עמוד הבית >> עורך דין ליטיגציה >> עורך דין בנקים >> חשבון מוגבל? לא גזירת גורל!

חשבון מוגבל? לא גזירת גורל!

מה זה חשבון מוגבל? איך נוצר חשבון מוגבל? מה ההשלכות של כך? איך בודקים חשבון בבנק ישראל? כיצד ניתן לצאת ממצב זה? כל האפשרויות + טיפים, במאמר שלפניכם.

מה זה חשבון מוגבל?

חשבון מוגבל הוא חשבון שלא ניתן למשוך בו שיקים. החשבון מסומן כמוגבל בבנק ישראל. בנוסף נוצר רישום BDI, דבר המקשה על פעילות בעל החשבון גם בבנקים אחרים.

חשבון הופך למוגבל באחד מ-2 מקרים:

חשבון מוגבל יכול להיות מ-2 סיבות:

 • חזרו 10 שיקים בחשבון בתקופה של שנה בגלל "אין כיסוי מספיק". החוק שדן בחשבון מוגבל, חוק שיקים ללא כיסוי, נועד להגביר את האמון בשימוש בשיקים, ולהרתיע בעלי חשבון ממשיכת שיקים שאין להם כיסוי. ההרתעה נעשית על ידי סנקציות כנגד מושך שיק ללא כיסוי.
 • סנקציה של הגבלה – על סרבן גט, ועל חייבים במסגרת הליכי פשיטת רגל והוצאה לפועל (חשבון מוגבל הוצאה לפועל).

מאמר זה עוסק בחשבון מוגבל עקב חזרת שיקים.

מה מוגדר כהחזרת שיק?

שיק מסורב  בגלל "אין כיסוי מספיק", הוא שיק שהופקד בתאריך הכתוב בו או אחרי התאריך הכתוב בו, והבנק סירב לשלמו בגלל שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון. החזרת השיק תכונה על ידי הבנק "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ).

חשבון מוגבל רגיל

חשבון שבתוך תקופה של 12 חודשים נמשכו ממנו 10 שיקים או יותר ללא כיסוי, והבנק סירב לכבדם בגלל כך, הופך למוגבל. החשבון מסווג כ"חשבון מוגבל", ובעליו כ"לקוח מוגבל". בעלי החשבון הופכים ללקוח מוגבל גם אם משיכת השיקים נעשתה על ידי שותף אחר בחשבון.

מיופה כוח בחשבון ומורשה חתימה בחשבון (כגון בחברה, ועד בית וכו') לא הופכים למוגבלים בחשבונות אחרים.

הגנת 15 יום

המחוקק ביקש להגן על לקוחות שנוצרה אצלם מעידה חד פעמית. לכן נקבע כי אם 10 השיקים שלא כובדו היו בתוך תקופה של 15 יום, החשבון לא יוגבל.

חשבון מוגבל רגיל – השלכות

הגבלה על משיכת שיקים

ההשלכה של הגבלת החשבון היא איסור למשוך שיקים בחשבון, כלומר, הבנק לא יכבד שיקים, שנמשכו בחשבון בתקופת ההגבלה.

בהגבלה רגילה, אם יש לבעל החשבון המוגבל חשבון נוסף שלא הוגבל, הוא יכול למשוך בו שיקים.

הגבלה על פתיחת חשבון

לקוח מוגבל לא יכול לפתוח בשום בנק חשבון חדש, אם הוא מאפשר משיכת שיקים. הגבלת לקוח לא מונעת ממנו לפתוח חשבון חדש, ללא שיקים.

לקוח מוגבל גם לא יכול להתמנות כמיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים בו שיקים.

תקופת הגבלה רגילה של חשבון מוגבל

תקופת הגבלה שנה אחת.

