תצהיר זיהוי – מהו?

תצהיר זיהוי – מהו, מתי הוא נדרש, ואיך לערוך אותו? כיצד להגיש טופס בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין לצורך תיקון או עדכון זהות בטאבו?

תצהיר זיהוי לטאבו – בקצרה

תצהיר זיהוי הוא תצהיר המוגש לצורך זיהוי אדם כבעל זכות במקרקעין. התצהיר נדרש כאשר זהות בעל הזכות אינה מוכחת בעיון בנסח רישום המקרקעין – נסח טאבו. כך למשל במקרה שבנסח לא מופיע מספר ת"ז, מופיע מספר דרכון ישן ויש צורך לבצע עדכון פרטי זיהוי בטאבו ועוד. על פי ההנחיות יש להגיש ללשכת רישום מקרקעין טופס בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין לצורך תיקון או עדכון זהות. יחד עם הטופס יש להגיש תצהיר של בעל הזכות ותצהיר של אדם נוסף שאינו קרובו (תצהיר אדם זר). מאחר שלאישור הזיהוי יש משמעות כבדת משקל, כל בקשה כזו עוברת בדיקה של רשם המקרקעין, שפעמים מבקש מסמכים נוספים להוכחת הזהות.

מדוע נדרשים תצהירי זיהוי?

כאשר נרשמת פעולה בטאבו, יש לוודא שהמבקש הינו הבעלים של הזכות הרשומה. במקרה רגיל, ההוכחה הינה בהשוואת פרטי הזיהוי של המבקש לעסקה, עם המופיע ברישום המקרקעין.

אולם, כאשר לא מופיע בנסח מלוא פרטי הזיהוי, או שהפרטים המופיעים אינם עדכניים (כמו שינוי מספר דרכון) או שיש בהם טעות, צריך להגיש בקשה לתיקון הרישום, לפני ביצוע פעולה כלשהי.

בעל הזכות צריך להגיש טופס בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין. בבקשה יירשם כי מי שרשום ומי שמבקש להירשם הם אותו אדם. יש לשכנע את רשם המקרקעין כי בעל הזכות הרשומה ומי שמבקש להירשם הם אחד.

לצורך הוכחה לרשם המקרקעין יש לצרף לטופס בקשה לרישום מקרקעין את המסמכים הבאים:

  • תצהירים מפורטים של הטוען לזכות ושל אדם נוסף. בתצהירים יפורטו מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
  • תעודות זהות של בעל הזכות, מקוריות או מאושרות כהעתק נאמן למקור על ידי עורך דין או קונסוליה, או נוטריון ישראלי בחו"ל. כשחל שינוי במספר דרכון נדרש צילום העתק נאמן למקור של הדרכון הישן והחדש, ו/או אישור המדינה על שינוי מספרי הדרכונים.
  • הוכחות נוספות ככל שישנן – לדוגמה מסמכים מקוריים של תעודת רישום, שטר מכר, שטר חכירה, קושאן, אישור מיסים ישן וכו' ככל שהן יכולות להוכיח את הקשר של הטוען לזכות למי שרשום בפועל.

הגדרות שונות

תצהיר זיהוי יורש – במקרה שבעל הזכות נפטר, ויש לתקן הרישום, צריך להגיש תצהירי זיהוי מטעם יורש ותצהיר של אדם נוסף.

תצהיר זיהוי דרכון – תצהיר לזיהוי במקרה של שינוי מספר דרכון. במקרה זה יש להגיש לטאבו העתק מאושר של 2 הדרכונים בנוסף לתצהירי הזיהוי.

תצהיר זיהוי צד ג' / תצהיר אדם זר – הצהרה של אדם נוסף, שאינו קרובו של בעל הזכות. אדם זה צריך לפרט בתצהיר מהיכן ידוע לו שאכן פלוני הינו בעל הזכות.

בקשה להוסיף תעודת זהות בטאבו – כאשר אין מספר תעודת זהות ברישום בטאבו, יש להגיש תצהירי זיהוי ולבקש להוסיף מספר תעודת זהות. רק כשיש מספר תעודת זהות, אין ספק מיהו בעל הזכות.

בקשה לרישום מקרקעין – בקשה להוכחת זהות או בקשה להוסיף תעודת זהות בטאבו מוגשת באמצעות טופס בקשה לרישום מקרקעין אליה מצורף תצהיר מטעם המבקש וכן תצהיר זיהוי אדם זר.

לקבלת שירות משפטי אמין ואיכותי מעורך דין למקרקעין פנה בטלפון: 03-5758484.

למשרד עורכי דין למקרקעין יצחק גולדשטיין ידע נרחב וניסיון של עשרות שנים בתחום המקרקעין, בייצוג קבלנים, יזמים, קבוצות רכישה, הרחבות קיבוצים, הסכמי מכר ושכירות, פירוקי שיתוף מקרקעין, כינוסי נכסים, היטל השבחה וארנונה, רישומי בתים משותפים ופרצלציות.

משרדנו טיפל ומטפל בפרויקטים רבים, מורכבים ומגוונים בכל רחבי הארץ – תל אביב, ירושלים, אשדוד, בני ברק, חדרה, צפת, שלומי, נהריה, שעלבים ועוד.

דילוג לתוכן