צו ירושה – תשובות לכל השאלות

מה זה הצו, למה צריך אותו ומה ההבדל בינו לבין צו קיום צוואה?

הצו הוא הוראה למי יש לחלק את נכסי הנפטר, ובאיזה אחוזים. הוראה זו היא בעלת כוח משפטי מחייב. כך למשל הצו יכול לקבוע שבן הזוג של המנוח יורש מחצית, וילד של המנוח יורש מחצית שנייה. הצו נראה באופן הבא, הוא מכיל פרטים של הנפטר ומועד הפטירה, פרטי היורשים וחלקם היחסי בעיזבון, וכן פרטי הרשם שנתן את ההחלטה. כיום הרשם מוציא צו מקוון המועבר ישירות לבנקים וכן ללשכות רשמי המקרקעין, כך שאין צורך להציג בפניהם צו מקורי.

בקשה למתן צו ירושה מגישים רק כאשר אין צוואה. במקרה שהנפטר ערך צוואה, יש להגיש בקשה למתן צו לקיום הצוואה.

ללא הצו לא ניתן לפעול שום פעולה משפטית בנכסי המנוח, חשבון הנפטר בבנק מוקפא, יש קושי למכור את דירתו ואף להשכירה. לאחר קבלת הצו ניתן לפנות איתו לגופים השונים ולבקש חלוקת העיזבון, כגון רישום מקרקעין בטאבו או לבקש חלוקת חשבון בנק של הנפטר – מימוש צו ירושה בבנק.

איך מוציאים צו ירושה?

מי שנותן את צו הירושה זה רשם הירושה או בית הדין הרבני.

כדי לקבל צו מרשם הירושה יש להגיש בקשה מקוונת בכתובת הבאה https://www.gov.il/he/service/inheritance_order. בבקשה יש לפרט מיהו המנוח ומי היורשים. לבקשה מצרפים תעודת פטירה, יפוי כח, ומסמכים נוספים. לאחר הגשת הבקשה היא מועברת להתייחסות האפוטרופוס הכללי. כמו כן רשם הירושה מפרסם את הגשת הבקשה ומזמין את מי שמעוניין בכך להתנגד.

צו ירושה ברבנות ניתן בדרך דומה, לאחר הגשת בקשה ובו מפרטים פרטי המנוח והיורשים בצרוף אסמכתאות.

ההבדל העיקרי בין רשם הירושה לבין רבנות, היא שברבנות צריכים להופיע כל היורשים. כמו כן בית דין רבני יכול להורות על חלוקה בהתאם לדין תורה, אם ישנה הסכמת כל הצדדים.

כמה זמן לוקח להוציא את הצו?

אין זמן מוגדר אחיד לקבלת הצו. יחד עם זאת בדרך כלל הפרסום, התייחסות האפוטרופוס הכללי, ומתן הצו בפועל על ידי הרשם לענייני ירושה, לוקח כ-45 יום, כאשר השאיפה התמידית היא לקיצור זמני הטיפול.

מכיוון שהוצאת הצו אורכת זמן, אין להסתפק מתי להתחיל לטפל בהוצאת הצו, שכן רצוי לעשות זאת מיד לאחר הפטירה. עיכוב בהוצאת הצו מונע טיפול בעניינים מהותיים בנכסי המנוח.

כמה עולה להוציא צו לירושה?

לצורך הוצאת הצו יש מספר תשלומים שיש לקחת בחשבון, העיקריים שבהם לפניכם:

  • אגרת בקשה מקוונת למתן צו ירושה – 429 ₪ (אם הבקשה למתן צו נעשית באופן שאינו מקוון – 505 ₪).
  • אגרת פרסום הבקשה – 130 ₪.
  • שכר טרחת עו"ד – גמיש. לפי התעריף המינימלי של לשכת עוה"ד השכר הוא אחוז וחצי משווי העיזבון ולא פחות מ-3,652 ₪.

איך בודקים אם יש צו ירושה ואיך מוציאים העתק?

על מנת לבדוק ולדעת אם ניתן צו, וכן על מנת לקבל העתק של צו שניתן, יש לגשת לאתר של הרשם לענייני ירושה בכתובת https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home ולבדוק האם הוגשה בעבר בקשה, והאם ניתן צו. במידת הצורך ניתן להזמין בכתובת זו העתק של הצו. יצוין כי כל אדם רשאי להגיש בקשה לקבל העתק של הצו.

דילוג לתוכן