הודעת התראה על הגבלה רגילה

הבנק צריך לשלוח התראה לאחר סירוב 5 שיקים בגלל "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ). בהתראה מובהר כי סירוב 10 שיקים תוך 12 חודשים, יוביל להגבלת החשבון. ההתראה נשלחת לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה בחשבון. אם הבנק שלח התראה, אף אם נפל בה פגם, או שלא הגיעה ליעדה, ההגבלה לא תבוטל.

הודעה על הגבלה רגילה של חשבון מוגבל

הבנק שולח לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה בחשבון, הודעה על הטלת הגבלה רגילה. ההודעה נשלחת תוך 5 ימים מסירוב השיק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה מתחילה 15 יום לאחר משלוח ההודעה.

חשבון מוגבל חמור

לקוח הופך למוגבל חמור באחד במקרים הבאים:

 • לקוח מוגבל רגיל, שבשנת ההגבלה, הוגבל עוד חשבון שלו.
 • לקוח מוגבל בעבר, שהוגבל בשנית תוך 3 שנים מסיום תקופת ההגבלה, ולא משנה אם באותו חשבון או בחשבון אחר.

השלכות הגבלה בנסיבות מחמירות

בנוסף להגבלות החלות על מוגבל רגיל:

 • כל חשבונות השיקים של הלקוח יוגבלו ממשיכת שיקים, לרבות חשבונות בהם הוא שותף או רק מיופה כוח. לא יוגבלו חשבונות בהם הוא מורשה חתימה.
 • לקוח מוגבל לא יכול למשוך שיקים בחשבון בו הוא מורשה חתימה. חשבון החברה לא מוגבל לפעילות מורשה חתימה אחר.

תקופת הגבלה בנסיבות מחמירות

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות וחשבונותיו היא שנתיים.

הודעה על הגבלה בנסיבות מחמירות

לא נשלחת התראה על הגבלה בנסיבות מחמירות.

המפקח על הבנקים שולח את ההודעה על הגבלה בנסיבות מחמירות. ההודעה על הגבלה נשלחת לכל בעלי החשבונות, מיופי הכוח ומורשי החתימה בכל החשבונות שהוגבלו. הודעת המפקח על הבנקים על הגבלה בנסיבות מחמירות תישלח תוך תשעה ימים מן היום שבו התקבל בבנק ישראל דיווח הבנק על ההגבלה שגרמה להגבלה בנסיבות מחמירות.

הגבלה בנסיבות מיוחדות

הגבלה בנסיבות מיוחדות (שאינן קשורות לחזרת שיקים) תוטל באחד מהמקרים הבאים:

 • הגבלת חייב בהליכי פשיטת רגל – על ידי בתי משפט.
 • הגבלת חייב בהליכי גביה בהוצאה לפועל – חשבון מוגבל הוצאה לפועל – על ידי רשם ההוצאה לפועל.
 • הגבלת חייב בהליכי גביה של המרכז לגביית קנסות – על ידי המרכז לגביית קנסות.
 • הגבלת סרבן גט – על ידי בית הדין הרבני.

השלכות הגבלה בנסיבות מיוחדות

ההשלכות על לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות זהות להגבלות על לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות. 

תקופת הגבלה בנסיבות מיוחדות

תקופת ההגבלה בין שנה לחמש שנים, בהתאם להחלטת הרשות שמטילה את ההגבלה.

הודעה על הגבלה בנסיבות מיוחדות

הודעה על הגבלה בנסיבות מיוחדות נעשית ע"י המפקח על הבנקים, חוץ מהגבלות בהוצאה לפועל, עליה מודיע ההוצאה לפועל. ההודעה על הגבלה נשלחת לכל בעלי החשבונות, מיופי הכוח ומורשי החתימה בכל החשבונות שהוגבלו. הודעת המפקח על הבנקים על הגבלה בנסיבות מחמירות תישלח תוך תשעה ימים מן היום שבו התקבל בבנק ישראל דיווח הבנק על ההגבלה שגרמה להגבלה בנסיבות מחמירות.

