריו צוואה, על היורשים להגיש בקשה למתן צו קיום צוואה, המאשר את הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. אם המנוח לא השאיר צוואה או שהיא לא חלה על כל רכושו, על היורשים להגיש בקשה למתן צו ירושה. צו ירושה הוא צו שיפוטי של הרשם לענייני ירושה, הקובע את חלוקת העיזבון בין היורשים, כאשר הנפטר לא ערך צוואה.

הגשת התנגדות לצו ירושה

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה אינה סוף פסוק. צד הרואה עצמו נפגע מן הצו המבוקש, ומתנגד למתן צו מנימוקים שונים, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה או התנגדות לצו קיום צוואה ולגרום לכך שלא יינתן הצו המבוקש, ואף שיינתן צו אחר.

פרסום בקשה למתן צו ירושה בעיתון – לאחר הגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, מפרסם הרשם לענייני ירושה את הבקשה ברבים, באמצעות פרסום בעיתון יומי וברשומות, וקובע זמן שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות. במקרים מיוחדים, יכולים הרשם או בית המשפט לקבוע מועד מאוחר יותר. אם הוגשה התנגדות לבקשה לצו ירושה שהוגשה לרשם לענייני ירושה, הבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה.

כמו כן, עם הגשת בקשה לצו ירושה, בודק הרשם לענייני ירושה האם הופקדה צוואה. אם כן הוא שולח הודעה לזוכים על פי הצוואה, לפיה הם יכולים להגיש התנגדות לבקשה למתן צו ירושה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת ההודעה.

המגיש התנגדות, צריך לפרט בה את נושא התנגדותו ונימוקיה, ולצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת. כן צריך לצרף להתנגדות תצהיר לאימות העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות.

עילות הגשת התנגדות לצו ירושה

ישנם עילות רבות להתנגדות לירושה. בין ניתן למנות לדוגמא:

  • יש עוד יורשים שלא נכללו בבקשה, למרות שמגיע להם חלק בירושה.
  • הנישואין לא היו נישואין תקפים.
  • חלק מאלו שנכללו בבקשה לצו ירושה אינם זכאים כלל לחלק בירושה.
  • ישנה צוואה – הטענה היא שישנה צוואה המחייבת לפעול על פיה, ולכן אין לחלק את הירושה בהתאם לקבוע בחוק למקרה שאין צוואה.

עילות לביטול צוואה

נוהגים לחלק את העילות לביטול צוואה לשתיים. עילות צורניות בכך שהצוואה לא נערכה כצורה שנקבעה בחוק, ועילות מהותיות הנוגעות לרצונו של המצווה.

דוגמאות לעילות צורה

למשל שינוי בין הוראות חוק הירושה לגבי הדרכים לעריכת צוואה, כמו שוני בין כתב היד של המצווה לבין כתב היד בצוואה, בעיה במספר העדים או כשרותם וכו'. כך גם אם חסרה חוות דעת רפואית בצוואה נוטריונית, במקרים הנדרשים, כגון כאשר המצווה המרותק למיטתו, או מאושפז.

דוגמאות לעילות מהות

למרות שהצורה חשובה, גמירות הדעת חשובה יותר. לעיתים ניתן להוכיח בראיות, מן הצוואה או שלא ממנה, על העדר גמירות הדעת של המצווה בעריכת הצוואה, ובכך לבטל את הצוואה ולהתנגד לקיומה. בין הטענות השכיחות כנגד מתן צו קיום צוואה ניתן למנות:

המצווה לא הבין בטיבה של צוואה – כלומר, המצווה לא הבין את משמעות והשלכות הצוואה על קרוביו, כמו במקרים בהם אדם סובל מדמנציה ומנותק מהמציאות בזמן כתיבת הצוואה.

השפעה בלתי הוגנת על המצווה – במקרה בו הזוכה על פי הצוואה, השפיע על המצווה בלחץ, איום או כפיה לערוך את הצוואה. אפילו מעורבות בכתיבת צוואה כמו נוכחות בעת עריכת הצוואה, עלולה להביא לפסילת הצוואה.

צוואה מאוחרת – צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת, ולכן אם יש צוואה מאוחרת יותר, הצוואה שמבוקש לקיימה תתבטל.

נטל ההוכחה בהתנגדות למתן צו ירושה

במקרה של התנגדות לצוואה, נשוא העניין – המצווה, אשר היה יכול לשפוך אור על אמיתות הצוואה ועל רצונו, איננו בחיים, ואינו יכול להעיד. לפיכך, צוואה שאין בה פגם טכני, חזקה עליה שהיא בסדר, ונטל הראיה על הטוען לשלילת תוקפה. אולם כאשר נפל פגם בצורתה של הצוואה, נטל הראיה על הטוען כי יש לקיימה. נטל ההוכחה הוא להוכיח את אמיתות הצוואה, כי לא נפל פגם מהותי הפוסל אותה, ושגמירות דעת של המצווה הייתה שהמסמך ישמש כצוואה לחלוקת רכושו לאחר מותו.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן