ייפוי כוח בלתי חוזר

מהו ייפוי כוח בלתי חוזר, מה ההבדל בינו לבין יפוי כח רגיל (יפוי כוח חוזר)? מתי נכון להשתמש ביפוי כוח בלתי חוזר? וממה צריך להיזהר?

מהו ייפוי כוח בלתי חוזר?

יפוי כח בלתי חוזר הינו יפוי כח לטובת צד ג' ספציפי. בדרך כלל מדובר בייפוי כוח להבטחת העברה של נכס מסוים לצד ג'.

מאחר שמדובר בייפוי כוח לטובת אדם אחר, יפוי כח כזה הוא בלתי חוזר. אי אפשר לבטל יפוי כוח בלתי חוזר אלא בהוראת בית משפט כגון בשל פסק דין שבטלה עסקת המכר. יפוי כח בלתי חוזר תקף לאחר מוות.

תוקף ייפוי כוח בלתי חוזר מקרקעין

מכיוון שיפוי כח בלתי חוזר מקרקעין נעשה לטובת צד ג', לא ניתן לבטל את תוקף יפוי הכח אלא לפי התנאים שניתנו מכוח ההסכם אשר נחתם בין צדדים. כגון: אם ייפוי הכוח מיועד להעברת זכויות, לא ניתן לבטל את ייפוי הכוח, אלא אם כן קבע בית המשפט כי הסכם המכירה בוטל.

חשוב להדגיש: יפוי כח בלתי חוזר הוא בהתאם לתוכנו של יפוי הכוח, לטובת אדם אחר בקשר לנכס מסוים, ולא בהתאם לכותרתו.

מה ההבדל בין יפוי כח חוזר לבין יפוי כח בלתי חוזר?

יפוי כוח בלתי חוזר נעשה כאמור לטובת צד ג' ביחס לנכס ספציפי, הוא אינו ניתן לביטול ללא החלטת בית משפט ואינו פוקע בפטירה.

לעומת זאת יפוי כוח רגיל, הוא יפוי כח חוזר. יפוי כח רגיל ניתן לביטול בכל עת והוא פוקע במקרים שונים כמו פטירה. כך למשל יפוי כח שניתן לאדם לסייע למייפה הכח לטפל בעניין מסוים, יתבטל אם המשלח מבטלו או אם המשלח נפטר.

פקיעתו של יפוי כח בלתי חוזר

יפוי כח חוזר מתבטל בביטולו על ידי מייפה הכח – המשלח. כמו כן יפוי כח בלתי חוזר פוקע בחלוף תאריך מסוים אם ניתן לתקופה שהיא מוגבלת, בפטירת המשלח ובגריעת כשרותו המשפטית של מיפה הכח.

יפוי כח בלתי חוזר לא ניתן לביטול כאשר מתקיים אחד מהמקרים האמורים דלעיל. ייפוי כוח בלתי חוזר ממשיך לעמוד בתוקפו במקרים האמורים מאחר שלפי טיבו הוא נועד עבור הבטחת זכויות צדדי ג'.

על מנת לקבל שירות מקצועי התקשרו: 03-5758484.

דילוג לתוכן