כרטיס אשראי, דביט, והלוואות ללקוח מוגבל

אשראי והלוואות: החוק לא אוסר להנפיק ללקוח מוגבל כרטיס אשראי, וליתן לו הלוואות, אך הבנק רשאי שלא ליתן שירות זה, בגלל מצבו הכספי של הלקוח, וזאת אף לאחר שהוסרה ההגבלה.

כרטיס דביט: בנק מחויב להנפיק כרטיס דביט (לביצוע תשלומים באופן מידי) לכל לקוח. זאת למעט מקרים בהם נאסר מפורשות הנפקת כרטיס דביט, על ידי רשם ההוצל"פ או בגין הלבנת הון.

רישום BDI על לקוח מוגבל – מידע על ההגבלה מועבר לנותני אשראי.

מה זה סירוב שיק?

שיק מסורב  בגלל "אין כיסוי מספיק", הוא שיק שהופקד בתאריך הכתוב בו או אחרי התאריך הכתוב בו, והבנק סירב לשלמו בגלל שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון. החזרת השיק תכונה על ידי הבנק "אין כיסוי מספיק" (אכ"מ).

שיק שבוטל – גם שיק שבוטל יכול להיכלל במספר השקים המסורבים אם לא היה יתרה מספקת בחשבון. במקרה כזה השיק יחזור מחמת 2 סיבות, אין כיסוי מספיק והביטול. כך גם הדין בחזרה מסיבות אחרות, כשאין יתרה מספקת. כך לדוגמה – "החשבון נסגר", "חתימת המושך אינה תקינה", "אין התאמה בין הסכומים", "חסר היסב", "ההיסב אינו בסדר" ועוד.

החזרת שיק בחשבון מעוקל – אם הבנק מחזיר שיק בגלל עיקול על החשבון, השיק יחזור מסיבה "החשבון מעוקל", ולא ימנה כשיק מסורב. אם אין בחשבון יתרה מספקת לתשלום השיק, בלי קשר לעיקול, יחזיר הבנק את השיק משתי הסיבות – "החשבון מעוקל" ו"אין כיסוי מספיק".

קיימות נסיבות יוצאות דופן בהם הבנק לא יכלול את השיק כמסורב. כך לדוגמה: "המושך נפטר", "טופס השיק בוטל", "משוך על בנק אחר", "משוך על סניף אחר", "חסרה חתימת המושך", "עבר זמנו", "הוצג לפני זמנו", "חסרה/ות חתימה/ות בצד התיקון". הסיבה לכך היא שכאשר שיק חוזר מסיבות אלו, מדובר בעיקר במקרים שבהם השיק לא היה צריך להיות מופקד, או שבעל השיק לא משך אותו. לכן אין מקום לקנוס את בעל השיק, שכן לא נהג ברשלנות.

גניבת או אובדן שיקים

כשבעל חשבון מודיע לבנק בהודעה חתומה שנגבנו או נאבדו פנקסי שיקים, שיקים אלו לא ייספרו למניין השיקים שסורבו בחשבון. שיקים אלו יחזרו מסיבה "טופס השיק בוטל". הבנק ידרוש מהלקוח להציג תלונה במשטרה או החלטת בית משפט.

החזרת שיקים בחשבון מוגבל

שיקים שהופקדו מיום תחילת ההגבלה יוחזרו בגלל "חשבון מוגבל". אולם, שיקים שסורבו בתקופה של 15 הימים, שבין סירוב השיק האחרון לתחילת ההגבלה, ייתוספו למספר השיקים שסורבו בחשבון ואשר גרמו להגבלתו.

פניה לבנק לביטול הגבלת החשבון – טעות שעשה בנק בהגבלת חשבון

החוק קובע, כי אם הבנק עשה טעות בהגבלת החשבון עליו להודיע על כך לבנק ישראל, והגבלת החשבון תתבטל. במקרה שבו הבנק מודה כי מדובר בטעות, ביטול חשבון מוגבל נעשה אוטומטית ואין צורך לפנות לבית המשפט.

