מה זה אישור זכויות?

נדרשתם להציג אישור זכויות, בעסקת מכירת דירה או נטילת הלוואת משכנתא מהבנק? מה זה האישור הזה, מה ההבדל בינו לבין נסח טאבו, מי מפיק אותו, ומדוע הוא חשוב?

מה זה אישור זכויות?

אישור זכויות הוא מכתב או מסמך המאשר זכות של מישהו בדירה או מקרקעין. המדובר על זכות בעלות, חכירה או זכות להירשם בטאבו בעתיד. הוא נדר כאשר ברשם המקרקעין לא מופיע רישום על הבעלות או החכירה.

את המסמך מפיקה רשות מקרקעי ישראל – רמ"י, או חברה משכנת. זאת בהתאם למקום בו הזכות רשומה בפועל.

במסמך אמור להופיע סוג הזכות, מהות הנכס מיקומו וגודלו, האם ישנה משכנתא או עיקול, או צו של בית המשפט.

מי יכול לקבל את התעודה הזו? בניגוד אל נסח טאבו שכל אחד יכול להפיק תמורת תשלום בסיסי, את האישור האמור, יכול לקבל תמורת תשלום רק מי שקשור לנכס.

מתי לא ניתן להפיק נסח טאבו?

נכסים רבים בישראל לא רשומים בטאבו על שם בעלי הזכויות. כך ישנם נכסים רבים הרשומים על שם מדינת ישראל, קק"ל או רמ"י, ואף שיש חכירה לטובת אדם פרטי או חברה, היא לא מופיעה בטאבו.

כמו כן ישנם פרויקטים שהוקמו שהרישום לא הסתיים, והנכס רשם בשלב הביניים ע"ש חהברה היזמית או בעלי הקרקע.

במקרים אלו כאשר אדם מעוניין להוכיח שהוא בעל הזכות, לרוכש או לבנק או לגוף אחר, עליו להזמין אישור זכויות מרמ"י או מחברה משכנת, בהתאם לגוף בו נעשה הרישום

אחוז גבוה מהנכסים במדינת ישראל טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין (טאבו) והזכויות של נכסים כאלה נרשמות ברשות מקרקעי ישראל או בחברה משכנת. במקרים בהם נרצה לפעול או לקבל מידע על נכסים שאינם רשומים בטאבו, נצטרך לפנות לרשות מקרקעי ישראל או לחברה משכנת לקבלת אישור זכויות בגין הנכס.

עורך דין הוצאת אישור זכויות

עסקת רכישת או מכרית דירה אף פעם אינה פשוטה. על הצדדים לעשות בדיקות משפטיות רבות, ענייני מיסוי מקרקעין, ניהול מו"מ ועוד.

כאשר מדובר על נכס לא רשום, העסקה סבוכה יותר: א. בהתחלה בדיקת הזכות לפני הנכס ווידוא שאכן הנכס של המוכר; ב. לאחר ביצוע העסקה הרישום ברמ"י או בחברה המשכנת סבוך יותר. מאחר שעסקת מקרקעין הינה מהעסקאות היקרות המשפיעות ביותר על המצב הכלכלי, חובה לעשותה בזהירות הנדרשת. עורך דין מקרקעין מומחה יוכל לעזור לכם בעריכת הבדיקות, ובביצוע הרישומים.

יצוין כי ישנם מקרי ביניים בהם יש לטובת הרוכשים הערת אזהרה בטאבו, ואז כבר יש רישום כלשהו רשם המקרקעין, כך שהאישור רק מבהיר את העניין ולא עומד בפני עצמו.

דילוג לתוכן