תשומת לב שהחוק דן רק בטעות שעשה הבנק בהטלת ההגבלה, ולא בטעות של בעל החשבון או צד ג'. במקרה זה השיק יימנה במניין השיקים המסורבים בחשבון. העילה שיש למושך היא רק נגד אותו צד ג'.

ערעור על הגבלת החשבון

לקוח מוגבל רגיל או מוגבל בנסיבות מחמירות רשאי לפנות לבית משפט שלום בערעור בבקשה לבטל שיק במספר השיקים המסורבים. ערעור מוגש לפי טופס הקבוע בתקנות, לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא סניף הבנק שעליו נמשך השיק. המשיב לבקשה יהיה סניף הבנק שעליו נמשכו השיקים שסורבו. בערעור יפורטו את כל העובדות, הטענות והנימוקים שעליהם המבקש מסתמך. לערעור יצורף תצהיר ואסמכתאות.

הערעור יכול להיות מסיבות שונות, לדוגמה:

 • נפלה טעות בסירוב הבנק לפרוע את השיק.
 • ללקוח היה ברור שהשיק יכובד, בגלל יתרה בחשבון או בגלל הסכם.
 • הלקוח לא התרשל, אלא אנוס מלטפל בחשבון בגלל פגיעה בפעולת איבה בו או ברכוש שלו.
 • הלקוח הוא תשוב אזור שהוגדר בשעת חרום, ובעקבות כך חלה הרעה בהכנסות הלקוח, מעת שניתן כתשלום ועד שהופקד בחשבון.

לגבי הגבלות בנסיבות מיוחדות, לצורך הסרת הגבלה יש לפנות לגורם שהטיל את ההגבלה (בית המשפט, בית הדין הרבני, רשות האכיפה והגבייה).

מועד הגשת ערעור בגין חשבון מוגבל

לקוח מוגבל צריך להגיש את בקשת הערעור תוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעת הבנק. לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות יגיש את בקשת הערעור בתוך עשרים ימים מיום ההמצאה של הודעת הבנק על היותו לקוח מוגבל או בתוך עשרה ימים מיום המצאת הודעת המפקח על היותו מוגבל בנסיבות מחמירות – לפי המאוחר שבהם.

צו בית משפט לעיכוב הגבלת חשבון

משניתן צו בית המשפט המונע את תחילת ההגבלה, חלות ההוראות הבאות:

 1. הלקוח אינו רשאי לפתוח חשבון שיקים חדש.
 2. הלקוח רשאי לפעול בחשבונו ואף למשוך עליו שיקים.
 3. שיקים המסורבים בתקופת העיכוב יימנו במניין השיקים המסורבים בספירה חדשה, המתחילה מהיום שבו ניתן צו העיכוב. אם יתקיימו תנאים להגבלה כאמור בחוק, יוגבל החשבון פעם נוספת כמתחייב.

השפעת הגבלת חשבון לאחר סיום התקופה – BDI

האם בסיום ההגבלה יכול הלקוח לפעול בבנק כבעבר?

עם סיום ההגבלה רשאי הלקוח לפעול בחשבונו כפי שפעל לפני שהוגבל. משמעות הדבר היא שאין מניעה חוקית למשיכת שיקים ולפתיחת חשבון שיקים. עם זאת יש לזכור כי הנפקת שיקים ומתן אשראי אינם נמנים עם השירותים שהבנק חייב לתת ללקוח, והעניין נתון לשיקול דעתו העיסקי של הבנק. העובדה שהלקוח הוגבל עלולה להשפיע על החלטת הבנק בעניינים אלה. 

במשך איזו תקופה נשמר המידע על חשבון מוגבל

הבנק שהגביל את הלקוח – רשאי לשמור את המידע ללא הגבלת זמן.

שאר הבנקים – שקיבלו את המידע על ההגבלה מכוח חובת בנק ישראל להפיצו בין כל הבנקים, אינם רשאים לשמור מידע זה או להשתמש בו לאחר חלוף תקופה של 3 שנים ממועד סיומה של תקופת ההגבלה. חל על הבנקים איסור  לעשות שימוש מסחרי-עסקי (כמו למשל דירוג הלקוח) במידע אודות הגבלות של לקוחות וחשבונות פרטיים, אלא רק לקיום מטרות חוק שקים ללא כיסוי.

גביית שיק שחזר ללא כיסוי

אוחז בשיק שחזר מסיבה של "אין כיסוי מספיק", יכול לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לביצוע שטר (שיק) או להגיש תביעה אזרחית כנגד המושך.  הבנק הנמשך ימסור לאוחז בשיק שלא נפרע, מכל סיבה שהיא, את הפרטים הבאים:

(1)     שם, מספר זהות ומען רשום של בעל החשבון.

(2)     השם, מספר הזהות והמען הרשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם הבנק סבור כי הוא יכול לזהות את החותם.

בדיקת חשבון מוגבל בנק ישראל

בדיקת חשבונות מוגבלים בנק ישראל – היכן ניתן לבצע בדיקת חשבון מוגבל? בדיקת חשבונות מוגבלים ניתן לבצע בבנק ישראל. השירות ניתן באתר האינטרנט של בנק ישראל ונועד כדי לסייע לציבור להימנע מקבלת שיקים ללא כיסוי.

בחשבונות מוגבלים – בנק ישראל מפרסם באתר האינטרנט את מספרי החשבונות ומועד סיום ההגבלה.

בלקוחות המוגבלים בנסיבות מחמירות –  בנק ישראל מפרסם את השמות, מספרי תעודות הזהות שלהם ותאריכי סיום ההגבלה.

בלקוחות מוגבלים בנסיבות מיוחדות – בנק ישראל אינו מפרסם את זהות הלקוחות, אלא רק את פרטי החשבונות שבבעלותם, שהוגבלו כתוצאה מהכרזתם כמוגבלים בנסיבות מיוחדות. חשבונות אלה מתפרסמים באתר תוך ציון מועד סיום תקופת ההגבלה.

המידע בבנק ישראל אינו כולל לקוחות מוגבלים בנסיבות חמורות, אשר טרם חלפו 60 ימים ממועד הגבלתם, ואף אינו כולל מידע על לקוחות שערערו לבית המשפט בנוגע להגבלתם.

לסיכום – חשבון מוגבל

חשבון מוגבל הוא עסק מאוד לא נעים. פעמים רבות ניתן וצריך להתנגד לחשבון מוגבל, ולא להרים ידיים. פנו עכשיו לעורך דין בנקאות.


משרד עו"ד יצחק גולדשטיין

למשרד עו"ד יצחק גולדשטיין ניסיון עשיר בתחום הבנקים, וזאת בין השאר במסגרת ייצוג בנק מוביל משך למעלה מ- 25 שנה, בין השאר בתביעות שהגיש המשרד בשם הבנק כנגד חייבים, בייצוגו כזוכה בלשכות ההוצאה לפועל, וכנושה בהליכי פשיטת רגל ופירוק חברות, וכן בייצוג הבנק בהתגוננות מפני תביעות שהוגשו כנגדו.

משרדנו ניהל אלפי הליכים משפטיים בתחום הבנקים בכל הערכאות, החל מלשכות ההוצל"פ, בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים, ובית המשפט העליון, והשיג תוצאות מרשימות ביותר, כולל תקדימים משפטיים רבים.

משרד עו"ד יצחק גולדשטיין מעניק טיפול וייעוץ משפטי ברמה מקצועית גבוהה בכלל הסוגיות המשפטיות הנוגעות לתחום הבנקים, תוך מתן שירות אישי אדיב.

תוכן עניינים
דילוג לתוכן